Γιώργος Μηλιώνης

Μεταπτυχιακός Ερευνητής
Image

Ο Γεώργιος Μηλιώνης έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικών Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2018. Εργάζεται ως ερευνητής στο εργαστήριο συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας του ΕΜΠ από το 2018, όπου παράλληλα εκπονεί την διδακτορική του διατριβή στον κ. Χατζηαργυρίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν σχεδιασμό, λειτουργία και βελτιστοποίηση ηλεκτρικών δικτύων υπό την ύπαρξη αβεβαιότητας και αγορές ενέργειας όπως αυτές διαμορφώνονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, υπό την ανάλυση διαχείρισης ρίσκου μεταξύ των αποφάσεων σε κάθε αγορά, την διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων παικτών των αγορών στηριζόμενα σε σχεδιασμένες στρατηγικές βέλτιστης συμμετοχής. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Δημοσιεύσεις


Συνέδρια:
  • G. Asimakopoulou, A. Dimeas, N. Hatziargyriou, G. Milionis, G. Tekelis, N. Korres (NTUA, Greece), E. Stavropoulou, A. Reppas, T. Patsaka (HEDNO, Greece), INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICITY DISTRIBUTION (CIRED) , “Planning Tool for Non-Interconnected Islands”, Madrid, 2019
  • J. M. Estebaranz, D. Pereira, A. R. Rocha (Cobra Instalaciones y Servicios, Spain), R. Gkogkou, G. Asimakopoulou, A. L. Dimeas, N. D. Hatziargyriou, G. Milionis (National Technical University of Athens – NTUA, Greece), P. Markopoulos, M. Kourasi, E. Stavropoulou (Hellenic Electricity Distribution Network Operator – HEDNO, Greece), J. Servert, E. Cerrajero, D. Lopez (IDIE, Spain), 4th International Hybrid Power Systems Workshop , “Feasibility Analysis of Smart Renewable Hubs in EU Islands”, Crete, 2019