Στέλλα Σαρρή

Στυλιανή Σαρρή

Συνεργάτης – Παλαιό Μέλος
Image

Η Δρ. Στυλιανή Σαρρή αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 2011 και πήρε το Διδακτορικό της Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) το 2016. Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού της, εργάσθηκε σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα, όπως το C-DAX FP7 European project και το NanoTera S3 Grid και επέβλεψε 8 διπλωματικές και μεταπτυχιακές διατριβές. Συμμετείχε επίσης, στη διδασκαλία των μαθημάτων “Smart Grids Technologies” and “Eurotech Winter School: Integrated Approaches to Energy Systems”. Σήμερα απασχολείται ως ερευνήτρια του ΕΠΙΣΕΥ, ενώ παράλληλα εργάζεται στην Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στη Μονάδα Παρακολούθησης Αγορών και Ανταγωνισμού, σε θέματα όπως: εφαρμογή του “μοντέλου-στόχου”, μηχανισμοί αποζημίωσης δυναμικότητας, ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην αγορά κλπ. Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 2011. Τα κύρια ερευνητικά της ενφιαφέροντα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, λειτουργία και έλεγχο του ηλεκτρικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο με έμφαση στην εκτίμηση κατάστασης ενεργών δικτύων διανομής. Επίσης, δουλεύει ερευνητικά στην ανάπτυξη μοντέλων πραγματικού χρόνου, τεχνικές πρόβλεψης φορτίου και ενσωμάτωση μεθόδων μαθηματικής ανάλυσης σε εφαρμογές συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

Περιοδικά:
 • S. Sarri, L. Zanni, M. Popovic, J-Y. Le Boudec, and M. Paolone, “Performance Assessment of Linear State Estimators Using Synchrophasor Measurements”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 65, no. 3, pp: 535-548, 7 January, 2016.
 • W. K. Chai, N. Wang, K. V. Katsaros, G. Kamel, S. Melis, M. Hoefling, B. Vieira, P. Romano, S. Sarri, T. Tesfay, B. Yang, F. Heimgaertner, M. Pignati, M. Paolone, M. Menth, G. Pavlou, E. Poll, M. Mampaey, H. Bontius, and C. Develder, “An Information-Centric Communication Infrastructure for Real-Time State Estimation of Active Distribution Networks”, IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 6, no. 4, pp: 2134-2146, 20 February, 2015.
Συνέδρια:
 • S. Sarri, N.D. Hatziargyriou, “Interdependencies between Smart Grids and Electricity Markets: European Status Quo”, Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER) 2018, Dubrovnik, Croatia, 12-15 November, 2018.
 • S. Sarri, “Formulation of the Measurement Noise Covariance Matrix in Linear State Estimation”, IEEE International Energy Conference (ENERGYCON) 2018, Limassol, Cyprus, 3-7 June, 2018.
 • K. Christakou, M. Pignati, R. Rudnik, S. Sarri, J.-Y. Le Boudec and M. Paolone, “Hardware-in-the-loop validation of the grid explicit congestion notification mechanism for primary voltage control in Active Distribution Networks”, 19th Power Systems Computation Conference (PSCC), Genoa, Italy, June, 2016.
 • S. Sarri, M. Pignati, P. Romano, L. Zanni, and M. Paolone, “A Hardware-in-the-Loop Test Platform for the Performance Assessment of a PMU-based Real-Time State Estimator for Active Distribution Networks”, 2015 IEEE PowerTech Conference, Eindhoven, Netherlands, 29 June - 2 July, 2015.
 • M. Pignati, M. Popovic, S. Barreto, R. Cherkaoui, G. D. Flores, J-Y Le Boudec, M. Mohiuddin, M. Paolone, P. Romano, S. Sarri, T. Tesfay, D.-C. Tomozei, and L. Zanni, “Real-Time State Estimation of the EPFL-Campus Medium-Voltage Grid by Using PMUs”, 6th IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies (ISGT) USA, Washington DC, USA, 17-20 February, 2015.
 • S. Sarri, and M. Paolone, “Methods and Performance Assessment of PMU-based Real-Time State Estimation of Active Distribution Networks”, 2014 Annual Conference of the Swiss Competence Center for Energy Research - Future Swiss Electrical Infrastructure (SCCER-FURIES), Lausanne, Switzerland, 15 December, 2014.
 • M. Pignati, L. Zanni, S. Sarri, R. Cherkaoui, J-Y. Le Boudec and M. Paolone, “A pre-estimation filtering process of bad data for linear power systems state estimators using PMUs”, Power Systems Computation Conference (PSCC), Wroclaw, Poland, 18-22 August, 2014.
 • L. Zanni, S. Sarri, M. Pignati, R. Cherkaoui, and M. Paolone, “Probabilistic Assessment of the Process-Noise Covariance Matrix of Discrete Kalman Filter State Estimation of Active Distribution Networks”, 2014 International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS), Durham, U.K., 7-10 July, 2014.
 • M. Paolone, M. Pignati, P. Romano, S. Sarri, L. Zanni, and R. Cherkaoui, “A Hardware-in-the-Loop Test Platform for the Real-Time State Estimation of Active Distribution Networks using Phasor Measurement Units”, 2013 Cigré SC6 Colloquium, Yokohama, Japan, 6-9 October, 2013.
 • S. Sarri, M. Paolone, R. Cherkaoui, A. Borghetti, F. Napolitano, and C. A. Nucci, “State Estimation of Active Distribution Networks: Comparison Between WLS and Iterated Kalman-Filter Algorithm Integrating PMUs”, 2012 3rd IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies (ISGT) Europe, Berlin, Germany, 14-17 October 2012.
 • Σ. Σαρρή, Ε. Τσιρανίδου, “Microturbine Characteristics and Their Application in Combined Heat and Power (CHP)”, 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΦΗΜΜΥ), Αθήνα, 18-19 Απριλίου, 2008.
Βιβλία:
 • “Advances in Power System Modelling, Control and Stability Analysis”, Κεφάλαιο 8 “Static and recursive PMU-based State Estimation Processes for transmission and distribution grids”, Εκδοτικός οίκος: Institute of Engineering and Technology - IET, ISBN: 978-1-78561-001-1.

