Εριέττα Ζουντουρίδου

Μεταπτυχιακή Ερευνήτρια

  eriettaz@power.ece.ntua.gr
+30 210 772 3696

Image

Η Εριέττα Ι. Ζουντουρίδου αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  στη Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων  από το ΕΜΠ, το 2006 και το 2011 αντίστοιχα. Είναι υποψήφια διδάκτωρ του τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος στο ΕΜΠ, ενώ ολοκληρώνει τις σπουδές της στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ. Από το 2006 έως το 2008 εργάστηκε ως ερευνήτρια στο εργαστήριο ΑΠΕ και Υδρογόνου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ενώ κατά τη διάρκεια 2007 έως 2008 ήταν σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σήμερα απασχολείται ως ερευνήτρια στο ΕΠΙΣΕΥ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον έλεγχο DC μικροδικτύων, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τις κυψέλες καυσίμου, τη διασπαρμένη παραγωγή και αποθήκευση, τα ηλεκτρικά οχήματα και τα FPGA. Είναι μέλος της ΙΕΕΕ και του ΤΕΕ.

Δημοσιεύσεις


Περιοδικά:
 • Erietta Zountouridou, George Kiokes, Serafim Chakalis, Pavlos Georgilakis, Nikos Hatziargyriou, ‘Offshore Floating Wind Parks in the Deep Waters of Mediterranean Sea’, Renewable & Sustainable Energy Reviews Journal, Vol. 51, Nov. 2015, pp. 433-448, Elsevier.
 • Kiokes, G.; Zountouridou, E., "Comparative study of LDPC coding schemes and FPGA implementation for inter-vehicle communications," in Electronics Letters ΙΕΤ, vol.51, no.16, pp.1255-1257, 8 6 2015.
 • Christina Papadimitriou, Erietta Zountouridou, Nikos Hatziargyriou, ‘Review of hierarchical control in DC microgrids’, Electric Power Systems Research Journal, Vol. 122, May 2015, pp. 159-167 Elsevier.
 • George c. Kiokes , Erietta I. Zountouridou , George S. Kliros , and Nikolaos D. Hatziargyriou ‘Energy consumption analysis of wireless access technologies for V2G communications’ Journal of Applied Electromagnetism’ (JAE), vol. 15,no.1, 2013
 • M. N. Moschakis, E. L. Karfopoulos, E. I. Zountouridou, S. A. Papathanassiou, ‘On Adaptation of Electric Vehicle and Microgrid Issues to EMC-Power Quality Standards’, Electrical and Electronic Engineering Journal, Vol.2,No.5, pp. 249-257, SAP 2012.
 • E. Zountouridou, E. Karfopoulos, S. Papathanassiou, N. Hatziargyriou, “Review of IEC/EN Standards for data exchange between Smart Meters and devices”. Energy-Efficient Computing and Networking, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, Vol. 54 pp 95-103, Springer 2011
 • E. Karfopoulos, E. Zountouridou, S. Papathanassiou, N. Hatziargyriou, “High level requirements for smart meters that will enable the efficient deployment of electric vehicles”. Energy-Efficient Computing and Networking, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, Vol. 54, pp 71-83, Springer 2011
Συνέδρια:
 • Kiokes, G.; Zountouridou, E.; Papadimitriou, C.; Dimeas, A.; Hatziargyriou, N., "Development of an integrated wireless communication system for connecting electric vehicles to the power grid," in Smart Electric Distribution Systems and Technologies (EDST), 2015 International Symposium on , vol., no., pp.296-301, 8-11 Sept. 2015
 • Tuna, Gurkan; Kiokes, George C.; Zountouridou, Erietta I.; Gungor, V.Cagri, "Next Generation Networks for telecommunications operators providing services to transnational smart grid operators," in Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO), 2015 12th International Conference on , vol.02, no., pp.231-238, 21-23 July 2015.
