Διεθνή Ερευνητικά Εργα

Ολοκληρωμένα

 Τίτλος ProjectΧρηματοδότηςΠερίοδος
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου για ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςΑΗΚ2007 – 2008
Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Αρχή Ηλεκτρισμού ΚύπρουΑΗΚ2006 – 2007
Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας Νησιωτικών Συστημάτων με Μεγάλη Διείσδυση Αιολικής ΕνέργειαςEFACEC Engenharia SA2006 – 2007
Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη Χρήση Κυψελών Καυσίμου και Υδρογόνου με Μηδενικές ΕκπομπέςΊδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου2004 – 2007
Εκπόνηση Έργου για Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη Συνολικής Παραγωγής του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας ΚύπρουΑΗΚ2004 – 2006
Καθορισμός Χαρακτηριστικών Ρυθμιστικών Στροφών μέσω Μετρήσεων Δυναμικής Συμπεριφοράς του Συστήματος Μεταφοράς ΚύπρουΑΗΚ           –
Μελέτες Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΚύπρουΔΜΣ Κύπρου           –
Κανόνες Δικτύων Μεταφοράς και ΔιανομήςΑΗΚ2003 – 2003
Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Φορτίου στην Αναπτυσσόμενη Αγορά ΕνέργειαςΓΓΕΤ, πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας -Πολωνίας2001 – 2003
Καθορισμός Χαρακτηριστικών Ρυθμιστικών Στροφών μέσω Μετρήσεων Δυναμικής Συμπεριφοράς του Συστήματος Μεταφοράς ΚύπρουΑΗΚ2001 – 2002
Εξελιγμένες Τεχνικές Ανάλυσης Σφαλμάτων & Προστασίας Συστημάτων Ηλεκτρικής ΕνέργειαςΓΓΕΤ, πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας – Σλοβενίας1998 – 2000
Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Ανάπτυξης και Εφαρμογής Ήπιων Μορφών Ενέργειας στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΚύπρουΓΓΕΤ1996 – 1998
Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Ανάπτυξης και Εφαρμογής Ήπιων Μορφών Ενέργειας στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΚύπρουΓΓΕΤ, πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου1995 – 1997