Γιώργος Κιόκες

Γιώργος Κιόκες

Διδάκτορας Ερευνητής
Image
O Δρ. Γεώργιος Κιόκες αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολογίας στο ΤΕΙ Πειραιά το 2000. Στην συνέχεια το 2004 αποφοίτησε από την σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Ε.Μ.Π. με κατεύθυνση Τηλεπικοινωνίες. Το 2009 έλαβε τον διδακτορικό του δίπλωμα στο αντικείμενο των ασύρματων επικοινωνιών με εφαρμογή μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων FPGA από την σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ. Το 2012 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στα στην Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων (Τεχνοοικονομικά Συστήματα) της Σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ. Τέλος είναι τελειόφοιτος στο τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (06/2004) και της ΙΕΕΕ. Συνεργάζεται με το ΕΠΙΣΕΥ στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων της ευρωπαϊκής ένωσης (PREVENT, WILLWARN, ADAS, SMART-VEI, ΕriGrid κ.α.) από το 2005 έως σήμερα. Ο τομέας απασχόλησης του είναι τα συστήματα μετάδοσης της πληροφορίας και πιο συγκεκριμένα οι εφαρμογές τηλεπικοινωνιών στο φυσικό επίπεδο και τα συστήματα υψηλών συχνοτήτων. Από το 2014 είναι μέλος ΕΕΔΙΠ της σχολής Ικάρων του τμήματος Αεροπορικών Επιστήμων με γνωστικό αντικείμενο Τηλεπικοινωνίες. Έχει διδάξει ως ωρομίσθιος καθηγητής στο ΤΕΙ Πειραιά, στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και στην Σχολή Τεχνικών Αξιωματικών της Αεροπορίας για πάνω από 10 έτη, ενώ έχει επιβλέψει πάνω από 40 διπλωματικές εργασίες.
 

Δημοσιεύσεις


Περιοδικά:

 • G. C. Kiokes, A. Amditis, N. K. Uzunoglu, “Performance evaluation of ofdm - 802.11p system for vehicular communications” Journal IET intelligent transport systems (Issue 4 - December 2009)
 • G. C. Kiokes, G. Economakos, A. Amditis, N.K. Uzunoglu, “A comparative study of IEEE 802.11p PHY coding schemes and FPGA implementation for inter vehicle communications” International Journal on Modern Traffic and Transportation Engineering Research (MTTER) pub. Date: 2013- 4-8, 2013 vol.2 no.2
 • George c. Kiokes , Erietta I. Zountouridou , George S. Kliros , and Nikolaos D. Hatziargyriou ‘Energy consumption analysis of wireless access technologies for V2G communications’ Journal of Applied Electromagnetism’ (JAE), vol. 15,no.1, 2013
 • Panagiotis k. Gkonis, George kiokes ‘Performance of Mimo-WCDMA multicellular networks with ideal power control’ Wireless Personal Communications, 11/2013 Springer science + business media NEW YORK 2013 (MOST IMPORTANT PUBLICATION)
 • G. Kiokes, C. Vossou, P. Chatzistamatis, S. M. Potirakis, S. Vassiliadis, K. Prekas, G. Tuna, K. Gulez ‘Performance evaluation of communication protocol for vital signs sensors used for the monitoring of athletes’ International Journal of Distributed Sensor Networks, Hindawi Publishing Corporation, MAY 2014 (MOST IMPORTANT PUBLICATION)
 • E. Zountouridou, G. kiokes, S. Tsakalis, P. Georgilakis, N. Xatziargyriou ‘Offshore Floating Wind Parks in the Deep Waters of Mediterranean Sea’, No paper RSER-D-14-00151R1 Elsevier Renewable & Sustainable Energy Reviews, 51:433-448 • NOVEMBER 2015
 • George kiokes, Erietta Zountouridou ‘A Comparative Study of LDPC Coding Schemes and FPGA Implementation for Inter Vehicle Communications' No paper: ELL-2015-0838.R4, IET Electronics Letters, doi: 10.1049/el.2015.0838
 • George kiokes, Panayiotis Gkonis, Erietta Zountouridou, ‘A comparative study of wireless communication protocols for monitoring vital signs in athletes in a soccer field’ paper ID: 5804-713, WSEAS Transactions on Communications, VOLUME 14, 2015(ART. #50):PP. 433-440 • DECEMBER 2015
 • E. Zountouridou, G. kiokes, S. Tsakalis, P. Georgilakis, N. Xatziargyriou ‘Floating Wind Parks Technology’ Technical Review Greek Magazine, volume 369, Monday, 28 December 2015
 • George kiokes, ‘A Priority Based Next Generation Networks (NGNs) Simulation Study for Quality of Service Benefits’ WSEAS Transactions on Computers, ISSN / E-ISSN: 1109-2750 / 2224-2872, Volume 16, 2017, Art. #32, pp. 278-286
 
Συνέδρια:
 • G. C. Kiokes, A. Amditis, N. K. Uzunoglu, “Simulation based Performance Analysis of OFDM - 802.11p System for Vehicular Communications” 10th International Conference on Application of Advanced Technologies in Transportation, May 2008, Athens, Greece.
 • G. C. Kiokes, G. Economakos A. Amditis, N. K. Uzunoglu, “Recursive Systematic Convolutional Code Simulation for Ofdm - 802.11p System and Implementation in Xilinx Fpga Using System Generator”12th IEEE Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), Patra, Greece, 27-29 August 2009.
 • George Kiokes, Nikolaos K. Uzunoglu “Development of a Simulation Environment for Vehicular Communications, Implementation of FEC Coding Chain in Xilinx FPGA based on IEEE 802.11p Standard” 10th IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks, 6/2009 (Best paper AWARD) Kos, Greece.
 • A. Amditis, G. C. Kiokes, N. K. Uzunoglu “Αn fpga-based physical layer implementation for vehicle-to-vehicle (V2V) communication” 2010 European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2010), August 23-27 2010, Aalborg, Denmark.
 • G. C. Kiokes, G. Economakos A. Amditis, N. K. Uzunoglu “Design and Implementation of an OFDM System for Vehicular Communications with FPGA Technologies’’ 6th IEEE International conference on Design & Technology of Integrated Systems in nanoscale era (DTIS'11) April 2011, Greece.
 • G. C. Kiokes, G. Economakos A. Amditis, N. K. Uzunoglu “Performance analysis and complexity study of LDPC and Turbo Coding schemes for Inter Vehicle Communications“ 11th IEEE International Conference on ITS Telecommunications August 2011, St. Petersburg, Russia
 • E. Zountouridou, G. C. Kiokes, N. Xatziargyriou “A Comparative Study of Wireless Technologies for V2G Communications“ 16th IEEE International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems, September 2011, Crete, Greece.
 • George C. Kiokes, Erietta I. Zountouridou, George S. Kliros, Nikolaos D. Hatziargyriou ‘’Energy Consumption Analysis of Wireless Access Technologies for V2G Communications’’ 7thINTERNATIONAL CONFERENCE on Communications, Electromagnetics and Medical Applications (CEMA’12), Athens , Greece.
 • George C. Kiokes, Panagiotis Gkonis, Nikolaos Uzunoglu ‘Simulation modelling and analysis of Physical Layer Coding Schemes for V2X Applications’ 7th INTERNATIONAL CONFERENCE on Communications, Electromagnetics and Medical Applications (CEMA’12), Athens , Greece.
 • Panagiotis Gkonis, George Kiokes ‘On the Capacity of MIMO-WCDMA Multicellular Networks with Ideal Power Control’’ 7th INTERNATIONAL CONFERENCE on Communications, Electromagnetics and Medical Applications (CEMA’12), Athens , Greece.
 • C. Papadimitriou, Α. Dimeas, E. Zountouridou, G. Kiokes, N. Hatziargyriou ‘Optimization & Sensitivity Analysis of Microgrids using HOMER software-A Case Study’, IET 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, November 2014, Athens , Greece.
 • E. Zountouridou, G. Kiokes, C. Papadimitriou, Α. Dimeas, N. Hatziargyriou ‘Floating Wind Parks Technology’, IET 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, November 2014, Athens , Greece.
 • F. Dova, Α. Dimeas, G. Kiokes, N. Hatziargyriou, ‘ Smart Solutions For Smart Neighborhoods’ IET 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, November 2014, Athens , Greece.
 • R.G. Gogou, A. L. Dimeas, N. D. Hatziargyriou, G. Messinis, G. C. Kiokes, ‘Energy Management in Facilities: BEAMS’ IET 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, November 2014, Athens , Greece.
 • Gurkan Tuna, Esra Kaya, George Kiokes, Kayhan Gulez, V. Çagrı Güngör, ‘Performance Evaluations of Next Generation Networks for Smart Grid Applications’ IEEE International Istanbul Smart Grid Congress and Fair, Istanbul, April, 2015.
 • Christoforos Economakos, George Kiokes and George Economakos ‘Using Advanced FPGA SoC Technologies for the Design of Industrial Control Applications’ IEEE Sixth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2015) 6- 8 July 2015, Corfu, Greece.
