Στυλιανή Σαρρή

Συνεργάτης – Παλαιό Μέλος
Image

Η Δρ. Στυλιανή Σαρρή αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 2011 και πήρε το Διδακτορικό της Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) το 2016. Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού της, εργάσθηκε σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα, όπως το C-DAX FP7 European project και το NanoTera S3 Grid και επέβλεψε 8 διπλωματικές και μεταπτυχιακές διατριβές. Συμμετείχε επίσης, στη διδασκαλία των μαθημάτων “Smart Grids Technologies” and “Eurotech Winter School: Integrated Approaches to Energy Systems”. Σήμερα απασχολείται ως ερευνήτρια του ΕΠΙΣΕΥ, ενώ παράλληλα εργάζεται στην Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στη Μονάδα Παρακολούθησης Αγορών και Ανταγωνισμού, σε θέματα όπως: εφαρμογή του “μοντέλου-στόχου”, μηχανισμοί αποζημίωσης δυναμικότητας, ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην αγορά κλπ. Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 2011. Τα κύρια ερευνητικά της ενφιαφέροντα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, λειτουργία και έλεγχο του ηλεκτρικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο με έμφαση στην εκτίμηση κατάστασης ενεργών δικτύων διανομής. Επίσης, δουλεύει ερευνητικά στην ανάπτυξη μοντέλων πραγματικού χρόνου, τεχνικές πρόβλεψης φορτίου και ενσωμάτωση μεθόδων μαθηματικής ανάλυσης σε εφαρμογές συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

Περιοδικά:
 • S. Sarri, L. Zanni, M. Popovic, J-Y. Le Boudec, and M. Paolone, “Performance Assessment of Linear State Estimators Using Synchrophasor Measurements”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 65, no. 3, pp: 535-548, 7 January, 2016.
 • W. K. Chai, N. Wang, K. V. Katsaros, G. Kamel, S. Melis, M. Hoefling, B. Vieira, P. Romano, S. Sarri, T. Tesfay, B. Yang, F. Heimgaertner, M. Pignati, M. Paolone, M. Menth, G. Pavlou, E. Poll, M. Mampaey, H. Bontius, and C. Develder, “An Information-Centric Communication Infrastructure for Real-Time State Estimation of Active Distribution Networks”, IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 6, no. 4, pp: 2134-2146, 20 February, 2015.
Συνέδρια:
 • S. Sarri, N.D. Hatziargyriou, “Interdependencies between Smart Grids and Electricity Markets: European Status Quo”, Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER) 2018, Dubrovnik, Croatia, 12-15 November, 2018.
 • S. Sarri, “Formulation of the Measurement Noise Covariance Matrix in Linear State Estimation”, IEEE International Energy Conference (ENERGYCON) 2018, Limassol, Cyprus, 3-7 June, 2018.
 • K. Christakou, M. Pignati, R. Rudnik, S. Sarri, J.-Y. Le Boudec and M. Paolone, “Hardware-in-the-loop validation of the grid explicit congestion notification mechanism for primary voltage control in Active Distribution Networks”, 19th Power Systems Computation Conference (PSCC), Genoa, Italy, June, 2016.
 • S. Sarri, M. Pignati, P. Romano, L. Zanni, and M. Paolone, “A Hardware-in-the-Loop Test Platform for the Performance Assessment of a PMU-based Real-Time State Estimator for Active Distribution Networks”, 2015 IEEE PowerTech Conference, Eindhoven, Netherlands, 29 June - 2 July, 2015.
 • M. Pignati, M. Popovic, S. Barreto, R. Cherkaoui, G. D. Flores, J-Y Le Boudec, M. Mohiuddin, M. Paolone, P. Romano, S. Sarri, T. Tesfay, D.-C. Tomozei, and L. Zanni, “Real-Time State Estimation of the EPFL-Campus Medium-Voltage Grid by Using PMUs”, 6th IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies (ISGT) USA, Washington DC, USA, 17-20 February, 2015.
 • S. Sarri, and M. Paolone, “Methods and Performance Assessment of PMU-based Real-Time State Estimation of Active Distribution Networks”, 2014 Annual Conference of the Swiss Competence Center for Energy Research - Future Swiss Electrical Infrastructure (SCCER-FURIES), Lausanne, Switzerland, 15 December, 2014.
 • M. Pignati, L. Zanni, S. Sarri, R. Cherkaoui, J-Y. Le Boudec and M. Paolone, “A pre-estimation filtering process of bad data for linear power systems state estimators using PMUs”, Power Systems Computation Conference (PSCC), Wroclaw, Poland, 18-22 August, 2014.
 • L. Zanni, S. Sarri, M. Pignati, R. Cherkaoui, and M. Paolone, “Probabilistic Assessment of the Process-Noise Covariance Matrix of Discrete Kalman Filter State Estimation of Active Distribution Networks”, 2014 International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS), Durham, U.K., 7-10 July, 2014.
 • M. Paolone, M. Pignati, P. Romano, S. Sarri, L. Zanni, and R. Cherkaoui, “A Hardware-in-the-Loop Test Platform for the Real-Time State Estimation of Active Distribution Networks using Phasor Measurement Units”, 2013 Cigré SC6 Colloquium, Yokohama, Japan, 6-9 October, 2013.
 • S. Sarri, M. Paolone, R. Cherkaoui, A. Borghetti, F. Napolitano, and C. A. Nucci, “State Estimation of Active Distribution Networks: Comparison Between WLS and Iterated Kalman-Filter Algorithm Integrating PMUs”, 2012 3rd IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies (ISGT) Europe, Berlin, Germany, 14-17 October 2012.
 • Σ. Σαρρή, Ε. Τσιρανίδου, “Microturbine Characteristics and Their Application in Combined Heat and Power (CHP)”, 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΦΗΜΜΥ), Αθήνα, 18-19 Απριλίου, 2008.
Βιβλία:
 • “Advances in Power System Modelling, Control and Stability Analysis”, Κεφάλαιο 8 “Static and recursive PMU-based State Estimation Processes for transmission and distribution grids”, Εκδοτικός οίκος: Institute of Engineering and Technology - IET, ISBN: 978-1-78561-001-1.