Diploma Thesis

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010-2003
 1. Ορέστης Πετρόπουλος, “Electric Load Modeling Using Machine Learning”, Ιούλιος 2022
 2. Κωνσταντίνος Μελετιές, “Μοντελοποίηση στοχαστικού προβλήματος βέλτιστης ένταξης μονάδων υπό αβεβαιότητα σε μικροδίκτυο και σύγκριση αποτελεσμάτων με αντίστοιχο ντετερμινιστικό μοντέλο”, Μάρτιος 2022
 3. Ιωάννης Βενετίδης, “Σχεδιασμός επέκτασης διασυνδέσεων νήσων θεωρώντας υψηλή διείσδυση υπεράκτιων αιολικών πάρκων”, Οκτώβριος 2022
 4. Κωνσταντίνος Ελευθεράκης,  “Μελέτη του Ηλεκτρικού Συστήματος της Αστυπάλαιας σε συνθήκες αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικών Οχημάτων”, Μάρτιος 2022
 5. Γεώργιος Χρονόπουλος, “Ανάλυση κυβερνοεπιθέσεων έγχυσης ψευδών δεδομένων στα συστήματα ρύθμισης φορτίου – συχνότητας και μελέτη ανίχνευσής τους μέσω παρατηρητή Luenberger”, Οκτώβριος 2022
 6. Ιωάννης Καρδαμπίκης, “Μελέτη και διαχείριση ενεργών δικτύων διανομής  με χρήση υπηρεσιών ευέλικτης ζήτησης”, Μάρτιος 2022
 7. Σιδηρά Μαρία, “Εφαρμογές της τεχνολογίας blockchain στην ενέργεια”, Οκτώβριος 2022 (Μεταπτυχιακό)
 8. Συρογιάννης Κωνσταντίνος Νεκτάριος, “Επαναφορά ηλεκτροδότησης σε ΜΔΝ με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ”, Ιούλιος 2022
 1. Ευάγγελος Καλαμάτας, “Μοντελοποίηση και ανάλυση της ευστάθειας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με αντιστροφείς πηγής τάσης”,  Ιούλιος 2021
 2. Απόστολος Β. Ζιώγας, “Ανάλυση του Split-PI DC-DC μετατροπέα αμφίδρομης ροής ισχύος, έλεγχος σε λειτουργίας ολίσθησης επί επιφάνειας και εφαρμογές”, Φεβρουάριος 2021
 3. Έκτορας Στασινός, “Εξισορρόπηση κινδύνου πυρκαγιάς και αποκοπής φορτίου μέσω βέλτιστης απενεργοποίησης κρίσιμων στοιχείων του δικτύου”, Οκτώβριος 2021
 4. Αντώνης Μοχιανάκης, “Ενίσχυση ανθεκτικότητας ΣΗΕ έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων με επιλεκτική υπογειοποίηση γραμμών μεταφοράς”, Οκτώβριος 2021
 5. Γεωργία Σαριδάκη, “Μοντελοποίηση Αντιστροφέων Διεσπαρμένης Παραγωγής για την Μελέτη της Ευστάθειας Γρήγορων Αλληλεπιδράσεων Οδηγούμενης από Μετατροπείς σε Δίκτυα Διανομής”, Φεβρουάριος 2021
 6. Γ. Γκιώκας, “Μελέτη Τεχνικών Προστασίας από Βραχυκυκλώματα σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) με Υψηλή Διείσδυση ΑΠΕ”, Οκτώβριος 2021
 7. Αραποστάθης Βασίλης, “Συμπεριφορά μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής κατά τη διάρκεια βραχυκυκλωμάτων σε μη διασυνδεδεμένα νησιά με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ”, Οκτώβριος 2021
 8. Καρυστινός, Χρήστος, “Local energy market based on blockchain technology: application study in the community of Los Molinos del Rio Aguas”, Φεβρουάριος 2021
 9. Ιάκωβος Κυριάκος, “Study of connection and control of induction motors in pump systems for autonomous operation”, Ιούλιος 2021
 10. Θωμάς Χάιδος, “Οι ενεργειακές κοινότητες ως φορέας της καθαρής ενεργειακής μετάβασης μιας περιοχής", Οκτώβριος 2021
 11. Κωνσταντίνος Ζαχόπουλος, “Ενεργειακή απόδοση στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας”, Ιούλιος 2021
 12. Σουζάν Φαχούρι, “Τεχνολογίες Ασύρματης φόρτισης και συστήματα δυναμικής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων”, Ιούλιος 2021
 13. Παπαματθαίου Δημήτρης, “Πιθανοτική διαστασιολόγηση εφεδρείας αποκατάστασης συχνότητας σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας”, Οκτώβριος 2021
 14. Κωνσταντινος Καραγεωργος, “​Συνεργασία Διαχειριστών Δικτύου Μεταφοράς - Διανομής για Παροχή Ευελιξίας”, Οκτώβριος 2021
 15. Δημήτριος Ιωαννίδης, “Εφαρμογές στοχαστικής βέλτιστης ροής ισχύος σε δίκτυα διανομής”, Οκτώβριος 2021
 16. Αλέξανδρος Φαραντάτος, “Συνεργασία των διαχειριστών των συστημάτων διανομής (DSO) και μεταφοράς (TSO)”, Φεβρουάριος 2021
 1. Μακρυκώστας Δημήτριος, “Σύγκριση Μεθόδων Παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών από Μονάδες Αποθήκευσης σε ΜΔΝ με μεγάλη Διείσδυση ΑΠΕ και συνεργασία με Προστασία Αντι-νησιδοποίησης σε Περιβάλλον CONTROL HARDWARE IN THE LOOP”, Οκτώβριος 2020
 2. Ατζαράκης Ν., “Μοντελοποίηση και διρεύνηση αποκεντρωμένων αγορών στα πλαίσια Ενεργειακών Κοινοτήτων”, Μάρτιος 2020
 3. Ανδριάνα Δημητρίου, “Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας”, Οκτώβριος 2020
 4. Διονύσης Σκεύης, “Πιθανοτική πρόβλεψη παραγωγής αιολικών πάρκων με τη χρήση μοντέλων  Extreme Learning Machines”, Οκτώβριος 2020
 5. Βασιλική Νικολάου, “Πρόβλεψη παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων”, Ιούλιος 2020
 6. Μαρίνα Γιαννούκου, “Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης οριακής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση νευρωνικών δικτύων”, Ιούλιος 2020
 7. Νικόλαος Μαρίτσας, “Βέλτιστη λειτουργία Φ/Β μονάδων για ρύθμιση τάσης σε δίκτυα διανομής με χρήση κατανεμημένου αλγορίθμου τύπου Consensus ADMM”, Οκτώβριος 2020
 8. Καράπατσας Γεώργιος, “Μελέτη, ανάλυση, προσομοίωση υβριδικού συστήματος παροχής ηλεκτρικής ισχύος μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV), με σκοπό τη μείωση του θερμικού και του ηχητικού ίχνους”, Οκτώβριος 2020
 9. Κοκκινάκη Μαργαρίτα, “Αυτοματοποιημένος Ελεγχος Παραγωγής και Διαχείρισης Ισχύος (AGC) σε δίκτυα ενέργειας: Κυβερνοεπιθέσεις και τεχνικές εξάλειψης τους”, Ιούλιος 2020
 1. Χάνης Ιωάννης, “Πρόβλεψη της Απορριπτόμενης Ισχύος των Αιολικών Πάρκων της Ρόδου με Μεθόδους Μηχανικής Μάθησης”, 2019
 2. Δημοσθένης Γεωργόπουλος, “Μελέτη συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ισχύος συνεχούς ρεύματος για μαχητικά αεροσκάφη χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth)”, Οκτώβριος 2019
 3. Χρήστος Κορδούλας, “Μελέτη Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων σε Κυκλικές Διατάξεις Επαγωγικής Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων”, 2019
 4. Άλκηστις-Χριστίνα Κοντού, “Σχεδίαση Αλγορίθμου Ελέγχου Αντιστροφέα για Εφαρμογή Τεχνικών Ρύθμισης Συχνότητας και Control Hardware in the Loop Προσομοίωση”, Μαρτιος 2019
 5. Γεώργιος Δέτσης, “Λειτουργία και έλεγχος αυτόνομου συστήματος με διεσπαρμένη παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας”, Μάρτιος 2019
 6. Ιωάννης Τσώνης, “Μελέτη προσομοίωσης «Power Hardware In The Loop» σε συστήματα με δύο υπό εξέταση δοκίμια”, Μάρτιος 2019
 7. Αντώνιος - Ιωάννης Βασιλειάδης, “Βελτίωση της μελέτης ευστάθειας της μεθόδου Power Hardware in the Loop για εφαρμογές διεσπαρμένης παραγωγής”, Οκτώβριος 2019
 1. Γάτος Ανδρέας, “Κατανεμημένος Αλγόριθμος Για Προγραμματισμό Μονάδων Αποθήκευσης Σε Μικροδίκτυο”, 2 Απρίλιος 2018
 2. Φέγγαρης Ι. Γεώργιος, “Μελέτη Των Κυκλοφορούντων Ηλεκτρικών Ρευμάτων Σε Μικροδίκτυο Dc Και Καταστολή Τους Μέσω Πρωτογενούς Ελέγχου”, 8 Μάρτιος 2018
 3. Δαμιανάκης Νικόλαος, “Μελέτη, Ανάλυση Και Προσομοίωση Κάλυψης Των Ενεργειακών Απαιτήσεων Μαχητικού Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (uav) Με Ενσωμάτωση Απε Και Συμβατικών Πηγών Ενέργειας”, 8 Μάρτιος 2018
 4. Αποστόλου Ιωάννης, “Στρατηγικές Ελέγχου Dc Μικροδικτύου Και Ανάλυση Μεθόδου Ανίχνευσης Νησιδοποίησης Σε Dc Μικροδίκτυο Στο Περιβάλλον Προσομοίωσης Matlab/simulink.”, 6 Μάρτιος 2018
 5. Σιαλμάς Δημήτριος, “Έρευνα Και Αξιολόγηση Διεθνών Προτύπων Για Εφαρμογές Μικρών Ανεμογεννητριών”, 4 Μάρτιος 2018
 6. Δημήτρης-ηλίας Γάτος, “Εκπαίδευση Μηχανικών Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με Χρήση Σύγχρονων Εργαστηριακών Και Διδακτικών Μεθόδων”, 28 Μάρτιος 2018
 7. Γεωργόπουλος Χ. Δημήτριος, “Μελέτη Βασικών Τοπολογιών Αντιστάθμισης Στην Κυκλική Διάταξη Για Την Επαγωγική Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων”, 2 Μάρτιος 2018
 8. Μαριάννα Μαριόλη, “Εγκατασταση Και Λειτουργια Συστηματων Αποθηκευσης Ενεργειας Για Σταθεροποιηση Τασης Και Εξοικονομηση Ενεργειας Σε Σιδηροδρομικες Εφαρμογες”, 14 Μάρτιος 2018
 9. Βλάσης, Δημήτριος, “Προγραμματισμός σχεδιασμού ανάπτυξης δικτύου διανομής μέσης τάσης υπό την αβεβαιότητα της αύξησης της ζήτησης”, 5 Νοέμβριος 2018
 10. Δαμιανάκος, Γεώργιος, “Βέλτιστος Προγραμματισμός Χειρισμών Αποθηκευτικών Μέσων Ιόντων Λιθίου με Ελαχιστοποίηση της Γήρανσης”, 30 Οκτώβριος 2018
 11. Μπανός, Βασίλης, “Μοντελοποίηση και επίλυση της ροής ισχύος σε σιδηροδρομικό δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος”, 30 Οκτώβριος 2018
 12. Λάγγαρης, Παναγιώτης, “Βέλτιστη σχεδίαση συστήματος αποθήκευσης με στοχαστική παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”, 30 Οκτώβριος 2018
 13. Λάσκαρης, Αλέξανδρος, “Μοντελοποίηση γήρανσης συσσωρευτών και βέλτιστη διαστασιολόγησή τους για έλεγχο τάσης στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας”, 11 Ιούνιος 2018
 14. Μηλιώνης, Γεώργιος, “Μοντελοποίηση προβλήματος βέλτιστης ένταξης συμβατικών μονάδων και κατανομής φορτίου με ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά) και Υβριδικών Σταθμών Παραγωγής”, 11 Ιούνιος 2018
 1. Γουλας Δ. Θεοδωρος, “Εξοικονομηση Ενεργειας Σε Σιδηροδρομικο Δικτυο Συνεχους Ρευματος Με Τη Χρηση Υπερπυκνωτων”, 7 Σεπτέμβριος 2017
 2. Κατσαμπίρης Γράψας Ηλίας, “Μελέτη, Επιλογή Και Κατασκευή Διάταξης Φίλτρου Αρμονικών Για Μικρές Τοπικά Κατασκευασμένες Α/γ Συνδεδεμένες Σε Συσσωρευτές Αποβλέποντας Στην Μείωση Του Παραγόμενου Θορύβου Τους”, 30 Ιούνιος 2017
 3. Ελένη Δαρίδου, “Μελέτη Τοπικών Ελέγχων Ρύθμισης Τάσης Σε Δίκτυα Διανομής Με Υψηλή Διείσδυση Διεσπαρμένης Παραγωγής”, 27 Ιούνιος 2017
 4. Δαύρος Ανδρέας, “Μελέτη, Ανάλυση, Προσομοίωση Υβριδικού Συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ισχύος Για Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη (uav)”, 25 Ιούνιος 2017
 5. Γεράσιμος Τάκης-δευτεραίος, “Ενεργειακή Διαχείριση Έξυπνων Ηλεκτρικών Δικτύων Με Θερμική Αποθήκευση Energy Management Of Power Stations With Integrated Thermal Energy Storage”, 24 Ιούνιος 2017
 6. Οικονομόπουλος Δημήτρης, “Ανάπτυξη Μετρητικής Διάταξης Και Συστήματος Μετα-επεξεργασίας Δεδομένων Ανοικτού Κώδικα Για Χρήση Σε Εφαρμογές Μικρών Ανεμογεννητριών”, 12 Ιούνιος 2017
 7. Νικόλαος-γεώργιος Παυλάκος, “Αποκεντρωμένος Έλεγχος Για Την Αποφυγή Υπερτάσεων Με Χρήση Κατανεμημένων Αλγορίθμων Με Περικοπή Φωτοβολταϊκής Παραγωγής”, 12 Ιούνιος 2017
 8. Σταμάτης Ν. Χονδρός, “Μοντελοποίηση Ενεργειακής Κατανάλωσης Της Νήσου Κύθνου”, 12 Ιούνιος 2017
 9. Χρήστος Νικολακάκος, “Μοντελοποίηση Και Επίλυση Της Ροής Ισχύος Σε Σιδηροδρομικό Δίκτυο Συνεχούς Ρεύματος”, 11 Ιούνιος 2017
 10. Νικόλαος-γέωργιος Παυλάκος, “Αποκεντρωμενος Ελεγχος Για Την Αποφυγη Υπερτασεων Με Χρηση Κατανεμημενων Αλγοριθμων Με Περικοπη Φωτοβολταικης Παραγωγης”, 11 Ιούνιος 2017
 11. Χρήστος Αγαθοκλέους, “Βέλτιστη Σχεδίαση Συστήματος Ενεργειακής Αποθήκευσης Για Έλεγχο Τάσης Στα Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας”, 10 Ιούνιος 2017
 12. Γκαμηλιάρη Αγγελική, “Μελετη Της Ενσωματωσης Των Ηλεκτρικων Οχηματων Στο Δικτυο Διανομης Μεσης Τασης Της Κατερiνης Με Υψηλη Διεισδυση Φ/β”, 30 Μάρτιος 2017
 13. Γεράσιμος Πετράτος, “Μελέτη Βέλτιστης Τοποθέτησης Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας Σε Ηλεκτρικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο Για Μεγιστοποίηση Εξοικονόμησης Ενέργειας”, 22 Μάρτιος 2017
 14. Φωτεινή Αθηνά Καραντώνη, “Μελέτη Παράλληλων Ενεργών Φίλτρων Ισχύος Για Αντιστάθμιση Αρμονικών Ρεύματος”, 22 Μάρτιος 2017
 15. Γιακουμάκης Παναγιώτης, “Μελέτη Κυκλικών Διατάξεων Για Την Επαγωγική Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων”, 22 Μάρτιος 2017
 16. Αγριόμαλλος Πέτρος, “Στρατηγικές Ελέγχου Υβριδικού Τρένου Υψηλής Ισχύος, Τροφοδοτούμενο Από Κυψέλες Καυσίμου, Μπαταρίες Και Υπερπυκνωτή”, 21 Μάρτιος 2017
 17. Μανθοπουλος Μ. Ανδρεας, “Μαγνητοστατικη Αναλυση Και Συγκριση Διαταξεων Με Δυο Πολους Για Τη Στατικη Επαγωγικη Φορτιση Ηλεκτρικων Οχηματων”, 21 Μάρτιος 2017
 18. Μαρία Παπά, “ Πρόβλεψη Της Αιολικής Και Της Ηλιακής Παραγωγής Του Ηλεκτρικού Συστήματος Της Ρόδου Με Χρήση Νευρωνικών Δικτύων.”, 21 Μάρτιος 2017
 19. Αγγελική Ρουσακάκη, “Υλοποίηση Ηλεκτροχημικού Μοντέλου Μπαταρίας Ιόντων Λιθίου Και Εκτίμηση Της Κατάστασης Φόρτισης Με Χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων”, 21 Μάρτιος 2017
 20. Δημοσχάκης Κωνσταντίνος, “Μελέτη Στρατηγικών Ελέγχου Dc Μικροδικτύων Σε Περιβάλλον Προσομοίωσης Matlab/simulink”, 21 Μάρτιος 2017
 21. Χαρίκλεια Βουρδουμπά, “Μοντελοποίηση Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτιρίου”, 21 Μάρτιος 2017
 22. Ιωαννης Τσακαλακης, “Έξυπνο Σπίτι: Έλεγχος Και Επιτήρηση Ζεστού Νερού Χρήσης Με Τον Arduino”, 16 Μάρτιος 2017
 23. 37), Χριστοφοράκης Μιχαήλ, “Απομακρυσμένος Έλεγχος Σηε Μέσω Προσομοίωσης Λογισμικού Τηλεπικοινωνιακού Σκοπού”, 7 Νοέμβριος 2017
 24. Μητσέλος Αθανάσιος, “Ανίχνευση Μη Τεχνικών Απωλειών Με Συστήματα Μηχανικής Μάθησης”, 3 Νοέμβριος 2017
