Δημοσιεύσεις

Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σύνολο 237

Όλες οι δημοσιεύσεις, σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, σύνολο 828

Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

2017

2017

(215) “A Novel Method for Islanding Detection in DC Networks”, Christina Papadimitriou, Vasilis Kleftakis, Nikos Hatziargyriou, IEEE Transactions on Sustainable Energy, Year 2017, Vol. 8, Issue 1, Pages: 441 – 448, DOI: 10.1109/TSTE.2016.2604419

(216) “Fully distributed economic dispatch of distributed generators in active distribution networks considering losses”, Iasonas Kouveliotis-Lysikatos, Nikos Hatziargyriou, IET Generation, Transmission & Distribution, Year: 2017, Vol. 11, Issue 3, Pages 627-636, DOI: 10.1049/ietgtd. 2016.0616

(217) “Metrics and Quantification of Operational and Infrastructure Resilience in Power Systems”, Mathaios Panteli, Pierluigi Mancarella, Dimitris Trakas, Elias Kyriakides, Nikos Hatziargyriou, Year: 2017, Vol. PP, Issue 99, Pages: 1-1, DOI: 10.1109/TPWRS.2017.2664141

(218) “Combined Control and Power Hardware in-the-Loop simulation for testing Smart grid control algorithms”, Marios Maniatopoulos, Dimitris Lagos, Panos Kotsampopoulos, Nikos Hatziargyriou, IET Generation, Transmission & Distribution, DOI: 10.1049/iet-gtd.2016.1341

(219) Power Systems Resilience Assessment: Hardening and Smart Operational Enhancement Strategies, Mathaios Panteli, Dimitris N. Trakas, Pierluigi Mancarella, Nikos D. Hatziargyriou, DOI (identifier) 10.1109/JPROC.2017.2691357, Proceedings IEEE, July 2017, Vol. 105, Issue 7, pages 1202-1213

(220) Distributed Coordination of Electric Vehicles for Conforming to an Energy Schedule, Evangelos Karfopoulos, Electric Power Systems Research, EPSR-D-15-01185R2

(221) Non-Interconnected Island Systems: The Greek Case, Nikos Hatziargyriou, Ioannis Margaris, Irene Stavropoulou, Stavros Papathanassiou, Aris Dimeas, Electrification Magazine, June 2017

(222) IGREENGrid: Increasing Hosting Capacity in Distribution Grids, Jesús Varela, Nikos Hatziargyriou, Lisandro J. Puglisi, Marco Rossi, Andreas Abart, Benoît Bletterie, IEEE Power & Energy Magazine

(223) Distributed and Decentralized Voltage Control of Smart Distribution Networks: Models, Methods, and Future Research, K. E. Antoniadou–Plytaria, I. Kouveliotis-Lysikatos, P. S. Georgilakis, N. D. Hatziargyriou, Special Section on “Control and Efficient Optimization Methods for Smart Grid” of the IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 8, No. 6, pp. 2999-3008, Nov. 2017.

(224) Multistage Coordinated Planning of Active Distribution Networks, N. C. Koutsoukis, P. S. Georgilakis, N. D. Hatziargyriou, IEEE TPWRS

(225) Utilizing smart meter data for electricity fraud detection, G. Messinis, A. Dimeas, V. Rogkakos, K. Andreadis, I. Menegatos, N. Hatziargyriou, to appear in the CIGRE Science & Engineering Journal, June 2017

(226) Seamless transition between interconnected and islanded operation of DC Microgrids, Vasilis A. Kleftakis, Dimitris T. Lagos, Christina N. Papadimitriou, and Nikos D. Hatziargyriou, IEEE Trans on Smartgrids

(227) Optimal Distribution System Operation for Enhancing Resilience Against Wildfires, D. Trakas, N. Hatziargyriou, IEEE TPWRS

(228) Evaluation of Economic Benefits of DER Aggregation, G. Asimakopoulou. N. Hatziargyriou, IEEE TSTE, 10.1109/TSTE.2017.2743349

(229) “A Double-layered Fully Distributed Voltage Control Method for Active Distribution Networks” I. Kouveliotis-Lysikatos, D. Koukoula, N. Hatziargyriou, IEEE Transactions on Smart Grid

(230) “Online Reconfiguration of Active Distribution Networks for Maximum Integration of Distributed Generation” N. C. Koutsoukis, D. O. Siagkas, P. S. Georgilakis, N. D. Hatziargyriou, IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, Vol. 14, No. 2, pp. 437-448, Apr. 2017.

(231) “An Integrated Research Infrastructure for Validating Cyber-Physical Energy Systems”, T.I. Strasser, C. Moyo, R. Bründlinger, S. Lehnhoff, M. Blank, P. Palensky, A.A. van der Meer, K. Heussen, O. Gehrke, J.E. Rodriguez, J. Merino, C. Sandroni, M. Verga, M. Calin, A. Khavari, M. Sosnina, E. de Jong, S. Rohjans, A. Kulmala, K. Mäki, R. Brandl, F. Coffele, G.M. Burt, P. Kotsampopoulos, and N. Hatziargyriou, Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems”, Proceedings of 8th International Conference, HoloMAS 2017, Lyon, France, August 28–30, 2017, Springer, LNAI 10444, p. 157

(232) “Simulation-Based Validation of Smart Grids – Status Quo and Future Research Trends”, C. Steinbrink, S. Lehnhoff, S. Rohjans, T.I. Strasser, E. Widl, C. Moyo, G. Lauss, F. Lehfuss, M. Faschang, P. Palensky, A.A. van der Meer, K. Heussen, O. Gehrke, E. Guillo-Sansano, M.H. Syed, A. Emhemed, R. Brandl, V.H. Nguyen, A. Khavari, Q.T. Tran, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, N. Akroud, E. Rikos, and M.Z. Degefa, Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems”, Proceedings of 8th International Conference, HoloMAS 2017, Lyon, France, August 28–30, 2017, Springer, LNAI 10444, p. 171

(233) “Validating Intelligent Power and Energy Systems – A Discussion of Educational Needs”, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, T.I. Strasser, C. Moyo, S. Rohjans, C. Steinbrink, S. Lehnhoff, P. Palensky, A.A. van der Meer, D.E. Morales Bondy, K. Heussen, M. Calin, A. Khavari, M. Sosnina, J.E. Rodriguez, and G.M. Burt, Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems”, Proceedings of 8th International Conference, HoloMAS 2017, Lyon, France, August 28–30, 2017, Springer, LNAI 10444, p 200

(234) Multi-objective Power Management for EV Fleet with MMC-Based Integration into Smart Grid, Meiqin Mao, Tinghuan Tao, Liuchen Chang, Nikos D. Hatziargyriou, Yong Ding and Yunwei Li, IEEE TSG, Digital Object Identifier: 10.1109/TSG.2017.2766363

(235) An Integrated Approach for Dynamic Charging of Electric Vehicles by Wireless Power Transfer – Lessons Learned from Real-Life Implementation, Karakitsios I., Karfopoulos E., Madjarov N., et al., SAE International Journal of Alternative Powertrains (2017)

(236) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Εκπαίδευση σε σχολεία και έργα ηλεκτροδότησης σε αναπτυσσόμενες χώρες, Π. Κοτσαμπόπουλος, Κ. Λατούφης, Ν. Χατζηαργυρίου, περιοδικό Προμηθέας του ΕΜΠ

(237) “Contribution to Bulk System Control and Stability by Distributed Energy Resources connected at Distribution Network”, N. Hatziargyriou, O. Vlachokyriakou,T. Van Cutsem,J.V Milanović, P. Pourbeik, C. Vournas, P. Kotsampopoulos, M. Hong, R. Ramos, J. Boemer, P. Aristidou, V. Singhvi, J. dos Santos, L. Colombari

2012 - 2016

2012

(134) P. Moutis, S. Papathanassiou, N.D. Hatziargyriou, “Improved load-frequency control contribution of variable speed variable pitch wind generators,” Renewable Energy, Volume 48, December 2012, Pages 514-523, ISSN 0960-1481, 10.1016/j.renene.2012.05.021

(135) K. Latoufis, G. Messinis, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou “Axial flux permanent magnet generator design for low cost manufacturing of small wind turbines”, Wind Engineering, Volume 36, No. 4, 2012

(136) E. Karfopoulos, N.Hatziargyrioy, “A Multi-Agent System For Controlled Charging of a Large Population of Electric Vehicles”, IEEE Trans. on Power Systems, 2012

(137) M. N. Moschakis , E. L. Karfopoulos , E. I. Zountouridou , S. A. Papathanassiou , “On Adaptation of Electric Vehicle and Microgrid Issues to EMC-Power Quality Standards”, Electrical and Electronic EngineeringJournal, Vol. 2 No. 5, pp. 249-257, 2012. doi: 10.5923/j.eee.20120205.02.

(138) K. Latoufis, G. Messinis, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou “Axial flux permanent magnet generator design for low cost manufacturing of small wind turbines”, Wind Engineering, Volume 36, No. 4, 2012

(139) E. de Jong, R. de Graaff, P. Vaessen, P. Crolla, A. Roscoe, F. Lehfuss, G. Lauss, P. Kotsampopoulos, F. Gafaro: “European White Book on Real-Time Power Hardware-in-the-loop testing”, DERlab e.V., 2012

(140) George Sideratos, Nikos Hatziargyriou, “Probabilistic wind power forecasting using radial basis function neural networks”,IEEE Trans. on Power Systems, Vol 27 , Issue 4, pp 1788 – 1796, Nov. 2012

(141) George Sideratos, Nikos Hatziargyriou, “Wind Power Forecasting Focused on Extreme Power System Events”, IEEE Trans. on Sustainable Energy, Vol. 3 , Issue 3, pp 445 – 454, July 2012

(142) Alexia Togelou,George Sideratos, Nikos Hatziargyriou, “Wind Power Forecasting in the Absence of Historical Data”, IEEE Trans. on Sustainable Energy, Vol. 3 , Issue 3, pp 416 – 421, July 2012

(143) V. Helmbrecht, D. Craciun, A. Ellis, J. Granata, S. Tselepis, A. Kyritsis, N. Hatziargyriou, “Harmonized procedures for long-term energy yield measurements and performance evaluation of PV modules in outdoor conditions”, Photovoltaics International Journal,February 2012

2013

(144) T. Strasser, M. Stifter, W. Hribernik, E. Lambert, P. Kotsampopoulos, P. Crolla, and C. Tornelli, “Improving the Portability and Exchangeability of Model Data for Smart Grids Real-Time Simulations—Definition of a Common Reference Model,” e & i Elektrotechnik und Informationstechnik, pp. 1–6, January 2013, Springer Vienna

(145) “Transmission Expansion Planning of Systems With Increasing Wind Power Integration”, Orfanos, G. A.; Georgilakis, P. S.; Hatziargyriou, N. D., IEEE Transactions on Power Systems, Volume: 28 , Issue: 2 Digital Object Identifier: 10.1109/TPWRS.2012.2214242, Publication Year: 2013 , Page(s): 1355 – 1362.

(146) “A PHIL facility for Microgrids”, P. Kotsampopoulos, A. Kapetanaki, G. Messinis, V. Kleftakis, N. Hatziargyriou, International Journal of Distributed Energy Resources, Vol. 9, No. 1 (January 2013).

(147) “Energy Consumption Analysis of Wireless Access Technologies for V2G Communication”, George C. Kiokes, Erietta I. Zountouridou, George S. Kliros, Nikolaos D. Hatziargyriou, Journal of Applied Electromagnetism, BSUAE 2012 (to be published).

(148) “A More Fair Power Flow Based Transmission Cost Allocation Scheme Considering Maximum Line Loading for N-1 Security”, Orfanos, G.A. ; Georgilakis, P.S. ; Hatziargyriou, N.D., IEEE Transactions on Power Systems, Volume: 28 , Issue: 3, Digital Object Identifier: 10.1109/TPWRS.2013.2243175, Publication Year: 2013 , Publication Year: 2013 , Page(s): 3344 – 3352.

(149) “Evaluation of a Hybrid Power Plant Comprising Used EV-Batteries to Complement Wind Power”, Alimisis, V. ; Hatziargyriou, N.D., IEEE Transactions on Sustainable Energy, Vol. 4, Issue 2, Digital Object Identifier: 10.1109/TSTE.2012.2220160, Publication Year: 2013 , Page(s): 286 – 293.

(150) “A Multi-Agent System for Controlled Charging of a Large Population of Electric Vehicles”, Karfopoulos, E.L.; Hatziargyriou, N.D., IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 28, Issue 2, Digital Object Identifier: 10.1109/TPWRS.2012.2211624, Publication Year: 2013, Page(s): 1196 – 1204.

(151) “Optimal Distributed Generation Placement in Power Distribution Networks: Models, Methods, and Future Research”, Georgilakis, P. S. ; Hatziargyriou, N. D. IEEE Transactions on Power Systems, Volume: 28 , Issue: 3, Digital Object Identifier: 10.1109/TPWRS.2012.2237043, Publication Year: 2013 , Page(s): 3420 – 3428.

(152) “Approximate Formulas for Terminal Voltages on Grounding Conductor”, Shozo Sekioka, Maria I. Lorentzou, Nikos D. Hatziargyriou, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, Vol. 56, Issue 2, Digital Object Identifier: 10.1109/TEMC.2013.2287015, 2014, Pages 444-453.

(153) “Leader-Follower Strategies for Energy Management of Multi-Microgrids”, Asimakopoulou, G.E.; Dimeas, A.L.; Hatziargyriou, N.D., IEEE Transactions on Smart Grid, Volume: 4, Issue: 4, Digital Object Identifier: 10.1109/TSG.2013.2256941, Publication Year: 2013, Page(s): 1909 – 1916.

(154) “Locally manufactured open source hardware small wind turbines for rural electrification”, K. Latoufis, A. Gravas, G. Messinis, N. Hatziargyriou, Boiling Point, Issue 62, 2013.

2014

(155) “Smarthouses in the Smartgrid: Developing an Interactive Network”, A. Dimeas, S. Drenkard, N. Hatziargyriou, S. Karnouskos, K. Kok, J. Ringelstein, A. Weidlich, IEEE Electrification Magazine, Vol. 2, Issue 1, March 2014, Pages 81-93.

(156) “Powering Through the Storm: Microgrids Operation for More Efficient Disaster Recovery”, C. Abbey, D. Cornforth, N. Hatziargyriou, K. Hirose, A. Kwasinski, E. Kyriakides, G. Platt, L. Reyes, S. Suryanarayanan, IEEE Power and Energy Magazine, vol. 12, no. 3, pp. 67–76, May 2014.

(157) “Computer–Assisted Interactive Learning for Teaching Transmission Pricing Methodologies”, TPWRS-00612-2013.R3, Georgilakis P.S, Orfanos G.A., Hatziargyriou N.D., IEEE Trans on Power Systems, Vol. 29, Issue 4, 2014, Pages 1972-1980.

(158) “Trends in Microgrid Control”, IEEE-PES Task Force on Microgrid Control, Claudio A. Ca˜nizares, Rodrigo Palma-Behnke, Daniel E. Olivares, Ali Mehrizi-Sani, Amir H. Etemadi, Reza Iravani, Mehrdad Kazerani, Amir H. Hajimiragha, Oriol Gomis-Bellmunt, Maryam Saeedifard, Rodrigo Palma-Behnke, Guillermo A. Jimenez-Estevez, Nikos D. Hatziargyriou, IEEE Transcations in Smartgrids, Vol. 5, No. 4, July 2014, Pages 1905 – 1919.

(159) “Optimal Demand Side Management and Power Generation Scheduling in All Electric Ship”, Kanellos, F.D, Tsekouras, G.J., Hatziargyriou, N.D., IEEE Trans on Sustainable Energy, Vol. 5, Issue 4, 2014, Pages 1166-1175.

(160) “Assessing the Potential of Network Reconfiguration to Improve Distributed Generation Hosting Capacity in Active Distribution Systems”, Capitanescu, F.; Ochoa, L.F.; Margossian, H.; Hatziargyriou, N. IEEE Trans on Power Systems, Paper TPWRS-01387-2013.R1, 2014.

(161) “Multi-Agent Based Hybrid Energy Management System for Microgrids”, Meiqin Mao, Peng Jin, Nikos Hatziargyriou, and Liuchen Chang, IEEE Trans on Sustainable Energy, Volume 5, Issue 3, 2014, Pages 938-946.

(162) “Guest Editorial”, Special Section on Microgrids for Sustainable Energy Systems, Hatziargyriou N, IEEE Trans on Sustainable Energy, Volume 5, Issue 4, 2014, Page 1309.

(163) “Decision Trees Aided Scheduling for Firm Power Capacity Provision by Virtual Power Plants”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Panayiotis Moutis, Nikos D. Hatziargyriou, IJEPES-D-13-01084, Elsevier, International Journal of Electrical Power and Energy Systems Vol 63, December 2014, pp. 730–739.

(164) “On the Stability of local Voltage Control in Distribution Networks with a High Penetration of Inverter-Based Generation”, Andren, F.; Bletterie, B. ; Kadam, S. ; Kotsampopoulos, P. ; Bucher, C., IEEE Transactions on Industrial Electronics, Volume:PP, Issue: 99, August 2014.

(165) “A Novel Islanding Detection Method for Microgrids Based on Variable Impedance Insertion”, C. N. Papadimitriou, V. A. Kleftakis, N. D. Hatziargyriou, Elsevier, Electric Power Systems Research, under publication.

(166) “A Multi-Agent System providing demand response services from residential consumers”, E. Karfopoulos, L. Tena, A. Torres, Pep Salas, Joan Gil Jorda, A. Dimeas, N. Hatziargyriou, EPSR journal, June , 2014.

(167) “Decision trees aided scheduling for firm power capacity provision by virtual power plants”, P. Moutis, N. D. Hatziargyriou, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 63, December 2014, Pages 730-739.

(168) “Decision Trees Aided Active Power Reduction of a Virtual Power Plant for Power System Over-Frequency Mitigation”, P. Moutis, N. Hatziargyriou, IEEE Transactions on Industrial Informatics.

2015

(169) “Review of Hierarchical Control in DC Microgrids”, C. N. Papadimitriou, E. I. Zountouridou, N. D. Hatziargyriou, Elsevier Power Systems Research 122 (2015), 159-167, EPSR-D-14-00267R2.

(170) “Organic Growth: Towards a holistic concept in research and innovation”, Thong Vu Van, Mark Norton, Chavdar Ivanov, Marko Delimar, Nikos Hatziargyriou, Jon Stromsather, Antonio Iliceto, Carlos Llanos, Patrick Panciatici, IEEE Power and Energy Magazine, Jan/Feb 2015, pp. 30-37 .

(171) “Energy Storage Allocation in Power Distribution Networks: Applications, Methods and Future Research”, Mr. Matija Zidar, P. S. Georgilakis, N. D. Hatziargyriou, T. Capuder, D. Škrlec, GTD-SI-2015-0447.R1, IET Generation, Transmission & Distribution.

(172) “Decision Trees Aided Active Power Reduction of a Virtual Power Plant for Power System Over-Frequency Mitigation”, P. Moutis, N.D. Hatziargyriou, special section IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 11, Issue 1, pages 251-261, DOI: 10.1109/TII.2014.2371631.

(173) “Hierarchical Decision Making for Aggregated Energy Management of Distributed Resources”, Asimakopoulou, G.; Vlachos, A.; Hatziargyriou, N.; IEEE PES Transactions on Power Systems, 2015, Vol. 30, Issue 6, Pages: 3255 – 3264, DOI: 10.1109/TPWRS.2015.2390412.

(174) “Distributed Coordination of Electric Vehicles providing V2G Services”, Evangelos L. Karfopoulos, Nikos Hatziargyriou, Paper TPWRS-00847-2014, DOI: 10.1109/TPWRS.2015.2395723.

(175) “Distributed Coordination of Electric Vehicles providing V2G Regulation Services”, Evangelos L. Karfopoulos, K. Panourgias, Nikos Hatziargyriou, IEEE Trans on Power Systems, DOI: 10.1109/TPWRS.2015.2472957 .

(176) “Transforming the Energy Matrix: Transition Policies for the development of the distributed Energy Model”, G. Dafermos, P. Kotsampopoulos, K. Latoufis, I. Margaris, B. Rivela, F. P. Washima, P. Ariza-Montobbio, J. López , Journal of Peer Production, Issue 7, July 2015.

(177) “Real-Time Simulation Technologies for Power Systems Design, Testing, and Analysis”, Faruque, M. O. ; Strasser, T.; Lauss, G.; Jalili-Marandi, V.; Forsyth, P.; Dufour, C.; Dinavahi, V.; Monti, A.; Kotsampopoulos, P.; Martinez, J.A.; Strunz, K.; Saeedifard, M.; Xiaoyu Wang; Shearer, D.; Paolone, M., IEEE Power and Energy Technology Systems Journal, Volume: 2, Issue: 2, June 2015, DOI: 10.1109/JPETS.2015.2427370.

(178) “Performance of the Linear and Binary Algorithm of Virtual Synchronous Generators for the emulation of Rotational Inertia”, Vasileios Karapanos; Panos Kotsampopoulos; Nikos Hatziargyriou, Elsevier Electric Power Systems Research, Manuscript Number: EPSR-D-14-00524R1, Research Paper, Volume 123, pages 119-127, June 2015.

(179) “A Novel Islanding Detection Method for Microgrids Based on Variable Impedance Insertion”, Ch.N. Papadimitriou, V.A. Kleftakis, N.D. Hatziargyriou, Elsevier Power Systems Research, EPSR-D-14-00397R2, Volume 121, pages 58-66, April 2015.

(180) “Axial Flux Permanent Magnet Generators for Optimum Turbine Power Matching in Small Scale Wind Energy Conversion Systems with Direct Battery Charging”, Kostas C. Latoufis, Thomas V. Pazios and Nikos D. Hatziargyriou, Abstract submission for “Electric Machines in Renewable Energy Applications” | IEEE Trans. Energy Conversion.

(181) “A Review of Power Distribution Planning in the Modern Power Systems Era: Models, Methods and Future Research”, Pavlos Georgilakis, Nikos Hatziargyriou, Elsevier Power Systems Research, Ref. No.: EPSR-D-14-00261R2, Type: Review Article.

(182) “Locally manufactured small wind turbines: empowering communities for sustainable rural electrification”, K. Latoufis, T. Pazios and N. Hatziargyriou, IEEE Electrification Magazine, March 2015, Vol. 3, Nr. 1, pp. 68-78.

(183) “Grid Resilience: elasticity is needed when facing catastrophies”, Guest Editorial, S.S. (Mani) Venkata and Nikos Hatziargyriou, IEEE Power & Energy magazine, Vol. 13, Nr. 3, May/June 2015, pp 2-4.

(184) “Offshore Floating Wind Parks in the Deep Waters of Mediterranean Sea”, E. I. Zountouridou, G. C. Kiokes, S. Chakalis, P. S. Georgilakis, and N. D. Hatziargyriou, Elsevier Renewable & Sustainable Energy Reviews, 51(2015), 433-448, RSER-S-14-00175.

(185) “A Multi-Agent System providing demand response services from residential consumers”, E. Karfopoulos, L. Tena, A. Torres, Pep Salas, Joan Gil Jorda, A. Dimeas, N. Hatziargyriou , Electric Power Systems Research (EPSR) Special Issue on Actual implementation of the Smart Grid concept, Vol. 120, March 2015, pages 163-176.

(186) “Stability Evaluation of Interconnected Multi-inverter Microgrids through Critical Clusters”, I. P. Nikolakakos, H. H. Zeineldin, M. S. El-Moursi, N. D. Hatziargyriou, IEEE Trans on Power Systems.

(187) “The limitations of digital simulation and the advantages of PHIL testing in studying Distributed Generation provision of ancillary services”, P. Kotsampopoulos, F. Lehfuss, G. Lauss, B. Bletterie, N. Hatziargyriou, IEEE Trans on Industrial Electronics, Vol. 62, Issue 9, pages 5502-5515, DOI: 10.1109/TIE.2015.2414899.

(188) “DC Switch Driven Active Power Output Control of Photovoltaic Inverters for the Provision of Frequency Regulation”, P. Moutis, A. Vassilakis, A. Sampani and N. D. Hatziargyriou, IEEE Trans on Sustainable Systems.

(189) “Microgrids: Enhancing the Resilience of the European Megagrid”, G. Strbac, N. Hatziargyriou, J.A. Pecas Lopes, C. Moreira, A. Dimeas, D. Papadaskalopoulos, IEEE Power & Energy magazine, Vol. 13, Nr. 3, May/June 2015, pp. 35-43.

(190) “The best of IGREENGrid practices”, J. Varela, N. Hatziargyriou, L. Puglisi, G. Bissell, A. Abart, M. Rossi, R. Priewasser, IEEE Power & Energy magazine, Vol. 13, Nr. 3, May/June 2015, pp. 81-89.

(191) “The Tianjin 2014 Symposium on Microgrids A meeting of the minds for international microgrid experts”, Chris Marnay, Benjamin Kroposki, Meiqin Mao, Honghua Xu, Alex Chong, Se-Kyo Chung, Ryoichi Hara, Toshifumi Ise, Reza Iravani, Farid Katiraei, Mihaela Albu, Nikos Hatziargyriou, Toshihisa Funabashi, Jim Reilly, Johan Driesen, Guillermo Jimenez, and Xavier Vallve, IEEE Electrification Magazine, March 2015, Vol. 3, Nr. 1, pp. 79-85.

(192) “An EV management system exploiting the charging elasticity of EV users”, I. Karakitsios, E. Karfopoulos, N. Hatziargyriou, DER journal on EV integration.

(193) “Ασύρματη Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων”, Ι. Καρακίτσιος, Ε. Καρφόπουλος, Ν Χατζηαργυρίου, Πολυτεχνειακά Νέα, Οκτώβριος 2015.

(194) “Hardware-In-the-Loop Design and Optimal Setting of Adaptive Protection Schemes for Distribution Systems with Distributed Generation”, Vasileios A. Papaspiliotopoulos, George N. Korres, Vasilis A. Kleftakis, Nikos D. Hatziargyriou, IEEE Transactions on Power Delivery.

2016

(195) Despina I. Koukoula, Nikos D. Hatziargyriou, “Gossip Algorithms for Decentralized Congestion Management in Distribution Grids”, IEEE Transactions on Sustainable Energy, Year: 2016, Volume: 7, Issue: 3, Pages: 1071 – 1080, DOI: 10.1109/TSTE.2016.2520360

(196) M. Panteli, D. N. Trakas, P. Mancarella and N. D. Hatziargyriou, “Boosting the Power Grid Resilience to Extreme Weather Events Using Defensive Islanding” in IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 7, no. 6, pp. 2913-2922, Nov. 2016.

(197) T. Strasser, F. Andrén, G. Lauss, R. Bründlinger, H. Brunner, C. Moyo, C. Seitl, S. Rohjans, S. Lehnhoff, P. Palensky, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, G. Arnold, W. Heckmann, E.C.W De Jong, M. Verga, G. Franchioni, L. Martini, A.M. Kosek, O. Gehrke, H. Bindner, F. Coffele, G. Burt, M. Calin, J.E. Rodriguez-Seco, “Towards Holistic Power Distribution System Validation and Testing – An Overview and Discussion of Different Possibilities”, e&i Elektrotechnik und Informationstechnik, Springer, vol. 133, no. 8, pp. 1-7, December 2016

(198) C. Papadimitriou, V. Kleftakis, N. Hatziargyriou, “Control strategy for seamless transition from islanded to interconnected operation mode of microgrids”, Journal of Modern Power Systems and Clean Energy (MPCE), 2016.

(199) Kotsampopoulos, P.; Rigas, A.; Kirchhof, J.; Messinis, G.; Dimeas, A.; Hatziargyriou, N.; Rogakos, V. Andreadis, K.; “EMC issues in the interaction between smart meters and power electronic interfaces”. IEEE Transactions on Power Delivery. 2016, 99, 1.

(200) M. Panteli, D. N. Trakas, P. Mancarella and N. D. Hatziargyriou, “Boosting the Power Grid Resilience to Extreme Weather Events Using Defensive Islanding” in IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 7, no. 6, pp. 2913-2922, Nov. 2016.

(201) Kouveliotis-Lysikatos, N. Hatziargyriou, “Fully Distributed Economic Dispatch of Distributed Generators in Active Distribution Networks Considering Losses”, IET Generation, Transmission & Distribution, 2016.

(202) C. Papadimitriou, V. Kleftakis and N. Hatziargyriou, “A Novel Method for Islanding Detection in DC Networks”, IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 8, no. 1, pp. 441-448, 2017.

(203) P. Kotsampopoulos, V. Kleftakis and N. Hatziargyriou, “Laboratory Education of Modern Power Systems using PHIL Simulation”, IEEE Transactions on Power Systems, pp. 1-1, 2017.

(204) V. Evangelopoulos, P. Georgilakis, Ν. Hatziargyriou, “Optimal operation of smart distribution networks: A review of models, methods and future research”, Electric Power Systems Research, Ms. Ref. No.: EPSR-D-15-01528R1

(205) Jianzhnog Wu, Jinyue Yan, Hongjie Jia, Nikos Hatziargyriou, Ned Djilali, Hongbin Sun, Integrated Energy Systems, Applied Energy (APEN) Editorial

(206) I. Karakitsios, E. L. Karfopoulos, N. Hatziargyriou, “Impact of Dynamic and Static Fast Inductive Charging of Electric Vehicles on the Distribution Network”, Electric Power Systems Research, vol. 140., 2016, EPSR-D-15-00805R1

(207) Matija Zidar, P. S. Georgilakis, N. D. Hatziargyriou, T. Capuder, D. Škrlec, “Review of Energy Storage Allocation in Power Distribution Networks: Applications, Methods and Future Research”, GTD-SI-2015-0447.R1, IET Generation, Transmission & Distribution, Year: 2016, Volume: 10, Issue 3, pages 645-652, DOI: 10.1049/iet-gtd.2015.0447

(208) E. Karfopoulos; K. Panourgias; N. Hatziargyriou, “Distributed Coordination of Electric Vehicles providing V2G Regulation Services”, IEEE Transactions on Power Systems, Year: 2016, Volume: 31, Issue: 4, Pages: 2834 – 2846, DOI: 10.1109/TPWRS.2015.2472957

(209) G. Messinis, A. Dimeas, V. Rogkakos, K. Andreadis, I. Menegatos, N. Hatziargyriou, “Utilizing smart meter data for electricity fraud detection”, to appear in the CIGRE Science & Engineering Journal, June 2017.

