Εργαστηριακές υποδομές ηλεκτροκίνησης

Έχει αναπτυχθεί ένας προσομοιωτής ηλεκτρικού οχήματος που υποστηρίζει δοκιμές διαλειτουργικότητας των πρωτοκόλλων σχετικά με ηλεκτρικά οχήματα (IEC 61851). Μπορεί να συνδεθεί σε μία υποδομή φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EVSE – Electric Vehicle Supply Equipment), ως η υπό δοκιμή συσκευή, για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης της υποδομής φόρτισης με τα αντίστοιχα πρότυπα.

Ένας  προσομοιωτής  υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EVSE – Electric Vehicle Supply Equipment) που επιτρέπει τη φόρτιση ενός πραγματικού ή  προσομοιούμενου ηλεκτρικού οχήματος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61851. H υποδομή φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με εξωτερικούς φορείς, (όπως ο Διαχειριστής υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων), υλοποιώντας το πρωτόκολλο OCPP 1.5. Εκτός από τον εξομοιωτή υποδομών φόρτισης, ένας εμπορικός σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ETREL wallbox – 32A) είναι, επίσης, διαθέσιμος με δυνατότητες έξυπνης φόρτισης.

Πλατφόρμα Διαχείρισης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων που υιοθετεί το πρωτόκολλο OCPP 1.5 και OCPP 1.6 για την επικοινωνία με εμπορικές υποδομές φόρτισης ή ιδιοκατασκευές.Η πλατφόρμα διαθέτει αντίστοιχη διεπαφή χρήστη που μπορεί να προσφέρει διάφορες υπηρεσίες σε φορείς ηλεκτροκίνησης, όπως αναζήτηση της τοποθεσίας των υποδομών φόρτισης, πληροφορίες για την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, διαθεσιμότητα υποδομών φόρτισης και δυνατότητες κράτησης των υποδομών φόρτισης. Η αλληλεπίδραση μεταξύ διεπαφής χρήστη ηλεκτρικού οχήματος και του διαχειριστή των υποδομών φόρτισης πραγματοποιείται μέσω υπηρεσιών δικτύου (Rest web services)