Κατασκευή μικρών Ανεμογεννητριών

Την μελέτη και την προσομοίωση μικρών ανεμογεννητριών για ηλεκτροδότηση αγροτικών εφαρμογών, ακολουθεί η τοπική κατασκευή που παρέχει τη δυνατότητα άμεσης συντήρησης και επισκευής πιθανών βλαβών στο χρήστη. Στις κατασκευές που διεξάγονται στο εργαστήριο συμμετέχουν φοιτητές και κατασκευάζουν εξολοκλήρου τις μικρές ανεμογεννήτριες. Στο εργαστήριο έχουν κατασκευαστεί ανεμογεννήτριες για φόρτιση συσσωρευτών ή σύνδεση στο δίκτυο με διαμέτρους πτερωτής μέχρι και 4.3 μέτρα.

 
Image

Εργαστηριακές δοκιμές γεννητριών αξονικής ροής

 

Η εγκατάσταση πειραματικών δοκιμών γεννητριών αξονικής ροής βρίσκεται στο κτήριο τον μηχανολόγων μηχανικών τον ΕΜΠ και έχει την δυνατότητα δοκιμής γεννητριών μέχρι και 9kW και ενός μέτρου μέγιστης διαμέτρου. Με την χρήση ενός DC κινητήρα 60 HP, ενός αμφίδρομου DC ελέγχου και μίας ταχογεννήτριας, οι γεννήτριες μπορούν να περιστραφούν σε διαφορετικές σταθερές στροφές το λεπτό. Διαφορετικά φορτία μπορούν να συνδεθούν στις γεννήτριες όπως αναστροφείς δίκτυο για σύνδεση στο δίκτυο ή σε συστοιχία συσσωρευτών 12/24/48V μαζί με ελεγκτή απορριπτικού φορτίου και κατάλληλων αντιστάσεων. Επιπλέον, ένα ωμικό τριφασικό φορτίο μέχρι 3.3kW μπορεί να συνδεθεί απευθείας στις φάσεις τις γεννήτριας. Ένα ροπόμετρο και μία DAC κάρτα χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της μηχανικής ισχύος με τη μορφή ροπής και ταχύτητας περιστροφής, που παρέχεται από τον DC κινητήρα, ενώ τα ηλεκτρικά μεγέθη της εξόδου της γεννήτριας καταγράφονται με τη χρήση παλμογράφου.

Image

Η εν λόγο πειραματική διάταξη επιτρέπει μία συνολική ανάλυση της γεννήτριας σε διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας. Τα παρακάτω είναι μερικές από τις δοκιμές που μπορούν να πραγματοποιηθούν: οι τάσεις της γεννήτριας σε κενό φορτίο και σε διαφορετικές στροφές, οι τάσεις και τα ρεύματα της γεννήτριας υπό φορτίο και σε διαφορετικές στροφές, η εισερχόμενη μηχανική ισχύς, η εξερχόμενη ηλεκτρική ισχύς και η απόδοση σε σταθερή ένταση και διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής, η εισερχόμενη μηχανική ισχύς, η εξερχόμενη ηλεκτρική ισχύς και η απόδοση σε διαφορετικές εντάσεις και σταθερή ταχύτητα περιστροφής. Αυτές οι δοκιμές μπορούν να πραγματοποιηθούν με διαφορετικά φορτία ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζεται η κάθε γεννήτρια. Επίσης μπορούν να μετρηθούν και άλλα χαρακτηριστικά της γεννήτριας όπως η αντίσταση και η αυτεπαγωγή της φάσης.

Image