 • George Kiokes, Erietta Zountouridou, Christina Papadimitriou, Aris Dimeas, Nikolaos Hatziargyriou ‘Development of an Integrated Wireless Communication System for Connecting Electric Vehicles to the Power Grid’ 2015 IEEE International Symposium on Smart Electric Distribution Systems and Technologies (EDST 2015) - CIGRE SC C6 Colloquium, to be held in Vienna, AUSTRIA September 8 to September 11, 2015
 • Gurkan Tuna, George C. Kiokes, Erietta I. Zountouridou, and V. Cagri Gungor, "Next Generation Networks for Telecommunications Operators Providing Services to Transnational Smart Grid Operators," ICINCO 2015- 12th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Colmar, France, July 21-23, 2015.
 • George Kiokes, Aris Dimeas “5G and Energy Network Operators- Key Points”, ‘5G Summit’, Keynote Speaker , 23/24.11.216 Deutsche Telecom AG in Bohn Germany.
 • George Kiokes, Erietta I. Zountouridou, Aris Dimeas, Nikolaos Hatziargyriou ‘A Real Time Co Simulation Platform for Smart Grid Communication Protocols Performance Analysis’ 13th IEEE PES PowerTech Conference, 23- 27 June 2019 Politecnico di Milano, MILANO, ITALY (under review progress)
Βιβλία:
 • G. C. Kiokes, ‘NOVEL COMPARATIVE STUDY OF DIFFERENT CODING ALGORITHMS AND IMPLEMENTATION ISSUES THROUGH FPGA TECHNOLOGY FOR WIRELESS VEHICULAR APPLICATIONS’, Book Title ‘Vehicle-to-Vehicle and Vehicle-to-Infrastructure Communications: A Technical Approach’. Publisher: Taylor& Francis LLC, CRC Press, 2017, 711 Third Avenue, New York, NY 10017.
 • George c. Kiokes, ‘DESIGN METHODOLOGIES COMPARISON OF AN OFDM SYSTEM AND IMPLEMENTATION ISSUES USING FPGA TECHNOLOGY FOR VEHICULAR  COMMUNICATIONS, Book Title ‘Vehicle-to-Vehicle and Vehicle-to-Infrastructure Communications: A Technical Approach’. Publisher: Taylor& Francis LLC, CRC Press, 2017, Third Avenue, New York, NY 10017.
 • Kiokes G., “Electromechanical Installations” (45 pages in Greek language), Hellenic Air Force Academy, Athens, Greece, YAE Publications 2015.
 • Papakannelos P, Kiokes G., “Telecommunications Laboratory Exercises”, Department of  Electronics, Electric Power and Telecommunications, Hellenic Air Force Academy, Athens, Greece. YAE Publications 2015.
 • Mparmparosou M., Kiokes G, “Completed Circuits Calculation and Manufacture Laboratory Exercises, ‘Department of Electronics, Electric Power and Telecommunications, Hellenic Air Force Academy, Athens, Greece, YAE Publications 2015.
 • Kiokes G.,“Electric Systems Automations”, School of Air Force Non-commissioned Officers, Athens, Greece, YAE Publications 2015.
 • Kaminaris St., Koukouvinos K., Kiokes G., (112 pages in Greek language) “Internal Electric Installations”, Notes for Laboratory Course, 2011, Department of Electrical Engineering, Piraeus University of Applied Sciences, Athens, Greece.

Ρεβέκκα Γκόγκου

Ρεβέκκα Γκόγκου

Ερευνητική Συνεργάτης
Image

Η Ρεβέκκα Γκόγκου είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός. Αποφοίτησε το 2009 από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εργάστηκε στη ΔΕΗ στο τμήμα Σύνδεσης Χρηστών ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (2010-2011). Το 2013 έλαβε την πιστοποίηση μόνιμου Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων και αναλαμβάνει ενεργειακές μελέτες και επιθεωρήσεις. Παράλληλα  συνεργάζεται με το εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την αποδοτική ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και την αξιολόγηση  εφαρμογών “smart grid” (ΒΕΑMS, SmartKYΕ). Παράλληλα, παρακολουθεί το  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές» όπου αναμένεται να ολοκληρώσει το 2015. Ανάμεσα στα επιστημονικά ενδιαφέροντά της είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας σε Κτίρια, smart grids, Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας σε απομονωμένα συστήματα, επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών.

Δημοσιεύσεις


 • «Σεισμική Αποτίμηση Μνημείων – Μέθοδοι Επισκευής και Ενίσχυσης» περιοδικό ΣΠΜΕ (Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος)