Σάββας Καρράς

Ο Σάββας Καρράς έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού το 2016 από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Ο τίτλος της διπλωματικής του εργασίας είναι «Μοντελοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων». Εργάζεται ως ερευνητής στο εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και είναι μέλος του ΤΕΕ.

Δημοσιεύσεις


Συνέδρια:

  • “Analysis of energy consumption of buildings in Greece”, S. Karras, R. Gogou, A. Dimeas, N. Hatziargyriou, Medpower 2018, 12-15 November 2018, Dubrovnik, Croatia
  • “Μοντελοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων”, Σ. Καρράς,Ρ. Γκόγκου, Α. Δημέας, Ν. Χατζηαργυρίου, 17th POWERED 2017 – 17η Ημερίδα για την Ηλεκτρική Ισχύ, Νοέμβριος 2017, Πάτρα

Επικοινωνία

email: svkarras@power.ece.ntua.gr

telephone: +30 210 772 2478