Πιλοτικές Εγκαταστάσεις

Τοπικά Πεδία Δοκιμών

Image
ΜΕΛΤΕΜΙ

Το Μελτέμι είναι ένα παραθαλάσσιος κατασκηνωτικός συνεταιρισμός στην Ραφήνα που αποτελείται από 170 μικρές λυόμενες κατοικίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως για καλοκαιρινές διακοπές. Λόγω του μικρού μεγέθους της κάθε κατοικίας, η ηλεκτρική κατανάλωση είναι χαμηλότερη από ένα μέσο ελληνικό σπίτι. Η οικολογική συνείδηση των κατοίκων του οικισμού και η υφιστάμενη ηλεκτρική του εγκατάσταση (όλα τα σπίτια συνδέονται στον ίδιο MV/LV μετασχηματιστή) , τον καθιστούν ιδανικό πεδίο δοκιμών για ενεργειακές μελέτες. Έχουν εγκατασταθεί μικρές διασπαρμένες μονάδες παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων μιας γεννήτριας diesel 40kVA, 4.5kW φωτοβολταϊκών πάνελς και μικρές οικιακές ανεμογεννήτριες, που μπορούν να υποστηρίξουν εν μέρει το φορτίο του οικισμού σε απομονωμένη (μη-διασυνδεδεμένη) λειτουργία μικροδικτύου. Περισσότερα...

Image
ΚΥΘΝΟΣ

Το σύστημα παραγωγής περιλαμβάνει 10 kW PV, ονομαστική τράπεζα μπαταριών 53kWh και γεννήτρια πετρελαίου 5kW. Ο σκοπός του συστήματος είναι να τροφοδοτείται κατά 100% από την ηλιακή ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα ή να αποθηκεύεται στις ηλεκτρικές στήλες, δηλ. Η γεννήτρια πετρελαίου προορίζεται μόνο ως μονάδα εφεδρείας, σε περίπτωση παρατεταμένων νεφών ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μια δεύτερη φωτοβολταϊκή γεννήτρια περίπου 2kW, τοποθετημένη στην οροφή του κτιρίου του συστήματος ελέγχου (System House). Περισσότερα...

Image
ΠΕΔΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Το πεδίο δοκιμών έχει σαν στόχο την μέτρηση της παραγόμενης ενέργειας και ισχύος οικιακών μικρών ανεμογεννητριών για διασυνδεδεμένη και αυτόνομη λειτουργία.. Περισσότερα...

Πεδία Δοκιμών στην Ευρώπη

Image
WALLSTADT

Αυτή η περιοχή δοκιμών πεδίου είναι ένα οικολογικά προσανατολισμένο κτίριο κατοικιών στην περιοχή "Wallstadt" του Mannheim, Γερμανία. Θεωρείται ως βασικός παράγοντας επιτυχίας για την αειφόρο ανάπτυξη η έναρξη της ευαισθητοποίησης με τους καταναλωτές και τους παραγωγούς (πελάτες) που έχουν μια θετική στάση απέναντι στην καινοτομία και την ανανεώσιμη ενέργεια.Περισσότερα...

Image
MAS ROIG

Η πιλοτική εγκατάσταση Microgrid βρίσκεται στο Mas Roig, Girona, Ισπανία και αποτελείται από ένα εξοχικό σπίτι, ένα μικρό αγρόκτημα και μια σειρά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάνελ, μικρές ανεμογεννήτριες, μπαταρίες). Το πεδίο εφαρμογής αυτού του πιλοτικού χώρου είναι να αποδείξει ότι τα τοπικά δίκτυα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να λειτουργήσουν και να διατηρηθούν ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στο υπόλοιπο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση ανισορροπιών δικτύου (αποκλίσεις τάσης ή συχνότητας), η Microgrids μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία του δικτύου, προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης φορτίου βάσει ενός καταλόγου φορτίων προτεραιότητας (φώτα, πλυντήρια, συσκευές θέρμανσης / ψύξης κ.λπ.). Στην περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (νησιωτική λειτουργία), τα Microgrids μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα και να εξυπηρετούν τις ενεργειακές ανάγκες εξερευνώντας αποκλειστικά τους τοπικούς πόρους από ανανεώσιμες πηγές. Περισσότερα...

Πεδία Δοκιμών RE-EMPOWERED

Image
RE-EMPOWERED

Τα αναπτυσσόμενα εργασλεία στα πλαίσια του RE-EMPOWERED θα τεσταριστούν και αξιοποιηθούν σε τέσσερις πιλοτικές εγκαταστάσεις, δύο στην Ευρώπη και δύο στην Ινδία.  Περισσότερα...