Τρέχοντα

ERIGrid 01/11/2015- 31/05/2020 https://erigrid.eu/
CROSSBOW 01/11/2017 – 31/10/2021 http://crossbowproject.eu/
WiseGRID
01/11/2016 – 30/04/2020 https://www.wisegrid.eu/
GriDSOL 01/10/2016 – 31/09/2019 http://www.gridsolproject.eu/
Shar-Q 01/11/2016 – 30/10/2019 http://www.sharqproject.eu/
TESTBED 01/2017 – 12/2019 https://testbed-rise.com/
iDistributedPV 09/2017 – 03/2019 http://www.idistributedpv.eu/
coordiNet 01/2019 – 06/2022 image.png
Compile
11/2018 – 04/2022

Ολοκληρωμένα

Τα υπογραμμισμένα projects ολοκηρώθηκαν υπό το συντονισμό του ΕΜΠ:

NobelGrid
01/01/2015 – 31/07/2018 https://nobelgrid.eu
Cotevos 01/09/2013 – 01/03/2015 http://cotevos.eu/
SmartKey 01/11/2012 – 30/04/2015
SmarterEMC2
http://www.smarteremc2.eu/
FastInCharge
01/10/2012 – 30/09/2015 http://www.fastincharge.eu/
BEAMS 01/10/2011 – 31/03/2014
DERri 01/09/2009 – 31/08/2013 http://www.der-ri.net/
MERGE 01/10/2010 – 31/12/2011 http://www.ev-merge.eu/
IRENE 01/09/2008 – 31/08/2012
SMART-house  01/09/2008 – 28/02/2011
SEESGEN-ICT 01/05/2009 – 31/05/2011
SafeWind 01/09/2008 – 31/08/2012 http://www.safewind.eu/index.php
Anemos Plus 01/01/2008 – 30/06/2011 http://www.anemos-plus.eu/
INTEGRAL 01/11/2007 – 28/02/2011
TEMPUS-JADES 01/09/2007 – 31/08/2009
STORIES 01/11/2007
DISTRES   01/01/2007 – 31/12/2009
MORE MICROGRIDS  01/01/2006 – 31/12/2009 http://www.microgrids.eu/
RISE 01/12/2004 – 30/11/2007
DER-Lab 01/12/2005 – 31/10/2011 http://www.der-lab.net/
VPBC-RES 01/01/2005 – 31/12/2007
EU-DEEP  01/01/2004 – 30/06/2009
IRED 2004 – 2008 http://www.ired-cluster.org/
TEMPUS-CEFES 01/09/2004 – 31/08/2007 http://www.cefes.untz.ba/ `
MICROGRIDS 01/01/2003 – 31/12/2005 http://www.microgrids.eu/
MORE CARE 01/03/2000 – 28/02/2003
CARE 01/02/1997 – 31/07/1999
RESPIRE 01/03/2003 – 28/02/2006
ANEMOS 01/10/2002 – 30/09/2006
DISPOWER 01/01/2001 – 31/12/2005 http://www.dispower.org