Παρουσίαση των νέων θεμάτων διπλωματικών εργασιών – Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Nikolaos Savvopoulos

Theodoros Konstantinou

Orestis Andreadis

Andreas Davros

Andrew-Dorotheos Syrmakesis

Athanasios Botsis

Panagiotis Pediaditis

Savvas Karras

Ioannis Karakitsios