Παρουσίαση των νέων θεμάτων διπλωματικών εργασιών – Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Η παρουσίαση των νέων θεμάτων διπλωματικών εργασιών με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ Ν. Χατζηαργυρίου θα γίνει την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 στην Αίθουσα 2.2.29 του Εργαστηρίου ΣΗΕ (2ος όροφος, παλαιό κτήριο Ηλεκτρολόγων).

Νέα θέματα διπλωματικών εργασιών – Νοέμβριος 2017 – Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017