Ηγυσώ Ζαφειράτου

Διδάκτορας Ερευνήτρια

  igyso.zafeiratou@gmail.com
+30 210 772 1499

Image

Η Ηγυσώ Ζαφειράτου είναι διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με κατεύθυνση Φυσικό Εφαρμογών. Tο 2014 απέκτησε το Μεταπτυχιακό τίτλο στην Ενεργειακή Φυσική από το Πολυτεχνείο της Γκρενόμπλ της Γαλλίας (Grenoble INP). Το 2020 απέκτησε το διδακτορικό της τίτλο στον Αυτόματο Έλεγχο για Μικροδίκτυα από το Πολυτεχνείο της Γκρενόμπλ. Το διδακτορικό της πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο LCIS και αφορούσε τον ιεραρχικό έλεγχο ενός μικροδικτύου συνεχούς ρεύματος μέσω βελτιστοποίησης με περιορισμούς. Σήμερα εργάζεται σαν ερευνήτρια στο εργαστήριο SMARTRUE του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση ενέργειας, διάφορες μεθόδους ελέγχου βελτιστοποίησης, τον ιεραρχικό έλεγχο και τη μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων.

Δημοσιεύσεις


Περιοδικά:
  • Zafeiratou, I., Prodan, I., Lefèvre, L., & Piétrac, L. (2019). Meshed DC microgrid hierarchical control: a differential flatness approach. Journal of Electric Power Systems Research.
Συνέδρια:
  • Zafeiratou, I., Prodan, I. Boem, F., Lefèvre, L. Handling power losses in a DC microgrid through constrained optimization. 21st IFAC World Congress in Berlin, Germany, 2020.
  • Zafeiratou, I., Prodan, I., Lefèvre, L. On the flat representation for a class of port-Hamiltonian systems. 21st IFAC World Congress in Berlin, Germany, 2020.