 25. Νικόλαος Βασιλείου, “Μελέτη Συστήματος Διαχείρισης Μπαταρίας Μολύβδου-οξέος Και Ανάπτυξη Οικιακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Με Χρήση Μπαταρίας”, 27 Νοέμβριος 2017
 26. Αθανάσιος Αναστασίου, “ Βελτιστη Επαναδιαμορφωση Εξυπνων Δικτυων Διανομης Με Εφαρμογες Σε Προβληματα Αποκαταστασης Της Λειτουργιας Τους”, 31 Οκτώβριος 2017
 27. Παντελής Δράτσας, “Αλγόριθμος Αποκεντρωμένης Οικονομικής Κατανομής Φορτίου Λαμβάνοντας Υπόψη Στοχαστική Αιολική Παραγωγή”, 30 Οκτώβριος 2017
 28. Αντωνια Σιανου, “Σχεδιαση Ελεγχου Dc/dc Μεατροπεα Αμφιδρομης Ροης Ισχυος Για Μικρα Αυτονομα Ηλεκτρικα Συστηματα Με Συσσωρευτες”, 7 Ιανουάριος 2017
 29. Βασιλειος Στρατινακης, “Αναλυση Και Οικονομικη Αξιολογηση Ac Και Dc Οικιακων Μικροδικτυων”, 3 Ιανουάριος 2017
 1. Μπάρος Ανδρέας, “Αξιολόγηση Μεθόδων Διαχωρισμού Του Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Και Αποκεντρωμένος Έλεγχος Τάσης.”, 14 Σεπτέμβριος 2016
 2. Βενιζέλος Ελευθέριος, “Αύξηση Της Ελαστικότητας Δικτύου Διανομής Μέσω Σχηματισμού Βέλτιστων Αυτοτροφοδοτούμενων Μικροδικτύων”, 6 Ιούνιος 2016
 3. Μαντζιώρου Μαρία, “Εκτίμηση Παραμέτρων Μη Γραμμικού Μοντέλου Γεννήτριας Diesel Εγκατεστημένης Σε Μικροδίκτυο”, 27 Ιούνιος 2016
 4. Ελιάνα Ντεζατζιάκομο, “Ανάλυση Δεδομένων Έξυπνων Μετρητών Για Ανίχνευση Απάτης”, 20 Ιούνιος 2016
 5. Χήρα Αικατερίνη, “Μελέτη Γεννητριών Αξονικής Ροής Για Τη Μεγιστοποίηση Της Απόδοσης Του Δρομέα Μικρών Ανεμογεννητριών Σε Απευθείας Σύνδεση Με Συσσωρευτές Για Εφαρμογές Χαμηλού Κόστους.”, 20 Ιούνιος 2016
 6. Γεώργιος Πουλημένος, “Πολιτικές Διαχείρισης Ενέργειας Σε Υβριδικά Ac/dc Μικροδίκτυα Με Ενσωμάτωση Φωτοβολταΐκών Μονάδων Και Συστημάτων Συμπαραγωγής”, 20 Ιούνιος 2016
 7. Παπαγεωργίου Λουκάς-δημήτριος, “Αναδιαρρύθμιση Του Υπογείου Δικτύου Μέσης Τάσης Με Στόχο Την Μείωση Των Απωλειών Ενέργειας”, 20 Ιούνιος 2016
 8. Λαζαρίδης Ιωάννης, “Αναλυση Της Επιδρασης Της Ασυμμετρης Φορτισης Των Ηλεκτρικων Οχηματων Στα Ακτινικα Δικτυα Διανομης”, 18 Ιούνιος 2016
 9. Δημήτριος Καραγκούνης, “Σύγκριση Τεχνολογιών Μετάδοσης Δεδομένων Για Σύνδεση Ηλεκτρικών Οχημάτων Με Το Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας”, 17 Ιούνιος 2016
 10. Νίκος Κωνσταντέλλος, “Τεχνικές Ενεργής Απόσβεσης Για Αντιστροφέα Πηγής Τάσης Με Lcl Φίλτρο Διασυνδεδεμένο Στο Δίκτυο”, 16 Ιούνιος 2016
 11. Φροσινού Ασημίνα, “Βέλτιστος Σχεδιασμός Αποκατάστασης Βλαβών Και Προγραμματισμός Μικροδικτύου Για Την Ενίσχυση Της Ελαστικότητας Ενός Σηε”, 15 Ιούνιος 2016
 12. Δρακος Γεωργιος, “Ανάπτυξη Αλγορίθμου Ενεργειακής Διαχείρισης Στόλου Ηλεκτρικών Οχημάτων Στα Πλαίσια Λειτουργίας Ενός Εικονικού Σταθμού Παραγωγής”, 15 Ιούνιος 2016
 13. Ματζάκος Αλέξανδρος, “Μετρήσεις Θορύβου Τοπικά Κατασκευασμένων Μικρών Ανεμογεννητριών Σε Απευθείας Σύνδεση Με Συσσωρευτές”, 14 Ιούνιος 2016
 14. Σίσκος Νικήστρατος-παναγιώτης, “Αναδιαρρύθμιση Του Υπογείου Δικτύου Μέσης Τάσης Με Στόχο Την Ελαχιστοποίηση Των Απωλείων”, 14 Ιούνιος 2016
 15. Δεμενοπουλος Γεωργιος, “Εφαρμογή Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Μεικτού Ακέραιου Μη Γραμμικού Προγραμματισμού Για Την Αποκεντρωμένη Διαχείριση Της V2g Λειτουργίας Των Ηλεκτρικών Οχημάτων”, 11 Μάιος 2016
 16. Κωνσταντίνος Α. Καραΐσκος, “Σχεδίαση Και Κατασκευή Ψηφιακού Καταγραφέα Στις Πλατφόρμες Raspberry Pi Και Arduino Για Σύνδεση Σε Εφαρμογές Μικρών Ανεμογεννητριών”, 29 Μάρτιος 2016
 17. Ζυγουρης Ευαγγελος, “Μελέτη Της Μεταβολής Των Οριακών Τιμών Κόμβων (lmp)για Το Σύστημα Της Κρήτης Και Τη Διασύνδεση Του Με Το Ηπειρωτικό Σύστημα, Στο Πλαίσιο Της Απελευθερωμένης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας”, 29 Μάρτιος 2016
 18. Σακελλαρόπουλος Κωνσταντίνος, “Μελέτη Υβριδικής Μεθόδου Ανίχνευσης Νησιδοποίησης Βασισμένη Στα Δέντρα Απόφασης Στο Σύστημα 34 Ζυγών Της Ieee”, 17 Μάρτιος 2016
 19. Κωνσταντίνος Σουμαλάς, “Μελέτη Τοπολογίας Δικτύων Διανομής Με Χρήση Δεδομένων Έξυπνων Μετρητών”, 8 Νοέμβριος 2016
 20. Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης, “Σχεδίαση Και Βελτιστοποίηση Γεννητριών Αξονικής Ροής Με Χρήση Συνθετικών Σιδηρομαγνητικών Υλικών Σκόνης Σιδήρου Για Τοπικά Κατασκευασμένες Υδρογεννήτριες”, 4 Οκτώβριος 2016
 21. Αθανασιος Μποτσης, “Προσδιορισμος Κρισιμων Γραμμων Και Ζυγων Σε Δικτυο Μεταφορας Ηλεκτρικης Ενεργειας”, 31 Οκτώβριος 2016
 22. Μουεμιν Γελντα, “Πιθανοτικη Ροη Φορτιου Σε Dc Δικτυα Ηλεκτρικης Ενεργειας”, 27 Οκτώβριος 2016
 23. Σπυρίδων Χ. Αποστολόπουλος, “Αποκεντρωμένη Ρύθμιση Τάσης Σε Δίκτυα Διανομής”, 20 Οκτώβριος 2016
 24. Όλγα Κάγιαλη, “Ανάπτυξη Κατανεμημένων Αλγορίθμων Για Κατανεμημένη Οικονομική Κατανομή Φορτίου”, 19 Οκτώβριος 2016
 25. Σάββας Καρράς, “Μοντελοποίηση Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτιρίων”, 19 Οκτώβριος 2016
 26. Θεόδωρος Καλπάκης, “Μελέτη Των Κυκλοφορούντων Ρευμάτων Στα Dc Μικροδίκτυα Με Σκοπό Την Ελαχιστοποίησή Τους”, 18 Οκτώβριος 2016
 27. Νικόλαος Νταβαρίνος, “Μελέτη Αυτόνομων Υβριδικών Συστημάτων Με Προσομοίωση Σε Πραγματικό Χρόνο”, 18 Οκτώβριος 2016
 28. Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης, “Σχεδίαση Και Βελτιστοποίηση Γεννητριών Αξονικής Ροής Με Χρήση Συνθετικών Σιδηρομαγνητικών Υλικών Σκόνης Σιδήρου Για Τοπικά Κατασκευασμένες Υδρογεννήτριες”, 15 Οκτώβριος 2016
 1. Περιβολιώτης Νικόλαος, “Διαχωρισμός Του Δικτύου Διανομής Σε Ζώνες Και Αποκεντρωμένος Έλεγχος Τάσης”, 31 Αύγουστος 2015
 2. Βλαχάκης Χρήστος, “Διαχείριση Ζήτησης, Έξυπνα Δίκτυα Και Ενεργειακή Αποδοτικότητα Σε Περιβάλλον Βραχυπρόθεσμης Ηλεκτρικής Τιμολόγησης.”, 31 Αύγουστος 2015
 3. Σχοινάς Παύλος, “ Επίλυση Του Προβλήματος Οικονομικής Κατανομής Φορτίου Με Κατανεμημένο Αλγόριθμο”, 9 Ιούνιος 2015
 4. Νιάκας Σπυρίδων, “Προοπτικές Εναρμόνισης Της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Με Τις Προδιαγραφές Του Μοντέλου Στόχου”, 8 Ιούνιος 2015
 5. Δημήτριος Ι. Παπαϊωάννου, “Βελτιστοποίηση Και Ανάλυση Ευαισθησίας Μικροδικτύων Χρησιμοποιώντας Το Λογισμικό Homer- Μια Μελέτη Περίπτωσης”, 26 Ιούνιος 2015
 6. Σουρλιγκασ-πετρου Αποστολος, “Πιθανοτικη Αναλυση Ροης Φορτιου Σε Δικτυο Διανομης”, 24 Ιούνιος 2015
 7. Δημήτριος Χ. Ριζάδης, “Αντιμετώπιση Του Φαινομένου Ανύψωσης Τάσης Λόγω Υψηλής Διείσδυσης Φωτοβολταϊκών Στην Χαμηλή Τάση Μέσω Αποθήκευσης Ενέργειας”, 24 Ιούνιος 2015
 8. Κεφαλάς Νικόλαος, “Συγκριτική Μελέτη Μικροδικτύων Συνεχούς Και Εναλλασσομένου Ρεύματος.”, 22 Ιούνιος 2015
 9. Γκιάτης Ανδρέας, “Ρύθμιση Τάσης Με Σατυφ Σε Δίκτυα Με Διεσπαρμένη Παραγωγή”, 22 Ιούνιος 2015
 10. Δρακου Διονυσια, “Αξιολογηση Μεθοδων Ελεγχομενης Νησιδοποιησης Συστηματος Ηλεκτρικης Ενεργειας”, 19 Ιούνιος 2015
 11. Αριστείδης Καζακόπουλος, “Σφάλματα Και Προστασία Των Dc Μικροδικτύων”, 17 Ιούνιος 2015
 12. Κωνσταντίνος Μπούτρος, “Ενεργειακές Και Τιμολογιακές Πολιτικές Στα Μικροδίκτυα”, 16 Ιούνιος 2015
 13. Μαυρογένου Κυριακή, “Εφαρμογή Πιθανοτικών Εργαλείων Στην Εποπτεία Και Πρόβλεψη Γραμμής Μτ Με Μεγάλη Διείσδυση Διεσπαρμένης Παραγωγής”, 15 Ιούνιος 2015
 14. Λυμπέρης Κωνσταντίνος, “Αξιολόγηση Της Κοστολόγησης Διεσπαρμένης Παραγωγής Με Τη Μέθοδο Net Metering”, 14 Ιούνιος 2015
 15. Μπεζεντές Νικόλαος, “Μαγνητοστατική Ανάλυση Κυκλικής Διάταξης Σε Σταθμό Επαγωγικής Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων”, 14 Ιούνιος 2015
 16. Δημήτριος Δημητρόπουλος, “Μέθοδος Ελεγχόμενης Νησιδοποίησης Για Την Αποφυγή Κατάρρευσης Του Συστήματος”, 13 Ιούνιος 2015
 17. Ιωάννης Σούλης, “Χωροχρονική Μοντελοποίηση Του Σφάλματος Της Πρόβλεψης Της Αιολικής Ισχύος Με Χρήση Νευρωνικών Δικτύων”, 13 Ιούνιος 2015
 18. Γκιάτης Ανδρέας, “Ρύθμιση Τάσης Με Σατυφ Σε Δίκτυα Με Διεσπαρμένη Παραγωγή”, 13 Ιούνιος 2015
 19. Άγγελος Δ. Παπανδριανός, “Σχεδίαση Μονοφασικού Αντιστροφέα Dc/ac Για Χρήση Του Στο Τεστ Αντινησιδοποίησης Σύμφωνα Με Το Διεθνές Πρότυπο Ul1741″, 1 Ιούνιος 2015
 20. Παπαθανασίου Ηλίας, “Πιθανοτική Ροή Φορτίου Με Περιορισμούς”, 1 Ιούνιος 2015
 21. Νατάσα Αλεξανδρή, “Μοντελοποίηση Μικροδικτύου Χαμηλής Τάσης Με Χρήση Του Προτύπου Iec-61850″, 4 Απρίλιος 2015
 22. Δημητρίου Κατερίνα, “Μελέτη Ηλεκτροδότησης Αγροτικών Περιοχών Στον Αναπτυσσόμενο Κόσμο”, 22 Απρίλιος 2015
 23. Λαγός Δημήτριος, “Μελέτη Αλγορίθμων Ελέγχου Αντιστροφέα Και Control Hardware In The Loop Προσομοίωση”, 21 Απρίλιος 2015
 24. Αικατερίνη Πετράκη, “Κατασκευή Dc Μικροδικτύου Σε Περιβάλλον Matlab/simulink Και Μελέτη Τεχνικών Ελέγχου”, 20 Απρίλιος 2015
 25. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, “Μελέτη Διαστασιολόγησης Και Ενσωμάτωσης Στο Δίκτυο Φωτοβολταϊκών-αποθηκευτικών Συστημάτων Υπό Τον Θεσμό Της Ιδιοκατανάλωσης”, 20 Απρίλιος 2015
 26. Νικολόπουλος Χρήστος, “Εφαρμογή Υβριδικού Ac/dc Μικροδικτύου Για Την Ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων Σε Ευφυή Δίκτυα”, 30 Μάρτιος 2015
 27. Μάρκου Αχιλλέας, “Μελέτη Και Υλοποίηση Συστήματος Ελέγχου, Παρακολούθησης Και Καταγραφής Εργαστηριακού Μικροδικτύου”, 30 Μάρτιος 2015
 28. Πολομαρκάκη Ιωάννα, “Επέκταση Δικτύου Διανομής Με Χρήση Γενετικού Αλγορίθμου Μέσω Της Βέλτιστης Τοπολογίας Γραμμών”, 27 Μάρτιος 2015
 29. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, “Τεχνικές Συγχρονισμού Διασυνδεδεμένων Μετατροπέων Για Συστήματα Μίας Φάσης”, 25 Μάρτιος 2015
 30. Βασίλειος Δ. Κάλλος, “Συμβολή Τεχνικών Διαχείρισης Ζήτησης Στη Μείωση Του Κόστους Λειτουργίας Των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας”, 24 Μάρτιος 2015
 31. Αθανάσογλου Ιωάννης, “Ανάλυση Της Επίδρασης Της Βέλτιστης Αμφίδρομης Λειτουργίας (vehicle-to-grid, V2g) Των Ηλεκτρικών Οχημάτων Στα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας”, 20 Μάρτιος 2015
 32. Γεώργιος Ε. Βασιλαράκης, “Μοντελοποίηση Λειτουργίας Υβριδικού Αιολικού-αντλησιοταμιευτικού Σταθμού Σε Απομονωμένα Ηλεκτρικά Συστήματα”, 11 Μάρτιος 2015
 33. Πέτρος Μαρκόπουλος, “Μελέτη Των Επιπτώσεων Της Αύξησης Της Ονομαστικής Ισχύος Τοπικά Κατασκευασμένων Μικρών Ανεμογεννητριών Με Χρήση Διαφόρων Μεθόδων Βελτιστοποίησης”, 8 Νοέμβριος 2015
 34. Λαλου Ιωαννα, “Εφαρμογη Της Πιθανοτικης Ροης Φορτιου Για Την Ευρεση Της Μεγιστης Διεισδυσης Φωτοβολταϊκων Συστηματων Σε Δικτυα Διανομης Με Κριτηριο Τα Επιτρεπτα Ορια Διακυμανσης Τασης”, 3 Νοέμβριος 2015
 35. Μαρια Παπαγεωργιου, “Μελετη Ευσταθειας Και Προσομοιωση Πρωτογενους Και Δευτερογενους Ελεγχου Σε Μικροδικτυο Σρ”, 2 Νοέμβριος 2015
 36. Σταύρος Κωνσταντινόπουλος, “Στοχαστική Βελτιστοποίηση Δικτύων Με Σηθ, Αυξημένη Διείσδυση Μονάδων Απε Και Ηλεκτρικά Οχήματα, Υπό Περιβαλλοντικούς Περιορισμούς Με Χρήση Μετευριστικών Αλγορίθμων”, 1 Νοέμβριος 2015
 37. Σαρρής Θεόδωρος, “Προγραμματισμός Και Προσομοίωση Ενεργειακού Ελεγκτή Για Την Ένταξη Καταναλωτών Σε Προγράμματα Διαχείρισης Ζήτησης”, 26 Οκτώβριος 2015
 38. Βάιλας Αντώνιος, “Προγραμματισμός Συστήματος Διανομής Μέσης Τάσης Με Συμβατικές Μεθόδους Και Συμβολή Των Τεχνολογιών Smartgrid”, 26 Οκτώβριος 2015
 39. Βασίλειος Καρατάσος, “Θερμική Ανάλυση Γεννήτριας Αξονικής Ροής Μονίμων Μαγνητών Για Τοπικά Κατασκευασμένες Μικρές Ανεμογεννήτριες”, 23 Οκτώβριος 2015
 40. Ευαγγελία Μελίστα, “Εφαρμογή Και Μελέτη Ευστάθειας Ιεραρχικού Ελέγχου Σε Dc Μικροδίκτυο”, 22 Οκτώβριος 2015
 41. Κωνσταντίνος Κότσαλος, “Αποκεντρωμένη Ρύθμιση Τάσης Σε Ακτινικά Δίκτυα Διανομής Με Υψηλή Διείσδυση Διεσπαρμένης Παραγωγής”, 25 Ιανουάριος 2015
 42.  
 1. Πανουργιάς Κωνσταντίνος, “Αλγόριθμοι Βέλτιστου Προγραμματισμού Και Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Της V2g Λειτουργίας Των Ηλεκτρικών Οχημάτων Για Την Ένταξη Τους Στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας”, 7 Σεπτέμβριος 2014
 2. Ανδρέας Ν. Δεσύλλας, “Ανάλυση Και Διαχείριση Υβριδικού Μικροδικτύου”, 3 Σεπτέμβριος 2014
 3. Μαρία Παπαμιχάλη, “Υλοποίηση Και Αξιολόγηση Μεθόδων Ανίχνευσης Νησιδοποίησης”, 22 Σεπτέμβριος 2014
 4. Όλγα Βλαχοκυριάκου, “Διαχωρισμός Του Δικτύου Σε Ζώνες Και Αποκεντρωμένος Έλεγχος Για Ρύθμιση Τάσης Σε Περίπτωση Διαταραχών”, 16 Σεπτέμβριος 2014
 5. Άγγελος Τσιαννής, “Τεχνικές Ελέγχου Συνθετικής Αδράνειας Για Διασυνδεδεμένους Μετατροπείς Ηλεκτρικής Ενέργειας”, 15 Σεπτέμβριος 2014
 6. Δημήτριος Παπαλέξης, “Τοπικός Έλεγχος Διεσπαρμένης Παραγωγής Σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα”, 3 Αύγουστος 2014
 7. Μαληκκίδης Ονούφριος, “Σχεδιασμός Και Κατασκευή Dc-dc Μετατροπέα Ανύψωσης Τάσης Για Ένταξη Του Σε Dc Μικροδίκτυο”, 29 Ιούνιος 2014
 8. Κατσάρας Γεώργιος, “Εφαρμογή Εκτίμησης Ρίσκου Σε Χαρτοφυλάκια Ενέργειας”, 25 Ιούνιος 2014
 9. Φώτιος Κοκκαλίδης, “Μελέτη Μικροδικτύου Με Τη Βοήθεια Του Εξομοιωτικού Προγράμματος Homer”, 23 Ιούνιος 2014
 10. Μπαράκος Δημήτριος, “Μελέτη Ευστάθειας Και Ακρίβειας Της Τεχνικής Power-hardware-in-the-loop Για Δοκιμές Διεσπαρμένης Παραγωγής”, 16 Ιούνιος 2014
 11. Χρόνης Νικόλαος, “Περιφερειακή Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής Με Χρήση Artmap”, 15 Ιούνιος 2014
 12. Μουργελας Γεωργιος, “Μαγνητοστατικη Αναλυση Και Μελετη Διαταξης Ελεγχου Σταθμου Επαγωγικης Φορτισης Ηλεκτρικων Οχηματων”, 9 Ιούνιος 2014
 13. Ελευθέριος Β. Σφυρής, “Μελετη Των Οριακων Τιμων Κομβων Στα Αυτονομα Συστηματα Ηλεκτρικης Ενεργειας Με Διεισδυση Αιολικων – Εφαρμογη Στο Δικτυο Ροδου Και Κρητης”, 4 Απρίλιος 2014
 14. Μαρία Σαμαρά, “Υλοποίηση Αλγορίθμων Ένταξης Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Σε Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα Ενός Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού”, 29 Απρίλιος 2014
 15. Πασχου Δροσια, “Βελτιστη Τοποθετηση Σταθμων Ταχειας Φορτισης Με Χρηση Hybrid Pso”, 28 Απρίλιος 2014
 16. Μαρία Κασιδώνη, “Εφαρμογή Εκτίμησης Ρίσκου Σε Χαρτοφυλάκια Ενέργειας – Δημοπρασίες”, 25 Απρίλιος 2014
 17. Θανοπουλος Σωτηριος, “Βελτιστη Τοποθετηση Σταθμων Ταχειας Φορτισης Ηλεκτρικων Οχηματων Με Τη Χρηση Γενετικου Αλγοριθμου Και Ροης Φορτιου”, 16 Απρίλιος 2014
 18. Ανδρέας Καραμπέκιος, “Υψηλή Διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Στην Οικονομική Λειτουργία Του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας”, 6 Μάρτιος 2014
 19. Βασίλειος Τζώρας, “ Βέλτιστη Τοποθέτηση Σταθμών Ταχείας Φόρτισης Με Χρήση Pclonalg Και Βέλτιστης Ροής Φορτίου”, 2 Μάρτιος 2014
 20. Σταυρούλα Μαριάμου, “Αξιολόγηση Επενδύσεων Σε Έργα Απε Και Βελτιστοποίηση Κινήτρων Με Χρήση Διεπίπεδου Προγραμματισμού”, 13 Μάρτιος 2014
 21. Αναστασία Σαμπάνη, “Συμμετοχη Φωτοβολταικου Παρκου Στη Ρυθμιση Φορτου – Συμμετοχης Μεσω Αποφορτισης Αντιστροφεων”, 12 Μάρτιος 2014
 22. Αικατερίνη Τρουλλάκη, “Μελέτη Διαφορετικών Μαγνητικών Υλικών Για Τοπικά Κατασκευασμένες Μικρές Ανεμογεννήτριες Σε Εφαρμογές Αγροτικής Ηλεκτροδότησης”, 11 Μάρτιος 2014
 23. Μάριος Μανιατόπουλος, “Τοπικός Και Συντονισμένος Έλεγχος Τάσης Σε Δίκτυα Με Διεσπαρμένη Παραγωγή Σε Πραγματικό Χρόνο”, 17 Νοέμβριος 2014
 24. Ιωάννης Μαυρίδης, “Περιφερειακή Πρόβλεψη Ηλιακής Και Αιολικής Ισχύος Στην Κρήτη”, 7 Οκτώβριος 2014
 25. Χαρίλαος Παπαϊωάννου, “Μελέτη Αλγορίθμων Ελέγχου Σε Φωτοβολταϊκό Αντιστροφέα”, 27 Οκτώβριος 2014
 26. Νικόλαος Στυλιαράς, “Μοντελοποίηση Πρότυπων Ανεμογεννητριών Και Statcom Για Μελέτες Ευστάθειας Σηε”, 15 Οκτώβριος 2014
 27. Φανή Μπαράκου, “Εφαρμογές Θεωρίας Σύνθετων Συστημάτων (complex Systems) Και Fractal Γεωμετρίας Σε Θέματα Ανάπτυξης Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας”, 9 Ιανουάριος 2014
 28. Ηλίας Σαραντάκος, “Η Επιρροή Του Φορτίου Εικονικών Σταθμών Παραγωγής Στην Πρωτεύουσα Ρύθμιση Φορτίου – Συχνότητας”, 20 Ιανουάριος 2014
 29. Κονδύλης Γεώργιος, “Πλήρης Αντικατάσταση Των Πετρελαϊκών Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής Της Αμοργού Με Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”, 16 Ιανουάριος 2014
 30. Ιωαννης Παρολας, “Πιθανοτικη Προβλεψη Στην Παραγωγη Αιολικης Ενεργειας Με Χρηση Νευρωνικων Δικτυων Artmap”, 14 Ιανουάριος 2014
 1. Φωτιος Καραμερος, “Πιθανοτικη Προβλεψη Της Ηλιακης Παραγωγης Με Χρηση Artmap”, 9 Ιούνιος 2013
 2. Μιχάλης Αγιοβλασίτης, “Αναπτυξη Αλγοριθμου Για Βελτιστη Φορτιστη Ηλεκτρικων Οχηματων Με Χρηση Γενετικων Αλγοριθμων”, 24 Ιούνιος 2013
 3. Ναταλία Ιγγλέζου, “Ανάλυση Λειτουργίας Και Μοντελοποίηση Συσσωρευτών”, 17 Ιούνιος 2013
 4. Τσιτσιμελής Γ. Αχιλλεύς, “Μελέτη Και Σχεδίαση Γεννητριών Αξονικής Ροής Με Χρήση Αλγόριθμων Εξελικτικού Υπολογισμού Για Μικρές Ανεμογεννήτριες Αγροτικών Εφαρμογών”, 16 Ιούνιος 2013
 5. Ντουσάκης Ιωάννης Αντώνιος, “Διερευνηση Της Συμμετοχης Των Ηλεκτρικων Οχηματων Στηn Πρωτευουσα Ρυθμιση Συχνοτητας Σε Μη Διασυνδεδεμενα Συστηματα Ηλεκτρικης Ενεργειας”, 16 Ιούνιος 2013
 6. Θεοδωρόπουλος Βασίλειος, “Συνεισφορά Φωτοβολταϊκών Πάρκων Στη Ρύθμιση Συχνότητας: Έμφαση Σε Ασθενή-αυτόνομα Ηλεκτρικά Δίκτυα”, 15 Ιούνιος 2013
 7. Κουβελιώτης – Λυσίκατος Ιάσων, “Μελέτη Αρμονικών Σε Δίκτυα Υψηλής Τάσης Με Υψηλή Διείσδυση Φωτοβολταϊκών”, 4 Απρίλιος 2013
 8. Κωνσταντίνος Πανταζής, “Βέλτιστη Ενεργειακή Διαχείριση Φορτίου Αυτόνομου Υβριδικού Φωτοβολταϊκού Συστήματος”, 4 Απρίλιος 2013
 9. Κουβελιώτης – Λυσίκατος Ιάσων, “ Μελετη Αρμονικών Σε Δικτυα Χαμηλης Τάσης Με Υψηλη Διεισδυση Φωτοβολταϊκών”, 4 Απρίλιος 2013
 10. Νικόλαος Λ. Κατσουλάκος, “Μοντελοποίηση Ανεμογεννήτριας Σε Πραγματικό Χρόνο Για Μελέτη Ρύθμισης Συχνότητας”, 3 Απρίλιος 2013
 11. Δραγάση Αικατερίνη Ελένη, “Ανάπτυξη Δυναμικού Θερμικού Μοντέλου Μετασχηματιστή Διανομής Για Την Ανάλυση Της Επίδρασης Της Φόρτισης Των Ηλεκτρικών Οχημάτων Στη Διάρκεια Ζωής Τους”, 16 Απρίλιος 2013
 12. Ευάγγελος Τσιγγούνης, “Βέλτιστος Προγραμματισμός Της V2g Λειτουργίας Των Ηλεκτρικών Οχημάτων Για Την Παροχή Ενέργειας Και Επικουρικών Υπηρεσιών Στο Δίκτυο”, 8 Μάρτιος 2013
 13. Μάριος Μίχας, “ Επέκταση Δικτύου Διανομής Με Χρήση Γενετικού Αλγόριθμου Μέσω Της Βέλτιστης Τοποθέτησης Υποσταθμού Υτ”, 9 Δεκέμβριος 2013
 14. Marcos Fellipe De Souza Ribeiro, “Αναλυση Λειτουργιας Κυψελων Καυσιμου Και Μοντελοποιηση Για Στατικες Εφαρμογες”, 9 Δεκέμβριος 2013
 15. Χουστουλάκης Εμμανουήλ, “Μοντελοποίηση Φωτοβολταϊκής Κυψέλης Και Δοκιμή Φωτοβολταϊκού Πλαισίου Σε Πραγματικές Συνθήκες”, 23 Δεκέμβριος 2013
 16. Θεόδωρος Δ. Καρνάρος, “Αξιολόγηση Τεχνολογικών Λύσεων Και Έργων Για Την Αύξηση Της Διείσδυσης Των Απε Στο Δίκτυο Διανομής Των Μδν (μη Διασυνδεδεμένων Νησιών) Μέσω Δεικτών Kpis”, 10 Δεκέμβριος 2013
 17. Χρίστος Σ. Παύλου, “Ανάλυση Παρατηρησιμότητας Και Κατανεμημένη Εκτίμηση Κατάστασης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας”, 10 Δεκέμβριος 2013
 18. Δημήτριος Πετρόπουλος, “Μοντελοποίηση Και Ανάλυση Της Δυναμικής Ευστάθειας Της Hvdc Διασύνδεσης Της Κρήτης Με Το Κεντρικό Δίκτυο”, 10 Δεκέμβριος 2013
 19. Βασιλάκης Αθανάσιος, “Μελέτη Της Συμπεριφοράς Των Εικονικών Σύγχρονων Μηχανών Στη Στήριξη Της Συχνότητας”, 21 Ιανουάριος 2013
 1. Μαρία Αντωνάκου, “Οικονομικά Οφέλη Και Πλεονεκτήματα Των Μονάδων Διεσπαρμένης Παραγωγής Σε Δίκτυα Χαμηλής Τάσης”, 25 Ιούνιος 2012
 2. Αθανάσιος Θ. Ζαρόγιαννης, “Σχεδίαση, Βελτιστοποίηση Και Προσομοίωση Μικρών Ανεμογεννητριών Για Εφαρμογές Χαμηλού Κόστους Για Σύνδεση Στο Δίκτυο”, 24 Ιούνιος 2012
 3. Μαρια Θωμα, “Μελετη Επιπτωσης Συνδεσης Φωτοβολταϊκων Στα Δικτυα Διανομης Μεσης Τασης”, 20 Ιούνιος 2012
 4. Κουλουρά Μαρία, “Οικονομικά Οφέλη Και Πλεονεκτήματα Των Μονάδων Διεσπαρμένης Παραγωγής Σε Δίκτυα Χαμηλής Τάσης”, 19 Ιούνιος 2012
 5. Γεωργία Θ. Πιερή, “Η Επίδραση Των Διαφορετικών Πολιτικών Λειτουργίας Στα Μεγέθη Ενός Μικροδικτύου Με Αυξημένη Διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”, 18 Ιούνιος 2012