 • Papaioannou, D.I.; Papadimitriou, C.N.; Dimeas, A.L.; Zountouridou, E.I.; Kiokes, G.C.; Hatziargyriou, N.D., "Optimization & sensitivity analysis of microgrids using HOMER software- A case study," in MedPower 2014 , vol., no., pp.1-7, 2-5 Nov. 2014.
 • Zountouridou, E.I.; Kiokes, G.C.; Papadimitriou, C.N.; Dimeas, A.L.; Hatziargyriou, N.D., "Floating wind parks technology," in MedPower 2014 , vol., no., pp.1-4, 2-5 Nov. 2014.
 • E.Zountouridou, G.Kiokes, N.Hatziargyriou, N.Uzunoglu, "Comperative Analysis of Wireless Telecomunication Technologies for V2G communications", Intelligent System Applications to Power Systems 2011, ISAP ’11, 16th IEEE International Conference on, Sept 2011, Crete, Greece.
 • M. N. Moschakis, E. L. Karfopoulos, E. I. Zountouridou, S.A.Papathanassiou ‘Adapting EV-Microgrid Concepts to European Grid Standards Related to Power Quality’, Intelligent System Applications to Power Systems 2011, ISAP ’11, 16th IEEE International Conference on, Sept 2011, Crete, Greece.
 • E. Zountouridou, E. Karfopoulos, S. Papathanassiou, N. Hatziargyriou, "Review of IEC/EN Standards for data exchange between Smart Meters and devices". Proc. 1st International ICST Conference on e-Energy, October 2010, Athens, Greece.
 • E. Karfopoulos, E. Zountouridou, S. Papathanassiou, N. Hatziargyriou, "High level requirements for smart meters that will enable the efficient deployment of electric vehicles". Proc. 1st International ICST Conference on e-Energy, October 2010, Athens, Greece.
 • Strauss, P.; Degner, T.; Heckmann, W.; Wasiak, I.; Gburczyk, P.; Hanzelka, Z.; Hatziargyriou, N.; Romanos, T.; Zountouridou, E.; Dimeas, A.; , "International white book on the grid integration of static converters," Proc. Electrical Power Quality and Utilisation, 2009, EPQU 2009, 10th ΙΕΕΕ International Conference on , vol., no., pp.1-6, 15-17 Sept. 2009, Lodz, Poland.
 • E.I.Zountouridou, N.D.Hatziargyriou, E.I.Zoulias, "Performance Analysis, Testing and Evaluation of a 5 kW PEM Fuel Cell for Stand-Alone Applications", Proc. Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2008), 6th ΙΕΤ Mediterranean Conference and Exhibition on , Nov. 2008,Thessaloniki, Greece.
 • E. Zountouridou, "Modeling fuel cells, real life applications-CRES laboratory and V2G", DER_LAB phd and researchers seminar, November 3rd-4th, 2009 Athens, Greece
 • “National Technical University’s of Athens demo electricity generation system comprising of a wind turbine and a CHP unit”, N. Chatziargiriou, Ε. Kakaras, S. Papathanasiou, A. Doukelis, E. Zountouridou, I Margaris, A. Tsouchnikas, Symposium "The National Technical University of Athens in the forefront of Research and Technology", Athens, Greece, 3-4/12/2007
 • Ε.Ι.Ζούλιας, Ε.Βαρκαράκη, Ε.Σταματάκης, Ε.Ζουντουρίδου, Γ.Τζαμαλής, "Εργαστήριο ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ και υδρογόνου: Πρώτα αποτελέσματα λειτουργίας", 3° Εθνικό Συνέδριο Τεχνολογιών Υδρογόνου, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 19-20 Νοεμβρίου 2007
Βιβλία:
 • Nikos D. Hatziargyriou, Erietta I. Zountouridou, Athanasios Vassilakis, Panayiotis Moutis, Christina N. Papadimitriou, Anestis G. Anastasiadis. ‘International Handbook of Smart Grid Development. Chapter..: Overview of Distributed Energy Resources. ISBN: 978-1-118-75548-8. May 2016, Wiley.
 • N.D.Hatziargyriou, T.Romanos, E.I.Zountouridou, A. Dimeas, K.Tarhini, M.Stifter, J.Merten, X. Le Pivert, D.Nestlé, J.Ringelstein, S.Tselepis, ‘International White Book on the Grid Integration of Static Converters, Chapter 3: Control and Communication for operation of inverters in future power systems’,. pp 76- 102, European Distributed Energy Resources Laboratories e.V. Network of excellence, June 2009.