(210) V. Kostakis, K. Latoufis, M. Liarokapis and M. Bauwens, “The convergence of digital commons with local manufacturing from a degrowth perspective: Two illustrative cases”, Journal of Cleaner Production, September 2016

(211) Meiqin Mao; Jin Ling; Liuchen Chang; Nikos D. Hatziargyriou; Jian Zhang; Yong Ding, “A Novel Short-Term Wind Speed Prediction Based on MFEC”, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, Year: 2016, Volume: PP, Issue: 99, DOI: 10.1109/JESTPE.2016.2590834

(212) Ilias Lambrinos, Nikos Hatziargyriou, Isidoros Kokos, Aris Dimeas, “Making Demand Response a Reality in Europe: Policy, Regulations and Deployment Status”, IEEE Communications Magazine, Year: 2016, Vol. 54, Issue 12, Pages: 108-113, DOI: 10.1109/MCOM.2016.1600323CM

(213) N. Koutsoukis, D. Siagkas, P. Georgilakis, N. Hatziargyriou, “Online Reconfiguration of Active Distribution Networks for Maximum Integration of Distributed Generation”, IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, Year 2016, Vol. PP, Issue 99, pages 1-12, DOI: 10.1109/TASE.2016.2628091

(214) P. Moutis, P. Georgilakis, N. Hatziargyriou, “Voltage Regulation Support along a Distribution Line by a Virtual Power Plant based on a Center of Mass Load Modeling”, IEEE Trans. on Smart Grid, Year: 2016, Vol. PP, Issue 99, Pages 1-1, DOI: 10.1109/TSG.2016.2624633

2007 - 2011

2007

(102) A Stability Algorithm for the Dynamic Analysis of Inverter Dominated Unbalanced LV Microgrids, Soultanis, N. L.; Papathanasiou, S. A.; Hatziargyriou, N. D.; IEEE Transactions on Power Systems, Volume 22,  Issue 1,  Feb. 2007 Page(s):294 – 304.

(103) An Advanced Statistical Method for Wind Power Forecasting, Sideratos, G.; Hatziargyriou, N. D.; IEEE Trans. on Power Systems, Volume 22,  Issue 1,  Feb. 2007 Page(s):258 – 265.

(104) A non-linear multivariable regression model for midterm energy forecasting in power systems, G.J. Tsekouras, E.N. Dialynas, N.D. Hatziargyriou, S. Kavatza, Electric Power Systems Research, Volume 77, Issue 12, October 2007, pages 1560-1568

(105) Two-Stage Pattern Recognition of Load Curves for Classification of Electricity Customers, G.J. Tsekouras, N.D. Hatziargyriou, E.N. Dialynas, IEEE Trans. on Power Systems, Volume 22,  No. 3,  Aug. 2007 Page(s):1120-1128.

(106) Microgrids: An Overview of Ongoing Research, Development and Demonstration Projects, N. Hatziargyriou, H. Asano, R. Iravani, Ch. Marnay, IEEE Power&Energy Magazine, Vol. 5, Nr. 4, July/August 2007, pp. 78-94.

(107) Multi-Agent Systems for Power Engineering Applications— Part I: Concepts, Approaches, and Technical Challenges, McArthur, S.D.J.; Davidson, E.M.; Catterson, V.M.; Dimeas, A.L.; Hatziargyriou, N.D.; Ponci, F.; Funabashi, T.; IEEE Trans. On Power Systems, Vol. 22, No. 4, Nov. 2007, pp. 1743 – 1752

(108) Multi-Agent Systems for Power Engineering Applications—Part II: Technologies, Standards, and Tools for Building Multi-agent Systems, McArthur, S.D.J.; Davidson, E.M.; Catterson, V.M.; Dimeas, A.L.; Hatziargyriou, N.D.; Ponci, F.; Funabashi, T.; IEEE Trans. On Power Systems, Vol. 22, No. 4, Nov. 2007, pp. 1753 – 1759

(109) Integrated distributed generation into electric power systems: A review of drivers, challenges and opportunities, J.A. Pecas Lopes, N. Hatziargyriou, J. Mutale, P. Djapic, N. Jenkins, Elsevier, Electric Power Systems Research, Volume 77, Issue 9,  July 2007, Pages 1189-1203

(110) “Environmental Benefits of Distributed Generation With and Without Emissions Trading”, A.G. Tsikalakis, N.D. Hatziargyriou, Energy Policy, Vol. 35, Issue 6, June 2007, pp 3395–3409.

2008

(111) “Centralized Control for Optimizing Microgrids Operation”, Tsikalakis, A. G.; Hatziargyriou, N. D.; IEEE Trans on Energy Conversion, Vol. 23, No. 1, March 2008, Page(s):241 – 248

(112) “Microgrids [guest editorial]”, Hatziargyriou, N.; IEEE Power and Energy Magazine, Volume 6, Issue 3, May-June 2008 Page(s):26 – 29

(113) “Microgrids management”, Katiraei, F.; Iravani, R.; Hatziargyriou, N.; Dimeas, A.; IEEE Power and Energy Magazine, Volume 6, Issue 3, May-June 2008 Page(s):54 – 65

(114) “Making microgrids work” Kroposki, B.; Lasseter, R.; Ise, T.; Morozumi, S.; Papatlianassiou, S.; Hatziargyriou, N.; IEEE Power and Energy Magazine,Volume 6, Issue 3, May-June 2008 Page(s): 40-53

(115) “Control of Variable Speed Wind Turbines in Islanded Mode of Operation”, Kanellos, F.D.; Hatziargyriou, N.D.; IEEE Transactions on Energy Conversion, Volume 23, Issue 2, June 2008, Page(s):535 – 543

(116) “Decision Trees-Aided Self-Organized Maps for Corrective Dynamic Security”, Voumvoulakis, E.M.; Hatziargyriou, N.D.; IEEE Transactions on Power Systems, Volume 23, Issue 2, May 2008, Page(s):622 – 630

(117) An Advanced Radial Base Structure for Wind Power Forecasting, G. Sideratos, N. Hatziargyriou, Elsevier International Journal of Power Systems and Energy Systems, ACTA Press, Vol 12, November 2008.

(118) “A pattern recognition methodology for evaluation of load profiles and typical days of large electricity customers”, G.J. Tsekouras, P.B. Kotoulas, C.D Tsirekis, E.N. Dialynas, N.D. Hatziargyriou, Electric Power Systems Research, Vol. 78, Issue 9, September 2008, Pages 1494-1510

2009

(119) “An Annual Midterm Energy Forecasting Model Using Fuzzy Logic”, Elias, C.N.; Hatziargyriou, N.D.; IEEE Trans on Power Systems, Volume 24, Issue 1, Feb. 2009, Page(s):469 – 478

(120) “Control of variable speed wind turbines equipped with synchronous or doubly fed induction generators supplying islanded power systems”, Kanellos, F.D.; Hatziargyriou, N.D.; IET Renewable Power Generation, Vol. 3, Issue 1, March 2009 Page(s):96 – 108

(121) “Impact of Wind Power Forecasting Error Bias in the Economic Operation of Autonomous Power Systems”, A. Tsikalakis, Y. Katsigiannis, P. Georgilakis, A. Katsigiannis, N. Hatziargyriou, Wind Energy, Vol. 12, Issue 4, pp 315-331, May 2009

(122) “Quantification οf economic, environmental and operational benefits Due to Significant Penetration of Microgrids in a typical LV and MV Greek Network”, N.D.Hatziargyriou, Α.G. Anastasiadis, A.G. Tsikalakis, J.Vasiljevska,  European Transactions on Electrical Power, Published Online: Sep 10 2009 DOI: 10.1002/etep.392-Special issue on Microgrids

(123) “Cost Allocation of Losses in Autonomous Power Systems with High Penetration of RES” K. A. Papadogiannis, E. S. Karapidakis, N. D. Hatziargyriou WSEAS Trans. On Power Systems, Issue 6, Volume 4,  June 2009, pp. 210-220.

2010

 (124) “Illustration of Modern Wind Turbine Ancillary Services”, Ioannis D. Margaris, Anca D. Hansen, Poul Sørensen and Nikos D. Hatziargyriou, Energies 2010 3, (6), pp.1290-1302

(125) “A Particle Swarm Optimization Method for Power System Dynamic Security Control”, E. M. Voumvoulakis and N.D. Hatziargyriou, IEEE Transactions on Power Systems, Volume: 25, Issue 2, page(s): 1032 – 1041, May 2010.

(126) “Impact of Wind Power in Autonomous Power Systems – Power Fluctuations – Modelling and Control Issues”, I. Margaris, A. Hansen, N. Cutululis, P. Sorensen, N. Hatziargyriou,  accepted for publication in Wind Energy Journal, June 2010

(127) “Optimal Control of Variable Speed Wind Turbines in Islanded Mode of Operation”, F. D. Kanellos and N. D. Hatziargyriou, IEEE Transactions on Energy Conversion, Volume: 25, Issue 4, page(s): 1142 – 1151, Dec. 2010

(128) “Modeling and Fault Ride-Through Capability of Doubly Fed Induction Generator Wind Turbines”, I. Margaris, A. Tsouchnicas, N. Hatziargyriou, Handbook of Wind Power Systems, June 2010

2011

(129) “Impact of wind power in autonomous power systems—power fluctuations—modelling and control issues”, Ioannis D. Margaris, Anca D. Hansen, Nicolaos A. Cutululis, Poul Sørensen, Nikos D. Hatziargyriou, John Wiley & Sons, Ltd., Article first published online: 14 JUL 2010, Wind Energy, Volume 14, Issue 1, pages 133–153, January 2011

(130) “Stochastic PSO-based heat and power dispatch under environmental constraints incorporating CHP and wind power units”, G.S. Piperagkas, A.G. Anastasiadis and N.D. Hatziargyriou, Electric Power Systems Research, Volume 81, Issue 1, pages 209-218, January 2011

(131) “Wind Parks equivalent ARX models for the simulation of power systems with large wind power penetration, using system-identification theory”, F.D. Kanellos, G.J. Tsekouraa and N.D. Hatziargyriou, Electric Power Systems Research, Volume 81, Issue 2, pages 707-715, February 2011

(132) “Quantification of economic, environmental and operational benefits due to significant penetration of Microgrids in a typical LV and MV Greek network”, N. D. Hatziargyriou, A. G. Anastasiadis, A. G. Tsikalakis, J. Vasiljevska, Article first published online: 10 SEP 2009, European Transactions on Electrical Power, Special Issue: Microgrids and Energy Management, Volume 21, Issue 2, pages 1217–1237, March 2011

(133) “Advanced control and management functionalities for multi-microgrids”, A. G. Madureira, J. C. Pereira, N. J. Gil, J. A. Peças Lopes, G. N. Korres, N. D. Hatziargyriou, European Transactions on Electrical Power, Special Issue: Microgrids and Energy Management, Volume 21, Issue 2, pages 1159–1177, March 2011

2002 - 2006

2002

(62) Online preventive dynamic security of isolated power systems using decision trees, Hatziargyriou, N.D.; Karapidakis, E.S., Power Systems, IEEE Transactions on, Volume: 17 Issue: 2, May 2002, Pp: 297 –304.

(63) A new methodology for nodal load forecasting in deregulated power systems, Hatziargyriou, N., Tsoukalas, L.H., Wang, X., IEEE Power Engineering Review, Volume: 22 Issue: 5, May 2002 Pp: 48 –51.

(64) The effect of variable-speed wind turbines on the operation of weak distribution networks, Kanellos, F.D.; Hatziargyriou, N.D.; Energy Conversion, IEEE Transactions on, Volume: 17 Issue: 4, Dec. 2002, Page(s): 543 -548

(65) A synergetic neural network-genetic scheme for optimal transformer construction, N. Doulamis, A. Doulamis, P. Georgilakis, S. Kollias and N. Hatziargyriou, Integrated Computer Aided Engineering, vol. 9, no 1, pp. 37-56, 2002.

(66) Synchronized Energization of Three-Phase Shunt Reactors, C. D. Tsirekis, N. D. Hatziargyriou, B. C. Papadias WSEAS Transactions on Circuits, Issue 1, Volume 1, ISSN 1109-2734

(67) “Effective Design of Extended Grounding Systems”, M.I. Lorentzou, N. D. Hatziargyriou, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 13 (2001/2002) 291-297.

2003

(68) “Guest Editorial: , N. Hatziargyriou, Wind Engineering, Volume 26, no. 1, 2003

(69) Comparison between Types of Generation for Wind Turbines Operating in Stochastic Wind, F. D. Kanellos and N. D. Hatziargyriou, Wind Engineering, Volume 26, no. 1, 2003

(70) Time domain analysis of grounding electrodes impulse response, Lorentzou, M.I.; Hatziargyriou, N.D.; Papadias, B.C.; Power Delivery, IEEE Transactions on, Volume: 18 Issue: 2 , April 2003, Page(s): 517 -524

(71) A detailed model for a thyristor-based static transfer switch, Moschakis, M.N.; Hatziargyriou, N.D.;Power Delivery, IEEE Transactions on, Volume: 18 Issue: 4 , Oct. 2003 Page(s): 1442 -1449

2004

(72) Optimal allocation of primary reserve services in energy markets, Papadogiannis, K.A. Hatziargyriou, N.D.;Power Systems, IEEE Transactions on, Volume: 19 , Issue: 1 , Feb. 2004, Pp: 652 – 659

(73) Circuit Models for Simulation of the Transient Response of Grounding Electrodes, M. I. Lorentzou, N.D. Hatziargyriou Definition and classification of power system stability IEEE/CIGRE joint task force on stability terms and definitions, Kundur, P.; Paserba, J.; Ajjarapu, V.; Andersson, G.; Bose, A.; Canizares, C.; Hatziargyriou, N.; Hill, D.; Stankovic, A.; Taylor, C.; Van Cutsem, T.; Vittal, V.; Power Systems, IEEE Transactions on  ,Volume: 19 , Issue: 3 , Aug. 2004, Pages:1387 – 1401

(74) Reinforcement learning for reactive power control, Vlachogiannis, J.G.; Hatziargyriou, N.D.;Power Systems, IEEE Transactions on  ,Volume: 19 , Issue: 3 , Aug. 2004, Pages:1317 – 1325

(75) “Bid-Based Coupled Active/Reactive Dispatch using Simulated Annealing”, K. A. Papadogiannis, N. D. Hatziargyriou, and J. T. Saraiva, International Journal of Engineering Intelligent Systems, Vol 12, No 3, September 2004

(76) “Optimal Reconfiguration of Radial Distribution System using Machine Reinforcement Learning”, JG. Vlachogiannis, N.D. Hatziargyriou, Tech. Chron. Science Journal, TCG, III, 24 (1-2): 51-57, Dec 2004

(77) “Optimal Allocation of Primary Reserve Services in Energy Markets”, K.A. Papadogiannis, N.D. Hatziargyriou, Tech. Chron. Science Journal, TCG, III, 24 (1-2): 59-72, Dec 2004.

(78) “Performance Assessment of STS used for Alternative Naval Power Supplying Units”,  M. Moschakis, J. Prousalidis, N. Hatziargyriou, IASME Transactions, Issue 2, Vol. 1, April 2004

2005

(79) “An Effective method to locate series compensation for voltage stability enhancement”, E. A. Leonidaki, G.A. Manos, N.D. Hatziargyriou, Electric Power Systems Research, Volume 74, Issue 1, April 2005, pp. 73-81.

(80) Control of shunt reactor inrush currents in the Hellenic-Interconnected Power System, Tsirekis, C.D.; Hatziargyriou, N.D.; Papadias, B.C.; Power Delivery, IEEE Transactions on Volume 20,  Issue 2,  Part 1,  April 2005 Page(s): 757 – 764

(81) Operation of a Multi-agent System for Microgrid Control, Dimeas, A.L.; Hatziargyriou, N.D.; Power Systems, IEEE Transactions on, Volume 20,  Issue 3,  Aug. 2005 Page(s):1447 – 1455

(82) Ant Colony System-Based Algorithm for Constrained Load Flow Problem, Vlachogiannis, J.G.; Hatziargyriou, N.D.; Lee, K.Y.; Power Systems, IEEE Transactions on, Volume 20,  Issue 3,  Aug. 2005 Page(s):1241 – 1249

(83) Voltage control settings to increase wind power based on probabilistic load flow, Hatziargyriou, N.D.; Karakatsanis, T.S.; Lorentzou, M.I.; Ref: JEPE827Special Issue on Probabilistic Methods Applied to Power Systems in the International Journal of Electrical Power & Energy Systems,

(84) Causes of the 2003 ma or grid blackouts in North America and Europe, and recommended means to improve system dynamic performance, Andersson, G.; Donalek, P.; Farmer, R.; Hatziargyriou, N.; Kamwa, I.; Kundur, P.; Martins, N.; Paserba, J.; Pourbeik, P.; Sanchez-Gasca, J.; Schulz, R.; Stankovic, A.; Taylor, C.; Vittal, V.; Power Systems, IEEE Transactions on, Volume 20,  Issue 4,  Nov. 2005 Page(s):1922 – 1928

(85) “Centralized and Decentralized Control of Microgrids”, N. Hatziargyriou, A. Dimeas, A. Tsikalakis, pp. 197-212, Intern. Journal of DER, Vol. 1, Nr. 34, July-Sept. 2005.

(86) “Dynamic Equivalents of Distributions Feeders with Dispersed Wind Turbines for Fault Current Estimation”, F. Kanellos, N. Hatziargyriou, pp. 263-278, Intern. Journal of DER, Vol. 1, Nr. 4, Oct-Dec 2005.

(87) “A voltage source converter model for exchanging active and reactive power with a distribution network”, Marios Moschakis, Antonios Kladas, Nikos Hatziargyriou, Journal of Materials Processing Technology 161, 2005, 128–135, Elsevier.

(88) “Short Term Active/Reactive Operation Planning in Market Environment using Simulated Annealing”, K. A. Papadogiannis, N. D. Hatziargyriou, and J. T. Saraiva, “Engineering Intelligent Systems” journal, Special Issue, Vol 13, No 2, June 2005

2006

(89) An optimized adaptive neural network for annual midterm energy forecasting, Tsekouras, G.J.; Hatziargyriou, N.D.; Dialynas, E.N.; Power Systems, IEEE Transactions on, Volume 21, Issue 1, Feb. 2006 Page(s): 385 – 391

(90) Analytical calculation and stochastic assessment of voltage sags, Moschakis, M.N.; Hatziargyriou, N.D.; Power Delivery, IEEE Transactions on, Volume 21, Issue 3, July 2006 Page(s): 1727 – 1734

(91) Decision trees for determination of optimal location and rate of series compensation to increase power system loading margin, Leonidaki, E.A.; Georgiadis, D.P.; Hatziargyriou, N.D.; Power Systems, IEEE Transactions on,  Volume 21, Issue 3, Aug. 2006, Page(s): 1303 – 1310

(92) “On-line Supervised Learning for Dynamic Security Classification using Probabilistic Neural Networks”, A. Gavoyiannis, N.D. Hatziargyriou, D.P. Georgiadis, EIS-410.

(93) “Management of Microgrids in Market Environment”, A. Tsikalakis, A. Dimeas, N. Hatziargyriou, J.A. Pecas Lopes, G. Kariniotakis, J. Oyarzabal, pp. 177-194, International Journal of Distributed Energy Resources, Vol. 2, Nr. 3, July Sept. 2006

(94) “Control Strategies for Microgrids Emergency Operation”, J. A. Pecas Lopes, C. L. Moreira, A.G. Madureira, F.O. Resende, X. Wu, N. Jayawarna, N. Jenkins, F. Kanellos, N. Hatziargyriou, pp. 177-194, International Journal of Distributed Energy Resources, Vol. 2, Nr. 3, July Sept. 2006

(95) “Safety Analysis of a MicroGrid”, N. Jayawarna, N. Jenkins, M. Barnes, M. Lorentzou, S. Papathanassiou, N. Hatziargyriou, pp. 261-278, International Journal of Distributed Energy Resources, Vol. 2, Nr. 4, Oct-Dec. 2006

(96) “Dynamic Modeling of MicroGrids”, G. Kariniotakis, N. Soultanis, A. Tsouchnikas, S. Papathanassiou, N. Hatziargyriou, J.A. Pecas Lopes, N. Jayawarna, N. Jenkins, pp. 279-304, International Journal of Distributed Energy Resources, Vol. 2, Nr. 4, Oct-Dec. 2006

(97) “Environmental benefits of distributed generation with and without Emissions Trading Energy Policy”, A. Tsikalakis, N. Hatziargyriou, paper JEPO-D-06-00144, Journal on Energy Policy, Elsevier

(98) “Control Strategies for Migrogrids Emergency Operation”, J. A. Pecas Lopez, C. L. Moreira, A. G. Madureira, F. O. Rosend, X. Wu, N. Jayawarna, Y. Zhang, N. Jenkins, F. Kanellos, N. Hatziargyriou, International Journal of Distributed Energy Resources, Special Issue Microgrids, pp 57-78, 2006/2007.

(99) “Μικροδίκτυα: Συστήματα Διασπαρμένης Παραγωγής σε Δίκτυα Χαμηλής Τάσης”, N. Χατζηαργυρίου, Περιοδικό ΠΣΔΜΗΝ

(100) “Dynamic Security Assessment and Load Shedding Schemes Using Self Organized Maps and Decision Trees.”, E.M. Voumvoulakis and N.D. Hatziargyriou,SETN Proceedings, Heraklion, , Lecture Notes in Computer Science 3955, pages 411–420, 2006.

(101) ”Improved Wind Power Forecasting Using a Combined Neuro-Fuzzy and Artificial Neural Network Model”, Yiannis A. Katsigiannis, Antonis G. Tsikalakis, Pavlos S. Georgilakis, Nikos D. Hatziargyriou, Spinger-Verlag, Lecture Notes on Artificial Intelligence (LNAI) 3955, pp105-115, 2006.

1997 - 2001

1997

(36) Interactive long-term simulation for power system restoration planning, FountasN.A.; HatziargyriouN.D.; OrfanogiannisC.; TasoulisA.; IEEE Transactions on Power Systems, Volume: 12 Issue: 1, Feb 1997, Page(s): 61 –68.

(37) Hierarchical time-extended Petri nets as a generic tool for power system restoration, FountasN.A.; HatziargyriouN.D.; ValavanisK.P.; IEEE Transactions on Power Systems, Volume: 12 Issue: 2, May 1997 Page(s): 837 –843.

(38) “A Systematic Petri Net – Based Methodology for Power System Restoration”, N.D. Hatziargyriou, N.A. Fountas, International Journal of Engineering Intelligent Systems, Vol. 5, No. 3, September 1997, pp. 167-176.

(39) Distribution system voltage and reactive power control based on probabilistic load flow analysis, HatziargyriouN.D.; KarakatsanisT.S.; IEE Proceedings- Generation, Transmission and Distribution, Volume: 144 Issue: 4 , Jul 1997, Page(s): 363 –369.

(40) “An Advanced Control System for the Optimal Operation and Management of Medium Size Power Systems with a Large penetration from Renewable Power Sources”, E. Nogaret, G. Stavrakakis, G. Kariniotakis, M. Papadopoulos, N. Hatziargyriou, A. Androutsos, S. Papathanassiou, , J. Pecas-Lopes, J. Halliday, G. Dutton, J. Gatopoulos, V. Karagounis, Renewable Energy, Vol. 12, No. 2, November 1997, Elsevier Science Ltd.

(41) New Trends and Techniques for Dynamic Security Assessment, Meyer, B., Marceau, R.J., Martins, N., Muller-Reinke, M., Mokhtari, M., Pavella, M., Scarpellini, P., Stubbe, M., Taoka, H., Vormedal, L., Wehenkel, L., Nguyen, T.T., Nativel, G., Beissler, M., Ekwue, A.O., Eremia, M., Hatziargyriou, N., Hiskens, I.A., Kundur, P. and Levy, W., Electra175, pp 113-137 (1997)

1998

(42) Probabilistic load flow for assessment of voltage instability, HatziargyriouN.D.; KarakatsanisT.S.; Generation, Transmission and Distribution, IEE Proceedings-, Volume: 145 Issue: 2, Mar 1998, Page(s): 196 –202.

(43) “Quality Improvement of Individual Cores of Distribution Transformers Using Decision Trees”, N.D. Hatziargyriou, P.S. Georgilakis, D.S. Spiliopoulos, J.A. Bakopoulos,  International Journal of Engineering Intelligent Systems. Vol. 6, No. 3, pp. 29-34, September 1998.

(44) Building GUIs for interactive network analysis, AgorisD.; AtsavesG.; HatziargyriouN.; JaszczynskiJ., IEEE Computer Applications in Power, Volume: 11 Issue: 4, Oct 1998, Page(s): 46 –51.

(45) “Prediction of Iron Losses of Wound Core Distribution Transformers based on Artificial Neural Networks”, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, N.D. Doulamis, A.D. Doulamis, S.D. Kollias, International Journal of NeuroComputing, (special issue) 23 (1998), pp. 15-29.

1999

(46) “Guest Editorial: Secure Wind Power Penetration in Isolated Systems”, N. Hatziargyriou, Wind Engineering, Vol. 23, No. 2, 1999.

(47) “The CARE System Overview: Advanced Control Advice for Power Systems with large-Scale Integration of Renewable Energy Sources”, N. Hatziargyriou, G. Contaxis, M. Papadopoulos, B. Papadias, J.A. Pecas Lopes, M. Matos, G. Kariniotakis, E. Nogaret, J. Halliday, G. Dutton, P. Dokopoulos, A, Bakirtzis, A. Androutsos, J. Stefanakis, A. Gigantidou, Wind Engineering, Vol. 23, No. 2, 1999, pp. 57-68.

(48) “On-Line Dynamic Security Assessment of Isolated Networks Integrating Large Wind Power Production”, J.A. Pecas Lopes, N. Hatziargyriou, M. Vasconcelos, E. Karapidakis, Wind Engineering, Vol. 23, No. 2, 1999, pp. 107-117.

(49) “CARE (Control Advice for Renewable Energy Power Grids): Installation and Evaluation”, A. Gigantidou, J. Stefanakis, E. Karapidakis, N. Hatziargyriou, Wind Engineering, Vol. 23, No. 2, 1999, pp. 119-127.

(50) “A Novel framework for the Process Control of the Restoration of Electrical Industrial Systems”,  N. Fountas, N. Hatziargyriou, K. Valavanis, Electric Power Systems Research, Vol. 50, 1999, pp. 163-167.

(51) AI helps reduce transformer iron losses, Georgilakis, P.; Hatziargyriou, N.; Paparigas, D.; IEEE Computer Applications in Power , Volume: 12 Issue: 4 , Oct 1999, Page(s): 41 –46.

(52) Finite element modelling of grounding systems considering electrode geometry effects, Lorentzou, M.I.; Kladas, A.G.; Hatziargyriou, N.D.; Magnetics, IEEE Transactions on, Volume 35, Issue 3, Part 1, May 1999 Page(s):1757 – 1760

2000

(53) Multicontingency steady state security evaluation using fuzzy clustering  techniques, Hatziargyriou, N.D.; Matos, M.A.; Pecas Lopes, J.A.; IEEE Transactions on Power Systems, Volume: 15, Issue: 1, Feb 2000, Page(s): 177 –183.

(54) Probabilistic constrained load flow for optimizing generator reactive power resources, Hatziargyriou, N.D.; Karakatsanis, T.S.; IEEE Transactions on Power Systems, Volume: 15 Issue: 2 , May 2000 Page(s): 687 –693.

(55) Finite element modelling of grounding systems considering electrode geometry effects, Kladas, A.G.; Lorentzou, M.I.; Hatziargyriou, N.D.; IEEE Transactions on Magnetics, Volume: 35 Issue: 3 , May 1999 Page(s): 1757 –1760.

2001

(56) A novel iron loss reduction technique for distribution transformers based on a combined genetic algorithm – neural network approach, Doulamis, A.D.; Doulamis, N.D.; Georgilakis, P.S.; Hatziargyriou, N.D.; Kollias, S.D.; paper SMC-12-C-208, Systems, Man and Cybernetics, Part C, IEEE Transactions on , Volume: 31 Issue: 1 , Feb 2001, Page(s): 16 –34.

(57) On-Line Dynamic Security Classification Using Probabilistic Neural Networks, A. Gavoyiannis, N. Hatziargyriou, Engineering Intelligent Systems, Vol. 9, No. 2, June 2001, pp. 83-89.

(58) “Iron lamination efficient representation in power transformers”, J. Prousalidis, N. Hatziargyriou, A. Kladas, Elsevier Journal of Materials Processing Technology 108 (2001), pp. 217-220.

(59) “Οικονομική Αξιολόγηση Μετασχηματιστών Διανομής”, Π. Γεωργιλάκης, Ν. Χατζηαργυρίου, Τεχνικά Χρονικά,

(60) Wind power development in Europe Hatziargyriou, N.; Zervos, A.; Proceedings of the IEEE,  Volume: 89 Issue: 12 , Dec 2001, Page(s): 1765 –1782.

