Ρεβέκκα Γκόγκου

Ερευνητική Συνεργάτης
Image

Η Ρεβέκκα Γκόγκου είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός. Αποφοίτησε το 2009 από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εργάστηκε στη ΔΕΗ στο τμήμα Σύνδεσης Χρηστών ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (2010-2011). Το 2013 έλαβε την πιστοποίηση μόνιμου Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων και αναλαμβάνει ενεργειακές μελέτες και επιθεωρήσεις. Παράλληλα  συνεργάζεται με το εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την αποδοτική ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και την αξιολόγηση  εφαρμογών “smart grid” (ΒΕΑMS, SmartKYΕ). Παράλληλα, παρακολουθεί το  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές» όπου αναμένεται να ολοκληρώσει το 2015. Ανάμεσα στα επιστημονικά ενδιαφέροντά της είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας σε Κτίρια, smart grids, Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας σε απομονωμένα συστήματα, επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών.

Δημοσιεύσεις


  • «Σεισμική Αποτίμηση Μνημείων – Μέθοδοι Επισκευής και Ενίσχυσης» περιοδικό ΣΠΜΕ (Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος)