Εργαστήριo για τις ενεργειακές κοινότητες από την Greenpeace Greece – “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”.

Η Greenpeace διοργάνωσε εργαστήριο για τις ενεργειακές κοινότητες, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκστρατείας της για την κλιματική κρίση. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλοίο της οργάνωσης, Rainbow Warrior στο λιμάνι του Πειραιά (Μαρίνα Ζέας).
Στόχος του εργαστηρίου ήταν να ενημερώσει για τα οφέλη των ενεργειακών κοινοτήτων και να παρουσιάσει σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα.

H SmartRUE στα πλαίσια των δραστηριοτήτων υποστήριξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων παρουσίασε τις ερευνητικές της δραστηριότητες σχετικά με τις ενεργειακές κοινότητες και μοιράστηκε με τους υπόλοιπους ομιλητές την εμπειρία του αναφορικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο καθώς και πιθανές ευκαιρίες για την περεταίρω ενίσχυση του.