Μελτέμι

Το Μελτέμι είναι ένα παραθαλάσσιος κατασκηνωτικός συνεταιρισμός στην Ραφήνα που αποτελείται από 170 μικρές λυόμενες κατοικίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως για καλοκαιρινές διακοπές. Λόγω του μικρού μεγέθους της κάθε κατοικίας, η ηλεκτρική κατανάλωση είναι χαμηλότερη από ένα μέσο ελληνικό σπίτι. Η οικολογική συνείδηση των κατοίκων του οικισμού και η υφιστάμενη ηλεκτρική του εγκατάσταση (όλα τα σπίτια συνδέονται στον ίδιο MV/LV μετασχηματιστή) , τον καθιστούν ιδανικό πεδίο δοκιμών για ενεργειακές μελέτες. Έχουν εγκατασταθεί μικρές διασπαρμένες μονάδες παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων μιας γεννήτριας diesel 40kVA, 4.5kW φωτοβολταϊκών πάνελς και μικρές οικιακές ανεμογεννήτριες, που μπορούν να υποστηρίξουν εν μέρει το φορτίο του οικισμού σε απομονωμένη (μη-διασυνδεδεμένη) λειτουργία μικροδικτύου.

Το MAGIC (Multi AGent Intelligent Control) σύστημα που έχει σχεδιασθεί από το ΕΜΠ είναι εγκατεστημένο σε έναν αριθμό κατοικιών. Το σύστημα αυτό επιτρέπει στις διασπαρμένες μονάδες και σε συσκευές κατανάλωσης να «διαπραγματεύονται» με σκοπό να κατανεμηθεί βέλτιστα η διαθέσιμη ενέργεια. Το σύστημα αυτό βασίζεται σε λογισμικό ανεπτυγμένο σε Java, το οποίο υλοποιεί ευφυείς πράκτορες. Ένα βασικό συστατικό του συστήματος MAGIC είναι ο ευφυής ελεγκτής φορτίου, ένα ενσωματωμένο σύστημα που τρέχει Linux και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθεί την κατάσταση της γραμμής παροχής ισχύος, παρέχοντας μετρήσεις τάσης, ρεύματος και συχνότητας. Ο ελεγκτής είναι επεκτάσιμος με διάφορες σειριακές και μία USB θύρα και έχει την δυνατότητα όχι μόνο να ελέγχει αλλά και να παρακολουθεί αρκετές συσκευές. Είναι σχεδιασμένος για εσωτερική εγκατάσταση και είναι εξοπλισμένος με μια οθόνη στην οποία εμφανίζονται μηνύματα στον καταναλωτή σχετικά με την κατάσταση του συστήματος, την κατανάλωση και το κόστος της ενέργειας που καταναλώνουν. Οι πληροφορίες αυτές είναι επίσης διαθέσιμες σε αυτούς μέσω του διαδικτύου.

Image