Συνδυασμός CHIL και PHIL δοκιμών στην ανάπτυξη ελεγκτών για εφαρμογές “έξυπνων δικτύων”

Ο συνδυασμός των προσομοιώσεων CHIL και PHIL εφαρμόζεται για τη δοκιμή αλγορίθμων ελέγχου με εφαρμογή τα “έξυπνα δίκτυα” (π.χ. συντονισμένος έλεγχος τάσης). Η διάταξη επιτρέπει τη μελέτη ενός ελεγκτή σε διάταξη CHIL, ενώ κρίσιμης σημασίας συσκευές ισχύος ενσωματώνονται (PHIL) επιτρέποντας πιο ρεαλιστικές συνθήκες.

https://www.smartrue.gr/wp-content/uploads/2018/09/Drawing1-1.png