(61) “Modelling New Forms of Generation and Storage” ELECTRA

1992 - 1996

1992

(18) “Electric Power Engineering Education in Greece – A Brief Description and a Comparative Assessment”, N.D. Hatziargyriou, C.D. Vournas, IJEEE, Vol. 29, No. 1, January 1992, pp. 47-60.

(19) “Two voids model for simulation of partial discharges in solid dielectrics”, D.P. Agoris, N.D. Hatziargyriou, AMSE, A, Vol. 42, No. 2, 1992, pp. 1-14.

1993

(20) “Probabilistic Load Flow in Distribution Systems Containing Wind Power Generation” N.D. Hatziargyriou, T.S. Karakatsanis, M. Papadopoulos, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 8, Nr. 1, Febr. 1993, pp. 159-165.

(21) Generalised transformer model based on the analysis of its magnetic core circuit Hatziargyriou, N.D.; Papadias, B.C.; Prousalidis, J.M.; Generation, Transmission and Distribution, IEE Proceedings C, Volume: 140 Issue: 4, Jul 1993 Page(s): 269 –278.

(22) Approach to partial discharge development in closely coupled cavities embedded in solid dielectrics by the lumped capacitance model Agoris, D.P.; Hatziargyriou, N.D.; Science, Measurement and Technology, IEE Proceedings A , Volume: 140 Issue: 2 , Mar 1993, Page(s): 131 –134.

(23) “Modelling and Simulation of Black Start and Restoration of Electric Power Systems”,CIGRE TF 38.02.02 (Modelling of Abnormal Conditions), T. Hayashi, H.J. Chipp, J. Crichton, N. Hatziargyriou, J. Kennedy, R. Marconato, G. Morin, T. Ogawa, T. Ostrup, J.R. Stewart, M. Stubbe, K. Walve, ELECTRA, No 147, April 1993, pp. 21-42.

1994

(24) Discussion by B.C. Papadias, N.D. Hatziargyriou, J.M. Prousalidis of paper 93 SM 509-0 PWRS, “Topology Based Magnetic Model for Steady State and Transient Studies for three-phase Core Type Transformers” by A. Narang and R.H. Brierley, IEEE Trans. on Power Systems, Aug. 1994, Vol. 9, Nr. 3, p. 1345.

(25) Three phase transformer modelling for fast electromagnetic transient studies  Bakopoulos, J.A.; Hatziargyriou, N.D.; Papadias, B.C.; Prousalidis, J.M.; IEEE Transactions on Power Delivery, Volume: 9 Issue: 2 , Apr 1994, Page(s):1151 –1159.

(26) A decision tree method for on-line steady state security assessment, Contaxis, G.C.; Hatziargyriou, N.D.; Sideris, N.C.; IEEE Transactions on Power Systems, Volume: 9 Issue: 2, May 1994, Page(s): 1052 –1061.

(27) Probabilistic constrained load flow based on sensitivity analysis, Hatziargyriou, N.D.; Karakatsanis, T.S.; IEEE Transactions on Power Systems, Volume: 9 Issue: 4, Nov 1994, Page(s): 1853 –1860.

1995

(28) Decision trees for fast security assessment of autonomous power systems with a large penetration from renewables, Hatziargyriou, N.D.; Papadopoulos, M.P.; Papathanassiou, S.A.; IEEE Transactions on Energy Conversion, Volume: 10 Issue: 2, Jun 1995, Page(s): 315 –325.

(29) Distribution network reconfiguration to minimize resistive line losses, Hatziargyriou, N.D.; Papadopoulos, M.P.; Peponis, G.J.; IEEE Transactions on Power Delivery, Volume: 10 Issue: 3, Jul 1995 Page(s): 1338 –1342.

(30) “Indices predicting voltage collapse including dynamic phenomena”, J. Van Hecke (Convener), N.D. Hatziargyriou, T. Van Coutsem (Editors), and members of CIGRE TF 38.02.11, ELECTRA, No. 159, April 1995, pp. 135-147.

(31) Discussion by B.C. Papadias, N.D. Hatziargyriou, J.M. Prousalidis of paper 94 SM 410-1 PWRD, “Simplified Three-Phase Transformer Model for Electromagnetic Transient Studies” by S. Chimklai, J.R. Marti

1996

(32) Optimal operation of distribution networks Hatziargyriou, N.D.; Papadopulos, M.P.; Peponis, G.J.; IEEE Transactions on Power Systems, Volume: 11 Issue: 1, Feb 1996, Page(s): 59 –67.

(33) “Criteria and Countermeasures for Voltage Collapse”, CIGRE TF 38.02.12, ELECTRA.

(34) Representation of hysteresis in three-phase transformer models for electromagnetic, transients, Hatziargyriou, N.D.; Papadias, B.C.; Prousalidis, J.M.; Electric Power Applications, IEE Proceedings-, Volume: 143 Issue: 4, Jul 1996, Page(s): 331 –338.

(35) “Dynamic Security Assessment of Autonomous Power Systems with a Large Penetration from Wind Power”, N.D. Hatziargyriou, J.A. Pecas-Lopes, Revue E – 112eme annee – no 2/3-96 (Decembre 96), pp.26-29, (Invited Paper)

1987 - 1991

1987

(5)  “Probabilistic Load Flow for Power System Planning Applications”, N.D.Hatziargyriou, S.Kavatza, T.Karakatsanis, AMSE Modelling, Simulation and Control Periodical, A, Vol.12, No.1, 1987, pp.1-12

(6)  “Graphics Aided Interactive Analysis of Radial Distribution Networks”, M.Papadopoulos, N.D.Hatziargyriou, M.Papadakis, IEEE Transcations on Power Delivery, Vol. PWRD-2, Nr.4, October 1987.

1988

(7)  “Switching of Reactor Loaded Transformers”, B.C.Papadias, N.D.Hatziargyriou, J.A.Bakopoulos, EMTP News, Volume 1, Number 2, June 1988, pp.18-29.

(8) “Torsional Stresses in Turbine Generator Shafts due to Electrical Disturbances”, D.N. Konidaris, N.D. Hatziargyriou, EMTP News, Vol. 1, Nr. 4, December 1988, pp. 22-30.

1989

(9)  “A Flexible AGC Algorithm for the Hellenic Interconnected System”, C.D.Vournas, E.N.Dialynas, N.D.Hatziargyriou, A.V. Machias, J.L.Souflis, B.C.Papadias, IEEE Trans. on Power Systems, T-PWRS, Vol.4, Nr.1, Feb. 1989, pp. 61-68.

(10) “Interactive Data Management System for Power System Planning Applications”, M.E.Papadakis, N.D.Hatziargyriou, D.K.Gazidellis, IEEE Trans on Power Systems, T-PWRS, Vol.4, Nr. 1, Feb. 1989, pp. 329-335.

(11)  “Transient Analysis of Extended Distribution Networks”, N.D.Hatziargyriou, M.Papadopoulos, IEEE Trans on Power Delivery, April 1989, Vol. 4, No. 2, pp. 1290-1296.

(12) “The Educational Role of Personal Computers in Power System Laboratories”, N.D. Hatziargyriou, C.D. Vournas, B.C. Papadias, IEEE Transactions on Education, May 1989, Volume 32, Nr 2, pp. 118-123.

1990

(13) “Probabilistic Calculations of Aggregate Storage Heating Loads”, N.D. Hatziargyriou, T.S. Karakatsanis, M. Papadopoulos, IEEE Transactions on Power Delivery, July 1990, Volume 5, Nr. 3, pp. 1520-1526.

(14) “Modelling and Simulation of Black Start and Restoration of an Electric Power System. Results of a Questionnaire”, by CIGRE TF 38.02.02 (Modelling of Abnormal Conditions)T. Hayashi, D.P Roberts, K. Walve, T. Ostrup, A.J. Degens, R. Marconato, G. Morin, T. Ogawa, N. Hatziargyriou, ELECTRA, No 131, July 1990, pp. 154-169.

(15) “An Interactive Graphical Pre-processor for Preparation of Data Files in the PC Environment”, N.D. Hatziargyriou, EMTP News, Vol. 3, Number 2, July 1990, pp. 42-50.

1991

(16) “Graphical Enhancement of FORTRAN under MS-DOS for Computer-Aided Instruction of Electric Power Engineering”, N.D. Hatziargyriou, A. Tzortzis, IJEEE (International Journal of Electrical Engineering Education), Volume 28, No. 2, April 1991, pp. 123-136.

(17) “Simulation and Analysis of Small and Medium Size Power Systems Containing Wind Turbines”, M. Papadopoulos, P. Malatestas, N. Hatziargyriou, IEEE Trans. on Power Systems, November 1991, Vol. 6, Nr. 4, pp. 1453-1458.

1980 - 1986

1980

(1)  “Overvoltages Caused by Blocking Twelve Pulse HVDC Schemes”, R.Yacamini, N.D.Hatziargyriou, Proc. IEE, Vol. 127, Pt. C, No. 3, May 1980

1983

(2)  “Interactive Determination of the Power System Short Circuit Bus Impedance Matrix” N.D.Hatziargyriou, A.V.Machias, B.C.Papadias, Int. Journal of Energy Systems, IASTED, Vol.3, No.3, 1983

1985

(3)  “Microcomputer Based Interactive Graphics for Power System Analysis Education” N.D.Hatziargyriou, G.C.Contaxis, B.C.Papadias, IEEE Trans on PAS, Vol. PAS-104, No. 9, September 1985

1986

(4)  “Probabilistic Load Flow Considering Generation from Wind Power Sources”, N.D.Hatziargyriou, S.Kavatza, T.Karakatsanis, AMSE Modelling, Simulation and Control Periodical, B, Vol. 6, No.4, 1986

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων (πλήρες ή σχεδόν πλήρες κείμενο)

2017

2017

(321) “Active Distribution Network Planning based on a hybrid Genetic Algorithm-Nonlinear Programming Method”, N. C. Koutsoukis, P. S. Georgilakis, N. D. Hatziargyriou, CIRED 2017, 12-15 June 2017, Glasgow, UK

(322) “Non-technical losses: Regulatory Aspects and Detection Methods Overview”, C.N. Papadimitriou, G. Messinis, D. Vranis, S. Politopoulou, N.D. Hatziargyriou, CIRED 2017, 12-15 June 2017, Glasgow, UK

(323) Towards the modernization of the SCADA Systems of the Hellenic Electricity Distribution Network Operator – Considerations and Steps Forward, N Hatziargyriou, V Kleftakis, F Palaiogiannis, A Markou, A Dimeas, I Vlachos, C Katsanos, A Zafeirakis, A Tzevelekos, CIRED 2017, 12-15 June 2017, Glasgow, UK

(324) Adverse Impact of Distributed Generation on Protection of the Hellenic MV Network – Recommendations for Protection Scheme Upgrade, Vasileios A. Papaspiliotopoulos, George N. Korres, Nikos D. Hatziargyriou, CIRED 2017, 12-15 June 2017, Glasgow, UK

(325) A Controller Hardware in the Loop approach for the validation of battery inverter control techniques, F. Palaiogiannis, D. Lagos, A. Vasilakis, V. Kleftakis, N. Hatziargyriou, A. Dimeas, CIRED 2017, 12-15 June 2017, Glasgow, UK

(326) Decentralized Distribution System Operation Techniques: Results from the Meltemi Community Smart Grids Pilot Site, Iasonas Kouveliotis-Lysikatos, Despina Koukoula, Ioannis Vlachos, Aris Dimeas, Nikos Hatziargyriou, Stavros Makrynikas, Round Table on the topic of DER Enabled Local System Management and Microgrids, CIRED 2017, 12-15 June 2017, Glasgow, UK

(327) Evaluation of the Impact of Plug-In Electric Vehicles in Greek Distribution Network, E. Voumvoulakis, E. Leonidaki, G Papoutsis, N. Hatziargyriou, CIRED 2017, 12-15 June 2017, Glasgow, UK

(328) DER Effects on Modern Power Systems and the Changing Role of DSOs, Nikos Hatziargyriou, Keynote speech, 12th IEEE Powertech Conference, Towards and Beyond Sustainable Energy Systems, June 18-22, 2017, Manchester, UK

(329) Controlled islanding, microgrids, and smart grid measures to improve resilience Nikos Hatziargyriou, 12th IEEE Powertech Conference, Towards and Beyond Sustainable Energy Systems, June 18-22, 2017, Manchester, UK

(330) A Data Driven Approach To Distribution Network Topology Identification, Kostas Soumalas, George Messinis, Nikos Hatziargyriou, 12th IEEE Powertech Conference, Towards and Beyond Sustainable Energy Systems, June 18-22, 2017, Manchester, UK

(331) Optimal Service Restoration of Power Distribution Networks Considering Voltage Regulation Nikolaos C. Koutsoukis, Panagiotis A. Karafotis, Pavlos S. Georgilakis, Nikos D. Hatziargyriou, 12th IEEE Powertech Conference, Towards and Beyond Sustainable Energy Systems, June 18-22, 2017, Manchester, UK

(332) Bifurcation in Dynamic Inductive Charging of Electric Vehicles Ioannis Karakitsios, Nikos Hatziargyriou, 12th IEEE Powertech Conference, Towards and Beyond Sustainable Energy Systems, June 18-22, 2017, Manchester, UK

(333) Distribution System Resilience Enhancement under Disastrous Conditions by Splitting into Self-Sufficient Microgrids E. C. Venizelos, D. N. Trakas, N. D. Hatziargyriou, 12th IEEE Powertech Conference, Towards and Beyond Sustainable Energy Systems, June 18-22, 2017, Manchester, UK

(334) Distributed Economic Dispatch Considering Transmission Losses Iasonas Kouveliotis-Lysikatos, Nikos Hatziargyriou, 12th IEEE Powertech Conference, Towards and Beyond Sustainable Energy Systems, June 18-22, 2017, Manchester, UK

(335) Microgrids Business Models, Nikos Hatziargyriou, presented at the Panel “Distributed Generation/Microgrids Implementation- Technologies, Standardization and Experiences”, 2017 IEEE PES GM, July 16-20 2017, Chicago, USA

(336) Hardware-in-the-loop design and optimal setting of adaptive protection schemes for distribution systems with distributed generation, Vasileios Papaspiliotopoulos, George Korres, Vasilis Kleftakis, Nikos Hatziargyriou, 2017 IEEE PES GM, July 16-20 2017, Chicago, USA

(337) High Penetration of Renewable Energy in the Greek islands: Prospects and Challenges, presented at the Panel High Renewable Energy Penetrations within Isolated and Remote Area Power Systems Nikos Hatziargyriou, 2017 IEEE PES GM, July 16-20 2017, Chicago, USA

(338) ‘The Answer is Blowing in the Wind: Grassroots Technological Networks of Wind Energy’, K.Latoufis, A.Tympas, Radical Hope: Inspiring Sustainability Transformations through Our Past, Rachel Carson Center, 3-4 July 2017, Munich, Germany

(339) ‘Wind Craft: Harnessing the Wind with Locally Manufactured Small Wind Turbines’ K.Latoufis, A.Tympas, Making Futures: Green alternatives and STS Interventions, Adam Mickiewicz University, 24-25 November 2017, Poznan, Poland

(340) A. Markou, V. Kleftakis, P. Kotsampopoulos, and N. Hatziargyriou. “Improving existing methods for stable and more accurate Power Hardware-in-the-Loop experiments.” In IEEE 26th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), June 2017, Edinburgh

(341) V. H. Nguyen, Y. Besanger, Q. T. Tran, T. L. Nguyen, C. Boudinet, R. Brandl, F. Marten, A. Markou, P. Kotsampopoulos, A. A. van der Meer, E. Guillo-Sansanok, G. Lauss, T. I. Strasser, K. Heussen. “Real-Time Simulation and Hardware-in-the-Loop Approaches for Integrating Renewable Energy Sources into Smart Grids: Challenges & Actions”, IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies ISGT Asia 2017, Dec. 4-7, Auckland (NZ), 2017

(342) A. Markou; F. Palaiogiannis; A. Soldatos; N. Hatziargyriou, “Experimental validation of a nonlinear robust controller for DC-DC boost converters”,International Symposium on Power Electronics (Ee), Oct. 2017 Novi Sad

(343) A. Markou, A. Soldatos, N. Hatziargyriou, (2017, June). “Optimal nonlinear robust control of a boost converter”, IEEE 26th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), June 2017, Edinburgh

(344) Post-Primary Voltage Control using Optimal Power Flow for Loss Minimization within Webof-Cells, M. Z. Degefa, S. D’Arco, A. Morch, K. Mavrogenou, N. Hatziargyriou and J. Merino, “Post-primary voltage control using optimal power flow for loss minimization within web-ofcells concept,” 2017 52nd International Universities Power Engineering Conference (UPEC), HERAKLION, Crete, Greece, 2017, pp. 1-6.

2012 - 2016

2012

(204) K. Latoufis, “Open source hardware small wind turbines as a technology for sustainable degrowth”, 3rd International Conference on Degrowth Ecological Sustainability and Social Equity, Venice, September 19-23 2012

(205) K. Latoufis, A. Gravas, G. Messinis, N. Hatziargyriou, “Performance of locally manufactured small wind turbines for rural electrification applications ”, 7th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES, Ohrid July 1-6 2012

(206) K. Latoufis, A. Gravas, G. Messinis, N. Korres, N. Hatziargyriou, “Locally manufactured open source hardware small wind turbines for sustainable rural electrification”, 3rd World Summit for Small Wind, Husum, Germany, 15-16 March 2012

(207) P. Kotsampopoulos, G. Messinis, A. Gkravas, K. Latoufis, N. Hatziargyriou, “Design, construction, simulation and performance of axial flux small wind turbines”, EWEA 2011, Brussels, Belgium, March 2011

(208) K. Latoufis, P. Kotsampopoulos, “Design, construction and simulation of a small scale axial flux wind turbines”, International Workshop on Small Scale Wind Energy for Developing Countries, Pokhara, Nepal, November 2010

(209) Γ. Μεσσήνης, Κ. Λατούφης, “Βελτιστοποίηση, προσομοίωση και κατασκευή μικρής ανεμογεννήτριας για εφαρμογές χαμηλού κόστους και μελέτη της AC και DC σύνδεσης”, 5ο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Απρίλιος 2012, Ξάνθη

(210) Α. Γκράβας, Κ. Λατούφης, “Μέτρηση της καμπύλης ισχύος μικρών ανεμογεννητριών και βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής ενέργειας για εφαρμογές χαμηλού κόστους”, 5ο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Απρίλιος 2012, Ξάνθη

(211) Α. Καπετανάκη, Κ. Λατούφης, “Μελέτη,κατασκευή και δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες πολυκρυσταλλικού φωτοβολταικού πλαισίου και ανιχνευτή MPPT για σύνδεση σε σύστημα συσσωρευτών για εφαρμογές χαμηλού κόστους”, 5ο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Απρίλιος 2012, Ξάνθη

(212) Π. Κοτσαμπόπουλος, Κ. Λατούφης, “Μελέτη, Κατασκευή και προσομοίωση της λειτουργίας μικής ανεμογεννήτριας αξονικής ροής”, 4ο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Νοέμβριος 2010, Πάτρα

(213) E. Karfopoulos, D. Koukoula, N. Hatziargyriou, “Dual Tariff Charging Control for Large EV Fleets”, 1st International Conference on Smart Grids and Green IT Systems, Porto, Portugal, April, 2012

(214) N. Hatziargyriou, J. A. Pecas Lopes, E. T. Bower, K. Strunz, M. Rivier, V. Lioliou, J. Wu, S. Papathanasiou, E. Karfopoulos, A. G. Bordagaray, P. Cabral, C. L Lecum, A. Walsh, K. Kanellopoulos, C. Joyce, N. Hartmann, J. O. Willums, “Impact Of Electric and Plug-In Hybrid Vehicles on Grid Infrastructure – Results from the Merge Project”, CIGRE Conference, Paris, France, 2012

(215) E. Karfopoulos, C. Marmaras, N. Hatziargyriou, “Charging Control Model for Electric Vehicle Supplier Aggregator”, 3rd ISGT Conference, IEEE, Berlin, Germany, October, 2012.

(216) T. Strasser, F. Lehfuss, P. Kotsampopoulos, P. Crolla, C. Tornelli, S. Numminen: “Harmonising hardware-in-the-loop simulation procedures for power systems and distributed energy resources components”. IRED 2012, Berlin, Germany, December 04-06, 2012 (Poster)

(217) P. Kotsampopoulos, V. Kleftakis, G. Messinis, N. Hatziargyriou, “Design, development and operation of a PHIL environment for Distributed Energy Resources”, 38th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON’2012), October 25-28 2012, Montreal, Canada

(218) P. Kotsampopoulos: “Laboratory Experiences With Power-hardware-in-the-loop Simulation for Distributed Energy Resources”. Presentation at the IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies (ISGT) conference, Berlin, Germany, October 17, 2012

(219) T. Strasser, M Stifter, W. Hribernik, E. Lambert, P. Kotsampopoulos, P. Crolla, C. Tornelli, “Improving the Portability and Exchangeability of Model Data for Smart Grids focusing on Real-Time Simulations – Definition of a Common Reference Model”, CIGRE Session 44 Paris, France, August 2012

(220) F. Lehfuss, G. Lauss, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, P. Crolla, A. Roscoe, “Comparison of multiple Power Amplification types for Power Hardware-in-the-Loop Applications”, IEEE Workshop on Complexity in Engineering (COMPENG 2012), June 11-13 2012, Aachen, Germany

(221) Β. Κλεφτάκης, Π. Κοτσαμπόπουλος, “Μελέτη προσομοίωσης Power Hardware In The Loop και διερεύνηση ανύψωσης της τάσης εξαιτίας της διείσδυσης φωτοβολταϊκών στη Χαμηλή Τάση”, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Απρίλιος 2012, Ξάνθη, Ελλάδα

(222) S. Dijkstra, E. Gaxiola , F.Nieuwenhout, G. Orfanos, O. Ozdemir, A. Welle, “European scenario synthesis to be used for electricity transmission network planning,” Proc. 9th International Conference on the European Energy Market (EEM 2010), Florence, Italy, May 2012.

(223) G.A. Orfanos, A.G. Anastopoulou, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, “Static Transmission expansion planning under an improved harmony search algorithm,” Proc. IET MedPower 2012, Cagliari, Italy, October 2012.

(224) Diana Craciun & Vincent Helmbrecht, Anastasios Kyritsis & Stathis Tselepis, Nikos Hatziargyriou & Kostas Latoufis, Peter Funtan & Philipp Strauss, Abraham Ellis, Roland Bründlinger, “Harmonised Procedures on Photovoltaic Modules Long-Term Energy Yield Measurements and Performance Evaluation under Outdoor Conditions”, 27th EU PVSEC, Frankfurt, Germany, 24-28 September 2012

2013

(225) DER supporting the grid simulations by means of Power-Hardware-in-the-Loop, N. Hatziargyriou, P. Kotsampopoulos, V. Kleftakis, A. Vassilakis, A. Rigas, Proc. 2013 IEEE PES General Meeting, Volume: GM2471 presentation in Panel “Control of Converter Interfaced DER Connected at Distribution Networks”.

(226) Power- Hardware-in-the-loop simulation of a D-STATCOM equipped MV network interfaced to an actual PV inverter, V. Kleftakis, A. Rigas, A. Vassilakis, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, IEEE PES, Innovative Smart Grid Technologies ISGT Europe 2013, Copenhagen.

(227) “Impact of Plug-in Electric Vehicles on Greek Distribution Network”, E. K Karfopoulos, N. Hatziargyriou, Cigre SC 06-Distribution System and Dispersed Generation Colloquium, Yokohama, 2013.

(228) P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, B. Bletterie, G. Lauss, “Review, analysis and recommendations on recent guidelines for the provision of ancillary services by Distributed Generation”, IEEE International Workshop on Intelligent Energy Systems (IWIES), Vienna, Austria, November 14, 2013.

(229) K. Mentesidi, M. Santamaria, M. Aguado, A. Vassilakis, A. Rigas, V. Kleftakis, P. Kotsampopoulos, “Power Hardware-In-The- Loop technique applied to a LV Network for integrating a Supercapacitor with an Average Model of STATCOM”, IEEE International Workshop on Intelligent Energy Systems (IWIES), Vienna, Austria, November 14, 2013.

(230) P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, B. Bletterie, G. Lauss, T. Strasser, “Introduction of advanced testing procedures including PHIL for DG providing ancillary services”, 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON 2013, Vienna, November 2013.

(231) A. Vassilakis, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, V. Karapanos, “A Battery Energy Storage Based Virtual Synchronous Generator”, Proceedings of 2013 IREP Symposium – Bulk Power System Dynamics and Control – IX Optimization, Security and Control of the Emerging Power Grid, August 2013, Rethymnon, Greece.

(232) Demand Side Integration Aspects in Active Distribution Planning, F. Silvestro, A. Baitch, F. Pilo, B. Bak Jensen, Mingtian Fan, G. Pisano, P. Georgilakis, N. Hatziargyriou, G.Petretto, C I R E D 22nd International Conference on Electricity Distribution, Stockholm, 10-13 June 2013, Paper 1475.

(233) “Leader-Follower Strategies for Energy Management of Multi-Microgrids”, Asimakopoulou, G.E.; Dimeas, A.L.; Hatziargyriou, N.D., IEEE Transactions on Smart Grid, Volume: 4, Issue: 4, Digital Object Identifier: 10.1109/TSG.2013.2256941, Publication Year: 2013, Page(s): 1909 – 1916.

(234) A recursive harmony search algorithm for security constrained transmission expansion planning, Orfanos, G.A. ; Georgilakis, P.S. ; Hatziargyriou, N.D., PowerTech (POWERTECH), 2013 IEEE Grenoble.

(235) Transmission network cost allocation based on a possible maximum used capacity for N-1 secure operation, Orfanos, G.A. ; Georgilakis, P.S. ; Hatziargyriou, N.D., Bulk Power System Dynamics and Control – IX Optimization, Security and Control of the Emerging Power Grid (IREP), 2013 IREP Symposium.

(236) Διεθνείς πρακτικές για την αξιολόγηση της δυνατότητας υποδοχής διεσπαρμένης παραγωγής από τα δίκτυα διανομής, Π. Αναγνωστόπουλος, Σ. Παπαθανασίου, Ν. Δρόσος, Ν. Χατζηαργυρίου, Σύνοδος 2013, Eλληνική Eπιτροπή CIGRE.

2014

(237) “Design Aspects of Coreless Axial Flux Permanent Magnet Generators for Low Cost Small Wind Turbine Applications”, G. Messinis, K. Latoufis, N. Hatziargyriou, Proceedings of the EWEA Annual Conference and Exhibition, Barcelona, March, 2014.

(238) “Design, Construction and Cost Minimization of a Coreless Axial Flux Permanent Magnet Generator for Small Wind Turbine Applications”, G. Messinis, K. Latoufis and N. Hatziargyriou, 7th international conference on PV Hybrids and Mini Grids, Stadthalle Bad Hersfeld, Germany, April 10/11, 2014.

(239) “Implementation of a microgrid model for DER integration in real-time simulation platform”, K. Mentesidi, E. Rikos, V. Kleftakis, P. Kotsampopoulos, M. Santamaria, M. Aguado, IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), June 2014, Istanbul.

(240) “Decentralized Control of Power System Zones based on Probabilistic Constrained Load Flow”, D. N. Trakas, E. M. Voumvoulakis, N. D. Hatziargyriou, 13th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, PMAPS 2014, Durham, 7-10 July 2014.

(241) “A Tabu Search Method for Distribution Network Planning Considering Distributed Generation and Uncertainties”, N. C. Koutsoukis, P. S. Georgilakis, and N. D. Hatziargyriou, 13th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, PMAPS 2014, Durham, 7-10 July 2014.

(242) “Application of Rapid Prototyping Tools for a Hierarchical Microgrid Control Implementation”, G. Messinis, F. Gonzalez-Espin, V. Valdivia-Guerrero, D. Diaz, N. Hatziargyriou, IEEE 5th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems, PEDG2014, 24-27 June 2014.

(243) “Exploitation of AMR data for DMS functionalities”, D. Koukoula, G. Sideratos, A. Anastasiadis, D. Trakas, A. Dimeas, N. Hatziargyriou, NTUA, M. Kouveletsou, K. Andreadis, E. Leonidaki, I. Vitellas , HEDNO, CIGRE, SC 6 Session, 2014 Paris.

(244) “DERri Common Reference Model for Distributed Energy Resources – Modelling Scheme, Reference Implementations and Validation of Results”, F. Andren, F. Lehfuss, P. Jonke, T. Strasser, E. Rikos, P. Kotsampopoulos, P. Moutis, F. Belloni, C. Sandroni, C. Tornelli, A. Villa, A. Krusteva, R. Stanev:; CIGRE Session 45, Paris, France, August 2014.

(245) “The NTUA Microgrid Laboratory”, V. Kleftakis, G. Messinis, A. Vassilakis, P. Kotsampopoulos, A Rigas, I. Kouveliotis-Lysikatos, V. Papaspiliotopoulos, G. Korres, N. Hatziargyriou, 6th International Conference on Integration of Renewable and Distributed Energy Sources, IRED 2014, Kyoto Japan, 17-19 Nov 2014.

(246) “Small Community Test Site: Meltemi”, A. Vassilakis, G. Messinis, V. Kleftakis, K. Latoufis, A. Dimeas, N. Hatziargyriou, 6th International Conference on Integration of Renewable and Distributed Energy Sources, IRED 2014, Kyoto Japan, 17-19 Nov 2014.

