Πάνος Κοτσαμπόπουλος

Ο Παναγιώτης Κοτσαμπόπουλος έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2010 και το διδακτορικό του πάνω στη διεσπαρμένη παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας το 2017 από την ίδια σχολή. Από το 2010 εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα της ερευνητικής ομάδας Smart RUE του ΕΜΠ και συμμετέχει στη διδασκαλία μαθημάτων στο ΕΜΠ. Την περίοδο 2012-2013 εργάστηκε για 5 μήνες ως επισκέπτης ερευνητής στο Austrian Institute of Technology στη Βιέννη. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (π.χ. ERIGrid, DERri, NobelGrid, Sustainable) και συνεργασίες με τη ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ. Είναι ενεργό μέλος της IEEE PES Task Force on «Real-Time Simulation of Power and Energy Systems» και του IEEE WG P2004 “Recommended Practice for Hardware-in-the-Loop Simulation Based Testing of Electric Power Apparatus and Controls”. Ολοκληρώνει τις σπουδές του στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Είναι μέλος του IEEE.

Δημοσιεύσεις


Περιοδικά:

 • P. Kotsampopoulos, V. Kleftakis, N. Hatziargyriou, “Laboratory Education of Modern Power Systems using PHIL Simulation”, IEEE Transactions on Power Systems, Early Access, December 2016
 • P. Kotsampopoulos, A. Rigas, J. Kirchhof, G. Messinis, A. Dimeas, N. Hatziargyriou, V. Rogakos, K. Andreadis, “EMC issues in the interaction between smart meters and power electronic interfaces”, IEEE Transactions on Power Delivery, Early Access, May 2016
 • V. Karapanos, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, “Performance of the linear and binary algorithm of virtual synchronous generators for the emulation of rotational inertia”, Electric Power Systems Research, Volume 123, June 2015
 • P. Kotsampopoulos, F. Lehfuss, G. Lauss, B. Bletterie, N. Hatziargyriou, “The limitations of digital simulation and the advantages of PHIL testing in studying Distributed Generation provision of ancillary services”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Volume: 62 , Issue: 9, Sept 2015
 • Faruque, M. O. ; Strasser, T.; Lauss, G.; Jalili-Marandi, V.; Forsyth, P.; Dufour, C.; Dinavahi, V.; Monti, A.; Kotsampopoulos, P.; Martinez, J.A.; Strunz, K.; Saeedifard, M.; Xiaoyu Wang; Shearer, D.; Paolone, M., “Real-Time Simulation Technologies for Power Systems Design, Testing, and Analysis”, IEEE Power and Energy Technology Systems Journal, Volume: 2, Issue: 2, June 2015
 • F. Andrén, F. Lehfuss, P. Jonke, T. Strasser, E. Rikos, P. Kotsampopoulos, P. Moutis, F. Belloni, C. Sandroni, C. Tornelli, A. Villa, A. Krusteva, R. Stanev, “DERri Common Reference Model for Distributed Energy Resources—modeling scheme, reference implementations and validation of results”,  e & i Elektrotechnik und Informationstechnik, Volume 131, Issue 8, pp 378-385, December 2014, Springer Vienna
 • Andren, F.; Bletterie, B. ; Kadam, S. ; Kotsampopoulos, P. ; Bucher, C. «On the Stability of local Voltage Control in Distribution Networks with a High Penetration of Inverter-Based Generation», IEEE Transactions on Industrial Electronics, Volume:PP, Issue: 99, August 2014
 • P. Kotsampopoulos, A. Kapetanaki, G. Messinis, V. Kleftakis, N. Hatziargyriou, “A PHIL facility for Microgrids”, International Journal of Distributed Energy Resources, Vol. 9, No. 1, pp. 71-86, January-March 2013
 • T. Strasser, M. Stifter, W. Hribernik, E. Lambert, P. Kotsampopoulos,  P. Crolla, and C. Tornelli, “Improving the Portability and  Exchangeability of Model Data for Smart Grids Real-Time  Simulations—Definition of a Common Reference Model,” e & i  Elektrotechnik und Informationstechnik, pp. 1–6, January 2013, Springer Vienna
 • K. Latoufis, G. Messinis, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou “Axial flux permanent magnet generator design for low cost manufacturing of small wind turbines”, Wind Engineering, Volume 36, No. 4, pp.411-432, August 2012
 • Κ. Λατούφης, Π. Κοτσαμπόπουλος, Κ. Παντζίρης, Ν. Χατζηαργυρίου, «Κατασκευή μικρής ανεμογεννήτριας στο Ε.Μ.Π.», Ανεμολόγια, Μάρτιος-Απρίλιος 2010

Συνέδρια:

 • T. Strasser, F. Andrén, G. Lauss, R. Bründlinger, H. Brunner, C. Moyo, C. Seitl, S. Rohjans, S. Lehnhoff, P. Palensky, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, G. Arnold, W. Heckmann, E.C.W De Jong, M. Verga, G. Franchioni, L. Martini, A.M. Kosek, O. Gehrke, H. Bindner, F. Coffele, G. Burt, M. Calin, J.E. Rodriguez-Seco, “Towards Holistic Power Distribution System Validation and Testing – An Overview and Discussion of Different Possibilities”, CIGRE Session 46, Paris, August 2016
 • N. Hatziargyriou, M. Maniatopoulos, D. Lagos, V. Kleftakis, V. Papaspiliotopoulos, P. Kotsampopoulos, G. Korres, “CHIL and PHIL simulation for testing modern distribution network control and DER”, Presentation in Panel at the IEEE Power & Energy Society General Meeting 2016, Boston, July 2016
 • A. Dimitriou, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, “Electrifying rural areas in developing countries: Best practices and case study of hybrid system”, CIGRE IEC International Symposium, Cape Town, South Africa, October 2015
 • P. Kotsampopoulos, “Best Practices of Rural Electrification in Developing Countries”, 11th Symposium on Microgrids, Aalborg, August 2015
 • I. Kouveliotis-Lysikatos, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, “Harmonic Study in LV networks with high penetration of PV systems”, IEEE PowerTech 2015, Eindhoven, July 2015
 • Π. Κοτσαμπόπουλος, Κ. Λατούφης, Ν. Χατζηαργυρίου, «Πρακτική προσέγγιση στην εκπαίδευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», Πανελλήνιο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε., Αθήνα, Ιδρυμα Ευγενίδου, Νοέμβριος 2014
 • D.Barakos, P.Kotsampopoulos, A.Vassilakis, V.Kleftakis, N.Hatziargyriou, “Methods for Stability evaluation of Power Hardware in the Loop Simulations”, 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion (MedPower), Athens, November 2014
 • A. Dimitriou, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou,  “Best Practices of Rural Electrification in Developing Countries”, 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion (MedPower), Athens, November 2014
 • G. Messinis, V. Kleftakis, I. Kouveliotis-Lysikatos, A. Rigas, A. Vassilakis, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, “A Multi-Microgrid Laboratory Infrastructure for Smart Grid Applications”, 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion (MedPower), Athens, November 2014
 • P. Kotsampopoulos, G. Messinis, A. Vassilakis, V. Kleftakis, A. Rigas, N. Hatziargyriou, “Laboratory education on distributed energy resources making use of an advanced infrastructure”, 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion (MedPower), Athens, November 2014
 • V. Papaspiliotopoulos, V. Kleftakis, P. Kotsampopoulos, G. Korres, N. Hatziargyriou, “Hardware-in-the-loop simulation for protection blinding and sympathetic tripping in distribution grids with high penetration of distributed generation”, 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, (MedPower), Athens, November 2014
 • F. Andren, F. Lehfuss, P. Jonke, T. Strasser, E. Rikos, P. Kotsampopoulos, P. Moutis, F. Belloni, C. Sandroni, C. Tornelli, A. Villa, A. Krusteva, R. Stanev: «DERri Common Reference Model for Distributed Energy Resources – Modelling Scheme, Reference Implementations and Validation of Results»; CIGRE Session 45, Paris, August 2014
 • K. Mentesidi, E. Rikos, V. Kleftakis, P. Kotsampopoulos, M. Santamaria, M. Aguado, “Implementation of a microgrid model for DER integration in real-time simulation platform”, IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), June 2014, Istanbul
 • P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, B. Bletterie, G. Lauss, “Review, analysis and recommendations on recent guidelines for the provision of ancillary services by Distributed Generation”, IEEE International Workshop on Intelligent Energy Systems (IWIES), Vienna, Austria, November 14, 2013
 • P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, B. Bletterie, G. Lauss, T. Strasser, “Introduction of advanced testing procedures including PHIL for DG providing ancillary services”, 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON 2013, Vienna, November 2013
 • K. Mentesidi, M. Santamaria, M. Aguado, A. Vassilakis, A. Rigas, V. Kleftakis, P. Kotsampopoulos, “Power Hardware-In-The- Loop technique applied to a LV Network for integrating a Supercapacitor with an Average Model of STATCOM”, IEEE International Workshop on Intelligent Energy Systems (IWIES), Vienna, Austria, November 14, 2013
 • V. Kleftakis, A. Rigas, A. Vassilakis, P. Kotsampopoulos, N.  Hatziargyriou, «Power-Hardware-in-the-loop simulation of a D-STATCOM  equipped MV network interfaced to an actual PV inverter»,  IEEE PES, Innovative Smart Grid  Technologies ISGT Europe 2013, Copenhagen, October 2013
 • A. Vassilakis, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, V. Karapanos, «A Battery Energy Storage Based Virtual Synchronous Generator», In proceeding of: 2013 IREP Symposium – Bulk Power System Dynamics and Control – IX Optimization, Security and Control of the Emerging Power Grid, August 2013, Rethymnon, Greece
 • Nikos Hatziargyriou, Panos Kotsampopoulos, Vassilis Kleftakis, Athanasios Vassilakis, Alexandros Rigas, «DER supporting the grid simulations by means of Power-Hardware-in-the-Loop», In proceeding of: 2013 IEEE PES General Meeting, Volume: GM2471 presentation in Panel «Control of Converter Interfaced DER Connected at Distribution Networks», July 2013, Vancouver, Canada
 • Θεοφάνης Κορλός, Παναγιώτης Κοτσαμπόπουλος, Βασίλειος Κλεφτάκης, «Αντιμετώπιση Φαινομένου Ανύψωσης Τάσης Λόγω Διείσδυσης Φωτοβολταϊκών στη Χαμηλή Τάση», 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αθήνα, Απρίλιος 2013
 • T. Strasser, F. Lehfuss, P. Kotsampopoulos, P. Crolla, C. Tornelli, S. Numminen: “Harmonising hardware-in-the-loop simulation procedures for power systems and distributed energy resources components”. IRED 2012 conference, Berlin, Germany, December 04-06, 2012
 • P. Kotsampopoulos, V. Kleftakis, G. Messinis, N. Hatziargyriou, “Design, development and operation of a PHIL environment for Distributed Energy Resources”, 38th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON’2012), October 25-28 2012, Montreal, Canada
 • P. Kotsampopoulos, “Laboratory Experiences With Power-hardware-in-the-loop Simulation for Distributed Energy Resources”. Presentation at the IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies (ISGT) conference, Berlin, Germany, October 17, 2012
 • T. Strasser, M Stifter, W. Hribernik, E. Lambert, P. Kotsampopoulos, P. Crolla, C. Tornelli, “Improving the Portability and Exchangeability of Model Data for Smart Grids focusing on Real-Time Simulations – Definition of a Common Reference Model”, CIGRE Session 44 Paris, France, August 2012
 • F. Lehfuss, G. Lauss, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, P. Crolla, A. Roscoe, “Comparison of multiple Power Amplification types for Power Hardware-in-the-Loop Applications”, IEEE Workshop on Complexity in Engineering (COMPENG 2012), June 11-13 2012, Aachen, Germany
 • Β. Κλεφτάκης, Π. Κοτσαμπόπουλος, “Μελέτη προσομοίωσης Power Hardware In The Loop και διερεύνηση ανύψωσης της τάσης εξαιτίας της διείσδυσης φωτοβολταϊκών στη Χαμηλή Τάση”, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Απρίλιος 2012, Ξάνθη, Ελλάδα
 • P. Kotsampopoulos, «Real-Time simulation and microgrids», DERlab’s PhD and Young Researcher Seminar: Distributed and Renewable Generation, Glasgow, United Kingdom, April 2011
 • P. Kotsampopoulos, G. Messinis, A. Gkravas, K. Latoufis, N. Hatziargyriou, “Design, construction, simulation and performance of axial flux small wind turbines”, EWEA 2011, Brussels, Belgium, March 2011
 • K. Latoufis, P. Kotsampopoulos, “Design, construction and simulation of a small scale axial flux wind turbine”, International Workshop on Small Scale Wind Energy for Developing Countries, Pokhara, Nepal, November 2010
 • Π. Κοτσαμπόπουλος, Κ. Λατούφης, “Μελέτη, κατασκευή και προσομοίωση της λειτουργίας μικρής ανεμογεννήτριας αξονικής ροής”, 4ο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολόγιστών, Νοέμβριος 2010, Πάτρα, Ελλάδα

Books:

 • E. de Jong, R. de Graaff, P. Vaessen, P. Crolla, A. Roscoe, F. Lehfuss, G. Lauss, P. Kotsampopoulos, F. Gafaro: “European White Book on Real-Time Power Hardware-in-the-loop testing”, DERlab e.V., 2012

Επικοινωνια

email: kotsa@power.ece.ntua.gr

telephone: +30 210 772 1499