Ολοκληρωμένα
 Τίτλος Project Χρηματοδότης Περίοδος
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΗΚ 2007 – 2008
Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ΑΗΚ 2006 – 2007
Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας Νησιωτικών Συστημάτων με Μεγάλη Διείσδυση Αιολικής Ενέργειας EFACEC Engenharia SA 2006 – 2007
Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη Χρήση Κυψελών Καυσίμου και Υδρογόνου με Μηδενικές Εκπομπές Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου 2004 – 2007
 Εκπόνηση Έργου για Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη Συνολικής Παραγωγής του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου ΑΗΚ 2004 – 2006
 Καθορισμός Χαρακτηριστικών Ρυθμιστικών Στροφών μέσω Μετρήσεων Δυναμικής Συμπεριφοράς του Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ΑΗΚ            –
 Μελέτες Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου ΔΜΣ Κύπρου            –
Κανόνες Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής ΑΗΚ 2003 – 2003
 Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Φορτίου στην Αναπτυσσόμενη Αγορά Ενέργειας ΓΓΕΤ, πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας -Πολωνίας 2001 – 2003
Καθορισμός Χαρακτηριστικών Ρυθμιστικών Στροφών μέσω Μετρήσεων Δυναμικής Συμπεριφοράς του Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ΑΗΚ 2001 – 2002
Εξελιγμένες Τεχνικές Ανάλυσης Σφαλμάτων & Προστασίας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΓΓΕΤ, πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας – Σλοβενίας 1998 – 2000
Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Ανάπτυξης και Εφαρμογής Ήπιων Μορφών Ενέργειας στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου ΓΓΕΤ 1996 – 1998
Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Ανάπτυξης και Εφαρμογής Ήπιων Μορφών Ενέργειας στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου ΓΓΕΤ, πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 1995 – 1997