Παρουσίαση των νέων θεμάτων διπλωματικών εργασιών – Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019