Εκπαίδευση

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ανάλυση ΣΗΕ (Ασύμμετρες και Μεταβατικές Καταστάσεις) & Ανάλυση ΣΗΕ ( Μόνιμη Κατάσταση Λειτουργίας)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Ταχεία Ηλεκτρομαγνητικά Φαινόμενα σε Συστήματα Ισχύος, Ποιόητα Ισχύος, Πιθανοτική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων & Παραγωγή και Διαχειριση Ενέργειας

Διπλωματικές Εργασίες

Διπλωματικές εργασίες από το 2003

Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές Διατριβές από το 1986