 6. Συρρή Αγγελική Λυδία Αντωνία, “Μελετη Επιδρασης Της Διεισδυσης Των Ηλεκτρικων Οχηματων Στο Συστημα Παραγωγης Ηλεκτρικης Ενεργειας”, 18 Ιούνιος 2012
 7. Νικόλαος Νικολακόπουλος, “Ανασκόπηση Τεχνολογίας Σύνδεσης Οχημάτων Στο Ηλεκτρικό Δίκτυο (vehicle To Grid – V2g)”, 18 Ιούνιος 2012
 8. Αλεξάνδρα Ζίγκηρη, “Βελτιστη Διαστασιολογηση Μοναδων Διεσπαρμενης Παραγωγης Με Τη Χρηση Υβριδικης Pso Και Βελτιστης Ροης Φορτιου”, 17 Ιούνιος 2012
 9. Δέσποινα Κοράκη, “Διαχείριση Οικιακών Συσκευών Με Χρήση Τεχνικών Βελτιστοποίησης Και Θεωρίας Παιγνίων”, 17 Ιούνιος 2012
 10. Αντώνιος Αντωνιάδης, “Τροποι Εκκαθαρισης Αγορας Ηλεκτρικης Ενεργειας – Εφαρμογη Στο Ηλεκτρικο Δικτυο Της Κρητης”, 16 Ιούνιος 2012
 11. Κωνσταντίνος Δ. Παγώνης, “Επίδραση Των Ηλεκτρικών Οχημάτων Στα Μεγέθη Ενός Μικροδικτύου Με Αυξημένη Διείσδυση Μονάδων Διεσπαρμένης Παραγωγής”, 23 Μάρτιος 2012
 12. Βιολέτα Μ. Αργυροπούλου, “Οικονομικά Οφέλη Μικροδικτύου Με Αυξημένη Διείσδυση Μονάδων Διεσπαρμένης Παραγωγής – Στοχαστική Προσέγγιση”, 23 Μάρτιος 2012
 13. Βαμβουκάκης Κωνσταντίνος, “Πιθανοτική Ροή Φορτίου Με Τη Μέθοδο Εκτίμησης Τριών Σημείων”, 2 Μάρτιος 2012
 14. Χαραλαμπος Μαρμαρας, “Προγραμματισμος, Κατανομη Και Διαχειριση Φορτιου Ηλεκτρικων Οχηματων Βασει Οικονομικων Και Δικτυακων Κριτηριων”, 19 Μάρτιος 2012
 15. Γκιαλα – Φηκαρη Σταματια, “Μελετη, σχεδιαση Και Κατασκευη Μικρου Υδροηλεκτρικου Συστηματος Με Υδρογεννητρια 350w Για Αγροτικες Εφαρμογες Χαμηλου Κοστους”, 8 Νοέμβριος 2012
 16. Κορλός Κ. Θεοφάνης, “Αντιμετώπιση Φαινομένου Ανύψωσης Τάσης Λόγω Διείσδυσης Φωτοβολταϊκών Στη Χαμηλή Τάση”, 8 Νοέμβριος 2012
 17. Βαρβάρα Ρίζου, “Επίδραση Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Στα Μεγέθη Ενός Μικροδικτύου Με Αυξημένη Διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”, 22 Νοέμβριος 2012
 1. Καπετανάκη Αλεξάνδρα, “Μελέτη, Κατασκευή Και Δοκιμές Σε Πραγματικές Συνθήκες Πολυκρυσταλλικού Φωτοβολταικού Πλαισίου Και Ανιχνευτή Mpp Για Σύνδεση Σε Σύστημα Συσσωρευτών Για Εφαρμογές Χαμηλού Κόστους”, 26 Ιούνιος 2011
 2. Γεωργιάδης Αντώνιος/Σωτηρίου Σωτήριος, “Αξιοποίηση Της Βιομάζας Στον Ελλαδικό Χώρο Για Την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέσω Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Και Θερμότητας”, 19 Ιούνιος 2011
 3. Αλέξανδρος Ε. Ρήγας, “Έλεγχος Ac/dc/ac Μετατροπέα Για Λειτουργία Ενισχυτή Σε Προσομοίωση Πραγματικού Χρόνου”, 19 Ιούνιος 2011
 4. Ντάκου Έλλη, “ Οικονομικά Και Περιβαλλοντικά Οφέλη Των Μικροδικτύων Με Αυξημένη Διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”, 19 Ιούνιος 2011
 5. Παναγιώτης Κοκκινάκος, “Τεχνοοικονομικη Αναλυση Εγκαταστασης Μοναδας Συμπαραγωγης Ηλεκτρισμου Και Θερμοτητας Σε Ξενοδοχειακο Συγκροτημα”, 19 Ιούνιος 2011
 6. Αναγνωστου Γεωργιος, “ Οικονομικα Οφελη Απο Την Αυξημενη Διεισδυση Μοναδων Διεσπαρμενης Παραγωγης Στο Ελληνικο Συστημα Ηλεκτρικης Ενεργειας”, 19 Ιούνιος 2011
 7. Ευθύμιος Χριστάκης, “ Εποπτεία Φωτοβολταϊκού Υβριδικού Συστήματος Και Έλεγχος Φορτίων”, 14 Ιούνιος 2011
 8. Δημητριος Μαντασας, “Μελετη Εφαρμογης Πρωτοκολλου Iec-61850 Σε Υποσταθμους Μεσης Τασης”, 13 Ιούνιος 2011
 9. Στέφανος Μπάρος, “Εκτίμηση Δυναμικής Και Στατικής Ασφάλειας Του Ελληνικού Διασυνδεδεμένου Σηε Υπό Μεγάλη Διείσδυση Απε Σύμφωνα Με Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Για Το 2020″, 1 Ιούνιος 2011
 10. Μεσσηνης Γεωργιος, “ Βελτιστοποίηση, Προσομοίωση Και Κατασκευή Μικρής Ανεμογεννήτριας Για Εφαρμογές Χαμηλού Κόστους Και Μελέτη Της Ac Και Dc Σύνδεσης.”, 29 Ιούνιος 2011
 11. Νικόλαος Γ. Δανιήλ, “Μοντελοποίηση Μικροδικτύου Και Ένταξη Αυτού Στην Αγορά Ενέργειας Με Χρήση Ευφυούς Πράκτορα”, 23 Ιούνιος 2011
 12. Δημήτριος Τόλης, “Πιθανοτικη Προβλεψη Της Αιολικης Ισχυος Κοντα Στο Οριο Αποκοπης Της Ταχυτητας Του Ανεμου”, 4 Μάρτιος 2011
 13. Ντατσης Ανδρεας, “Υδροθερμική Συνεργασία Σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Με Αυξημένη Διείσδυση Φωτοβολταϊκών Και Ηλιοθερμικών Συστημάτων”, 18 Μάρτιος 2011
 14. Αποστολος Μπελοκας, “Αναλυση Της Ενσωματωσης Των Διασυνδεδεμενων Ηλεκτρικων Οχηματων Ως Διασπαρμενων Μοναδων Αποθηκευσης Στα Συστηματα Διαχειρισης Ενεργειας Των Κτιριων Με Χρηση Του Λογισμικου Gams”, 15 Μάρτιος 2011
 15. Γκράβας Αθανάσιος, “Μέτρηση Της Καμπύλης Ισχύος Μικρών Ανεμογεννητριών Και Βελτιστοποίηση Του Κόστους Παραγωγής Ενέργειας Για Εφαρμογές Χαμηλού Κόστους”, 12 Μάρτιος 2011
 16. Σταματιάδης Διονύσης, “Συστήματα Διεσπαρμένης Παραγωγής Σε Συνδυασμό Με Τεχνολογίες Συμπαραγωγής Και Τιμολόγια Dynamic Pricing”, 16 Δεκέμβριος 2011
 17. Βασίλειος Κλεφτάκης, “Μελέτη Προσομοίωσης «power Hardware In The Loop» Και Διερεύνηση Ανύψωσης Της Τάσης Εξαιτίας Της Διείσδυσης Φωτοβολταϊκών Στη Χαμηλή Τάση”, 11 Οκτώβριος 2011
 1. Γιαννακόπουλος Παναγιώτης, “Προσομοίωση Ελέγχου Της Ηλιακής Ακτινοβολίας Για Την Ψύξη Ενός Δωματίου.”, 14 Σεπτέμβριος 2010
 2. Γιαννουλατος Ιωαννης, “Μελετη Πιθανοτικης Ροης Φορτιου Με Τη Μεθοδο Cornish – Fisher Σε Συστηματα Ηλεκτρικης Ενεργειας Με Διεισδυση Ηλεκτρικων Αυτοκινητων”, 23 Ιούνιος 2010
 3. Κωστακάκη Αικατερίνη, “Πολιτικες Αποκοπης Φορτιου Σε Μικροδικτυο Με Διεισδυση Απε Στα Πλαισια Απελευθερωμενης Αγορας Ενεργειας”, 19 Ιούνιος 2010
 4. Μαρίνα Κατσαμπάνη, “Υβριδική Υποστήριξη Ρύθμισης Φορτίου-συχνότητας Από Ανεμογεννήτρια Και Υδροηλεκτρικό Σταθμό”, 14 Ιούνιος 2010
 5. Βλασση Αγγελικη, “Προβλεψη Ηλιακης Ακτινοβολιας Με Χρηση Νευρωνικων Δικτυων Και Καλυψη Με Φβ Συστήματα”, 14 Ιούνιος 2010
 6. Τογελου Ι. Αλεξια-αθανασια, “Προβλεψη Αιολικης Παραγωγης Με Χρηση Αναδρομικων Νευρωνικων Δικτυων Συναρτησεως Ακτινωτης Βασης”, 14 Ιούνιος 2010
 7. Δημητριος Ν. Παπαοικονομου, “Μοντελοποίηση Ανεμογεννήτριας Μεταβλητής Ταχύτητας Με Γεννήτρια Επαγωγής Διπλής Τροφοδότησης”, 13 Ιούνιος 2010
 8. Πέτρος Αριστείδου, “Μοντελοποίηση Και Ανάλυση Μικροδικτύων Με Μεθόδους Της Θεωρίας Παιγνίων”, 13 Ιούνιος 2010
 9. Κατσίκη Βασιλική, “ Οικονομική Επίδραση Της Αυξημένης Διείσδυσης Των Απε Στα Μεγέθη Του Μικροδικτύου”, 11 Μάιος 2010
 10. Βαλαλάκη Αικατερίνη, “ Επίδραση Της Τιμολόγησης Απε Στα Μικροδίκτυα”, 10 Μάιος 2010
 11. Αλεξανδρου A. Κουρκουτα, “ Αποτίμηση Αξίας Παραγωγής Από Φωτοβολταϊκό Πάρκο. Εφαρμογή Στο Νησί Της Κύθνου”, 12 Απρίλιος 2010
 12. Κυριακος Παντζιρης, “Κατασκευή Μικρής Ανεμογεννήτριας Και Προσομοίωση Της Διασύνδεσής Της Σε Μικροδίκτυο Αγροτικής Εφαρμογής”, 4 Μάρτιος 2010
 13. Κανατσουλη Ελενη, “ Εφαρμογές Τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Σε Χώρες Της Μεσογείου Με Έμφαση Στην Ηλιακή Ενέργεια”, 22 Μάρτιος 2010
 14. Ελενη Παυλιδου, “Συμμετοχη Ανεμογεννητριας Αιολικου Παρκου Υπο Αποκοπη Στη Ρυθμιση Φορτιου Συχνοτητας”, 21 Μάρτιος 2010
 15. Κοτσαμπόπουλος Παναγίωτης, “Μελέτη, Κατασκευή Και Προσομοίωση Της Λειτουργίας Μικρής Ανεμογεννήτριας Αξονικής Ροής”, 15 Μάρτιος 2010
 16. Αντώνη Μερλίντα, “Λειτουργία Α/γ Υπό Αυξημένη Γωνιακή Ταχύτητα Δρομέα Προς Συμμετοχή Της Σε Ρύθμιση Φορτίου-συχνότητας”, 10 Μάρτιος 2010
 17. Αλιμήση Βαρβάρα, “Tεχνο-οικονομική Ανάλυση Του Ηλεκτρικού Οχήματος Συσσωρευτή Ως Μονάδα Διεσπαρμένης Παραγωγής”, 11 Νοέμβριος 2010
 18. Σαπλαμίδης Βασίλειος/Σπετσιώτης Κωνσταντίνος, “Ανάλυση Και Προσομοίωση Μοντέλων Υπερπυκνωτών Και Σύνδεση Με Αντιστροφέα”, 26 Οκτώβριος 2010
 19. Μουντούρη Δόνα, “Προσδιορισμός Του Σημείου Διακλάδωσης Σαγματικού Κόμβου Για Προβλεπόμενη Ακολουθία Μελλοντικών Φορτίσεων”, 26 Οκτώβριος 2010
 20. Καρκατσούλη Ιωάννα, “Επιδρασεις Της Συνδεσης Ηλεκτρικων Οχηματων Σε Δικτυα Διανομης Ηλεκτρικης Ενεργειας Για Μονιμη Κατασταση Λειτουργιας Και Μελετη Αυξησης Της Διεισδυσης Απε”, 26 Οκτώβριος 2010
 21. Μπόνιας Στέφανος, “Υβριδικά Και Φωτοβολταϊκά Συστήματα Σε Κτίρια”, 20 Ιανουάριος 2010
 22. Ελεονώρα Κουρτζή, “Πιθανοτική Βέλτιστη Ροή Φορτίου Σε Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας Με Βάση Τη Μέθοδο Εκτίμησης Δύο Σημείων”, 11 Σεπτέμβριος 2009
 23. Μπουτσικουδη Σοφια, “ Πιθανοτικη Προβλεψη Αιολικης Ισχυος”, 24 Ιούνιος 2009
 24. Γερανακη Μαρια, “Μελετη Της Επιδρασης Συστηματος Αντλησιοταμιευσης Στη Δυναμικη Ασφαλεια Του Σηε Ικαριας”, 23 Ιούνιος 2009
 25. Ελένη Νταβέλου, “ Κάλυψη Ενεργειακών Αναγκών Οικιστικού Συγκροτήματος Με Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Και Θερμότητας”, 22 Ιούνιος 2009
 26. Φατουρος Παναγιωτης, “Στοχαστικη Βελτιστοποιηση Της Εμποριας Των Εκπομπων Co2 Στα Συστηματα Συμπαραγωγης Θερμοτητας Και Ηλεκτρισμου”, 22 Ιούνιος 2009
 27. Ελισαβετ Α. Βορεαδη, “Πιθανοτική Προσομοίωση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας”, 22 Ιούνιος 2009
 28. Θωμας Βασιλης, “Στοχαστικη Βελτιστοποιηση Της Λειτουργιας Των Εγκαταστασεων Συμπαραγωγης Θερμοτητας Και Ηλεκτρισμου”, 22 Ιούνιος 2009
 29. Τσατσακης Κωνσταντινος, “Ελαχιστοποίηση Απωλειών Ενέργειας Στις Γραμμές Μεταφοράς Ενός Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Και Κατανομή Των Απωλειών Στους Ζυγούς Του Δικτύου”, 22 Ιούνιος 2009
 30. Μιχαηλ Φ. Σταμουλης, “Επίλυση Βέλτιστης Ροής Φορτίου Σε Σ.η.ε Υπό Περιβαλλοντικούς Περιορισμούς Με Την Χρήση Γενετικών Αλγορίθμων”, 22 Ιούνιος 2009
 31. Γιώργος Β. Τσολάκος, “Ενεργειακή Διαχείριση Σε Έξυπνα Κτίρια”, 21 Ιούνιος 2009
 32. Παπαστεφανάκης Αλέξανδρος, “Μελέτη Ένταξης Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Σε Ένα Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας Υπό Τεχνοοικονομικούς Και Περιβαλλοντικούς Περιορισμούς”, 21 Ιούνιος 2009
 33. Παρθενογλου Ροδολφος, “Διασύνδεση Του Υβριδικού Δικτύου Του Καπε Με Το Δίκτυο Της Δεη.”, 20 Ιούνιος 2009
 34. Κασμάς Σταμάτιος, “Η Επίδραση Των Συστημάτων Διεσπαρμένης Παραγωγής Με Τεχνολογίες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Και Αποθήκευσης Καθώς Και Της Φορολογίας Άνθρακα Σε Ένα Μικροδίκτυο Βάσει Του Μοντέλου Der-cam”, 20 Ιούνιος 2009
 35. Κακαβούλης Νικόλας, “Μοντέλο Διαχείρισης Της Ηλιακής Ακτινοβολίας Για Τη Βελτίωση Των Συνθηκών Και Την Εξοικονόμηση Ενέργειας Σε Ένα Κτήριο”, 20 Ιούνιος 2009
 36. Στούμπη Ευαγγελία, “ H Σημασία Της Ηλιακής Ακτινοβολίας Στην Εξοικονόμηση Ενέργειας”, 13 Ιούνιος 2009
 37. Δέδες Γέωργιος, “ Μελετη Και Κατασκευη Συστηματος Καταγραφης Καμπυλων Ηλεκτρικων Χαρακτηριστικων Φ/β Πλαισιου Και Προσομοιωση Κυκλωματος Οδηγησης Αντιστροφεα Τριων Επιπεδων”, 15 Μάιος 2009
 38. Ασημινα Β. Καρακυριακου, “ Βέλτιστος Προγραμματισμός Λειτουργίας Υβριδικού Συστήματος Φωτοβολταϊκών Και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Και Θερμότητας Με Βάση Την Ανάλυση Διακύμανσης Του Ηλεκτρικού Φορτίου”, 9 Απρίλιος 2009
 39. Μπιτιρνας Αντωνιος, “ Αναλυση Δικτυου Μεταφορας Του Κυτ Λαρισας Και Προσδιορισμος Των Οφελων Απο Την Εισοδο Της Διασπαρμενης Παραγωγης”, 9 Απρίλιος 2009
 40. Σωτηρόπουλος Έκτωρ Σωτήριος, “Μοντελοποίηση Συστημάτων Διεσπαρμένης Παραγωγής Με Τεχνολογίες Συμπαραγωγής Θερμότητας Και Ηλεκτρισμού Με Χρήση Του Λογισμικού Gams”, 9 Απρίλιος 2009
 41. Ευδοκία Καφφέ, “Εφαρμογή Του Μοντέλου Der-cam Για Διεσπαρμένη Παραγωγή Με Μονάδες Συμπαραγωγής Θερμότητας Και Ηλεκτρισμού Και Επίδραση Της Φορολογίας Άνθρακα”, 8 Απρίλιος 2009
 42. Μπίκας Αθανάσιος, “Εφαρμογή Νευροασαφών Δέντρων Απόφασης Για Την Εκτίμηση Δυναμικής Ασφάλειας Σηε Και Την Eξαγωγή Kανόνων Αποκοπής Φορτίου”, 28 Απρίλιος 2009
 43. Χατζημιχαηλ Βαρναβας, “Εφαρμογη Συμπαραγωγης Θερμοτητας Και Ηλεκτρισμου Σε Νοσοκομειο”, 4 Νοέμβριος 2009
 44. Κοτσίφη Ελένη, “Μελέτη Της Στοχαστικής Συσχέτισης Σε Σ.η.ε Με Έντονη Διείσδυση Αιολικής Ενέργειας”, 29 Οκτώβριος 2009
 45. Γρηγοριος Πιπεραγκας, “Αναπτυξη Πολυκριτηριακης Μεθοδου Particle Swarm Optimization:εφαρμογη Σε Στοχαστικη Βελτιστη Περιβαλλοντικη Κατανομη Φορτιου-θερμοτητας Με Chp Και Αιολικη Παραγωγη”, 20 Οκτώβριος 2009
 46. Βογιατζακης Κ. Γιωργος, “Βραχυπρόθεσμος Υδροθερμικός Προγραμματισμός Και Μελέτη Μη Διασυνδεδεμένου Σηε Με Μεγάλη Διείσδυση Απε Και Αντλησιοταμίευση Με Δυνατότητα Άντλησης Από Το Δίκτυο Σε Συνθήκες Βέλτιστης Ροής Φορτίου”, 19 Οκτώβριος 2009
 47. Βατικαλος Γ. Αγγελος, “Βραχυπρόθεσμος Υδροθερμικός Προγραμματισμός Και Μελέτη Μη Διασυνδεδεμένου Σηε Με Μεγάλη Διείσδυση Απε Και Αντλησιοταμίευση Χωρίς Άντληση Από Το Δίκτυο Σε Συνθήκες Βέλτιστης Ροής Φορτίου”, 19 Οκτώβριος 2009
 48. Σταματη Θεοδωρα-ελλη, “Πιθανοτική Ροή Φορτίου Με Τη Μέθοδο Εκτίμησης Δύο Σημείων”, 19 Οκτώβριος 2009
 49. Πιερρος Κωνσταντινος, “Συστηματα Υβριδικων Ενεργειακων Διανομεων”, 17 Οκτώβριος 2009
 50. Αλεξοπουλος Θωμας, “Μελετη Μοντελοποιηση Και Προσομοιωση Εγκατεστημενου Μικροδικτυου”, 19 Ιανουάριος 2009
 51. Γεωργία Δούκα, “Eφαρμογές, Χαρτογράφηση Και Πιθανοτική Προσομοίωση Των Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Και Θερμότητας”, 17 Ιούνιος 2008
 52. Νικόλαος Τάγκας, “Μοντελοποίηση Διεσπαρμένης Παραγωγής”, 17 Ιούνιος 2008
