Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Ταχεία Ηλεκτρομαγνητικά Φαινόμενα σε Συστήματα Ισχύος

Κωδικός:106
Εξάμηνο:Εαρινό
Ώρες Θεωρίας – ώρες εργαστηρίου:3 – 0
Διδάσκοντες:Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Ι.Προυσαλίδης

Ποιότητα Ισχύος

 Κωδικός:113
Εξάμηνο:Εαρινό
 Ώρες Θεωρίας – ώρες εργαστηρίου:
 3 – 0
 Διδάσκοντες:
Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Ευάγγελος Διαλυνάς, Ι.Προυσαλίδης

Πιθανολογική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων

 Κωδικός:103
Εξάμηνο:Χειμερινό
 Ώρες Θεωρίας – ώρες εργαστηρίου:
3 – 0
 Διδάσκοντες:
Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Ευάγγελος Διαλυνάς

Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών