Ολοκληρωμένα
Τίτλος Project Χρηματοδότης Περίοδος
Σύστημα Οικονομικής και Ενεργειακής Ανάλυσης της λειτουργίας  των μη-διασυνδεδεμένων Νήσων ΔΕΔΔΗΕ 2012 – 2013
Σύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Ισχύος Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ 2012 – 2013
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα Ηλεκτρονικών Μετρητών και Φωτοβολταϊκών Μετατροπέων ΔΕΔΔΗΕ 2012 – 2013
Διαχείριση Δεδομένων Ηλεκτρονικών Μετρητών εγκατεστημένων στο Δίκτυο Μέσης Τάσης ΔΕΔΔΗΕ 2012 – 2013
Ανάπτυξη on-line εργαλείου υποστήριξης για τις Μη-Διασυνδεδεμένες Νήσους ΔΕΔΔΗΕ 2012 – 2013
Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας EAC, ΓΓΕΤ 2006 – 2007
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος Επίβλεψης και Ελέγχου Αυτόνομου Συστήματος Παροχής Ισχύος ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕ 2006 – 2007
Μελέτη Γείωσης Αιολικού Πάρκου Κεφαλονιάς ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ 2003 – 2003
Εκπόνηση Μελέτης για την Ανάλυση και Βελτίωση της Ποιότητας Ισχύος ΔΕΗ 2000 – 2001
Μελέτη και Ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου και Διαχείρισης Φορτίου σε Συστήματα με σημαντική διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΔΕΗ-ΔΕΜ 1998 – 1999
Αντικεραυνική Προστασία Αιολικών Πάρκων ΔΕΗ 1998 – 1999
Μελέτη Γειώσεων Αιολικών Πάρκων Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 1998 – 1999
GINA – Πρόγραμμα Ανάλυσης ΣΗΕ σε Αλληλοδραστικό, Γραφικό Περιβάλλον (Μόνιμη Κατάσταση) ΔΕΗ 1997 – 1999
Αλγόριθμοι Αυτοματοποίησης Δικτύων Διανομής ΑΜΠΕΡ ΑΕ 1998 – 1998
Lightning Protection of Wind Turbines ΓΓΕΤ 1996 – 1998
Προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για την Αποκατάσταση Ηλεκτρικού Συστήματος Μεταφοράς μετά από Γενική Διακοπή Ισχύος (Black Out) ΓΓΕΤ, ΔΕΗ, ΣΥΝ ’91-92 1994 – 1997
Ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας των Μαγνητικών Πυρήνων των Μετασχηματιστών Διανομής με χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης ΓΓΕΤ, ΣΝΕΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΔ, ΥΠΕΡ 1994           –
 Αυτόματη Ανάλυση Μετεωρολογικών Χαρτών – Διαγραμμάτων και Αυτοματοποίηση της Σχεδίασης του Χάρτη Σημαντικού Καιρού ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ ’89 1991 – 1993