Επικοινωνία

eavlon@power.ece.ntua.gr
+30 210 772 3699
+30 210 772 3968

Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 73 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα