Δημήτρης Τράκας

Ο Τράκας Δημήτρης έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2009 και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2011. Είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος στη Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον αποκεντρωμένο έλεγχο ΣΗΕ, την αποφυγή κατάρρευσης ΣΗΕ και την ενίσχυση της προστασίας ΣΗΕ στην περίπτωση φυσικών καταστροφών.
Είναι μέλος του ΤΕΕ.

Δημοσιεύσεις


Conferences
  • Voumvoulakis, E.M.; Trakas, D.N.; Hatziargyriou, N.D., » Power System Controlled Islanding Using Self-Organizing Maps and Particle Swarm Optimization.» Intelligent System Application to Power Systems (ISAP), 2015 18th International Conference on. IEEE, 2015.
  • Vlachokyriakou, O.; Mavrogerrou, K.; Trakas, D.; Koukoula, D.; Sideratos, G.; Dimeas, A.; Hatziargyriou, N.; Kouveletsou, M.; Leonidaki, E.; Andreadis, K., «Probabilistic tools for DMS,» in Smart Electric Distribution Systems and Technologies (EDST), 2015 International Symposium
  • Trakas, D.N.; Voumvoulakis, E.M.; Hatziargyriou, N.D., «Controlled islanding of power networks using machine learning algorithm,» in MedPower 2014, vol., no., pp.1-6, 2-5 Nov. 2014
  • Trakas, D.N.; Voumvoulakis, E.M.; Hatziargyriou, N.D., «Decentralized control of power system zones based on probabilistic constrained load flow,» in Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS), 2014 International Conference on, vol., no., pp.1-6, 7-10 July 2014

Επικοινωνία

email: dtrakas@power.ece.ntua.gr

τηλέφωνο: 210 7722874