(247) “SuSTAINABLE – Smart distribUtion System operaTion for mAximizing the INtegration of RenewABLE Generation”, K. Kaousias S. Kokkinelis P. Kourelis E. Stavropoulou G.Barbayiannis N. Hatziargyriou G. Korres A. Dimeas S. Papathanassiou, 9th International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South Eastern Europe, DEMSEE 2014, Nicosia, Cyprus, 25-26 September 2014.

(248) “Experiences with PHIL and CHIL testing for DER at NTUA”, P. Kotsampopoulos, V. Kleftakis, V. Papaspiliotopoulos, A. Rigas, Nikos Hatziargyriou, G. Korres, RTDS Users’ Group Meeting.

(249) “Bilevel Framework for Optimal Design of Incentives for Wind Investments”, St. E. Mariamou, G. E. Asimakopoulou, and N. D. Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(250) “Evaluation of Locational Marginal Prices Variation in Isolated and Interconnected Power Systems – A Study of Rhodes and Crete Network using Real Data”, E. Sfiris, A. Anastasiadis, T. Tomtsi, N. Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(251) “Dynamic Stability Analysis of HVDC Interconnection of Autonomous Power System of Crete Island”, D. Petropoulos, E. Voumvoulakis, N. Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(252) “Methods for Stability evaluation of Power Hardware in the Loop Simulations”, Α.Barakos, P. Kotsampopoulos, A. Vassilakis, V. Kleftakis, N. Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(253) “Steady-State and Dynamic Impact Analysis of the Large Scale Integration of Plug-in EV to the Operation of the Autonomous Power System of Crete Island”, E. L. Karfopoulos, E. M. Voumvoulakis, N. Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(254) “Observability Analysis and Distributed State Estimation”, Christos Pavlou, Despina Koukoula, George Korres, Nikos Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(255) “Best Practices of Rural Electrification in Developing Countries”, A. Dimitriou, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(256) “The FastInCharge project”, Ioannis Karakitsios, Evangelos Karfopoulos, Nikos Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(257) “Energy Management System for fast inductive charging network: The FastInCharge project”, E. L. Karfopoulos, E. Hatzoplaki, G. Safalidis, I. Karakitsios, A. Kamarinopoulos and N. Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(258) “A DC-Microgrid Control Strategy Using DC- Bus Signaling”, C. N. Papadimitriou, V. A. Kleftakis, A. Rigas, N. D. Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(259) “Optimization & Sensitivity Analysis of Microgrids using HOMER software- A Case Study”, D. I. Papaioannou,C. N. Papadimitriou, A. L. Dimeas, N. D. Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(260) “Contribution to frequency control by a PMSG Wind Turbine in a Diesel-Wind Turbine Microgrid for rural electrification”, V. Kleftakis, A. Rigas, C.N. Papadimitriou, N. Katsoulakos, P. Moutis, N. Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(261) “A Multi-Microgrid Laboratory Infrastructure for Smart Grid Applications”, G. Messinis, V. Kleftakis, A. Rigas, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(262) “Operational, environmental and financial aspects of high Renewable Energy penetration on the autonomous island of Amorgos”, G. P. Kondylis, A. G. Anastasiadis, N. D. Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(263) “Floating Wind Parks Technology”, E. I. Zountouridou, G. C. Kiokes, C. N. Papadimitriou, A. L. Dimeas and N. D. Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(264) “Laboratory education on distributed energy resources making use of an advanced infrastructure”, P. Kotsampopoulos, G. Messinis, A. Vassilakis, V. Kleftakis, A. Rigas, N. Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(265) “Controlled Islanding of Power Networks Using Machine Learning Algorithms”, D. Trakas, E. Voumvoulakis, N. Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(266) “Combined heat and power economic and environmental dispatch problem in a 14-unit system by harmony search algorithm”, Α. Anastasiadis, A. Papastefanakis, G. Kondylis, N. Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(267) “Hardware-in-the-loop simulation for protection blinding and sympathetic tripping in distribution grids with high penetration of distributed generation”, V. Papaspiliotopoulos, V. Kleftakis, P. Kotsampopoulos, G. Korres, N. Hatziargyriou, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(268) “Smart Solutions For Smart Neighborhoods”, F. D. Dova, L. Dimeas , L.G Alacreu, N. D. Hatziargyriou and G. C. Kiokes, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(269) “Energy Management in Facilities: BEAMS”, R.G. Gogou, A. L. Dimeas, N. D. Hatziargyriou, G. Messinis, and G. C. Kiokes, MedPower 2014, Athens, 2-5 November 2014.

(270) Πρακτική πρoσέγγιση στην εκπαίδευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Παναγιώτης Κοτσαμπόπουλος, Κωνσταντίνος Λατούφης, Νικόλαος Χατζηαργυρίου, “Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας)” , Αθήνα, Ιδρυμα Ευγενίδου, Νοέμβριος 2014.

(271) “Planned Community Residential Microgrids”, 10th Symposium on Microgrids, Tianjin 2014, Παναγιώτης Μουτής, 13-14 November 2014.

(272) “Sustainable”, 6th International Conference on Integration of Renewable and Distributed Energy Sources, IRED 2014, Kyoto Japan, Ν. Χατζηαργυρίου,17-19 Nov 2014.

2015

(273) “A Data Repository for Automated Evaluation of Smart Grid Solutions”, N. Hatziargyriou, A. Dimeas, N. Korres, F. Dova, A. Gkavogianni, Y. Vlachos, D. Koukoula, A. Tsitsimelis, 23rd International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, CIRED, Lyon, France, 15-18 June 2015.

(274) “Distribution Grid State Estimation using Load Pseudomeasurements and Topology Identification Techniques”, Th. Xygkis, N. Manousakis, G. Korres, N. Hatziargyriou, 23rd International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, CIRED, Lyon, France, 15-18 June 2015.

(275) “An Innovative Adaptive Protection Infrastructure for Distribution Grids with High Penetration of Distributed Generation”, V. Papaspiliotopoulos, V. Kleftakis, G. Korres, N. Hatziargyriou, 23rd International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, CIRED, Lyon, France, 15-18 June 2015.

(276) “On the DER Hosting Capacity of Distribution Feeders”, N. Hatziargyriou, E. Karfopoulos, A. Tsitsimelis, Marco Rossi, Viganò Giacomo, 23rd International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, CIRED, Lyon, France, 15-18 June 2015.

(277) “Market Based Settlement of Energy Scheduling Imbalances in Distribution Level”, Iasonas Kouveliotis-Lysikatos, Despina Koukoula, Georgia Asimakopoulou, Aris Dimeas, Nikos Hatziargyriou, 23rd International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, CIRED, Lyon, France, 15-18 June 2015.

(278) “Optimal centralized coordinated control for enhancing DER integration in MV distribution networks”, P. Anagnostopoulos, S. Papathanassiou, N. Hatziargyriou, 23rd International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, CIRED, Lyon, France, 15-18 June 2015.

(279) “Q-learning algorithm based multi-agent coordinated control method for microgrids”, Xi Yuanyuan, Chang Liuchen, Mao Meiqin, Jin Peng, Hatziargyriou Nikos, Xu Haibo, 9th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia), 2015, pages: 1497 – 1504,  DOI: 10.1109/ICPE.2015.7167977.

(280) “Bilevel Model for Retail Electricity Pricing”, Georgia E. Asimakopoulou, Andreas G. Vlachos and Nikos D. Hatziargyriou, International Conference on Operations Research 2015, OR 2015.

(281) “Electrifying Rural Areas in Developing Countries: Best Practices and Case Study of Hybrid System”, A. Dimitriou, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, “, CIGRE/IEC International Symposium, Cape Town, South Africa, 26-30 October, 2015.

(282) “Assessment of Locally Manufactured Small Wind Turbine Technology”, K. Latoufis, T. Pazios and N. Hatziargyriou“, CIGRE/IEC International Symposium, Cape Town, South Africa, 26-30 October, 2015.

(283) “Protection Coordination in Modern Distribution Grids Integrating Optimization Techniques with Adaptive Relay Setting”, V. Papaspiliotopoulos, G. Korres, N. Hatziargyriou, Powertech 2015, Eindhoven.

(284) “Harmonic Study in LV networks with high penetration of PV systems”, I. Kouveliotis-Lysikatos, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, Powertech 2015, Eindhoven.

(285) “Convergence Acceleration of Gossip Protocols Applied for Decentralized Distribution Grid Management”, D. Koukoula, N. Hatziargyriou, Powertech 2015, Eindhoven.

(286) “Multi-Stage Power Distribution Planning to Accommodate High Wind Generation Capacity”, Nikolaos C. Koutsoukis, Pavlos S. Georgilakis, Nikos D. Hatziargyriou, Powertech 2015, Eindhoven.

(287) “Fractal Geometry for Distribution Grid Topologies”, F. Barakou, D. Koukoula, N. Hatziargyriou, Powertech 2015, Eindhoven.

(288) “Probabilistic Tools for DMS”, O. Vlachokyriakou, K. Mavrogenou, D. Trakas, D. Koukoula, G. Sideratos, A. Dimeas, N. Hatziargyriou, CIGRE C6 Colloquium, EDST Vienna, 2015.

(289) “Power System Islanding Using Self Organizing Maps and Particle Swarm Optimization”, E.M. Voumvoulakis, D.N. Trakas, N.D. Hatziargyriou, ISAP 2015, Porto.

(290) “Decentralized Economic Dispatch of Distributed Generators based on Population Dynamics”, Iasonas Kouveliotis-Lysikatos , Nikos Hatziargyriou, ISAP2015, Porto.

(291) “Development of an Integrated Wireless Communication System for Connecting Electric Vehicles to the Power Grid”, George Kiokes, Erietta Zountouridou, Christina Papadimitriou, Aris Dimeas, Nikolaos Hatziargyriou, CIGRE C6 Colloquium, EDST, Vienna, 2015.

(292) “Best Practices of Rural Electrification in Developing Countries”, P. Kotsampopoulos, 11th Symposium on Microgrids, Aalborg, Denmark, August 2015 .

(293) “Sustainable communities”, P. Kotsampopoulos, Panel Session at the 11th Symposium on Microgrids, Aalborg, Denmark, 27-31 August 2015.

(294) “Limitations of Digital Simulation and Advantages of PHIL Testing for DG providing Ancillary Services”, P. Kotsampopoulos, F. Lehfuss, G. Lauss, B. Bletterie, N. Hatziargyriou, Joint SIRFN/DERlab Workshop on Advanced Laboratory Testing Methods, Paris, March 2015.

(295) “Control classification in DC microgrids”, 11th Symposium on Microgrids, Aalborg 2015, 27-31 August 2015 Χριστινα Παπαδημητριου,Βασιλης Κλεφτακης.

(296) “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε Σχολικό Περιβάλλον”, Π. Κοτσαμπόπουλος, Κ. Λατούφης, Β. Χατζηαργυρίου, Ν. Χατζηαργυρίου, Επιμορφωτική συνάντηση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ενεργειακοί σχολικοί συνεταιρισμοί. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αιγάλεω, Φεβρουάριος 2015.

2016

(297) D. N. Trakas, M. Panteli, P. Mancarella, and N. D. Hatziargyriou, “A Severity Risk Index for High Impact Low Probability Events in Transmission Systems due to Extreme Weather” IEEE Innovative Smart Grid Technologies (ISGT Europe), Ljubljana, Slovenia, 2016

(298) N. D. Hatziargyriou, D. N. Trakas, M. Panteli and P. Mancarella, “Assessing and Boosting Power System Resiliency to Extreme Weather Events”, Super Session Panel on “Resiliency in the Power Grid”, 2016 IEEE Power and Energy Society General Meeting (PESGM), Boston, MA, 2016

(299) T. Strasser, F. Andrén, G. Lauss, R. Bründlinger, H. Brunner, C. Moyo, C. Seitl, S. Rohjans, S. Lehnhoff, P. Palensky, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, G. Arnold, W. Heckmann, E.C.W De Jong, M. Verga, G. Franchioni, L. Martini, A.M. Kosek, O. Gehrke, H. Bindner, F. Coffele, G. Burt, M. Calin, J.E. Rodriguez-Seco, “Towards Holistic Power Distribution System Validation and Testing – An Overview and Discussion of Different Possibilities”, CIGRE Session 46, Paris, August 2016

(300) N. Hatziargyriou, M. Maniatopoulos, P. Kotsampopoulos, V. Kleftakis, “Testing Local and Coordinated Voltage Control Approaches with CHIL and PHIL Simulation”, Presentation in Panel at the 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower), Belgrade, Serbia, November 2016

(301) A. Vassilakis, N. Hatziargyriou, M. Maniatopoulos, D. Lagos, V. Kleftakis, V. Papaspiliotopoulos. P. Kotsampopoulos, G. Korres, “CHIL and PHIL Simulation for Active Distribution Networks”, RTDS Technologies User’s Group Meeting 2016, Glasgow, September 2016

(302) N. Hatziargyriou, M. Maniatopoulos, D. Lagos, V. Kleftakis, V. Papaspiliotopoulos, P. Kotsampopoulos, G. Korres, “CHIL and PHIL simulation for testing modern distribution network control and DER”, Presentation in Panel at the IEEE Power & Energy Society General Meeting 2016, Boston, July 2016

(303) I. Kouveliotis-Lysikatos, D. Koukoula, A. Dimeas, N. Hatziargyriou, S. Makrynikas, “Overview of Decentralized Distribution System Operation Techniques”, CIRED Workshop 2016, Helsinky, Finland, 2016.

(304) N. Hatziargyriou, A. Dimeas, I. Vlachos, I. Kouveliotis-Lysikatos, D. Koukoula, S. Makrynikas, M. Kouveletsou, “MAGIC – A Microgrid AGent Intelligent Control Device”, CIGRE Session 2016, Paris, France.

(305) Karagiannopoulos, S.; Rigas, A.; Hatziargyriou, N.; Hug, G.; Oudalov, A.; “Battery energy storage capacity fading and control strategies for deterministic and stochastic power profiles”, presented at the Power Systems Computation Conference PSCC 2016, Genoa, Italy, June 2016.

(306) Oudalov, A.; Rigas, A.; C. Mahieux.; “Battery energy storage control strategies for deterministic and stochastic power profiles”, presented at the CIGRE 2016, Paris, France, June 2016.

(307) Ε. Karfopoulos, I. Athanasoglou,N. Hatziargyriou, “Efficient integration of electric vehicles in distribution networks with high share of renewable energy sources”, Medpower, Serbia, 2016

(308) N. Hatziargyriou, E. Karfopoulos, “Efficient integration of EVs in distribution networks with high RES share”, invited speaker, RTSI Bologna, 2016

(309) “Επιπτώσεις της ηλεκτροκίνησης των οδικών μεταφορών στα δίκτυα ηλεκτροδότησης”, Ν. Hatziargyriou, ομιλία στην ημερίδα της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα Ενέργεια και μεταφορές στην Ελλάδα: προϋποθέσεις και μετρά για καθαρή και βιώσιμη ενέργεια στις μεταφορές, 2016

(310) “Residential Demand Response with Low Cost Smart Load Controllers”, Theodoros Sarris, George Messinis, Nikos Hatziargyriou, The Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (Med Power) , Belgrade, Serbia, 6-9 November 2016

(311) G. Messinis, A. Dimeas, V. Rogkakos, K. Andreadis, I. Menegatos, N. Hatziargyriou, “Utilizing smart meter data for electricity fraud detection”, in SEERC Power Conference, Portoroz, Slovenia, 7th—8th June 2016.

(312) Messinis, George; Kokos, Isidoros; Lamprinos, Ilias; Dimeas, Aris; Hatziargyriou, Nikos, “ICT tools for enabling smart grid players flexibility through VPP and DR services”, EEM 2016, 6-9 June, Porto Portugal

(313) K. Latoufis, A. Troullaki, T. Pazios and N. Hatziargyriou, “Design of Axial Flux Permanent Magnet Generators Using Various Magnetic Materials in Locally Manufactured Small Wind Turbines”, XXIIth International Conference on Electrical Machines (ICEM’2016), September 2016

(314) Vasileios A. Papaspiliotopoulos, George N. Korres, Vasilis A. Kleftakis, and Nikos D. Hatziargyriou, “An Adaptive Protection Infrastructure for Modern Distribution Grids with Distributed Generation”, CIGRE 2016

(315) “Adaptive Protection for Microgrids”, Paper Number: 16PESGM1813 Nikos Hatziargyriou, Vasilis Kleftakis, Vasileios Papaspiliotopoulos, George Korres, Panel Session Title: Protection Design for Microgrids, IEEE Power & Energy Society, General Meeting 2016, Boston, United States, 17-21 July, 2016

(316) “The European Energy Policy Landscape: Vision and Grand Challenges”,  Panel Session Title: Energy Policy in Europe: objectives, achievements, and challenges Paper Number: 16PESGM2877 Nikos Hatziargyriou, IEEE Power & Energy Society  General Meeting 2016, Boston, United States, 17-21 July 2016

(317) “Power Control of a Multiport bidirectional DC-DC module for V2G”, Meiqin Mao, Hanjie Shi, Liuchen Chang, Nikos Hatziargyriou, 2016 IEEE 8th International Power Electronics and Motion Control Conferennce (IPEMC-ECCE Asia), Hefei, China, May 23-25, 2016, Pages: 1394 – 1400, DOI: 10.1109/IPEMC.2016.7512494

(318) “Multi-objective power management strategy for MMC-Based EV Fleet Integrated into Smart Grid”, Meiqin Mao, Tinghuan Tao, Yong Ding, Liuchen Chang, Nikos Hatziargyriou, 2016 IEEE 8th International Power Electronics and Motion Control  Conferennce (IPEMC-ECCE Asia), Hefei, China, May 23-25, 2016,Pages: 2863- 2869, DOI: 10.1109/IPEMC.2016.7512752

(319) “Power Balance Control and Circulation Current Suppression for MMC based EV Integration System Considering Users Requirement” Meiqin Mao, Tinghuan Tao, Yong Ding, Liuchen Chang and Nikos Hatziargyriou, 2016 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Sept. 18-22, Milwaukee, USA

(320) “Probabilistic evaluation of the hosting capacity in distribution networks”, Julien Le Baut, Paul Zehetbauer, Serdar Kadam, Benoît Bletterie, Nikos Hatziargyriou, Jeff Smith and Matt Rylander,  ISGT Europe, 2016

2007 - 2011

2007

(156)   “Long Term European Field Tests for Microgrids”, B. Buchholz, T. Erge, N. Hatziargyriou, Power Conversion Conference, PCC’07, Nagoya, 2-5 April 2007

(157)   “Application of Machine Learning on Power System Dynamic Security Assessment”, E. Voumvoulakis, A. Gavoyannis, N. Hatziargyriou, Intelligent System Applications to Power Systems, ISAP07, Kaohsiung Taiwan, 5-8 November 2007

(158)   “Design of a MAS for an Island System”, Dimeas, A.L; Hatziargyriou, N.D.; Intelligent System Applications to Power Systems, ISAP07, Kaohsiung Taiwan, 5-8 November 2007

(159)   “Agent based control of Virtual Power Plants”, A. Dimeas, N. Hatziargyriou, Intelligent Systems Applications to Power Systems, ISAP07 Kaohsiung Taiwan, 5-8 November 2007

(160)   ”The effect of island interconnections on the increase of Wind Power penetration in the Greek System.”, N. Hatziargyriou, Z. Vrontisi, A. Tsikalakis, V. Kilias, 2007 IEEE PES General Meeting, 24-28 June 2007, Tampa, Florida, PESGM07

(161)   “Control issues of inverters in the formation of L.V. micro-grids”, N. Soultanis, N. Hatziargyriou, IEEE PESGM 2007, Tampa, FL, 24-28 June 2007

(162)   “Using Radial Basis Neural Networks to Estimate Wind Power Production”, G. Sideratos, N. Hatziargyriou, IEEE Power Engineering Society General Meeting, 2007, Tampa, FL, 24-28 June 2007

(163)   “Impact of Microgrids on Service Quality”,  E. Dialynas, N. Hatziargyriou, IEEE Power Engineering Society General Meeting, PESGM 2007, Tampa, FL, 24-28 June 2007

2008

(164)   “Large scale integration of wind power in the greek interconnected power system”, E. M. Voumvoulakis, G.S. Markou and N.D. Hatziargyriou, Power and Energy Society General Meeting, Pittsburgh, 20-24 July 2008

(165)        ‘Using Radial Basis Neural Networks to Estimate Wind Power Production’ , G. N. Sideratos and Hatziargyriou, PES conference July 2008

(166)       “Development of an agent based intelligent control system of microgrids”, Chatzivasiliadis, S.J.;   Hatziargyriou, N.D.;   Dimeas, A.L.; Power and Energy Society General Meeting – Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century, 20-24 July 2008

(167)       “Planning and secure operation of power systems with a very high DER/RES share. International experiences”, Paper C6-113, K. Rohrig, B. Buchholz, N. Hatziargyriou, Z. 4441679Styczynski, K. Rudion, A. Orths, P. Eriksen, E. Dialynas, abstract CIGRE, Cigre session 42., Paris, 24 – 29 August 2008

(168)       “International field experiences and cost-benefit analyses for the transition towards active distribution networks”, B. Buchholz, N. Hatziargyriou, C. Schwaegerl, S. Cobben, N. Herrmann, CIGRE 2008, Paris

2009

(169)   “Primary load-frequency control from pitch-controlled wind turbines,”P. Moutis, E. Loukarakis, S. Papathanasiou, N.D. Hatziargyriou, PowerTech, 2009 IEEE Bucharest-Romania, vol., no., pp.1-7, June 28 2009-July 2, 2009.

(170)   “Quantification of Economic, Environmental and Operational Benefits of Microgrids”, N. D. Hatziargyriou, A. G. Anastasiadis, J. Vasiljevska, A. G. Tsikalakis, IEEE PowerTech 2009, Bucharest, Romania, paper no 512 June 28 2009-July 2, 2009.

(171)   “Neuro-Fuzzy Decision Trees for Dynamic Security Control of Power Systems”, T. Bikas, E.M. Voumvoulakis, N.D. Hatziargyriou, International Conference on Intelligent System Applications to Power Systems, Curitiba, Brazil, 8-12 November 2009

(172)   “International White Book on the Grid Integration of Static Converters”, P. Strauss, T. Degner, W. Heckmann, I. Wasiak, P. Gburczyk, Z. Hanzelka, N. Hatziargyriou, T. Romanos, E. Zountouridou, A. Dimeas, 10th International Conference Electrical Power Quality and Utilization, EPQU’09, 15-17 September 2009, Lodz Poland

(173)  “Methods for evaluating penetration levels of wind generation in autonomous systems”, C. Vournas, N. Hatziargyriou, M. Karystianos, J. Mantzaris, I. Margaris, A. Tsouchnicas, I. Vitellas, IEEE Power Tech, Bucharest, Romania, June 28 2009-July 2, 2009

(174)  “Smart houses for a smart grid”, Kok, Koen;   Karnouskos, Stamatis;   Nestle, David;   Dimeas, Aris;   Weidlich, Anke;   Warmer, Cor;   Strauss, Philipp;   Buchholz, Britta;   Drenkard, Stefan;   Hatziargyriou, Nikos;   Lioliou, Vali; 20th International Conference and Exhibition on  Electricity Distribution – Part 1, CIRED 2009, Prague, 8-11 June 2009.

(175) “Control Agents for Real Microgrids”, Dimeas, A.L.;   Hatziargyriou, N.D.; 15th International Conference on Intelligent System Applications to Power Systems, 2009, ISAP ’09, Curitiba, Brazil,  8-12 Nov. 2009

(176)   “Control agents for enabling customer-driven microgrids” Dimeas, A.L.;   Hatzivasiliadis, S.I.;   Hatziargyriou, N.D.; IEEE Power & Energy Society General Meeting, 2009. PES ’09, Calgary, AB, 26-30 July 2009.

2010

(177)   “Operational and Environmental Benefits Due to Significant Penetration of Microgrids and Topology Sensitivity”, A. Anastasiadis, N. Hatziargyriou, A. Tsikalakis, 2010 IEEE Power & Energy Society General Meeting, 25 Jul – 29 Jul 2010, Minneapolis, paper 2010GM1438

(178)   “High level requirements for smart meters that will enable the efficient deployment of electric vehicles”,  E. Karfopoulos, E. Zountouridou, S. Papathanassiou and N. Hatziargyriou, E-Energy 2010 Conference, 14-15 October 2010, Athens Greece.

(179)   “Review of IEC/EN Standards for data exchange between Smart Meters and devices” E. Zountouridou, E. Karfopoulos, S. Papathanasiou, N. Hatziargyriou, E-Energy 2010 Conference, 14-15 October 2010, Athens Greece

(180)   “Demand Side Management in Smart Buildings using KNX/EIB”, P. Romanos, N. Hatziargyriou, J. Schmid, E-Energy 2010 Conference, Athens

(181)   “Transmission Expansion Planning Methodology Incorporating Contingency Analysis and Uncertainties of Load and Wind Generation”, G. Orfanos, N. Hatziargyriou, P. Georgilakis, Proc. IEEE PES General Meeting, July 2010, Minneapolis, Minnesota, USA

(182)   “Multi-agent reinforcement learning for Microgrids”,  Dimeas, A.L.;   Hatziargyriou, N.D.;  2010 IEEE Power & Energy Society General Meeting, 25 Jul – 29 Jul 2010, Minneapolis

(183)   “Distributed intelligent control of DER and LV Loads in Microgrids”, A. Dimeas, N. Hatziargyriou, S. Tselepis, S. Chadjivassiliadis, V. Lioliou, E. Rikos, E. Karfopoulos, K. Tsiroulis, T. Tomtsi, P. Moutis, paper C6.304, CIGRE 2010, Paris

(184)  “European Roadmap for Microgrids”, Liang Tao, Christine Schwaegerl,  Pierluigi Mancarella, Goran Strbac, Nikos Hatziargyriou, Britta Buchholz, paper C6.306, CIGRE 2010, Paris

(185)  “Direct drive synchronous generator wind turbine models for power system studies”, Margaris, I. D.; Hatziargyriou, N. D., Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2010), 7th Mediterranean Conference and Exhibition on, 7-10 Nov. 2010

2011

(186)  “Field-testing Smart Houses for a Smart Grid”, Koen KOK, Stamatis KARNOUSKOS, Jan RINGELSTEIN, Aris DIMEAS, Anke WEIDLICH,Cor WARMER, Stefan DRENKARD, Nikos HATZIARGYRIOU, Valy LIOLIOU, Paper 1291, 21stInternational Conference on Electricity Distribution, CIRED, Frankfurt, 6-9 June 2011

(187)   “Integration of Plug-in-Vehicles in Distribution Networks. Contributions from 2 major EU FP7 projects: MERGE and G4V (Grid for Vehicles)”, Convener : Nikos Hatziargyriou, 21st International Conference on Electricity Distribution, CIRED, Frankfurt, 6-9 June 2011

(188)   “Centralized control for optimizing microgrids operation”, Tsikalakis, A.G., Hatziargyriou, N.D., IEEE Power and Energy Society General Meeting, 2011, San Diego, CA 24-29, July 2011

(189)  “Probabilistic Load Flow methods with high integration of Renewable Energy Sources and Electric Vehicles – case study of Greece”, Anastasiadis, A.G., Voreadi, E., Hatziargyriou, N.D., Proc. PowerTech, 2011 IEEE Trondheim, 19-23 June 2011

(190)  “Transmission expansion planning by enhanced differential evolution”, Orfanos, G.A.; Georgilakis, P.S.; Korres, G.N.; Hatziargyriou, N.D.; 16th International Conference on Intelligent System Application to Power Systems (ISAP), 2011, 25-28 Sept. 2011

(191)  “Assessment and economic analysis of wind generation on the ancillary services and the unit commitment process for an isolated system”, Papalexopoulos, A.; Vitellas, I.; Hatziargyriou, N.D.; Hansen, C.; Patsaka, T.; Dimeas, A.L.; Proc. of 16th International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP), Hersonissos, 25-28 Sept, 2011

(192)  “Scheduling algorithms for agent based control and scheduling of microgrids”, Koukoula, D.; Dimeas, A.L.; Hatziargyriou, N.D.; Proc. of 16th International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP), Hersonissos, 25-28 Sept, 2011

(193)  “Virtual Power Plant Control concepts with Electric Vehicles” Raab, A.F.; Ferdowsi, M.; Karfopoulos, E.; Unda, I.G.; Skarvelis-Kazakos, S.; Papadopoulos, P.; Abbasi, E.; Cipcigan, L.M.; Jenkins, N.; Hatziargyriou, N.; Strunz, K.; Proc. of 16th International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP), Hersonissos, 25-28 Sept, 2011

(194)  “A load forecasting hybrid method for an isolated power system” Sideratos, G.; Vitellas, I.; Hatziargyriou, N.; Proc. of 16th International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP), Hersonissos, 25-28 Sept, 2011

(195)  “Introducing electric vehicles in the microgrids concept“, Karfopoulos, E.L.; Papadopoulos, P.; Skarvelis-Kazakos, S.; Grau, I.; Cipcigan, L.M.; Hatziargyriou, N.; Jenkins, N.; Proc. of 16th International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP), Hersonissos, 25-28 Sept, 2011

(196)  “Methodology for assessing transmission investments in deregulated electricity markets”,Skoteinos, I.I.; Orfanos, G.A.; Georgilakis, P.S.; Hatziargyriou, N.D. PowerTech, 2011 IEEE Trondheim, 19-23 June 2011

(197) “Evaluation of transmission pricing methodologies for pool based electricity markets”, Orfanos, G.A.; Tziasiou, G.T.; Georgilakis, P.S.; Hatziargyriou, N.D.;PowerTech, 2011 IEEE Trondheim, 19-23 June 2011

(198)  “Gossip based message dissemination schemes in future power systems”, Krkoleva, A.; Borozan, V.; Dimeas, A.; Hatziargyriou, N.; Proc. of 16th International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP), Hersonissos, 25-28 Sept, 2011

(199)  “Intelligent Microgrid Control”, Nikos Hatziargyriou, Panel: Technologies for autonomous network management”, IEEE Innovative Smart Grid Technologies (ISGT) Europe 2011, Manchester, 5-7 December 2011

(200)  “Towards the future Sustainable Electric Utilities”, Nikos Hatziargyriou, IEEE Innovative Smart Grid Technologies (ISGT) Europe 2011, Manchester, 5-7 December 2011 (key note speech)

(201)  “Initial Findings of ‘MERGE’ (Mobile Energy Resources in Grids of Electricity) – A European Commission funded project addressing the impact of the roll-out of Electric and Plug-in Hybrid Vehicles on Grid Infrastructure”, E. T. Bower, J. A. Peças Lopes, F. J. Soares, D. Rua, N. Hatziargyriou, K. Strunz, M. Ferdowsi, presented at the JSAE EVTeC’11, Yokohama, May, 2011

(202)  “Weltweiter Aktivitäten zur Einführung von SmartGrids – ein Überblick“, ”Global activities to establish SmartGrids – an overview” (Engl./German), N. Hatziargyriou, C. Schwägerl, Web2Energy Symposium, “Innovative Informations- und ommunikationstechnologien als Rückgrat von Smart Distribution” “Distribution systems of the future: Novel solutions of the information and communication technology as the backbone of Smart Distribution”, 12-13 April 2011, Darmstadt (keynote speech)

(203) “Network of the Future”, Nikos Hatziargyriou on behalf of CIGRE TC, at the Panel Session “THE ELECTRIC POWER SYSTEM OF THE FUTURE:  AN INTERNATIONAL OVERVIEW”, CIGRE International Symposium,  “The electric power system of the future – Integrating supergrids and microgrids”, Bologna (Italy); 13-15 September 2011

2002 - 2006

2002

(72)      A new control scheme for variable speed wind turbines using neural networks, Hatziargyriou, N.D.; Kanellos, F.D.; Power Engineering Society Winter Meeting, 2002. IEEE , Volume: 1 , 2002, Page(s): 360 –365.

