Δοκιμές Φ/Β Αντιστροφέων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Το εργαστήριο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση δοκιμών σε φωτοβολταϊκούς αντιστροφείς σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Ένας προσομοιωτής φωτοβολταικών (Regatron PV simulator) παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης χαρακτηριστικών τάσης-ρεύματος (VI). Ένας γραμμικός ενισχυτής/προσομοιωτής δικτύου (Spitzenberger & Spies PAS 5000) παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής διαταραχών τάσης/συχνότητας (βύθιση τάσης, εισαγωγή αρμονικών κλπ.) στον αντιστροφέα. Με τον παρόν εξοπλισμό δημιουργείται ένα περιβάλλον δοκιμών για τον έλεγχο τόσο της πλευράς συνεχούς ρεύματος (DC) όσο και της πλευράς εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) του αντιστροφέα. Με τον κατάλληλο έλεγχο των δύο προσομοιωτών, αναπαρίστανται οι απαραίτητες συνθήκες που καθορίζονται από τα πρότυπα για τις δοκιμές των φωτοβολταϊκών αντιστροφέων. Οι δοκιμές που μπορούν να διεξαχθούν στο εργαστήριο είναι:

  • Έλεγχοι μεθόδων “Μέγιστης παρακολούθησης ισχύος” (MPPT) (EN 50530).
  • Δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (IEC 61000-3-2, Μετρήσεις Αρμονικών 0-100KHz, κ.λπ.).
  • Απαιτήσεις διασύνδεσης (VDE-AR-N 4105).
  • Αδιάλυπτη λειτουργία υπό χαμηλή τάση (VDE 0126-1-1).
  • Απαιτήσεις κατά της νησιδοποίησης (IEEE 1547.1).
Τα ηλεκτρικά μεγέθη (τάση, ρεύμα, ισχύς κ.λπ.) μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια και να αναλυθούν με τη χρήση ενός αναλυτή ισχύος Yokogawa WT3000.
Image
Εργαστηριακή διάταξη για τον έλεγχο φωτοβολταϊκών αντιστροφέων
Image
Έλεγχος φωτοβολταϊκού αντιστροφέα: VDE 0126-1-1 πρότυπο