Σύστημα Οικονομικής και Ενεργειακής Ανάλυσης της λειτουργίας των Μη-Διασυνδεδεμένων Νήσων

Στα πλαίσια της συνεργασίας με την Διεύθυνση Διαχείρισης Μη Διασυνδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) και με επέκταση των αλγορίθμων που αναπτύχθηκαν στο More Care υλοποιήθηκε πλατφόρμα για την οικονομική και ενεργειακή ανάλυση των ΜΔΝ. Στην πλατφόρμα αυτή μπορεί με γραφικό τρόπο να υπολογιστεί η επίδραση διαφόρων παραγόντων στην οικονομική λειτουργία των ΜΔΝ, διαφόρων δεικτών όπως οι Συμβατικές Ανοιγμένες Ώρες Λειτουργίες, κλπ. Στην νέα έκδοση περιλαμβάνονται νέες μορφές ΑΠΕ όπως Υβριδικοί Σταθμοί Παραγωγής και Ηλιοθερμικοί Σταθμοί.

Image
Image
Image
Image