Προπτυχιακά Μαθήματα

Ανάλυση ΣΗΕ (Ασύμμετρες και Μεταβατικές Καταστάσεις)

 Κωδικός:3.6.26.8
 Κατηγορία:Υποχρεωτικό (κύρια ροή)
 Εξάμηνο:8
 Ώρες Θεωρίας – ώρες εργαστηρίου:
 3 – 1
 Διδάσκοντες:
Νικόλαος Χατζηαργυρίου

 

Περιγραφή Μαθήματος

 

Μεταβατικά μοντέλα γεννήτριας. Μεταβατικές και υπομεταβατικές αντιδράσεις και χρονικές σταθερές. Ρεύμα βραχυκυκλώματος και ισχύς βραχυκυκλώσεως. Βραχυκύκλωμα γεννήτριας υπό φορτίο. Αναλυτικές και ψηφιακές τριφασικές μελέτες βραχυκυκλωμάτων. Ισοδύναμη αντίσταση συστήματος. Μεταβατικά μοντέλα κινητήρων. Ασύμμετρα τριφασικά συστήματα. Συμμετρικές συνιστώσες και κυκλώματα ακολουθίας. Αντιστάσεις ακολουθίας γεννητριών και μετασχηματιστών. Ασύμμετρα σφάλματα. Πολλαπλά σφάλματα δικτύου. Ανάλυση σύνθετων αντιστάσεων γραμμών. Ασυμμετρίες τριφασικών γραμμών. Χωρητικά κυκλώματα γραμμών. Συνιστώσες Clarke. Εισαγωγή στην ευστάθεια συστήματος.

Ανάλυση ΣΗΕ (Μόνιμη Κατάσταση Λειτουργίας)

Κωδικός:3.6.15.7
Κατηγορία: Obligatory (half flow)
Εξάμηνο: 7
Ώρες Θεωρίας – ώρες εργαστηρίου:3 – 1
Διδάσκοντες:Evangelos Dialinas, Nikolaos Hatziargyriou

 

Περιγραφή Μαθήματος

 

Μοντέλα γεννητριών στη μόνιμη κατάσταση: Αντιδράσεις dq, διανυσματικό διάγραμμα, εξισώσεις και έλεγχος ενεργού ισχύος. Επίδραση γωνίας δ και τάσεως διεγέρσεως στην ενεργό και άεργο ισχύ. Υπερδιέγερση και υποδιέγερση. Παράσταση γραμμών και μετασχηματιστών στις μελέτες ροής φορτίου. Εξισώσεις ισοζυγίου ισχύος (επανάληψη ύλης 5ου εξαμήνου). Αντιστάθμιση με στατούς πυκνωτές και πηνία. Μέθοδοι ψηφιακής επίλυσης ροής φορτίου. Ταχεία αποζευγμένη μέθοδος. Παράσταση αραιών πινάκων. Παράλληλη λειτουργία γεννητριών. Ρύθμιση συχνότητας και ενεργού ισχύος Μετασχηματιστές με μεταβλητή λήψη. Ρύθμιση τάσεως και αέργου ισχύος. Μετασχηματιστές ρυθμίσεως τάσεως. Ρύθμιση με στατούς και σύγχρονους πυκνωτές. Μέγιστη μεταφερόμενη ισχύς. Ευστάθεια και κατάρρευση τάσεως.