Επικοινωνία

email: eavlon@power.ece.ntua.gr

τηλέφωνο: +30 210 772 3699

fax: +30 210 772 3968

Διεύθυνση

Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας –

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών –

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα