Περιβάλλον προσομοίωσης Controller-Hardware-In-the-Loop (CHIL)

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στα μικροδίκτυα και τη διεσπαρμένη παραγωγή, η ερευνητική ομάδα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και τη μελέτη προηγμένων αλγορίθμων ελέγχου για ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος (DC/DC, DC/AC, AC/DC/AC κ.λ.π.). Με βάση τον ψηφιακό προσομοιωτή πραγματικού χρόνου (RTDS) και έναν εξωτερικό ελεγκτή (Triphase controller), είναι δυνατόν να μελετηθούν προσεκτικά οι αλγόριθμοι ελέγχου των μετατροπέων ισχύος, σε ένα περιβάλλον που αποκαλύπτει «κρυφές» αδυναμίες και βλάβες στο σχεδιασμό τους. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός του αλγορίθμου ελέγχου πραγματοποιείταιται στον εξωτερικό ελεγκτή ενώ τα ηλεκτρονικά ισχύος προσομοιώνονται στο RTDS. Η επικοινωνία μεταξύ των δύο συστημάτων επιτυγχάνεται μέσω αναλογικών και ψηφιακών σημάτων.