(73)      Energy management and control of island power systems with increased penetration from renewable sources, Hatziargyriou, N.; Bakirtzis, A.; Contaxis, G.; Cotrim, J.M.S.; Dokopoulos, P.; Dutton, G.; Fernandes, M.J.; Figueira, A.P.; Gigantidou, A.; Halliday, J.; Kariniotakis, G.; Lopes, J.A.P.; Matos, M.; Mayer, D.; McCoy, D.; O’Donnell, P.; Stefanakis, J.; Power Engineering Society Winter Meeting, 2002. IEEE , Volume: 1 , 2002, Page(s): 335 –339.

(74)      Distributed energy sources: technical challenges, Hatziargyriou, N.D.; Sakis Meliopoulos, A.P.;Power Engineering Society Winter Meeting, 2002. IEEE, Volume: 2, 2002, Page(s): 1017 –1022.

(75)      On the Application of Artificial Intelligence Techniques to the Quality Improvement of Industrial Processes, P. Georgilakis, N. Hatziargyriou, ΣΕΤΝ02, 11-12 Aπριλίου 2002, Θεσσαλονίκη, Pages 473-484.

(76)      Application of Machine Learning Techniques on the Dynamic Security of Isolated Power Systems with Large Wind Power Penetration Damianos Georgiadis, Emmanuel Karapidakis, and Nikolaos Hatziargyriou ΣΕΤΝ02, 11-12 Aπριλίου 2002, Θεσσαλονίκη.

(77)      “Control Functions for Secure Operation of Isolated Power Systems”, N. Hatziargyriou, J.A. Pecas Lopes, M. Matos, 14th PSCC, 24-28 June 2002, Sevilla Spain

(78)      “Accurate Determination of Current and Voltage Distributions at Grounding Electrodes under Surge Conditions”, M.I. Lorentzou, N.D. Hatziargyriou, 26th International Conference on Lightning Protection, ICLP, 2-6 September 2002, Cracow, Poland

(79)      “Probabilistic Cost Allocation of Losses in Networks with Dispersed Renewable Generation”, N. Hatziargyriou, T. Karakatsanis, K. Papadogiannis, PMAPS2002, 22-26 September 2002, Naples, Italy

(80)      “Probabilistic Load Estimation for Distribution Feeders with Embedded Generation”, V. Borozan, N. D. Hatziargyriou, N. Trimceska, E. Zafiropoulos, PMAPS2002, 22-26 September 2002, Naples, Italy

2003

(81)      “MicroGrids”, N. Hatziargyriou, invited presentation in Panel in European Research Activities SESSION 4b  INTEGRATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES AND DISTRIBUTED GENERATION, CIRED, 12-15 May 2003, Barcelona, Spain.

(82)      State of the Art of Modelling” N. Hatziargyriou, invited presentation in Panel in SESSION 4a  DISTRIBUTED GENERATION, CIRED , 12-15 May 2003, Barcelona, Spain

(83)      “Management of Microgrids”, J.A. Pecas Lopes, J. Tome Saraiva, N. Hatziargyriou, N. Jenkins IJECC 2003, Bilbao, Spain

(84)      Considerations for the application of thyristor controlled series capacitors to radial power distribution circuits, Moschakis, M.N.; Leonidaki, E.A.; Hatziargyriou, N.D.;Power Tech Conference Proceedings, 2003 IEEE Bologna  ,Volume: 3 , 23-26 June 2003, Pages:7 pp. Vol.3

(85)      Transient analysis of grounding electrodes using pocket calculator Lorentzou, M.I.; Hatziargyriou, N.D.;Power Tech Conference Proceedings, 2003 IEEE Bologna  ,Volume: 3 , 23-26 June 2003 Pages:6 pp. Vol.3

(86)      Dynamic equivalents of distribution networks with embedded wind parks Kanellos, F.D.; Hatziargyriou, N.D.;Power Tech Conference Proceedings, 2003 IEEE Bologna  ,Volume: 2 , 23-26 June 2003, Pages:8 pp. Vol.2

(87)      Investigation of the effect of large wind power integration in the Greek mainland system, Georgiadis, D.P.; Hatziargyriou, N.D.;Power Engineering Society General Meeting, 2003, IEEE  ,Volume: 4 , 13-17 July 2003, Pages: 2170 Vol. 4, Toronto, Canada

(88)      “Control Adjustments in Load Flow using MAMDANI Fuzzy Method”, N.D Hatziargyriou, G.E. Chamilothoris, J.G. Vlachogiannis, 12th Intelligent Systems Application to Power Systems Conference, ISAP2003, 31 Aug. – 3 Sept. 2003, Lemnos, Greece

(89)      “Short Term Active/Reactive Operation Planning in Market Environment using Simulated Annealing”, K.A. Papadogiannis, N.D. Hatziargyriou, J.T. Saraiva, 12th Intelligent Systems Application to Power Systems Conference, ISAP2003, 31 Aug. – 3 Sept. 2003, Lemnos, Greece

(90)      “Intelligent Techniques Applied to the Economic and Secure Operation of Island Systems with Large Wind Poer Penetration”, N. Hatziargyriou, A. Dimeas, A. Tsikalakis, A. Gigantidou, E. Thalassinakis, 12th Intelligent Systems Application to Power Systems Conference, ISAP2003, 31 Aug. – 3 Sept. 2003, Lemnos, Greece.

(91)      “Identification of Turbine Generator Parameters Using Genetic Algorithms”, D.P. Georgiadis, N.D. Hatziargyriou, A.L. Theophanous, S.M. Stavrinos, September 28 – October 2, IPST 2003, New Orleans, USA

(92)      “Dynamic Analysis of three Voltage Source Power Converters supplying Squirrel Cage Induction Machines”, F.D. Kanellos, N.D. Hatziargyriou, September 28 – October 2, IPST 2003, New Orleans, USA

(93)      “Overview of Grounding Electrode Models and their Representation in Digital Simulations”, M. Lorentzou, N.D. Hatziargyriou, September 28 – October 2, IPST 2003, New Orleans, USA

(94)      “A Simplified Formula of Surge Characteristics of a Long Grounding Conductor”, S. Sekioka, M. Lorentzou, N. Hatziargyriou, September 28 – October 2, IPST 2003, New Orleans, USA

(95)      “Control of Shunt Capacitors and Shunt Reactors Energization Transients”, C.D. Tsirekis, N.D. Hatziargyriou, September 28 – October 2, IPST 2003, New Orleans, USA

2004

(96)      “Modelling of ΜicroSources for Security Studies”, N. Hatziargyriou, G. Kariniotakis, N. Jenkins, J. Peças Lopes, J. Oyarzabal, F. Kanellos, X. Le Pivert, N. Jayawarna, N. Gil, CIGRE, Paris, 30 August-3 September 2004.

(97)      “Security and Economic Impacts of high Wind Power Penetration in Island Systems”, N.D. Hatziargyriou, A. Dimeas, D. Georgiadis, A. Tsikalakis, J. Stefanakis, A. Gigantidou, E. Thalassinakis, CIGRE, Paris, 30 August-3 September 2004.

(98)      Operation of a prototype microgrid system based on micro-sources equipped with fast-acting power electronics interfaces Georgakis, D.; Papathanassiou, S.; Hatziargyriou, N.; Engler, A.; Hardt, C.; Power Electronics Specialists Conference, 2004. PESC 04. 2004 IEEE 35th Annual  ,Volume: 4 , 20- 5 June 2004, Pages:2521 – 2526 Vol.4

(99)      “Short-Term Load Forecasting Using Radial Basis Function Networks” SETN04, Samos, Greece, May 5-8, 2004

(100)      “Reinforcement Learning applied to optimal reconfiguration of radial distribution systems, , J. Vlachogiannis, N. Hatziargyriou, Proceedings on Methods and Applications of Artificial Intelligence, Third Hellenic Conference on AI, SETN 2004, Samos, Greece, May 5-8, 2004, pp 439-446.

(101)      “A Multi-Agent System for Microgrids”, A. Dimeas, N. Hatziargyriou, SETN04, Samos, Greece, 5-7 May 2004, pp. 447-455

(102)      “Short-Term Load Forecasting Using Radial Basis Function Networks”, Z. Gontar, G. Sideratos, N. Hatziargyriou, Proceedings on Methods and Applications of Artificial Intelligence, Third Hellenic Conference on AI, SETN 2004, Samos, Greece, May 5-8, 2004, pp 432-438.

(103)      A multiagent system for microgrids Dimeas, A.; Hatziargyriou, N. ;Power Engineering Society General Meeting, 2004. IEEE , 6-10 June 2004 Pages:55 – 58.

(104)      Voltage control settings to increase wind power based on probabilistic load flow Hatziargyriou, N.D.; Karakatsanis, T.S.; Lorentzou, M.I.; Probabilistic Methods Applied to Power Systems, 2004 International Conference on, 12-16 Sept. 2004, Pages: 737 – 741

(105)      Wind speed forecasting for power system operational planning Wang, X.; Sideratos, G.; Hatziargyriou, N.; Tsoukalas, L.H.; ProbabilisticMethods Applied to Power Systems, 2004 International Conference on , 12-16 Sept. 2004 Pages:470 – 474.

(106)      “Economic Evaluation of Energy Production Systems with High Wind Power Penetration; Application to the Greek National Interconnected System”, I. Skotinos, A. Dimeas, A. Tsikalakis, N. Hatziargyriou, 2004 EWEA Conf.& Exhibition, 22-25 November, London, UK

(107)      “MicroGrids – A Possible Future Energy Configuration”, N. Hatziargyriou, G. Strbac, IEA Workshop “Distributed Generation:  Key issues, Challenges, Roles”, Paris, 1st of March 2004

(108)      “Security of Supply and Power Quality through DER”, Nikos Hatziargyriou, Intern.Colloquium: “Selected Recent Results on the Integration of RES and DG”, Kassel, 30th June 04.

(109)      “European Panorama, Problems and Solutions”, N. Hatziargyriou, Workshop on “Distributed Generation, Grid and Micro Grid Problems”, Bilbao, 19 October 2004

(110)      “MICROGRIDS: Potential Allies for a More Efficient Power Supply”, Nikos Hatziargyriou, Key Note Speech, 4th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution, MedPower ’04, Nov. 15-17, 2004 Lemesos, Cyprus

(111)      “Transient Analysis of Microgrids in Grid-connected and islanded mode of operation”, E. Voumvoulakis, I. Skotinos, A. Tsouchnikas, N. Hatziargyriou, MedPower ’04, Lemesos, Cyprus, 14-17 November 2004

(112)      “MicroGrids”, Nikos Hatziargyriou, 1st International Conference on the Integration of Renewable Energy Sources and Distributed Energy Resources, December 1st – 3rd, 2004, Brussels

(113)        “Short Term Load Forecasting Using RBF Networks And Support Vector Regression”, E. Voumvoulakis, N. Hatziargyriou, MedPower, November 2004

(114)        “Impact Of Energy Storage In The Secure And Economic Operation Of Small Islands”, A.Tsikalakis, I.Tassiou, N.Hatziargyriou, Proc. of MedPower04, Lemessos, Nov 2004, MED04/CH33

2005

(115)      “Active Distribution Networks”, Nikos Hatziargyriou, Round Table “The Effect of Distributed and Renewable Generation on Power Systems Security”, CIGRE Symposium, Athens, 13 April 2005.

(116)      “A Benchmark Low Voltage Microgrid Network”, S. Papathanassiou, N. Hatziargyriou, K. Strunz, CIGRE Symposium, Athens, 13-16 April 2005.

(117)      “Economic Scheduling Functions of a Microgrid using a Central Controller and applying different Market and Demand Side Options”, A. Tsikalakis, N. Hatziargyriou, CIGRE Symposium, Athens, 13-16 April 2005.

(118)      “Microgrids – Local Responsibility for the System”, Nikos Hatziargyriou, Distribution Europe 2005, 26 – 28 April 2005, Berlin, Germany (invited presentation)

(119)      “Decentralized Energy Production”, Nikos Hatziargyriou, Workshop on the Role of Co-Generation in S.E. Europe, Thessaloniki, 12-13 May 2005 (invited presentation)

(120)      “DER and Microgrids: Research Topics within EU Framework Programs”, Nikos Hatziargyriou, CERTS, Berkeley 2005 Symposium on Microgrids, 17 June 2005

(121)         “Financial Evaluation of Renewable Energy Source Production in Microgrids Markets using Probabilistic Analysis”, A. Tsikalakis, N. Hatziargyriou, 2005 IEEE St. Petersburg Power Tech, Russia, paper No133 (High Quality Paper Award), 27-30 June, 2005

(122)       “Economic and Environmental Evaluation of High Wind Power Penetration in the Greek Interconnected Energy Production System”, I. Skotinos, A. Dimeas, A. Tsikalakis, N. Hatziargyriou, in Proc of the Cigre Symposium “Power Systems with Dispersed Generation”, Athens, 13-16, April 2005, paper no 409

(123)   “Radial Basis Functions for Dynamic Security Assessment of Power Systems with Increased Wind Power Penetration”, A. Gavoyannis Athanasios, E. Voumvoulakis, N. Hatziargyriou, PSCC, 15th Power Systems Computation Conference August 22-26, 2005, Liège, Belgium

(124)   “2005 Powertech Panel Session: Status of Integrating Renewable Electricity Production in Greece, Prospects and Problems”, N. D. Hatziargyriou, I. Skotinos, A. Tsikalakis, 2005 IEEE St. Petersburg Power Tech, Russia, 27-30 June, 2005

(125)   “Microgrid Simulation during Steady State and Transient Operation”, F.D. Kanellos, A.I. Tsouchnikas, N.D. Hatziargyriou, IPST05-113-8d, IPST 2005 Montreal, Canada, June 19-23 2005

(126)   “Transmission Line Modeling of Grounding Electrodes and Calculation of their Effective Length under Impulse Excitation”, M. I. Lorentzou,   N. D.Hatziargyriou, IPST05-239-4f, IPST 2005 Montreal, Canada, June 19-23 2005

(127)   On-line supervised learning for dynamic security classification using probabilistic neural networks Gavoyiannis, A.E.; Voumvoulakis, E.M.; Hatziargyriou, N.D.; IEEE Power Engineering Society General Meeting, 2005,  June 12-16, 2005 Page(s):2564 – 2570

(128)   A Genetic Algorithm Solution to the Governor-Turbine Dynamic Model Identification in Multi-Machine Power Systems, Stefopoulos, G.K.; Georgilakis, P.S.; Hatziargyriou, N.D.; Sakis Meliopoulos, A.P.; Decision and Control, 2005 and 2005 European Control Conference, CDC-ECC’ 05, 44th IEEE Conference on, 12-15 Dec. 2005 Page(s):1288 – 1294

(129)   A MAS Architecture for Microgrids Control Dimeas, A.L.; Hatziargyriou, N.D.; Intelligent Systems Application to Power Systems, International Conference on, Proceedings of the 13th, Nov. 6-10, 2005 Page(s):402 – 406.

(130)   An Evolutionary Computation Solution to the Governor-Turbine Parameter Estimation Problem Stefopoulos, G.K.; Georgilakis, P.S.; Hatziargyriou, N.D.; Intelligent Systems Application to Power Systems, International Conference on, Proceedings of the 13th, Nov. 6-10, 2005 Page(s):280 – 285

(131)   “Microgrids –The future of Small Grids”, Nikos Hatziargyriou, Key note speech, Future Power Systems, FPS 2005, November 16-18, 2005, Amsterdam

(132)   “Management of Microgrids in Market Environment”, N. D. Hatziargyriou, A.Dimeas, A. G. Tsikalakis, J. Oyarzabal, J.A. Pecas Lopes, G. Kariniotakis in Proc. International Conference on Future Power Systems, The Netherlands, 16-18 November 2005.

(133)   “Control strategies for Microgrids emergency operation ”, J. A. Peças Lopes, C. L. Moreira, A. G. Madureira, F. O. Resende, X. Wu, N. Jayawarna, Y. Zhang, N. Jenkins F. Kanellos and N. Hatziargyriou, in Proc. International Conference on Future Power Systems, The Netherlands, 16-18 November 2005.

(134)   “Dynamic Modeling of Microgrids”, G. Kariniotakis, N. Soultanis, A. Tsouchnikas, S. Papathanassiou, N. Hatziargyriou,  in Proc. International Conference on Future Power Systems, The Netherlands, 16-18 November 2005.

(135)   “Safety Analysis of Microgrids”, N. Jayawarna, N. Jenkins, M. Barnes, M. Lorentzou, S. Papathanassiou, N. Hatziargyriou in Proc. International Conference on Future Power Systems, The Netherlands, 16-18 November 2005.

(136)   “Microgrid Laboratory Facilities”, M. Barnes, A. Engler, N. Hatziargyriou, M. Vandenbergh in Proc. International Conference on Future Power Systems, The Netherlands, 16-18 November 2005.

(137)   “A Genetic Algorithm Solution to the Governor-Turbine Dynamic Model Identification in Multi-Machine Power Systems” G. Stefopoulos*, P. Georgilakis, N. Hatziargyriou, Joint 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference (CDC-ECC’05), Seville, Spain, December 12-15, 2005.

2006

(138)   “Microgrids- Large Scale Integration of Microgeneration to Low Voltage Grids”, Nikos Hatziargyriou, Nick Jenkins, Goran Strbac, Joao Abel Pecas Lopes, Jose Ruela, Alfred Engler, José Oyarzabal, George Kariniotakis, Antonio Amorim, paper C6-309, CIGRE 06, Paris, August 06.

(139)   “Economic Scheduling Functions to operate Microgrids in Liberalized Energy Markets”, F. Pilo, N. Hatziargyriou, G. Celli, G. Pisano, A. Tsikalakis, paper C6-303, CIGRE 06, Paris, August 06.

(140)   “Impact of DG on power system in emergency conditions”, K. Karoui, V. Chuvychin, A. Sauhats, O. Samuelsson, M. Bollen, N. Hatziargyriou, N. Soultanis, paper 06GM0632, 2006 IEEE PES GM, 18-22 June 2006, Montreal, Canada

(141)   “Dynamic simulation of power electronics dominated micro-grids”, N. Soultanis, N. Hatziargyriou, paper 06GM1123, 2006 IEEE PES GM, 18-22 June 2006, Montreal, Canada

(142)   “Wind Power in Greece – Current Situation, Future Developments and Prospects”, N. Hatziargyriou, J. Kabouris, paper 06GM1335, 2006 IEEE PES GM, 18-22 June 2006, Montreal, Canada

(143)   “Status of Distributed Generation on the Greek Islands”, N. Hatziargyriou, A. Tsikalakis, A. Androutsos, paper 06GM0368, 2006 IEEE PES GM, 18-22 June 2006, Montreal, Canada

(144)   “Decision Trees for Dynamic Security Assessment and Load Shedding Scheme”, E. Voumvoulakis, N. Hatziargyriou, A. Gavoyiannis, paper 06GM0966, 2006 IEEE PES GM, 18-22 June 2006, Montreal, Canada

(145)   “Applications of Data Mining and Analysis Techniques in Wind Power Systems”, S. Santoso, M. Negnetvitsky, N. Hatziargyriou, paper 06GM0856, 2006 IEEE PES GM, 18-22 June 2006, Montreal, Canada, Also in Power Systems Conference and Exposition, 2006, PSCE’06, pp. 57-59, Atlanta GA, Oct. 29-Nov. 1, 2006

(146)    “International Power Engineering Research Collaborations”, G. Gross, F. Galiana, N. Hadjsaid, N. Hatziargyriou, H. Outhred, G. Strbac, N. Voropai, F. Wu, paper 06GM1184, 2006 IEEE PES GM, 18-22 June 2006, Montreal, Canada

(147)   “Research Activities in Europe on Integration of Distributed Energy Resources in the Electricity Networks of the Future”, M. Sanchez Jimenez, N. Hatziargyriou, paper 06GM1375, 2006 IEEE PES GM, 18-22 June 2006, Montreal, Canada

(148)   “Determining and Exploiting the Distribution Function of Wind Power Forecasting Error for the Economic Operation of Autonomous Power Systems”, A. Tsikalakis, Y. Katsigiannis, P. Georgilakis, N. Hatziargyriou, paper 06GM0959, 2006 IEEE PES GM, 18-22 June 2006, Montreal, Canada

(149)   “Radial Basis Functions for Dynamic Security Assessment of Power Systems with Increased Wind Power Penetration” , A. Gavoyannis, E. Voumvoulakis, N. Hatziargyriou, EWEC 2006, 27 February-2 March, 2006, Athens

(150)   “Wind Energy Penetration in Islands: Limitations and Prospects”, N. Hatziargyriou, S. Papathanassiou, T. Chaviaropoulos and I. Tsipouridis, EWEC 2006, 27 February-2 March, 2006,Athens

(151)   “Improved Wind Power Forecasting Using Combined Neuro-Fuzzy and Artificial Neural Network Model”, Y. Katsiyiannis, A. Tsikalakis, P. Georgilakis, N. Hatziargyriou, 4th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 18-20 May 2006, Heraclion, Crete

(152)   “Dynamic Security Assessment and Load Shedding Schemes using Self-Organized Maps and Decision Trees”, E. Voumvoulakis, N. Hatziargyriou, 4th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 18-20 May 2006, Heraclion, Crete

(153)   “Investigation of Decision Trees Parameters for Power System Voltage Stability Enhancement”, E. Leonidaki, N. Hatziargyriou, 4th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 18-20 May 2006, Heraclion, Crete

(154)   “Probabilistic Analysis of Isolated Power Systems with Wind Power Penetration Limitations”, A. Tsouchnikas, N. D. Hatziargyriou, PMAPS2006, Stockholm 9th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, 11-15 June 2006.

(155)   “On-line storage management to avoid voltage limit violations”, G. Tsikalakis, N.L.Soultanis, N. D. Hatziargyriou, PMAPS2006, Stockholm 9th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, 9th PMAPS, 11-15 June 2006.

1997 - 2001

1997

(26)       The Effect Of Wind Parks On The Operation Of Voltage Control Devices, Hatziargyriou, N.D.; Karakatsanis, T.S.; Papadopoulos, M.P.; Electricity Distribution. Part 1. Contributions. 14th International Conference and Exhibition on (IEE Conf. Publ. No. 438) Birmingham, UK, Volume: 5, 2-5 June 1997 Page(s): 5.30.1 -5.30.5.

(27)       “Investigation of Transformer Sympathetic Inrush”, J. Prousalidis, A. Georgopoulos, N. Hatziargyriou, B. Papadias, Proc. of  IPST’97, Seattle, Washington, June 22-26, 1997.

(28)       “Consequences of High Wind Power Penetration in Large Autonomous Power Systems”, N.D. Hatziargyriou, M. Papadopoulos, CIGRE Symposium, “Impact of DSM, IRP and distributed generation on Power Systems”, Neptun, Romania, 17-19 September 1997.

(29)       “Probabilistic Assessment of the Impact of Dispersed Wind generation on Power System Performance”, N.D. Hatziargyriou, M.P.Papadopoulos, M. Scutariu, M. Eremia, CIGRE Symposium, “Impact of DSM, IRP and distributed generation on Power Systems”, Neptun, Romania, 17-19 September 1997.

(30)       “Probabilistic Constrained Load Flow Applied to Voltage Control”, N.D. Hatziargyriou, T.S. Karakatsanis, 5th PMAPS, Vancouver, Canada, 21-25 September, 1997.

(31)        “Decision Trees Applied to the Dynamic Security Assessment of isolated Wind-Diesel Power Systems and to the Prediction of Distribution Transformer Iron Losses”, N.D. Hatziargyriou, presentation by title at Panel “Managing Data Explosion by Intelligent Systems”, IEEE PES Summer Meeting, Berlin, July 20-24, 1997.

1998

(32)     “Dynamic Behaviour of Power Systems in Large Islands with High Wind Power Penetration”, N.D. Hatziargyriou, E.S. Karapidakis, D. Hatzifotis, Bulk Power Systems Dynamics and Control Symposium – IV Restructuring, Santorini, Greece, 23-28 August 1998.

(33)     “Effect of high wind power penetration on the reliability and security of isolated power systems”, E.N. Dialynas, N.D. Hatziargyriou, N. Koskolos, E. Karapidakis, paper 38-302, 37th Session, CIGRE, Paris, 30th August-5th September 1998.

(34)     “Methods and models for evaluating the impact of decentralised generation and demand side management on planning and operation of power systems”, J. Falck Christensen, N. Hatziargyriou, P. Degn, A.G. Sorensen, M. Donnelly, 37th Session, CIGRE, Paris, 30th August-5th September 1998.

(35)     “CIGRE SC 38 Activities Reflected in the Electrical Power Engineering Curriculum of the National Technical University of Athens”, N.D. Hatziargyriou, E.N. Dialynas, paper LUC 1-09, Links University-CIGRE 1st Workshop, Paris, 30th August-5th September 1998.

(36)     “Teaching and Research Practices Involving Interaction with Industry, in the Electric Power Curricula of the national Technical university of Athens”, B.C. Papadias, N. Hatziargyriou, E. Dialynas, paper LUC 1-16, Links University-CIGRE 1st Workshop, Paris, 30th August-5th September 1998.

(37)     “Artificial Intelligence Approaches to Distribution Transformer Core Quality Improvement”, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, A.T. Souflaris, ICEM’98, Istanbul Turkey, 2-4 September 1998.

(38)     Investigation of power system harmonics and SSR phenomena related to thyristor controlled series capacitors Leonidaki, E.A.; Hatziargyriou, N.D.; Papadias, B.C.; G Georgantzis,.J.; Harmonics And Quality of Power, 1998. Proceedings. 8th International Conference on , Volume: 2 , Athens, 14-18 Oct 1998, Page(s): 848 -852 vol.2.

(39)     Transferred overvoltages by windfarm grounding systems Hatziargyriou, N.D.; Lorentzou, M.I.;Cotton, I.; Jenkins, N.; Harmonics And Quality of Power, 1998. Proceedings. 8th International Conference on , Volume: 1 , 14-18 Oct 1998, Page(s): 342 -347 vol.1.

(40)      “Tap Selection for Transformers Directly Connected to Generators Using Probabilistic Load Flow Program”, N.D. Hatziargyriou, presentation by title at Power System Restoration Working Group Meeting, IEEE PES Winter Meeting, Tampa, Florida, 1-5 February, 1998.

1999

(41)     “A Circuit Breaker Model for Small Inductive Current Interruption”, J.M. Prousalidis, N.D. Hatziargyriou, B.C. Papadias, 3rd International Conference on Power System Transients (IPST’99), June 20-24, 1999, Budapest, Hungary.

(42)     “Modelling of Long Grounding Conductors Using EMTP”, M.I. Lorentzou, N.D. Hatziargyriou, 3rd International Conference on Power System Transients (IPST’99), June 20-24, 1999, Budapest, Hungary.

(43)     “On-Line Dynamic Security Assessment of Power Systems in Large Islands with High Wind Power Penetration”, N. Hatziargyriou, J.A. Pecas Lopes, E. Karapidakis, M.H. Vasconcelos, 13th Power Systems Computation Conference, 13th PSCC, June 28-July 2, 1999, Trondheim, Norway

(44)     A neural network framework for predicting transformer core losses Doulamis, A.D.; Doulamis, N.D.; Georgilakis, P.S.; Hatziargyriou, N.D.; Kollias, S.D.; Power Industry Computer Applications, 1999. PICA ’99. Proceedings of the 21st 1999 IEEE International Conference ,July 1999, Page(s): 301 –308, Power Industry Computer Applications, PICA 99, 16-21 May 1999, Santa Clara, California, USA.

(45)     Automatic learning techniques for on-line control and optimization of transformer core manufacturing process Bakopoulos, J.; Elefsiniotis, S.; Georgilakis, P.; Hatziargyriou, N.; Paparigas,D.; Industry Applications Conference, 1999. Thirty-Fourth IAS Annual Meeting. Conference Record of the 1999 IEEE , Volume: 1 , 1999 Page(s): 311 -322 vol.1.

(46)     “Investigation of the Effect of FACTS Devices on the Steady-State Operation of the Hellenic Transmission System”, G. Georgantzis, E. Leonidaki, N. Hatziargyriou, J. Vlachogiannis, CIGRE Symposium “Working Plant and Systems Harder”, 7-9 June 1999, London, UK.

(47)      Dynamic simulation studies for restoration planning of island power systems Fountas, N.A.; Hatziargyriou, N.D.; Papadias, B.C.; Stefanakis, J.; Thalassinakis, E.; International Conference on Electric Power Engineering, IEEE Budapest PowerTech, Aug. 29-Sept. 2, 1999 Page(s): 231.

(48)      On-line combined use of neural networks and genetic algorithms to the solution of transformer iron loss reduction problem Bakopoulos, J.; Georgilakis, P.; Hatziargyriou, N.; Paparigas,D.; Electric Power Engineering, Aug. 29-Sept. 2, 1999. PowerTech Budapest 99. International Conference on,1999 Page(s): 155.

(49)      A travelling wave technique for assessing the transient response of grounding electrodes, Boulaxis, N.; Gavogiannis, S.; Hatziargyriou, N.D.; Lorentzou, M.; Papadias, B.C.; Electric Power Engineering, 1999. PowerTech Budapest 99. International Conference on , Aug. 29-Sept. 2, 1999, Page(s): 199

(50)        Application of thyristor controlled series capacitor to load flow redistribution in the Hellenic transmission system Georgantzis, G.J.; Hatziargyriou, N.D.; Leonidaki, E.A.; Papadias, B.C.; Vlachogiannis, J.G.; Electric Power Engineering, 1999. PowerTech Budapest Aug. 29-Sept. 2, 99. International Conference on, 1999, Page(s): 304

2000

(51)      “Investigation of FACTS Applications in the Hellenic Transmission System Considering Power Flow Variations Including Greece-Italy HVDC Link”, E. Leonidaki, N, Hatziargyriou, B. Papadias, G. Georgantzis, paper 14-106, CIGRE 2000 Session (38), 27 Aug. – 1 Sept. 2000, Paris, France.

(52)     “Artificial Intelligence Techniques Applied to Dynamic Security Assessment of Isolated Systems with High Wind Power Penetration”, N. Hatziargyriou, E. Karapidakis, J. Stefanakis, A. Gigantidou, J.A. Pecas Lopes, M.H. Vasconcelos, J.N. Fidalgo, paper 38-107, CIGRE 2000 Session (38), 27 Aug. – 1 Sept. 2000, Paris, France.

(53)     “Connection Criteria for Renewable Generation Based on Probabilistic Analysis”, N. Hatziargyriou, T. Karakatsanis, G. Strbac, 6th Intern. Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, PMAPS’2000, Sept. 25-28 2000, Funchal, Madeira, Portugal.

(54)     “Entropy Networks for Security Assessment of Isolated Medium Size Power Systems”, E. Karapidakis, N. Hatziargyriou, Euroconference on Risk Management in Power System Planning and Operation in a Market Environment RIMAPS’2000, Sept. 25-28 2000, Funchal, Madeira, Portugal.

(55)     Establishing an optimal annealing process of magnetic cores by the Taguchi method Elefsiniotus, S.S.; Georgilakis, P.S.; Hatziargyriou, N.D.; Logothetis, N.; Industry Applications Conference, 2000. Conference Record of the 2000 IEEE, Oct. 8-12, Rome, Italy Volume: 2 , 2000 Page(s): 1033 –1040.

(56)     Operation and control of island systems-the Crete case Hatziargyriou, N.; Androutsos, A.; Bakirtzis, A.; Contaxis, G.; Dokopoulos, P.; Dutton, G.; Gigantidou, A.B.A.; Halliday, J.; Kariniotakis, G.; Matos, M.A.; Nogaret, E.; Papadias, B.; Papadopoulos, M.; Pecas Lopes, J.A.; Stefanakis, J.; Power Engineering Society Winter Meeting, 2000. January 23-27, 2000, Singapore IEEE, Volume: 2, 2000 Page(s): 1053 –1056.

2001

(57)     “Committee Machines for On-Line Power System Dynamic Security Assessment”, E. Karapidakis, N. Hatziargyriou, Intelligent System Applications to Power ISAP’2001, 17-21 June 2001, Budapest, Hungary.

(58)     “Dynamic Security Classification Using Support Vector Machines”, A. Gavoyiannis, D. Vogiatzis, N. Hatziargyriou, Intelligent System Applications to Power ISAP’2001, 17-21 June 2001, Budapest, Hungary.

(59)     “Identification of Governor – Turbine Parameters Using Evolutionary Computation”, G. Stefopoulos, N. Hatziargyriou, P. Georgilakis, Intelligent System Applications to Power ISAP’2001, 17-21 June 2001, Budapest, Hungary.

(60)     “Controlled Switching Based on the Injection Method”, C. Tsirekis, N. Hatziargyriou, B. Papadias, Int. Conference on Power System Transients IPST’2001, 24-28 June 2001, Rio de Janeiro, Brazil.

(61)     “On Studying Ship Electric Propulsion Motor Driving Schemes”, J. Prousalidis, N. Hatziargyriou, B. Papadias, Int. Conference on Power System Transients IPST’2001, 24-28 June 2001, Rio de Janeiro, Brazil.

(62)     “Modeling of Soil Ionization for Calculation of the Transient Response of Grounding Electrodes”, M. Lorentzou, N. Hatziargyriou, B. Papadias, S. Sekioka, Int. Conference on Power System Transients IPST’2001, 24-28 June 2001, Rio de Janeiro, Brazil.

(63)     Interactive protection operation analysis in complex power systems, Dolinar, D.; Grcar, B.; Hatziargyriou, N.; Stumberger, G.; Tsirekis, C.; Power Engineering Society Summer Meeting, 2001. IEEE, Volume: 3, 2001, Page(s): 1309 -1314 vol.3 July 15-19, 2001, Vancouver, Canada.

(64)      Combined support vector classifiers using fuzzy clustering for dynamic security assessmentGavoyiannis, A.E.; Georgiadis, D.R.; Hatziargyriou, N.D.; Vogiatzis, D.G.; Power Engineering Society Summer Meeting, 2001. IEEE, Volume: 2, 2001, Page(s): 1281 -1286 vol.2 July 15-19, 2001, Vancouver, Canada.

(65)      Technical requirements for the connection of dispersed generation to the grid Hatziargyriou, N.D.; Papathanassiou, S.A.; Power Engineering Society Summer Meeting, 2001. IEEE, Volume: 2 , 2001, Page(s): 749 -754 vol.2, July 15-19, 2001, Vancouver, Canada.

(66)      “A Systematic Approach for Effective Location of Series Compensation to Increase Available Transfer Capability”, E. Leonidaki, N. Hatziargyriou, G. Manos, B. Papadias, Power Tech Proceedings, 2001 IEEE Porto, Vol. 2, 6 pp., 10-13 September 2001.

(67)      “Study of the Dynamic Behavior of the Greek Mainland System after the Opening of the Greece-Bulgaria Interconnection”, D. Georgiadis, N. Hatziargyriou, D. Fourlaris, I. Blanas, Th. Trastas, Power Tech Proceedings, 2001 IEEE Porto, Vol. 4, 9 pp., 10-13 September 2001.

(68)      “Short Term Load Forecasting with Radial Basis Function Networks”, N. Hatziargyriou, Z. Gontar, Power Tech Proceedings, 2001 IEEE Porto, Vol. 3, 4 pp., 10-13 September 2001.

(69)      “Identification of Synchronous Machine Parameters Using Constrained Optimization”, N. Hatziargyriou, E. Karapidakis, G. Stavrakakis, I. Dimopoulos, K. Kalaitzakis, Power Tech Proceedings, 2001 IEEE Porto, Vol. 4, 5 pp., 10-13 September 2001.

(70)      “Preliminary Results from the MORE Advanced Control Advice Project for Secure Operation of Isolated Power Systems with Increased Renewable Energy Penetration and Storage”,  N. Hatziargyriou, G. Contaxis, M. Matos, J.A. Pecas Lopes, G. Kariniotakis, D. Meyer, J. Halliday, G. Dutton, P. Dokopoulos, A. Bakirtzis, J. Stefanakis, A. Gigantidou, P. O’Donnell, D. McCoy, M.J. Fernandes, J.M.S. Cotrim, A.P. Figueira,  Power Tech Proceedings, 2001 IEEE Porto, Vol. 4, 6 pp., 10-13 September 2001.

(71)      Investigation of switching transient effects on power systems including wind farms Hatziargyriou, N.D.; Papadias, B.C.; Tsekouras, G.J.; Tsirekis, C.D.; Power Tech Proceedings, 2001 IEEE Porto , Volume: 4 , 2001, Page(s): 6 pp. vol.4

1992 - 1996

1993

(8)”The Effect of Mutual Phase Coupling in Three-Phase Transformer Models”, J.M. Prousalidis, N.D. Hatziargyriou, B.C. Papadias, First European Conference on Power System Transients EPST’93, Lisbon, Portugal, 17-18 June 1993.

(9)”A Modelistic Consideration of the Interaction between Discharges in Cavities of Solid Dielectrics”, D.P. Agoris, N.D. Hatziargyriou, Eight International Symposium on High Voltage Engineering, Yokohama, Japan, August 23-27, 1993.

1994

(10)A probabilistic approach to control variable adjustment for power system planning applicationsHatziargyriouN.D.; KarakatsanisT.S.; Control, 1994. 4th International Conference Control ’94. Volume 1., Coventry, UK, 21-24 Mar 1994, Page(s): 733 –738.

(11)A new expert system based control tool for power systems with large integration of PVs and wind power plants Androutsos, A.; Bonin, J.C.; Dutton, G.; Gatopoulos, J.; Halliday, J.; Hatziargyriou, N.; Karagounis, E.; Kariniotakis, G.; Nogaret, E.; Papadopoulos, M.; Papathanassiou, S.; Pecas-Lopes, J.; Pligoropoulos, P.; Stavrakakis, G.; Photovoltaic Energy Conversion, 1994., Conference Record of the Twenty Fourth ; IEEE Photovoltaic Specialists Conference – 1994, 1994 IEEE First World Conference on , Volume: 1 , 5-9 Dec 1994 Page(s): 1052 -1055 vol.1.

(12)“Pattern Recognition versus Decision Trees Methods – A Case Study in Fast Dynamic Security Assessment of Autonomous Power Systems with a Large Penetration from Renewables”, N.D. Hatziargyriou, S.A. Papathanassiou, J.A. Pecas Lopes, V. Van Acker, Proceedings of ISAP’94, (Intelligent System Application to Power Systems), Montpellier, France, September 5-9, 1994.

(13)“Effect of Statistical Hypothesis Testing on the Reliability of Decision Trees for Security Assessment”, N.D. Hatziargyriou, S. Papathanassiou, Proc. of PMAPS’94, 4th Intern. Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Rio de Janeiro, Brazil, Sept. 25-30, 1994.

(14)“Neural Networks Used for On-Line Dynamic Security Assessment of Isolated Power Systems with a Large Penetration from Wind Production – A Real Case Study”, J.A. Pecas Lopes, J.N. Fidalgo, V. Miranda, N. Hatziargyriou, Proc. of RSSC’94, Third International Workshop on “Rough Sets and Soft Computing”, San Jose, California, November 10-12, 1994.

1995

(15)“Fast Simulation of Power System Mid-Term Dynamics”, N.A. Fountas, N.D. Hatziargyriou, Proceedings of LSS’95, 7th IFAC/IFORS/IMACS Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications, London, UK, 11-13 July, 1995.

(16)“Interactive Gas Distribution Network Analysis”, C.A. Linardopoulos, N.D. Hatziargyriou, Proceedings of LSS’95, 7th IFAC/IFORS/IMACS Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications, London, UK, 11-13 July, 1995.

(17)“Derivation of Classification Structures for Fast Dynamic Security Assessment in Power Systems Using Genetic Algorithms”, J.A. Pecas Lopes, J.V. Ranito, Joao Neto, N. Hatziargyriou, Proceedings of SPT’95 (Stockholm Power Tech), Stockholm, June 18-22 1995

(18)“Features of Voltage Stability of Power Systems and Common Reasons of Voltage Collapse”, N.D. Hatziargyriou, B.C. Papadias, Proceedings of SPT’95 (Stockholm Power Tech), Stockholm, June 18-22 1995

(19)“Integrated Computer Environment for Economic and Technical Evaluation of Power System Interconnections”, G. Georgantzis, N. Hatziargyriou, Proceedings of SPT’95 (Stockholm Power Tech), Stockholm, June 18-22 1995

(20)“Investigation of Adverse Conditions for Long Line Energization”, B.C. Papadias, N.D. Hatziargyriou, C.D. Tsirekis, Proceedings of SPT’95 (Stockholm Power Tech), Stockholm, June 18-22 1995

(21)“Fuzzy Steady State Security Assessment”, M.A. Matos, N.D. Hatziargyriou, J.A. Pecas Lopes, Proceedings of SPT’ 95 (Stockholm Power Tech), Stockholm, June 18-22 1995

(22)“Geometrical Transformer Model Including Hysteresis”, J.M. Prousalidis, N.D. Hatziargyriou, B.C. Papadias, Proceedings of IPST’95 (Intern. Conference on Power System Transients), Sept. 3-7, 1995.

1996

(23) “An Extended Petri Nets Approach for the Formulation of Power System Restoration Guidelines”, N.A. Fountas, N.D. Hatziargyriou, K.P. Valavanis, 4th IEEE Mediterranean Symposium on Control & Automation, MSCA’96, Chania, Crete, June 10-14, 1996.

(24) “A Combinatorial Method for Loss Minimization in MV Networks”, G.J. Peponis, M.P. Papadopoulos, N.D. Hatziargyriou, CIRED Argentina’96, 2-5 December, 1996, Buenos Aires, Argentina.

(25) “Computer Aided Protection Design and Reliability Assessment of Medium Voltage Overhead Networks”, G.J. Peponis, M.P. Papadopoulos, N.D. Hatziargyriou, 10th Int. Conf. on Power System Protection, PSP’96, Bled, Slovenia, 7-9 October 1996.

1986 - 1991

1986

(1) “Interactive Power System Analysis and Control for Distribution System Operation Applications” N.D.Hatziargyriou, A.E.Efthymiadis, Proc. IEE Second International Conference on “Power System Monitoring and Control”, Durham, England, July 1986.

1987

(2) “Computer Aided Design of Power System Stabilizers”, C.D.Vournas, N.D.Hatziargyriou, 4th IFAC Symposium on Computer Aided Design in Control Systems, 23-25 August 1987, Beijing, P.R. China

1988

(3)”Global Probabilistic Index of System Fault Contingencies”, B.C.Papadias, N.D.Hatziargyriou, D.K.Tsanakas, 32nd Session of CIGRE, Paris, Aug 28-Sept 3, 1988.

1989

(4)”The Effect of Transformer Parameters in the Switching Overvoltages of Reactor Loaded Transformers”, B.C. Papadias, N.D. Hatziargyriou, J.A. Bakopoulos, CIGRE Colloquium, Serajevo (Yugoslavia), May 1989, (Invited Paper)

1990

(5)”Interactive Power System Simulation Program – Application to the Hellenic System”, C.D. Vournas, N.D. Hatziargyriou, B.C. Papadias, Paper Nr. 38-206, CIGRE 1990 Session, Paris, 1990.

1991

(6)”Probabilistic Assessment of Short-Circuit Currents in Large Power Systems”, N.D. Hatziargyriou, J. Heliopoulos, B.C. Papadias, Third International Conference in Probabilistic Methods Applied to Electric Power Systems, IEE, London, 3-5 July 1991.

(7)”Computer-Aided Design of Electric Power Transmission Systems”, C. Vournas, N. Hatziargyriou, 5th IFAC/IMACS Symposium on Computer Aided Design in Control Systems, CADCS 91, Swansea, UK, 15-17 July 1991.

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων (περίληψη)

2007 - 2011

2007

(163) “Simulation of Doubly Fed Induction Generators Wind Turbines”, EWEC 2007, I. Margaris, A. Tsouchnikas, N. Hatziargyriou, Milan, Italy, May 2007

(164) “Diagnostic Review of a Blackout in Rhodes”, T.M. Papazoglou, E.J. Thalassinakis, C. Tsichlakis, N. Hatziargyriou, DEMSEE 2007, Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe, Istanbul, September 2007

(165) “Wind Farms Experience in Crete Island”, A. Gigantidou, I. Stefanakis, N. Hatziargyriou, DEMSEE 2007, Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe, Istanbul, September 2007

(166) “Contribution of Dispersed Generation to Energy Saving”, N. Hatziargyriou, invited presentation  at the Athens Academy,

(167) “Microgrids”, Nikos Hatziargyriou, in ERMInE Workshop 4, Electricity Research Road Map in Europe, Rome 1-2 February 2007

(168) “Microgeneration: The change in paradigm of power systems”, Conference on Microgeneration Issues organized by INESC Porto, CEEETA and COGEN, 13 March 2007, Lisbon, Portugal

(169) “Ευφυή Δίκτυα Διανομής για Αυξημένη Διείσδυση Διεσπαρμένης Παραγωγής», Εκδήλωση ΕΒΕΑ- Εφημερίδας Απογευματινή «Ενέργεια και Φωτοβολταικά Πάρκα», Αθήνα, 18.4.2007

2008

(170) “Smart Grids – The future Distribution Grids”, Nikos Hatziargyriou, IET Hellas, 21 Φεβρουαρίου 2008(invited)

(171) “Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΔΕΗ», Ν. Χατζηαργυρίου, «Ενέργεια και Περιβάλλον», Ακαδημία Αθηνών, 4 Απριλίου 2008 (invited)

(172) “Smart Grids – Τα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Μέλλοντος”, Νίκος Χατζηαργυρίου,  Novelties & Industrial Design Passion for Solutions, Ζάππειο Μέγαρο, 15-16 Μαίου 2008 (invited)

(173) “PPC’s Development Programme”, Nikos Hatziargyriou, “2nd South East Europe Energy Dialogue” International Conference, Thessaloniki, 21-22 May 2008 (invited)

(174) “Future Sustainable Power Systems – Utilities Challenges”, Nikos Hatziargyriou, DEMSEE 2008, 22-23 September 2008. Lefkosia, Cyprus (keynote)

(175) «Ανάπτυξη Εσωτερικής Αγοράς – Συμμετοχή της ΔΕΗ στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας», Νίκος Χατζηαργυρίου, Ημερίδα ΔΕΠΑ «Η Ανατολική Μεσόγειος Γέφυρα για την Ασφάλεια Τροφοδοσίας της Ευρώπης», 21 Οκτωβρίου 2008 (invited)

(176) «Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα – Εμπειρίες και προοπτικές (Η πείρα από την κρίση της Καλιφόρνια)», Ν. Χατζηαργυρίου, ΙΕΝΕ 2η εβδομάδα Ενέργειας, 13 Νοεμβρίου 2008 (invited).

(177) «Ενέργεια: Η Διαμόρφωση του Ενεργειακού Χάρτη και ο Ρόλος της Ελλάδας στην Ευρύτερη Περιοχή», Νίκος Χατζηαργυρίου, Ετήσιο Συνέδριο ΕλληνοΑμερικανικού Επιμελητηρίου: Η Ωρα της Ελληνικής Οικονομίας», 25 Νοεμβρίου 2008, (invited).

(178) “Α software for the short-term operation of isolated power systems with high Renewable Energy Sources penetration”,  Antonis G. Tsikalakis, Nikos D. Hatziargyriou, 4th European PVHybrid and MiniGridConference Glyfada, Greece, May 29th/30th, 2008, pp 350-357.

(179) “Short-term scheduling of Reserve-Osmosis Desalination Loads in Hybrid Systems”, Manos Psychogiopoulos, Antonis G. Tsikalakis, Nikos D. Hatziargyriou, 4th European PV-Hybrid and Mini-Grid Conference Glyfada, Greece, May 29th/30th, 2008, pp 344-349.

(180) “Business Development Activities”, Nikos Hatziargyriou, MedPower 2008, Thessaloniki, Greece, 2-5 Nov. 2008, (keynote)

(181) “The Contribution of Variable Speed Variable Pitch Wind Generators in Primary Load Frequency Control”, P. Moutis, S. Papathanassiou, N.D. Hatziargyriou, Proc. MedPower 2008, Thessaloniki, Greece, Nov. 2008.

(182) “Flexible Load Interruptions in a Virtual Power Plant”, Evangelos Rikos, Thomai Tomtsi, Stathis Tselepis, Nikos Hatziargyriou, Pekka Koponen, Medpower 08 Conference, Thessaloniki Greece, Nov. 2008.

(183) “Deferral of network Upgrade Investment Due to Microgrids”, Anestis G. Anastasiadis, Nikos D. Hatziargyriou, Medpower 08 Conference, Thessaloniki Greece, Nov. 2008.

(184) “Model and Simulation Results of a DC/DC Boost converter in a W/T equipped with Synchronous Generator”, I. Margaris, A. Tsouchnikas, N. Hatziargyriou, MedPower 08 Conference, Thessaloniki, November 2008.

(185) Performance Analysis, Testing and Evaluation of a 5 kW PEM Fuel Cell for Stand-Alone Applications”,E.I. Zountouridou, N. D. Hatziargyriou, E.I. Zoulias, Medpower 2008 Conference, Thessaloniki, Nov. 2008.

(186) “Influence of power transformer’s phase shift and R/X ratio of power line conductors on during-fault voltage”, Marios Moschakis, Nikos Hatziargyriou, Medpower Conference 2008, Thessaloniki, Nov. 2008

(187) “A Reinforcement Learning Approach for the Determination of Spinning Reserve in an Isolated Power System”,E.M. Voumvoulakis, N.D. Hatziargyriou, Medpower 2008, Thessaloniki, Nov. 2008

(188) “Overview of Microgrid R&D in Europe”, Nikos Hatziargyriou, 4th Symposium on Microgrids, Loutra, Kythnos island, Greece, 2 June 2008

(189) “Microgrid R&D in Europe – Case Studies”, Nikos Hatziargyriou, 3rd General Assembly of the European Technology Platform SmartGrids, 8th-9th October 2008, Brussels, Belgium

(190) “Smart Agent Technology to Help DER Integrate Markets: Experiments in Greece”, Nikos Hatziargyriou, 3rd International Conferences on DER and RES integration, Nice, France 10-12 December 2008

(191) “Multi Agent System for Creation of Virtual Power Plant (VPP) with aggregated Load Control”, N. Hatziargyriou, A. Dimeas, Sp. Chatzivassiliadis, Th. Tomtsi and P. Moutis, 3rd International Conferences on DER and RES integration, Nice, France 10-12 December 2008 (poster)

(192) “SmartGrids Developments European R&D for the Electricity Networks of the future”, Nikos Hatziargyriou, DECX Europe 2008, 28-29 October, Amsterdam

2009

(193) «Ο Ρόλος της ΔΕΗ στην Αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα», Ν. Χατζηαργυρίου, Ημερίδα ΕΒΕΑ-ΔΕΗ «Η Σημερινή Θέση και το Μέλλον της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα», 11 Φεβρουαρίου 2009 (invited)

(194) «Η Συμμετοχή της ΔΕΗ στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα», Νίκος Χατζηαργυρίου, 1st Green Business Congress, EBEA, 6 Μαρτίου 2009, (invited)

(195)  “The Liberalisation of the Electricity Sector in Greece: Prospects and Challenges”, Nikos Hatziargyriou, The Economist Conferences, 3rd International Energy Summit The Global Energy Market following the Economic Crisis, Αθήνα, 19-20 Μαρτίου 2009, (invited)

(196) «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Νίκος Χατζηαργυρίου, ΕΒΕΑ, Ημερίδα Απογευματινής, 30 Ιουνίου 2009, (invited)

(197) “Service Quality in Electricity Distribution: Improvement expected by effective regulation and smart grid applications”, Nikos Hatziargyriou, WORLD  FORUM ON ENERGY REGULATION, Track A Session 13: Quality of electricity supply and its regulation, 2009, (invited)

(198)  “Environmental Benefits from DG Operation when Network Losses are taken into account”, A.G. Anastasiadis, A.G. Tsikalakis, N.D.Hatziargyriou, DISTRES Conference (Conference on the promotion of Distributed Renewable Energy Sources in the Mediterranean region), paper no 163, Cyprus 11-12 December 2009

(199) “Economic evaluation of low Photovoltaics (PV) penetration in island power systems, application to Cyprus”, Andreas Poulikkas, Antonios Tsikalakis, Nikos D. Hatziargyriou DISTRES Conference (Conference on the promotion of Distributed Renewable Energy Sources in the Mediterranean region), paper no 108, Cyprus 11-12 December 2009.

(200) “Impact of different applications of Storage Systems in island power systems”, A. Tsikalakis, N. Hatziargyriou, G. Caralis, Arth. Zervos, Em. Zoulias, Em. Stamatakis, G. Tsamalis, O. Parissis, Salv. Suarez Garcia, D. Henríquez Alamo, DISTRES Conference (Conference on the promotion of Distributed Renewable Energy Sources in the Mediterranean region), paper no 131, Cyprus 11-12 December 2009

(201) ”Αύξηση Διείσδυσης ΑΠΕ σε Νησιωτικά Συστήματα Μέσω Τεχνολογιών Αποθήκευσης Ενέργειας: Μελέτη Περιπτώσεων”,  Σταµατάκης, A. Tσικαλακης, Γ. Tζαµαλής, E. Zούλιας, E. Βαρκαράκη, Γ. Κάραλης, Π.Κορωγιαννάκης, N. Χατζηαργυρίου, S. Suárez García, D. Henriquez, M. -E. Delenta: Σελ. 317-324, 9o Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Γεροσκήπου, Πάφος, Κύπρος, 26 – 28 Μαρτίου 2009.

(202) “Modeling and LVRT capabilities of variable speed WTs equipped with doubly fed induction and direct drive synchronous generator”, I. Margaris, A. Tsouchnikas, N. Hatziargyriou, EWEC 2009, Marseille, France, March 2009.

(203)  “Investigating power control in autonomous power systems with increasing wind power penetration”, I. Margaris, A. Hansen, P. Sorensen, N. Hatziargyriou, 8th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Farms, Bremen, Germany, October 2009

(204) “International White Book on the Grid Integration of Static Converters”, P. Strauss, T. Degner, W. Heckmann, I. Wasiak, P. Gburczyk, Z. Hanzelka, N. Hatziargyriou, P. Romanos, E. Zountouridou, A. Dimeas. Oral presentation at the 10th Jubilee International Conference, “Electrical Power Quality and Utilisation” (EPQU’2009), Lodz, Poland.

(205) “Developing a matlab tool while exploiting neural networks for combined prediction of hour’s ahead system load along with irradiation, to estimate the system load covered by PV integrated systems”, Kolentini, E.;   Sideratos, G.;   Rikos, V.;   Hatziargyriou, N.; International Conference on Clean  Electrical Power, pages 182-186, Capri, 9-11 June 2009

(206) “SmartGrids: European R&D for the Electricity Networks of the Future”, N. Hatziargyriou,  Workshop “Smart Grids Challenges and Opportunities”, Skopje, 4/12/2009 (invited)

(207) “SmartGrids: The key enabler for massive integration of renewable energy sources” Nikos Hatziargyriou, 25η Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικής Επιτροπής CIGRE,  Σύνοδος Αθήνα 2009, 3-4 Δεκεμβρίου 2009 (key note)

(208) “Problems and Solutions associated with enhanced Distributed Generation in existing grids and different levels of Renewables Integration”, Nikos Hatziargyriou, RES-Boat, 5 Day Conference series, 23-27 March 2009

(209)  “The More Microgrids Project”, Nikos Hatziargyriou, EU Workshop SMART ELECTRICITY NETWORKS, Demonstration of smart distribution network solutions, Contractors meeting, Brussels, 25 September 2009

(210)  “Distributed Intelligence: critical component for sustainable power”, Nikos Hatziargyriou, Platts European Smart Grid Strategies, Achieving a Successful Transition, September 17-18, 2009, Berlin, Germany

(211) “Microgrids: The secret to unlock the power of distributed energy resources” Nikos Hatziargyriou, Enertech’09, 4th International Conference, Athens, 23-24 October 2009

(212) “Greek Islands: Electric Energy, Networks, Connections and Smart Grids “, Nikos Hatziargyriou, RES & ENERGY SAVINGS IN ISLANDS, 23-25 October, Milos (invited)

2010

(213) “Concentrated Solar Power (CSP) Technologies And Applications In The Middle East & North Africa (MENA) Countries”, Ch. Malamatenios, G. Vezirgianni, El. Giakoumelos, A. Tsikalakis, Th. Tomtsi, N. Hatziargyriou, DEMSEE 2010.

(214) “Introduction to Microgrids”, N. Hatziargyriou, Microgrids Workshop – Novel Architectures for Future Power Systems, Paris, 29th January 2010

(215) “Economic evaluation of low Photovoltaics (PV) penetration in island power systems, application to Crete”, A. Tsikalakis, N. Hatziargyriou, Em. Karapidakis, and Em. Kymakis, DEMSEE 2010.

