Θέση διδακτορικού ερευνητή

Imperial College

Θέση διδακτορικού ερευνητή (Research Associate) στο Power group του Imperial College, το αντικείμενο της οποίας θα είναι η μοντελοποίηση και ο σχεδιασμός αγορών ηλεκτρικής έρευνας με βάση το διεπίπεδο προγραμματισμό, τη θεωρία παιγνίων και την ενισχυτική μάθηση.

Περισσότερες λεπτομέρειες…