 53. Παπαζαφειρίου Αστέρης, “ Σύζευξη, Βελτιστοποίηση, Τιμολόγηση Και Εφαρμογές Ροής Ισχύος Σε Υβριδικούς Ενεργειακούς Διανομείς-κέντρα”, 16 Ιούνιος 2008
 54. Πετροπούλου Π. Νίκη/Σωτηρίου Α. Ελευθέριος, “Επιδραση Και Ορια Αιολικης Παραγωγης Σε Αυτονομα Συστηματα Ηλεκτρικης Ενεργειας”, 16 Ιούνιος 2008
 55. Θωμάς Κασσελάς, “Χρονική Επίδραση Της Διεσπαρμένης Παραγωγής Στις Επενδύσεις Ενός Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας”, 16 Ιούνιος 2008
 56. Γεώργιος Ρογδάκης, “Μοντελοποίηση Και Ανάλυση Της Δυναμικής Ευστάθειας Της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Των Κυκλάδων”, 15 Ιούνιος 2008
 57. Βιολάρης Χριστόδουλος, “Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης Στον Προσδιορισμό Της Στρεφόμενης Εφεδρείας Του Σηε Της Κύπρου”, 14 Ιούνιος 2008
 58. Χρυσοβιτσανος Κωνσταντινος, “Βελτιστοποίηση Ικανοποίησης Των Ενεργειακών Αναγκών Με Ανάπτυξη Διεσπαρμένης Παραγωγής (der-cam)”, 7 Απρίλιος 2008
 59. Αναγνωστοπουλος Παναγιωτης, “Βραχυπροθεσμη Προβλεψη Ζητησης Φορτιου Με Τη Χρηση Νευρωνικων Δικτυων Συναρτησεων Ακτινωτης Βασης”, 7 Οκτώβριος 2008
 60. Γκικα Αικατερινη, “Μοντελοποίηση Ηλεκτρονικών Μετατροπέων Ευρέως Χρησιμοποιούμενων Σε Ανεμογεννήτριες Μεταβλητών Στροφών”, 30 Οκτώβριος 2008
 61. Μαριδακη Εμμανουελα, “Επίλυση Βέλτιστης Ροής Φορτίου Σε Σ.η.ε Υπό Τον Περιορισμό Των Εκπομπών Nox Με Την Τεχνική Του Διαδοχικού Γραμμικού Προγραμματισμού”, 3 Οκτώβριος 2008
 62. Ιωαννα Φαμπιου, “ Βελτιστη Ροη Φορτιου Σε Δικτυα Ηλεκτρικης Ενεργειας Και Σε Υβριδικους Ενεργειακους Διανομεις”, 22 Οκτώβριος 2008
 63. Άνδρου Ευστρατία, “Μελέτη Ροής Φορτίου Σε Δίκτυο Χαμηλής Τάσης Με Διεσπαρμένη Παραγωγή”, 19 Οκτώβριος 2008
 64. Περωνης Λαζαροσ-αρης, “Προβλεψη Παραγωγης Αιολικης Ισχυος Με Υπο Συνθηκη Παραμετρικα Μοντελα”, 14 Οκτώβριος 2008
 65. Παναγιωτακοπούλου Παναγιώτα, “Μελέτη Ροής Φορτίου Σε Δίκτυο Μέσης Τάσης Με Διεσπαρμένη Παραγωγή.”, 10 Οκτώβριος 2008
 66. Γεώργιος Ε. Καρυδάκης, “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Τρέχουσα Κατάσταση Στην Ευρώπη, Στον Κόσμο Και Ειδικότερα Στις Βαλκανικές Χώρες”, 28 Ιανουάριος 2008
 67. Κουκουτσακης Παναγιωτης, “Επιδραση Φορτιου Αφαλατωσης Σε Νησιωτικο Συστημα Ενεργειας”, 28 Σεπτέμβριος 2007
 68. Ψυχογυιοπουλος Εμμανουηλ, “Βραχυπροθεσμος Προγραμματισμος Διεσπαρμενων Φορτιων Αφαλατωσης Σε Αυτονομα Συστηματα”, 27 Σεπτέμβριος 2007
 69. Μπαλαφουτη Βασιλικη, “Impact Of Distributed Generation On The Power Quality In Distribution Networks”, 21 Σεπτέμβριος 2007
 70. Ιωάννης Ραφτόπουλος, “Οικονομική Και Περιβαλλοντική Αποτίμηση Της Διείσδυσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Από Ανανεώσιμες Πηγές Στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα.”, 24 Αύγουστος 2007
 71. Ιωάννης Βούλγαρης, “Σχεδιασμός Επέκτασης Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Με Τη Μέθοδο Benders Και Αξιολόγηση Με Χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης”, 26 Ιούνιος 2007
 72. Τσαπε Ειρηνη, “Μελετη Διασυνδεσης Των Κυκλαδων Με Το Ηπειρωτικο Συστημα”, 20 Ιούνιος 2007
 73. Χάρης Παπαδόπουλος, “Επιδραση Της Διεισδυσης Αιολικης Ισχυος Στην Δυναμικη Ασφαλεια Του Συστηματος Ηλεκτρικης Ενεργειας Της Κυπρου”, 19 Ιούνιος 2007
 74. Νάτσης Κωνσταντίνος, “Νομικό Και Οικονομικό Πλαίσιο Εγκαταστάσεων Ηλιακής Ενέργειας Στην Ελλάδα”, 15 Ιούνιος 2007
 75. Μαρκου Γεωργιος, “Αναλυση Ευσταθειας Ελληνικου Διασυνδεδεμενου Συστηματος Υπο Μεγαλη Αιολικη Διεσδυση Και Αξιολογηση Μεταβατικης Συμπεριφορας Ανεμογεννητριων Σε Βυθισεις Τασεως”, 22 Μάιος 2007
 76. Σπυρος Χατζηβασιλειαδης, “Ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου Απομονωμένου Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Με Τεχνολογία Ευφυών Πρακτόρων”, 20 Νοέμβριος 2007
 77. Κουτσολουκας Βραχιμης, “Μοντελοποιηση Του Συστηματος Ηλεκτρικης Ενεργειας Της Κυπρου Στο Pss/sincal Και Μελετη Διαταραχων Και Επιδρασης Αιολικης Διεισδυσης”, 20 Νοέμβριος 2007
 78. Παναγιώτης Ι. Μουτής, “ Η Συμβολή Των Ανεμογεννητριών Μεταβλητών Στροφών Μεταβλητού Βήματος Στην Πρωτεύουσα Ρύθμιση Φορτίου-συχνότητας”, 20 Νοέμβριος 2007
 79. Πανταζοπουλου Συλβια, “Αναλυση Εγκαταστασης Διασυνδεδεμενου Φωτοβολταικου Συστηματος”, 5 Οκτώβριος 2007
 80. Μάργαρης Ιωάννης, “Προσομοίωση Ανεμογεννήτριας Μεταβλητών Στροφών Με Γεννήτρια Επαγωγής Διπλής Τροφοδότησης Και Μελέτη Δυνατότητας Παραμονής Της Σε Λειτουργία Κατά Τη Διάρκεια Βυθίσεων Τάσης.”, 25 Σεπτέμβριος 2006
 81. Εριεττα Ι. Ζουντουριδου, “Αναλυση – Λειτουργια Κυψελων Καυσιμου Και Προσομοιωση Λειτουργιας Κυψελης Καυσιμου Μεμβρανης Ανταλλαγης Πρωτονιων (pemfc) Για Την Παραγωγη Ηλεκτρικης Ενεργειας”, 19 Σεπτέμβριος 2006
 82. Ιωάννης Α. Γραμματικός, “Προσομοίωση Μικρών Αυτόνομων Συστημάτων (μας) Ηλεκτρικής Ενέργειας Και Μέθοδοι Ελέγχου Τησ Συχνότητας Αυτών”, 16 Μάρτιος 2006
 83. Ανδρουλάκης Δημήτριος, “Μειωση Εκπομπής Ρύπων Από Την Εγκατάσταση Φ/β Στα Σχολικά Συγκροτήματα Της Αττικής.”, 2 Νοέμβριος 2006
 84. Ορφανός Γιώργος, “Επέκταση Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Με Τη Μέθοδο Αποσύνθεσης Benders”, 4 Οκτώβριος 2006
 85. Βροντιση Ζωη, “Τεχνοοικονομικη Αναλυση Της Αναπτυξης Αιολικης Ενεργειας Στις Διασυνδεδεμενες Κυκλαδες”, 26 Οκτώβριος 2006
 86. Φωτιου Σπυριδων, “Μοντελοποίηση Ενός Καναλιού Εκκενώσεων Και Η Ηλεκτρική Του Επίδραση Στο Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας Ενός Πτερυγίου Ανεμογεννήτριας”, 24 Οκτώβριος 2006
 87. Αλεξία Κοροντζή, “Μετρήσεις Ποιότητας Ισχύος Στο Υβριδικό Σύστημα Του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”, 24 Οκτώβριος 2006
 88. Τάσσιου Ιωάννα, “Αποτίμηση Του Ρόλου Των Αποθηκευτικών Διατάξεων Σε Συστήματα Με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”, 15 Ιούνιος 2005
 89. Σκοτεινός Ηρακλής, “Οικονομική Αποτίμηση Της Λειτουργίας Του Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Του Ηπειρωτικού Δικτύου Της Ελλάδας Με Μεγάλο Ποσοστό Διείσδυσης Αιολικής Ενέργειας”, 22 Μάρτιος 2004
 90. Τσουχνικας Αγγελος, “Αναπτυξη Μοντελων Ανεμογεννητριων Σταθερων Στροφων Με Γεννητρια Επαγωγης Και Φωτοβολταϊκων Γεννητριων Σε Συνεχη Λειτουργια Μεγιστης Ισχυος”, 22 Μάρτιος 2004
 91. Εμμανουήλ Μ. Βουμβουλάκης, “Βραχυπροθεσμη Προβλεψη Φορτιου Με Χρηση Νευρωνικων Δικτυων Και Ασαφους Λογικης”, 21 Ιούνιος 2003
 92. Βασιλειος Γιωτα, “Διανεμημενη Παραγωγη Ηλεκτρικης Ενεργειας Με Μικροτουρμπινες Και Κυψελες Καυσιμων”, 18 Απρίλιος 2003