(216) «Οικονομικά και Περιβαλλοντικά Οφέλη των Μικροδικτύων», Ν.Χατζηαργυρίου, Α.Αναστασιάδης, Α.Τσικαλάκης RENES 2010, Athens Greece.

(217) «Υβριδικά Συστήματα Πολύ Υψηλής Διείσδυσης ΑΠΕ σε Μικρά Νησιωτικά Δίκτυα», Ε. Βρεττός, Α. Τσικαλάκης και Σ. Παπαθανασίου, Ν. Χατζηαργυρίου, Μ. Κάλλιος, RENES 2010, Athens Greece

(218) «Εφαρμογή Έξυπνων Ελεγκτών για την Διαχείριση Ενέργειας σε οικιακούς καταναλωτες», Νίκος Χατζηαργυρίου, Βάλυ Λιόλιου, Δημέας Άρης, Ευάγγελος Καρφόπουλος, RENES 2010, Athens Greece

(219)  “Evaluation Of Virtual Power Plant (VPP) Operation Based On Actual Measurements”, N. Hatziargyriou, A. Tsikalakis, Ev. Karfopoulos, Th. Tomtsi, G. Karagiorgis, Ch. Christodoulou, A. Poullikkas, Medpower Conference 2010, Agia Napa, Cyprus

(220) “Demand Side Management in Smart Buildings”, P. Romanos, N. Hatziargyriou, G. Tsolakos, E. Stumpie, J. Schmid, A. Bukvic, “Smart Grids and Mobility”, Wurzburg 16th June 2010.

(221) “Photovoltaics in Smart Buildings”, Poster 4BV.1.67., P. Romanos, N. Hatziargyriou, S. Bonias, N. Daniil, V. La Rocca, K. Pantazis, D. Nestle, J. Schmid, P. Strauss, T. Degner, 24th European PV Conference in Hamburg

(222) “PV inverters supporting the grid – first experiences with testing and qualification according to the grid interconnection guidelines in Greece and Cyprus”, P. Romanos, N. Hatziargyriou, V. La Rocca, G. Tsolakos, K. Pantazis, N. Daniil, S. Bonias, 7th MedPower 2010 Conference, Agia Napa, Cyprus

(223) “Single Agents in Smart Grids”, P. Romanos, N. Hatziargyriou, J. Schmid, J. Mutale, 7th MedPower 2010 Conference, Agia Napa, Cyprus

(224) “Direct Drive Synchronous Generator Wind Turbine Models for Power System Studies”, I. Margaris, N. Hatziargyriou, MedPower 2010.

(225) “Transmission Expansion Planning in Deregulated Electricity Markets for Increased Wind Power Penetration”, G. A. Orfanos, I. I. Skoteinos, P. S. Georgilakis, N. D. Hatziargyriou, EEM 2010 European Energy Markets, Madrid, Spain, June 23-25 2010.

(226) “Dynamic security issues of autonomous power systems with increasing wind power penetration”, I. Margaris, A. Hansen, N. Cutululis, P. Sorensen, N. Hatziargyriou, EWEC 2010, Warsaw, Poland, April 2010

(227)  “Power Systems and Modern Wind Power Technology – Modeling and Control Issues”, I. Margaris, N. Hatziargyriou, 4th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Athens, Greece, July 2010.

(228) “Διερεύνηση λειτουργίας μη διασυνδεδεμένων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με αυξανόμενη διείσδυση αιολικής ενέργειας”, Ι. Μάργαρης, Ν. Χατζηαργυρίου, RENES 2010, Μάιος 2010

(229) “Εξυπνα Δίκτυα για φιλική προς το Περιβάλλον Ενεργειακή Διαχείριση», Νίκος Χατζηαργυρίου, 4ο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 19-20 Νοεμβρίου 2010 (keynote)

(230) “Microgrids”, Nikos Hatziargyriou, PV Technology Developments and Market Trends, Athens, 4-5 October, 2010 (invited contribution)

(231) “Microgrids- The way to unlock the potential of Distributed Generation”, Nikos Hatziargyriou, 7thMedPower 2010 Conference, Agia Napa, Cyprus, 7-10 November 2010 (key note)

(232) “Η Συμβολή των Ευφυών Δικτύων στην φιλική προς το Περιβάλλον Ενεργειακή Διαχείριση», Νίκος Χατζηαργυρίου, Green ICT Forum, Αθήνα, 17.5.2010 (key note)

(233) “Microgrids – The Active Cells of Smartgrids”, Nikos Hatziargyriou, Smart Metering and Grids, Southern Europe Summit 2010, 28-29 October 2010, Rome (invited contribution)

(234) “Microgrids Research in EU”, Nikos Hatziargyriou, Aris Dimeas, SIEF – Power IT Forum 2010, Korea(invited contribution)

(235) “EU R&D activities in Microgrids”, Nikos Hatziargyriou, DTU, Copenhagen, 17th September 2010 (invited lecture)

(236) “Towards the future Sustainable Electric Utilities” Nikos Hatziargyriou, EURELECTRIC Conference, “The Role of R&D in Electric Utilities”, Brussels, 12 May 2010, (invited contribution)

(237) «Προοπτικές Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας», Νίκος Χατζηαργυρίου, «Ζητήματα της Πράσινης Ενέργειας», Διεθνές Παν. Θεσσαλονίκης, 27 Νοεμβρίου 2009 (invited)

(238) “Mobile Energy Resources for Grids of Electricity”, Nikos Hatziargyriou, Joao Abel Pecas Lopes, Marketforce and the ASI’s Inaugural Conference  SMART ENERGY NETWORKS EUROPE, 30th Nov.& 1st Dec.2010, Brussels (invited)

(239) “Smart Grids on Islands and Microgrids”, Nikos Hatziargyriou, IEEE Smart Grid WorldForum, 2-3 December 2010, Brussels, Belgium (invited)

2011

(240)  “Smart Grids – Smart Meters”, 3ο Συνέδριο InfoCom Green ICT 2011 «Οι Πράσινες Τεχνολογίες ως Μοχλός Ανάπτυξης», 17 Μαίου 2011, Αθήνα (Key Note Speaker)

(241) “Intelligent Local Network Management for the Integration of Distributed Generation and Storage Systems”, W. Heckmann, A. Berg, Th. Degner, A. Dimeas, G.Assimakopoulou, N. Hatziargyriou, 3rd European Conference Smart Grids and E-Mobility, Munich, Germany, October 17-18, 2011

(242) “Έξυπνα Σπίτια & Ερευνητικά Κέντρα”, Nikos Hatziargyriou, e-Learning Expo, Innovation in e-learning, Γλυφάδα, 2011

(243) Αποκεντρωμένος έλεγχος ενέργειας, Νίκος Χατζηαργυρίου, Ημερίδα προς τιμή Δ. Ρόκου, ΕΜΠ, 2011

(244) “SMARTGRIDS”, lecture at International University, Thessaloniki, 3 June 2011

(245) “Microgrids – The way to unlock the potential of Distributed Generation”, lecture at International University, Thessaloniki, 3 June 2011

(246) Invited speaker at the special session titled “Complex Systems for an ICT-enabled Energy System” at the European Future Technologies Conference and Exhibition, “fet11 Conference”, Budapest, Hungary, 4-6 May 2011

(247)  “Distributed intelligent control of Distributed Generation and Flexible Loads”, Nikos Hatziargyriou, Lecture at Durham, 15 July 2011

2002 - 2006

2002

(122)    “Επιμερισμός κόστους απωλειών σε δίκτυα με διασπαρμένη παραγωγή από ΑΠΕ», Ν. Χατζηαργυρίου, Κ. Παπαδόγιαννης, Ελληνική Επιτροπή CIGRE, Σύνοδος Αθήνα 2002, 11-12 Απριλίου 2002

(123)    “Διερεύνηση των προβλημάτων βυθίσεων τάσης σε γραμμές διανομής και διατάξεις αντιμετώπισης τους», Ν. Χατζηαργυρίου, Μ. Μοσχάκης, Ν. Σχοινάς, Ν. Βοβός, Ξ. Κουτίβα, Γ. Γιαννακόπουλος, Γ. Τσιτίλος, Δ. Ζιώγαλας, Ελληνική Επιτροπή CIGRE, Σύνοδος Αθήνα 2002, 11-12 Απριλίου 2002

(124)    Lectures in “SOCRATES Intensive Programme “Advanced Technologies in Power Systems: FACTS and AI”, “Decision Trees”, 30 May 2002, “Modern Power Systems and Dispersed Generation”, 31May 2002

(125)    “Cost Allocation of Losses in Networks With Dispersed Generation”, N. D. Hatziargyriou, K. A. Papadogiannis, Balkan Power Conference, BPC 2002, Belgrade, June 19 – 21, 2002

(126)    “Connection of Dispersed Generation – Technical Criteria and Pricing Issues”, N. Hatziargyriou, International Discussion Forum TELMARK,  “Technology Evolution for Future European Electricity Markets”, London, 2-4 September, 2002

(127)    “Comparison between three types of Wind Turbines for Operation with Stochastic Wind”, F.D. Kanellos, N.D. Hatziargyriou, MED02/251, Proceedings of MedPower 2002, 4-6 November 2002, Athens, Greece

(128)    “Multi-Constrained Economic Dispatch in Competitive Market via Sequential Quadratic Programming” K.A. Papadogiannis, N.D. Hatziargyriou, MED02/224, Proceedings of MedPower 2002, 4-6 November 2002, Athens, Greece

(129)    “On-Line Dynamic Assessment Learning using Adaptable Probabilistic Neural Networks for Large Power Systems”, A.E. Gavoyiannis, D.P. Georgiadis, N.D. Hatziargyriou, MED02/285, Proceedings of MedPower 2002, 4-6 November 2002, Athens, Greece

(130)    “Artificial Intelligence Technques for Voltage Stability Assessment: A Comparative Study”, A.-I. Bulac, M. Eremia, C. Bulac, N. Hatziargyriou, MED02/271, Proceedings of MedPower 2002, 4-6 November 2002, Athens, Greece

(131)    “Proposed Methology for Calculation of the Transient Response of Grounding Systems”, M. Lorentzou, N.D. Hatziargyriou, MED02/209, Proceedings of MedPower 2002, 4-6 November 2002, Athens, Greece

(132)    “Control of Shunt Reactor Switching Transients”, C.D. Tsirekis, N.D. Hatziargyriou, B.C. Papadias, MED02/158, Proceedings of MedPower 2002, 4-6 November 2002, Athens, Greece

(133)    “A SCADA System Using Based on a Real Time Digital Simulator”, G.N. Korres, T. Girgis, P. Katsikas, N. Hatziargyriou, P.A. Forsyth, MED02/084, Proceedings of MedPower 2002, 4-6 November 2002, Athens, Greece

(134)    “MORE CARE Overview”, N. Hatziargyriou, Contaxis, G., Atsaves, G.; Matos, M., Lopes, J.A.P., Vasconcelos, M.H.; Kariniotakis, G.; Mayer, D.; Halliday, J., Dutton, G.; Dokopoulos, P., Bakirtzis, A.; Stefanakis, Gigantidou, A.; O’Donnell, P., McCoy, D., Costello, R.; J.  Cotrim, J.M.S. Fernandes, M.J., Figueira, A.P., MED02/02, Proceedings of MedPower 2002, 4-6 November 2002, Athens, Greece

(135)    “Dynamic Security Evaluation Functions in the MORE CARE Project”, J. Pecas Lopes, N. Hatziargyriou, H. Vasconcelos, J.N. Fidalgo, D. Georgiadis, E. Karapidakis, MED02/05 Proceedings of MedPower 2002, 4-6 November 2002, Athens, Greece

(136)    “Preliminary Evaluation of the MORE CARE Operation in Crete”, J. Stefanakis, Α. Gigantidou, N. Hatziargyriou, A. Dimeas, A. Tsikalakis, MED02/06, Proceedings of MedPower 2002, 4-6 November 2002, Athens, Greece

(137)    “Thyristor Based Static Transfer Switch: Theory, Modeling and Analysis”, M. Moschakis, N.D. Hatziargyriou, MED02/220, Proceedings of MedPower 2002, 4-6 November 2002, Athens, Greece

(138) “Influence of Component Variation on the Steinmetz Symmetrising Circuitry Performance”, M. Chindris, N. Hatziargyriou, A. Cziker, MED02/028, Proceedings of MedPower 2002, 4-6 November 2002, Athens, Greece

(139) “Energy Resource Planning and Control Tool for Multi-User Business Parks“,A.G. Tsikalakis, N. Hatziargyriou, J. Dam, E. Schieke, M. Fraats, J. Voogt, D. Hand, MED02/310, Proceedings of MedPower 2002, 4-6 November 2002, Athens, Greece

(140) “Study of Collapse of the Crete System due to Large Power Generation Loss”, J. Sylignakis, D. Georgiadis, N.Hatziargyriou, MED02/286, Proceedings of MedPower 2002, 4-6 November 2002, Athens, Greece.

2003

(141) ANEMOS: Development of a Next Generation Wind Resource Forecasting System for large-Scale Integration of Onshore & Offshore Wind Farms, Kariniotakis, G., Focken, U., Lange, M., Heinemann, D., Chevallaz, R., Perez, I. M., Madsen, H., Poitevin, J., Waldl, H.-P., Halliday, J., Landberg, L., Giebel, G., Kallos, G., Ancin, J., Tofting, J., Odonell, P., Collmann, M., Stefanakis, J., Gonzales, G., Barquero, C. G., Hatziargyriou, N., Usaola, J. and Ottavi, J.: Proceedings of EWEC, Madrid, Spain, 2003

(142) “Financial Contribution of Wind Power on the Island System of Crete”, A. Tsikalakis, N. Hatziargyriou, K. Papadogiannis, A. Gigantidou, J. Stefanakis, E. Thalassinakis, International Conference “RES for island Tourism & Water”, 26-28 May 2003, Crete, Greece

(143) “Management of MicroGrids”, J.A. Pecas Lopes, T. Saraiva, N. Hatziargyriou, N. Jenkins, “International Electrical Equipment Conference”, JIEEC2003, Bilbao, 28-29 October 2003

(144) «Βέλτιστη Διαχείριση Απομονωμένων Συστημάτων με Μεγάλη Διείσδυση Ανανεώσιμης Διασπαρμένης Παραγωγής» Ν. Χατζηαργυρίου, 8ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργεια και  Ανάπτυξη 2003, Αθήνα 2003, 26-27 Νοεμβρίου

(145) «Οικονομική Αξιολόγηση της Λειτουργίας Νησιώτικων Συστημάτων με Μεγάλη Διείσδυση Αιολικής Ενέργειας με Χρήση Προηγμένων Συστημάτων Ελέγχου» Ν. Χατζηαργυρίου, Α. Δημέας, Α. Τσικαλάκης, Ι. Στεφανάκης, Α. Γιγαντίδου, Ελληνική Επιτροπή CIGRE, Σύνοδος Αθήνα 2003, 27-28 Νοεμβρίου

(146) «Μεθοδολογία Εύρεσης Βέλτιστης Θέσης Πυκνωτών Σειράς Αντιστάθμισης για Ενίσχυση της Ευστάθειας Τάσης» Ε. Λεωνιδάκη, Γ. Μάνος, Ν. Χατζηαργυρίου, Ελληνική Επιτροπή CIGRE, Σύνοδος Αθήνα 2003, 27-28 Νοεμβρίου

2004

(147) “Security Constrained Allocation of Primary Reserve Services in Energy  Markets via Coupled and Decoupled Optimization”, N. D. Hatziargyriou,  K. A. Papadogiannis, Simpozionul International “Sisteme de Inteligenta Artificiala in Electroenergetica ” SIAE’04, Galati, Romania, 29-30  Septembrie, 2004

(148) ”Economic Evaluation of Energy Production Systems with high wind power penetration, application to the Greek National Interconnected system.” I.Skotinos, N.Hatziargyriou, A.Dimeas, A.Tsikalakis, 2004 EWEA Conference, London.

2005

(149) «Οικονομική Αξιολόγηση Της Λειτουργίας Του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Και Νησιωτικών Συστημάτων με Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας Με Χρήση Προηγμένων Συστημάτων Έλεγχου», Α.Γ. Τσικαλάκης, Η. Σκοτεινός, Ν.Δ. Χατζηαργυρίου 3ο Εθνικό Συνέδριο για τις ΑΠΕ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2005.

(150)  “Εξαγωγή Κανόνων Διαχείρισης Φορτίου Με Κριτήριο την Τάση σε Κρίσιμες Καταστάσεις Λειτουργίας του Συστήματος”, Ν. Χατζηαργυρίου, Ε. Βουμβουλάκης, Κ. Βουρνάς, Α. Ρήγος, Β. Νομικός, Ελληνική Επιτροπή Cigre, Δεκέμβρης 2005, Αθήνα

(151)       «Μικροδίκτυα: Συστήματα Διεσπαρμένης Παραγωγής σε Δίκτυα Χαμηλής Τάσης», Ν. Χατζηαργυρίου, 1οΠανελλήνιο Συνέδριο Διπλ. Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Αθήνα 28-30 Μαρτίου 2005

2006

(152) “Electric Power Supply Quality Concepts for the All Electric Ship (AES)”, I.K. Hatzilau, J. Prousalidis, E. Styvaktakis, F. Kanellos, S. Perros, E. Sofras, INEC 2006, London.

(153) “Environmental Benefits Of Microgrids Operation”, A.G. Tsikalakis, N.D. Hatziargyriou, 19th ECOS 06, Aghia Pelagia, Crete, Greece, July 2006.

(154) “Radial Basis Functions for Dynamic Security Assessment of Power System with Increased Wind Power Penetration”, E. M. Voumvoulakis and N.D. Hatziargyriou, EWEC February 2006, Athens

(155) “Maximising DER Benefits at LV Grids”, Nikos Hatziargyriou, in “Increased Grid Reliability for Transmission and Distribution 2006, Marcusevans Conference, Prague, 28-29 September 2006

(156) “Microgrids – Opportunities & Challenges”, N. Hatziargyriou, Univ. of Durham, 17 November 2006 (invited)

(157)  “Power System Operation and Control Including Demand Response and Microgrids”, N. Hatziargyriou, Tutorial “Future of Smart Distribution Grids with Distributed Energy Resources”, Dec 4-6 2006, Napa, California

(158) “Interconnection of DG to the Network – Technical criteria and requirements”, N. Hatziargyriou, Tutorial “Future of Smart Distribution Grids with Distributed Energy Resources”, Dec 4-6 2006, Napa, California

(159) “EC Research on Microgrids”, N. Hatziargyriou, 2nd Intern Conference on RES and DER Dec 4-6 2006, Napa, California

(160) “Distributed control with multi-agent systems: the case of intermittency reduction for wind energy”, G. Jan Schaeffer, H. Akkermans, N. Hatziargyriou, Cor Warmer, M. Hommelberg, R. Kamphuis and K. Kok, 2ndIntern Conference on RES and DER Dec 4-6 2006, Napa, California

(161) “Eξαγωγή Κανόνων Διαχείρισης Φορτίου με Κριτήριο την Τάση σε Κρίσιμες Καταστάσεις Λειτουργίας του Συστήματος», Ν. Χατζηαργυρίου, Ε. Βουμβουλάκης,  Κ. Βουρνάς, Α. Ρήγος, Β. Νομικός, ΕΕCIGRE 2006

(162) “Συγκριτική Ανάλυση της Επίδρασης Παραμέτρων Σχεδιασμού Συστημάτων Γείωσης», Μ. Λορέντζου, Γ. Γεωργαντζής, Ν. Χατζηαργυρίου, ΕΕCIGRE 2006

1997 - 2001

1997

(50)    “Ενταξη Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ σε Νησιωτικά Συστήματα“, Γ. Σταυρακάκης, Ν. Χατζηαργυριου, Προσυνέδριο ICOMES ’98 (5th International Congress of Mechanical Engineering Societies) , Χανιά, Κρήτη, 9-11 Μαίου 1997

(51)    “Advanced Control for Optimal Operation of Isolated Power Systems with Increased Penetration from Wind Power” , N. Hatziargyriou, ,M. Papadopoulos, G. Contaxis, B.Papadias, A E. Nogaret, G. Kariniotakis, J. Pecas-Lopes, M. Matos, J. Halliday, G. Dutton, A. Androutsos, J. Stefanakis, G. Stavrakakis, N. Jenkins, P. Dokopoulos, 4th Intern. EPCC Workshop, Rethymno, Crete, 15-18 June 1997.

(52)    “Steady State Security Assessment Using Fuzzy Techniques”, M.A. Matos, N.D. Hatziargyriou, J.A. Pecas Lopes, 4th Intern. EPCC Workshop, Rethymno, Crete, 15-18 June 1997.

(53)    “Simulation of Thyristor Controlled Series Capacitors for Subsynchronous Studies”, N.D. Hatziargyriou, E.A. Leonidaki, G.J. Georgantzis, 32nd UPEC, Manchester, UK, 10-12 September 1997.

(54)    “EMTP Modelling of Grounding Electrodes”, M.I. Lorentzou, N.D. Hatziargyriou, 32nd UPEC, Manchester, UK, 10-12 September 1997.

(55)    “A Decision Tree Method for Prediction of Distribution Transformer Iron Losses”, N.D. Hatziargyriou, P.S. Georgilakis, J.A. Bakopoulos, 32nd UPEC, Manchester, UK, 10-12 September 1997.

(56)    “Electromagnetic Analysis of Wind Turbines Grounding”, M. Lorentzou, I. Cotton, N.D. Hatziargyriou, N. Jenkins, EWEC’97, Dublin, Ireland, 6-9 October 1997.

(57)    “Lightning Protection of Wind Turbines”, I. Cotton, , N. Jenkins, S. Haigh, M. Hancock, N. Hatziargyriou, M. Lorentzou, P. Jaquemotte, EWEC’97, Dublin, Ireland, 6-9 October 1997.

(58)    “Control Requirements for Optimal Operation of Large Isolated Systems with Increased Wind Power Penetration”,  N.D. Hatziargyriou, M. Papadopoulos, S. Tentzerakis, J.A. Pecas Lopes, M.H. Vasconcelos, C.D.M. Monteiro, G. Kariniotakis, E. Nogaret, N. Jenkins, M.L.V. Lisboa,  EWEC’97, Dublin, Ireland, 6-9 October 1997.

(59)    “High Current & High Voltage Testing of Wind Turbine Blades & Bearings”, I. Cotton, N. Jenkins, S. Haigh, M. Hancock, N. Hatziargyriou, A. Bucker, Proc. of 19th BWEA Annual Conference “From theory to Practice”, Edinburgh, UK, 1997.

(60)    “Grounding System Design Using EMTP”, N.D. Hatziargyriou, M.I. Lorentzou, EEUG European EMTP-ATP Users Group Meeting’97, Barcelona, Nov. 9-11, 1997.

(61)    “Χρήση Δένδρων Απόφασης γιά την Πρόβλεψη των Απωλειών Κενού Γορτίου Μετασχηματιστών Διανομής”, Π.Σ. Γεωργιλάκης, Ν.Δ. Χατζηαργυριου, Δ.Γ. Παπαρήγας, Ι.Α. Μπακόπουλος, Ελληνική Επιτροπή CIGRE,  Σύνοδος Αθήνα 97, 4-5 Δεκεμβρίου 1997, Επανάληψη Ρόδος’98, 14-15 Μαίου 1998.

(62)    “Αντικεραυνική Προστασία Ανεμογεννητριών”, Ν. Χατζηαργυρίου, Μ. Λορέντζου, Ελληνική Επιτροπή CIGRE,  Σύνοδος Αθήνα 97, 4-5 Δεκεμβρίου 1997, Επανάληψη Ρόδος’98, 14-15 Μαίου 1998.

1998

(63)    “Μελέτη του Ρόλου της Ελλάδας στην Ηλεκτρικά Διασυνδεδεμένη Ευρώπη”, Ν. Βοβός, Γ. Γεωργαντζής, Ε. Διαλυνάς, Ν. Κοσκολός, Ε. Λεωνιδάκη, Α. Μαρινάκης, Γ. Σακκάς, Ν. Φρυδάς, Ν. Χατζηαργυρίου, ΟΕ ΤΕΕ, Ημερίδα ΤΕΕ-CIGRE “Το νέο Θεσμικό πλαίσιο των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Θεσσαλονίκη, 2-3 Απριλίου 1998.

(64)    “Finite Element Modelling of Grounding Systems Considering Electrode Geometry Effects”, M. Lorentzou, A. Kladas, N. Hatziargyriou, CEFC’98.

(65)    Prediction of distribution transformer no-load losses using the learning vector quantization neural network Bakopoulos, J.A.; Georgilakis, P.S.; Hatziargyriou, N.D.; Paparigas, D.G.; 9th Mediterranean Electrotechnical Conference, 1998. MELECON 98, Volume: 2, Tel Aviv, Israel 18-20 May 1998, Page(s): 1180 -1184 vol.2.

(66)    Investigation of the effect of mutual coupling of grounding conductors Hatziargyriou, N.D.; Lorentzou, M.I.; 9th Mediterranean Electrotechnical Conference, 1998. MELECON 98, Volume: 1, Tel Aviv, Israel 18-20 May 1998, Page(s): 474 -478 vol.1.

(67)    “An Efficient PC-Based Environment for the Improvement of Magnetic Cores Industrial Process”, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, N.D. Doulamis, A.D. Doulamis, J.A. Bakopoulos, IMACS/IFAC SOFTCOM’98, Athens, 22-25 June 1998.

(69)    “Control of Isolated Power Systems with Increased PV and Wind Power Integration”, N. Hatziargyriou, M. Papadopoulos, B. Papadias, G. Contaxis, E. Nogaret, G. Kariniotakis, D. Mayer, M. Matos, J.A. Pecas Lopes, J. Halliday, G. Dutton, A. Androutsos, J. Stefanakis, A. Gigantidou, 2nd World Conference and Exhibition on Photovoltaic Solar Energy Conversion, WCPSEC, Vienna, Austria, 6-8 July 1998.

(70)      “An efficient PC-Based Environment for Power System Studies – Application to the Restoration Problem”, N.A. Fountas, K. Valavanis, N. Hatziargyriou, 8th IFAC/IMACS/IFIP Symposium on Large Scale Systems LSS’98, Patras, 15-17 July 1998.

(71)    “Dynamic Security Assessment of Isolated Power Systems with Increased Wind Power Integration”, N. Hatziargyriou, Written Contribution to Group 38, Pref. Subject 3, Question 3.2 , 37th Session, CIGRE, Paris, 30th August-5th September 1998.

(72)    “Dynamic Behaviour of power Systems in Large Islands with High Wind Power Penetration“, E.S. Karapidakis, N.D. Hatziargyriou, 33rd Universities Power Engineering Conference UPEC’98, Edinburgh, UK, 8-10 September 1998.

(73)    “A Physical Laboratory Model of a Thyristor Controlled Series Capacitor”, E.A. Leonidaki, B.C. Papadias, N.D. Hatziargyriou, S. Giorgas, G.J. Georgantzis, 33rd Universities Power Engineering Conference UPEC’98, Edinburgh, UK, 8-10 September 1998.

(74)    “Numerical Techniques for Modelling the Transient Response of Grounding Electrodes”, M.I. Lorentzou, N.D. Hatziargyriou, 33rd Universities Power Engineering Conference UPEC’98, Edinburgh, UK, 8-10 September 1998.

(75)    “Existing European Research on Custom Power and Future Potential – a Proposal for a European University Network”, M.H.J. Bollen, J.A. Martinez-Velasco, N. Hatziargyriou, 33rd Universities Power Engineering Conference UPEC’98, Edinburgh, UK, 8-10 September 1998.

(76)    “Intelligent Knowledge Based Methods for Estimating Transformer Iron Losses”, N.D. Hatziargyriou, P.S. Georgilakis, J.A. Bakopoulos, Colloquia in Artificial Intelligence CAI’ 98, Lodz, Poland, 28-30 September 1998.

(77)    “The use of Petri Nets for Modelling Electric Power System Phenomena and Procedures”, N.D. Hatziargyriou, N.A. Fountas, AISE Symposium’ 98, Galatzi, Romania, 21-22 October 1998.

(78)    “Investigating Parameters Affecting Transformer Iron Losses”, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, J.A. Bakopoulos, A.T. Souflaris, AISE Symposium’ 98, Galatzi, Romania, 21-22 October 1998.

(79)    “Preliminary Investigation of Electric Power Production from Wind in Cyprus”, MED POWER’98, A. Stefanou, S. Stylianou, Ch. Christodoulides, N. Hatziargyriou, B. Papadias, G. Contaxis, M. Papadopoulos, D. Papachristou, N. Boulaxis, IEE 1st Mediterranean Conf. On Power Generation, Transmission and Distribution, Lefcosia, Cyprus, 16-18 November 1998.

(80)    “Creation of an Efficient Computer-Based Environment for the Reduction of Transformer Industrial Cycle”, P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, S.S. Elefsiniotis, D.G. Paparigas, J.A. Bakopoulos, MED POWER’98, IEE 1st Mediterranean Conf. On Power Generation, Transmission and Distribution, Lefcosia, Cyprus, 16-18 November 1998.

(81)    “Control of Isolated Power Systems with Increased Wind Power Integration”, N. Hatziargyriou, G. Contaxis, M. Papadopoulos, B. Papadias, E. Nogaret, G. Kariniotakis, J.A. Pecas Lopes, M. Matos, J. Halliday, G. Dutton, P. Dokopoulos, A. Bakirtzis, A. Androutsos, J. Stefanakis, A. Gigantidou, MED POWER’98, IEE 1st Mediterranean Conf. On Power Generation, Transmission and Distribution, Lefcosia, Cyprus, 16-18 November 1998.

(82)    “Transient Analysis of Island Systems with Increased Wind Power Penetration”, N. Hatziargyriou, N. Fountas, E. Karapidakis, MED POWER’98, IEE 1st Mediterranean Conf. On Power Generation, Transmission and Distribution, Lefcosia, Cyprus, 16-18 November 1998.

(83)    “Grounding of Windfarms for Protection against Lightning – Application to the Windfarm of Toplou”, M. Lorentzou, N. Hatziargyriou, G. Vergos, N. Stavridis, MED POWER’98, IEE 1st Mediterranean Conf. On Power Generation, Transmission and Distribution, Lefcosia, Cyprus, 16-18 November 1998.

(84)    “Λειτουργία και Διαχείριση Ηλεκτρικών Δικτύων με ΑΠΕ”, Ν. Χατζηαργυρίου, Εθνικό Συνέδριο “Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Εθνικές Προτεραιότητες και Ευρωπαική Στρατηγική”, RENES-ΕΜΠ, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 1998.

1999

(85)    “On-Line Dynamic Security Assessment of Isolated Systems”, N.D. Hatziargyriou, presentation by title at Power System Analysis, Computing and Economics Committee Meeting, IEEE PES Winter Meeting, New York, Jan. 31-February 4, 1999 (invited).

(86)    “Κατασκευή Μετασχηματιστών με Πυρήνα Άμορφου Σιδήρου στην Ελλάδα”, Π. Γεωργιλάκης, Δ. Σπηλιόπουλος, Θ. Σουφλάρης, Δ. Παπαρήγας, Ν. Χατζηαργυρίου, Ημερίδα ΔΕΗ με θέμα “Επτα Χρόνια μετά την κατασκευή τυλιγμάτων για μετασχηματιστές 150 kV για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μετασχηματιστές νέας τεχνολογίας”, Αθήνα, 18 Φεβρ. 1999

(87)    “Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη Βελτίωση Ποιότητας Μετασχηματιστών Διανομής”, Π. Γεωργιλάκης, Ν. Χατζηαργυρίου, Ι. Μπακόπουλος, Ημερίδα ΔΕΗ με θέμα “Επτα Χρόνια μετά την κατασκευή τυλιγμάτων για μετασχηματιστές 150 kV για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μετασχηματιστές νέας τεχνολογίας”, Αθήνα, 18 Φεβρ. 1999

(88)    “Probabilistic Neural Networks for Power Flow Analysis”, A. Gavoyannis, N. Vlassis, N. Hatziargyriou, Workshop on “Machine Learning Applications in the Electric Power”, ACAI’99, Chania, 13th July 1999.

(89)    “Machine Learning Applications in the Transformer Manufacturing Industry”, P. Georgilakis, N. Hatziargyriou, Workshop on “Machine Learning Applications in the Electric Power”, ACAI’99, Chania, 13thJuly 1999.

(90)    “Artificial Intelligence Approaches to the Problem of Power System Restoration”, N. Fountas, N. Hatziargyriou, Workshop on “Machine Learning Applications in the Electric Power”, ACAI’99 (July 5-16), Chania, 13th July 1999.

(91)     “A Physical Laboratory Model of TCSC and Comparison of the Produced Power System Harmonics Using EMTP Simulations”, N.D. Hatziargyriou, E.A. Leonidaki, Workshop on Custom Power Technologies, March 22-23, 1999, Barcelona, Spain

(92)    “Dynamic behavior of a Wind Turbine for Constant and Variable speed operation”, F. Kanellos, S. Papathanassiou, N. Hatziargyriou, Workshop on Custom Power Technologies, March 22-23, 1999, Barcelona, Spain

(93)    “Decision Trees and Neural Networks for Dynamic Security Assessment of Large Island Systems”, E.S. Karapidakis, N.D. Hatziargyriou, 34th Universities Power Engineering Conference, UPEC’99, 14-16 September 1999, Leicester, UK.

(94)    “Dynamic Analysis of a Variable Speed Wind Turbine equipped with a Voltage Source AC/DC/AC Converter Interface”, F. D. Kanellos, S.A. Papathanassiou, N.D. Hatziargyriou, Electromotion’99, Patra, Greece.

(95)    “Dynamic behavior of a Wind Turbine for Constant and Variable speed operation”, F. D. Kanellos, N. D. Hatziargyriou, S. A. Papathanassiou, Workshop on Custom Power Technologies, Barcelona, 1999.

2000

(96)    “Developments and Perspectives of wind energy in the Aegean sea islands”, N. Hatziargyriou, M. Papadopoulos, Proc. Of Workshop on “Dissemination of advanced control technologies and SCADA systems for the isolated power networks with increased use of Renewable Energies”, Ajaccio, Corsica, 3rd March 2000.

(97)     “Advanced Control Advice for power systems with large scale integration of renewable energy sources”, N. Hatziargyriou, Proc. Of Workshop on “Dissemination of advanced control technologies and SCADA systems for the isolated power networks with increased use of Renewable Energies”, Ajaccio, Corsica, 3rdMarch 2000.

(98)    «Δυναμική Ασφάλεια Απομονωμένων Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με Μεγάλη Διείσδυση Αιολικής Ενέργειας“, Ν. Χατζηαργυρίου, Ε. Καραπιδάκης, Δ. Χατζηφώτης, Ι. Στεφανάκης, Α. Γιγαντίδου, EECIGRE Σύνοδος Αθήνα’ 99, 2-3 Δεκεμβρίου 1999 και ΕΕCIGRE Σύνοδος Βόλος 2000, 18-19 Μαίου 2000.

(99)    “Τεχνικά Κριτήρια και Αρχές Κοστολόγησης της Διασύνδεσης της Διεσπαρμένης Ανεξάρτητης παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας“, Ν. Χατζηαργυρίου, Θ. Καρακατσάνης, Π. Ιωαννίδου, Χ. Κοκκινέλης, EECIGRE Σύνοδος Αθήνα’ 99, 2-3 Δεκεμβρίου 1999 και ΕΕCIGRE Σύνοδος Βόλος 2000, 18-19 Μαίου 2000.

(100)    “Developments in Renewable Energies”, N. Hatziargyriou, Keynote Lecture 3.2, 10th Mediterranean Electrotechnical Conference MELECON’2000, 29-31 May, 2000, Lemesos, Cyprus

(101)    Application of artificial neural networks for security assessment of medium size power systems Hatziargyriou, N.D.; Karapidakis, E.S.; 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, 2000. MELECON 2000, 29-31 May, 2000, Lemesos, Cyprus Volume: 3 , 2000, Page(s): 1189 –1192.

(102)    Dynamic analysis of a variable speed wind turbine equipped with a voltage source  AC/DC/ACconverter interface and a reactive current control loop

HatziargyriouN.D.; KanellosF.D.; PapathanassiouS.A.; 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, 29-31 May, 2000, Lemesos, Cyprus, MELECON 2000, Volume: 3, 2000 Page(s): 986 –989.

(103)    The effects of ionization in wind turbine grounding modeling  HatziargyriouN.D.; PapadiasB.C.; PhilippakouM.P.; ProusalidisJ.M.; 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON 2000, 29-31 May, Lemesos, Cyprus., Volume: 3, Page(s): 940 –943.

(104)    Analysis of wind turbine grounding systems HatziargyriouN.D.; LorentzouM.I.; PapadiasB.C.; 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON 2000, 29-31 May, 2000, Lemesos, Cyprus, Volume: 3, Page(s): 936 –939.

(105)      Steps towards intelligent core loss modeling GeorgilakisP.S.; HatziargyriouN.D.; PaparigasD.G.; 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, 29-31 May, 2000, Lemesos, Cyprus, MELECON 2000, Volume: 3, Page(s): 1011 –1014.

(106)    “The effects of battery storage systems (BESS) on the dynamic behavior of island power systems”, K. Papadogiannis, N. Hatziargyriou, UPEC 2000, 6-8 September 2000, Queen’s University, Belfast, N. Ireland

(107)    “Dynamic Analysis of the Operation of Constant and Variable Speed Wind Turbines Connected to a Weak Electrical Grid”, F. Kanellos, M. Moschakis, N. Hatziargyriou, UPEC 2000, 6-8 September 2000, Queen’s University, Belfast, N. Ireland

(108)    ”Decision Trees and Neural Networks for Dynamic Security Assessment of large Island Systems”, E. Karapidakis, N. Hatziargyriou,  UPEC 2000, 6-8 September 2000, Queen’s University, Belfast, N. Ireland.

(109)    “Effective Dimensioning of Extended Grounding Systems for Lightning Protection”, M. Lorentzou, N. Hatziargyriou, 25th International Conference on Lightning Protection, ICLP 2000, 18-22 September 2000, Rodos, Greece.

(110)    “Machine Learning Applied to Power System Dynamic Security Assessment”, N. Hatziargyriou, E. Karapidakis, Colloquia in Artificial Intelligence: Theory and Applications, CAI’2000, 3rd Polish Conference on Theory and Applications of AI, October 5-7, 2000, Lodz, Poland.

(111)    “Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών Ισχύος για Συνδέσεις Ανεμογεννητριών“, Φ. Κανέλλος, Ν. Χατζηαργυρίου, Ημερίδα ΤΕΕ για Ηλεκτρονικά Ισχύος, Σεπτέμβριος, 2000, Αθήνα

(112)    “Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα: Πρότυπα Εκπομπής Αρμονικών, Πρότυπα Εκπομπής Σημάτων Υψηλής Συχνότητας και Πρότυπα Ατρωσίας“, Μ. Μοσχάκης, Ν. Χατζηαργυρίου, Σ. Μανιάς, Ημερίδα ΤΕΕ για Ηλεκτρονικά Ισχύος

2001

(113)    “Αντικεραυνική Προστασία Ανεμογεννητριών”, Ν. Χατζηαργυρίου, Μ. Λορέντζου, RENES 2ο Εθνικό Συνέδριο “Η εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Προτεραιότητες σε Συνθήκες Απελευθερωμένης Αγοράς”, 19-21 Μαρτίου 2001, Αθήνα.

(114)    “Ασφαλής Αύξηση της Διείσδυσης Αιολικής Ενέργειας σε Νησιώτικα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας με την Εγκατάσταση Υδροταμιευτήρων – η Περίπτωση Κρήτης“ Ν. Χατζηαργυρίου, Ε. Καραπιδάκης, Δ. Γεωργιάδης, Ι. Στεφανάκης, Σ. Αλεξανδρίδης, RENES 2ο Εθνικό Συνέδριο “Η εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Προτεραιότητες σε Συνθήκες Απελευθερωμένης Αγοράς”, 19-21 Μαρτίου 2001, Αθήνα.

(115)    “Επιπτώσεις από τη Διασύνδεση Διασπαρμένης Ανανεώσιμης Παραγωγής σε Νησιώτικα και Ασθενή Δίκτυα“, Ν. Χατζηαργυρίου, RENES 2ο Εθνικό Συνέδριο “Η εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Προτεραιότητες σε Συνθήκες Απελευθερωμένης Αγοράς”, 19-21 Μαρτίου 2001, Αθήνα.

(116)    “More Care – Advice for Secure Operation of Isolated Power Systems with Increased Renewable Energy Penetration and Storage”, N. Hatziargyriou, G. Contaxis, M. Matos, J. Pecas Lopes, G. Kariniotakis, D. Meyer, J. Halliday, G. Dutton, P. Dokopoulos, A. Bakirtzis, J. Stefanakis, A. Gigantidou, P. O’Donnell, D. McCoy, M.J.Fernandes, J.M.S. Cotrim, A.P.Figueira, EWEC2001 European Wind Energy Conference and Exhibition, 2-6 July 2001, Copenhagen, Denmark

(117)    “Evaluation of TCSC Effect on Voltage Profile and Power Losses Reduction in the Hellenic Interconnected Transmission System”, E. Leonidaki, N. Hatziargyriou, B. Papadias, G. Georgantzis, CIGRE Black Sea EL-NET Regional Meeting on “Large Regional Networks within the Black sea Basin and the European Interconnection in the third Millenium”, 10-15 June 2001, Suceava, Romania.

(118)    “Investigation of the Effect of the Balkan Interconnections on the Dynamic Performance of the Hellenic System” D. Georgiadis, N. Hatziargyriou, D. Fourlaris, I. Blanas, Th. Trastas, CIGRE Black Sea EL-NET Regional Meeting on “Large Regional Networks within the Black sea Basin and the European Interconnection in the third Millenium”, 10-15 June 2001, Suceava, Romania.

(119)    “Wind Power Development in Europe with Focus on Greece”, N. Hatziargyriou, SELIT Seminar on Electricity Interconnections Liberalization and Trade, 18-20 September 2001, Instanbul, Turkey

(120)    “Technical Guidelines for the Connection of Dispersed Generation to the Grid”, S. Papathanassiou, N. Hatziargyriou, “1st Balkan Power Conference BPC, 24-26 September 2001, Bled, Slovenia.

(121)    “Quality, Reliability and Cost-Effectiveness of Electrical Power Supply in Liberalized Energy Markets: A Thematic Network Proposal”, N. Hatziargyriou, J.T. Saraiva, International Seminar “Energy Market”, 19-20 Nov. 2001, Lodz, Poland.

1992 - 1996

1993

(23) “The Effect of Mutual Phase Coupling in Three-Phase Transformer Models”, J.M. Prousalidis, N.D. Hatziargyriou, B.C. Papadias, First European Conference on Power System Transients EPST’93, Lisbon, Portugal, 17-18 June 1993.

(24)”A Modelistic Consideration of the Interaction between Discharges in Cavities of Solid Dielectrics”, D.P. Agoris, N.D. Hatziargyriou, Eight International Symposium on High Voltage Engineering, Yokohama, Japan, August 23-27, 1993.

1994

(25)A probabilistic approach to control variable adjustment for power system planning applicationsHatziargyriouN.D.; KarakatsanisT.S.; Control, 1994. 4th International Conference Control ’94. Volume 1., Coventry, UK, 21-24 Mar 1994, Page(s): 733 –738.

(26) A new expert system based control tool for power systems with large integration of PVs and wind power plants Androutsos, A.; Bonin, J.C.; Dutton, G.; Gatopoulos, J.; Halliday, J.; Hatziargyriou, N.; Karagounis, E.; Kariniotakis, G.; Nogaret, E.; Papadopoulos, M.; Papathanassiou, S.; Pecas-Lopes, J.; Pligoropoulos, P.; Stavrakakis, G.; Photovoltaic Energy Conversion, 1994., Conference Record of the Twenty Fourth ; IEEE Photovoltaic Specialists Conference – 1994, 1994 IEEE First World Conference on , Volume: 1 , 5-9 Dec 1994 Page(s): 1052 -1055 vol.1.

(27) “Pattern Recognition versus Decision Trees Methods – A Case Study in Fast Dynamic Security Assessment of Autonomous Power Systems with a Large Penetration from Renewables”, N.D. Hatziargyriou, S.A. Papathanassiou, J.A. Pecas Lopes, V. Van Acker, Proceedings of ISAP’94, (Intelligent System Application to Power Systems), Montpellier, France, September 5-9, 1994.

(28) “Effect of Statistical Hypothesis Testing on the Reliability of Decision Trees for Security Assessment”, N.D. Hatziargyriou, S. Papathanassiou, Proc. of PMAPS’94, 4th Intern. Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Rio de Janeiro, Brazil, Sept. 25-30, 1994.

(29)  “Neural Networks Used for On-Line Dynamic Security Assessment of Isolated Power Systems with a Large Penetration from Wind Production – A Real Case Study”, J.A. Pecas Lopes, J.N. Fidalgo, V. Miranda, N. Hatziargyriou, Proc. of RSSC’94, Third International Workshop on “Rough Sets and Soft Computing”, San Jose, California, November 10-12, 1994.

1995

(30)“Fast Simulation of Power System Mid-Term Dynamics”, N.A. Fountas, N.D. Hatziargyriou, Proceedings of LSS’95, 7th IFAC/IFORS/IMACS Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications, London, UK, 11-13 July, 1995.

(31) “Interactive Gas Distribution Network Analysis”, C.A. Linardopoulos, N.D. Hatziargyriou, Proceedings of LSS’95, 7th IFAC/IFORS/IMACS Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications, London, UK, 11-13 July, 1995.

(32) “Derivation of Classification Structures for Fast Dynamic Security Assessment in Power Systems Using Genetic Algorithms”, J.A. Pecas Lopes, J.V. Ranito, Joao Neto, N. Hatziargyriou, Proceedings of SPT’95 (Stockholm Power Tech), Stockholm, June 18-22 1995

(33) “Features of Voltage Stability of Power Systems and Common Reasons of Voltage Collapse”, N.D. Hatziargyriou, B.C. Papadias, Proceedings of SPT’95 (Stockholm Power Tech), Stockholm, June 18-22 1995

(34) “Integrated Computer Environment for Economic and Technical Evaluation of Power System Interconnections”, G. Georgantzis, N. Hatziargyriou, Proceedings of SPT’95 (Stockholm Power Tech), Stockholm, June 18-22 1995

(35) “Investigation of Adverse Conditions for Long Line Energization”, B.C. Papadias, N.D. Hatziargyriou, C.D. Tsirekis, Proceedings of SPT’95 (Stockholm Power Tech), Stockholm, June 18-22 1995

(36)  “Fuzzy Steady State Security Assessment”, M.A. Matos, N.D. Hatziargyriou, J.A. Pecas Lopes, Proceedings of SPT’ 95 (Stockholm Power Tech), Stockholm, June 18-22 1995

(37)  “Geometrical Transformer Model Including Hysteresis”, J.M. Prousalidis, N.D. Hatziargyriou, B.C. Papadias, Proceedings of IPST’95 (Intern. Conference on Power System Transients), Sept. 3-7, 1995.

1996

(38)  “Επιδράσεις Σειριακής Αντιστάθμισης στη Λειτουργία Γραμμών Μεταφοράς”, Ε.Α. Λεωνιδάκη, Ν.Δ. Χατζηαργυρίου, Γ.Ι. Γεωργαντζής, Ελληνική Επιτροπή CIGRE Σύνοδος 95, Αθήνα 23-24 Νοεμβρίου 1995, Επανάληψη Πάτρα 6-7 Ιουνίου 1996.

(39)  “Μελέτη Υπερτάσεων Διακοπής Καλωδίων υπό Φορτίο – Εφαρμογή στο Υποβρύχιο Καλώδιο Χίου – Ψαρών”, Κ.Δ. Τσιρέκης, Ν.Δ. Χατζηαργυρίου, Ι.Μ. Προυσαλίδης, Β.Κ. Παπαδιάς, Ελληνική Επιτροπή CIGRE Σύνοδος 95, Αθήνα 23-24 Νοεμβρίου 1995, Επανάληψη Πάτρα 6-7 Ιουνίου 1996.

(40)  Transient simulation of series compensated EHV transmission lines for shortcircuit studies,GeorgantzisG.J.; HatziargyriouN.D.; LeonidakiE.A.; Electrotechnical Conference, 1996. MELECON ’96., 8th Mediterranean , Volume: 3 , 13-16 May 1996 Bari, Italy Page(s): 1584 -1587 vol.3.

(41)  “An Advanced Control System for Wind-Diesel Power Systems”, E. Nogaret, G. Stavrakakis, G. Kariniotakis, M. Papadopoulos, N. Hatziargyriou, A. Androutsos, S. Papathanassiou, , J. Pecas-Lopes, J. Halliday, G. Dutton, J. Gatopoulos, V. Karagounis, EWEC’96,Goeteborg, Sweden, 20-24 May 1996. (Poster Award)

(42)  “Application of Shunt Capacitor Banks as a Countermeasure to Voltage Collapse” L.T. Mano, N.D. Hatziargyriou, 31st Universities Power Engineering Conference UPEC’96, Iraklio, Crete, 18-20 September 1996.

(43)  “A Unified Simulation for Multiple Time-Scale Analytical Studies”, N.A. Fountas, N.D. Hatziargyriou, 31st Universities Power Engineering Conference UPEC’96, Iraklio, Crete, 18-20 September 1996.

(44)  “Development and implementation of an Advanced Control system for Autonomous Power Systems Including Renewable Power Sources” E. Nogaret, G. Stavrakakis, G. Kariniotakis, M. Papadopoulos, N. Hatziargyriou, A. Androutsos, S. Papathanassiou, , J. Pecas-Lopes, J. Halliday, G. Dutton, J. Gatopoulos, V. Karagounis, 31st Universities Power Engineering Conference UPEC’96, Iraklio, Crete, 18-20 September 1996.

(45)  “Wind Turbine Failures due to Lightning Strikes – Preliminary Results”, N. Hatziargyriou, N. Jenkins, I. Cotton, S. Haigh, J. Carter, M. Hancock, P. Jaquemotte,  ELAB’96, Oporto, 16-18 October 1996.

(46)  “Advanced Control for Optimal Operation of Isolated Wind Diesel Power Systems”, E. Nogaret, G. Stavrakakis, G. Kariniotakis, M. Papadopoulos, N. Hatziargyriou, A. Androutsos, S. Papathanassiou, , J. Pecas-Lopes, J. Halliday, G. Dutton, J. Gatopoulos, V. Karagounis, ELAB’96, Oporto, 16-18 October 1996. (Invited Contribution)

(47)    “Lightning Protection of Wind Turbines”, I Cotton, N Jenkins, S Haigh, N Hatziargyriou, M Hancock, J Carter and P Jaquemotte, 18th BWEA Annual Conference, Exeter, 1996.

(48)    “Probabilistic Load Flow for Voltage Collapse Analysis”, N.D. Hatziargyriou, M. Scutariu, CNE’96, Neptun, Romania, Sept. 1-5, 1996.

(49)    “AI in Power Systems – Selected Applications”, J. S. Zielinski, N.D. Hatziargyriou, J.A. Pecas Lopes, CAI’ 96, First Polish Conf. On Theory and Applications of Artificial Intelligence, Lodz, Poland, 19-21 December 1996.

1988 - 1991

1988

(13)  “Πιθανοτική Ροή Φορτίου σε Συστήματα με Παραγωγή από Ανεμογεννήτριες”, Θ.Σ.Καρακατσάνης, Ν.Χατζηαργυρίου, Τρίτο Εθνικό Συνέδριο γιά τις Ηπιες Μορφές Ενέργειας, σελ. 643-650, Θεσσαλονίκη, 9-11 Νοεμβρίου 1988

1989

(14)  “Ηλεκτρικοί Υπολογισμοί Δικτύων Διανομής με τη Βοήθεια των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών”, Ν. Χατζηαργυρίου, Τεχνική Συνάντηση γιά Θέματα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αθήνα, 27-28 Φεβρουαρίου 1989

(15)  “Repercussions from the Connection of Wind Turbines to the  Local Grid”, M. Papadopoulos, N.D. Hatziargyriou, Proceedings of IEEE MELECON ’89 Conference, Lisbon, 11-13 April 1989

(16)  “Γραφικός Σχεδιασμός Συστημάτων”, Ν. Χατζηαργυρίου, Τεχνική Ημερίδα IEEE Ελλάδας-Κύπρου με θέμα Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Λευκωσία, Κύπρος, 3 Ιουνίου 1989.

(17)  “Ανάλυση της Λειτουργίας των Προστασιών Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη Βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή”, Ν. Νικολόπουλος, Μ. Παπαδόπουλος, Ν. Χατζηαργυρίου, Ελληνική Επιτροπή CIGRE, Σύνοδος 89, Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 1989, Επανάληψη στην Κοζάνη, 27-28 Σεπτεμβρίου 1990

(18)  “Μελέτη των Φαινομένων Διακοπής Τριφασικού Μετασχηματιστή Φορτισμένου με Επαγωγικό Πηνίο Ισχύος με Χρήση του Προγράμματος EMTP”, Ι.Α. Μπακόπουλος, Ν.Δ. Χατζηαργυρίου, Β.Κ. Παπαδιάς, Ελληνική Επιτροπή CIGRE, Σύνοδος 89, Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 1989, Επανάληψη στην Κοζάνη, 27-28 Σεπτεμβρίου 1990

1991

(19)  “Interactive Analysis of Distribution Systems with Dispersed Aeolic Generation”, N.D. Hatziargyriou, 1st Luso-Afro-Brazilian Workshop on Energy Distribution Network Planning and Operation, 21-23 March 1991, Oporto, Portugal, (Προσκεκλημένη Ανακοίνωση)

(20)  “VPL: Μία Αλληλοδραστική Γλώσσα Επεξεργασίας Διανυσμάτων”, Γ. Κοντοπίδης, Ν. Χατζηαργυρίου, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, Αθήνα, Ιούνιος 1991

(21)   “Cold Load Pickup Studies in Extended Distribution Networks”, N.D. Hatziargyriou, M. Papadopoulos, MELECON’91, May 22-24, 1991, Ljubljana, Yugoslavia

(22)  “VPL: A Vector Processing Language and its Application in Solving Power System Problems”, N. Hatziargyriou, G. Kontopidis, IMACS – IFAC Symposium on Parallel and Distributed Computing in Engineering Systems, P.D.COM’91, 23-28 Ιουνίου 1991, Corfu, Greece

1983 - 1987

1983

(1)  “An Advanced Algorithm for Fault Level Calculations in Industrial Power  Systems”, N.D.Hatziargyriou, A.E.Efthymiadis, Proc. IEEE MELECON 83 Conference, Athens, May 1983

(2)  “Graphics Based Power System Analysis”, N.D.Hatziargyriou, G.C.Contaxis, B.C.Papadias, Proc. IEEE MELECON 83 Conference, Athens, May 1983

(3)  “Graphics Aided Interactive Analysis for Power System Design and Planning”, N.D.Hatziargyriou, G.C.Contaxis, B.C.Papadias, Proc. IASTED EES’ 83 Symposium, Athens, August 1983

(4)  “Graphic Facilities for Power System Monitoring”, N.D.Hatziargyriou, C.C.Lefas, Proc. IASTED MECO’83 Symposium, Athens, August 1983

1984

(5)  “Facilities to Update the Power Network Representation”,  N.D.Hatziargyriou, C.C.Lefas, Proc. of International ’84 Athens Summer Conference, AMSE, June 1984

(6)  “Microcomputer Control of Hydrogenerators”, C.C.Lefas, N.D.Hatziargyriou, Proc. DIGITECH’84, Patras, July 1984.

(7)  “Off-Line Entry for Large Power Network Operation”, N.D.Hatziargyriou, Proc. IASTED TELECON’84, Halkidiki, August 1984

1986

(8)  “An Interactive Approach to the Unit Commitment and Economic Dispatch Problem Considering Security Constraints”, S.Kavatza, N.D.Hatziargyriou, Proc. IEEE EUROCON’86 Conference, Paris, April 1986

(9)  “Interactive Optimal Thermal Unit Commitment Based on a Truncated Dynamic Programming Method”, N.D.Hatziargyriou, S.Kavatza, V.Tsintzilonis, Proc. IASTED Int. Conf. on “Computers and their Applications for Development”, Taormina, September 1986

(10)    “ML: A Multilingual Multiuser Operating System Filter for Solving Incompatibility Problems”, J.Samiotakis, H.Pinga, N.Hatziargyriou, Proc. IASTED Int. Conf. on “Computers and their Applications for Development”, Taormina, September 1986

1987

(11) “Power System Load Flow Equivalents for the Hellenic Transmission System”, P.Lekka, N.D.Hatziargyriou, G.C.Contaxis, Proc. of IEEE MELECON’87 Conf., Rome, March 1987

(12)  “Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με Πλήρεις Γραφικές  Αλληλοδραστικές Μεθόδους”, Μ.Ε. Παπαδάκης, Ν.Δ. Χατζηαργυρίου, Β.Κ. Παπαδιάς, Πρώτο Εθνικό Συμπόσιο Αυτοματισμού και Ρομποτικής, Τόμος Β, σελ. 199-209, 16-18 Δεκεμβρίου 1987

Βιβλία – Κεφάλαια Βιβλίων

2015

2015

(2) “Overview of Distributed Energy Resources”, Nikos D. Hatziargyriou, Erietta I. Zountouridou, Athanasios Vassilakis, Panayiotis Moutis, Christina N. Papadimitriou, and Anestis G. Anastasiadis, Smart Grid Handbook. Edited by Chen-Ching Liu, Stephen McArthur and Seung-Jae Lee, 2016 John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 978-1-118-75548-8.

(3) “Microgrids in Distribution”, Nikos D. Hatziargyriou, Vasilis A. Kleftakis, Christina N. Papadimitriou, and George M. Messinis, Smart Grid Handbook. Edited by Chen-Ching Liu, Stephen McArthur and Seung-Jae Lee, 2016 John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 978-1-118-75548-8.

(4) “Chapter 1. Smart Energy – Smart Grid Research and Projects Overview”, Ilias LAMPRINOS, Nikos HATZIARGYRIOU, and Hong SUN, IET Book “Smarter Energy: from Smart Metering to the Smart Grid”.

(5) “Chapter 10. Game theory approaches for demand side management in the smart grid”, Georgia Assimakopoulou, Nikos D. Hatziargyriou, IET Book “Smarter Energy: from Smart Metering to the Smart Grid”.

(6) “Chapter 2.4. Energía: conocimientos libres, energía distribuida y empoderamiento social para un cambio de matriz energética”, G. Dafermos, P. Kotsampopoulos, K. Latoufis, I. Margaris, B. Rivela, F. P. Washima, P. Ariza-Montobbio, J. López. Book: “Buen Conocer – FLOK Society. Modelos sostenibles y políticas públicas para una economía social del conocimiento común y abierto en el Ecuador”, Publisher: IAEN – CIESPA, 2015, ISBN 978-9942-21-120-0.

2014

2014

(1) “Microgrids: Architectures and Control”, Editor N. Hatziargyriou, IEEE-Wiley and Sons, Jan. 2014.