Παναγιώτης Μουτής

Ο Παναγιώτης Μουτής έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2007. Απασχολείται με ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με Ευρωπαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα, βιομηχανίες και πανεπιστήμια στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), των μικροδικτύων και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Έχει συμμετάσχει ως διδάσκων στην Ακαδημία Ενέργειας του Ενεργειακού Γραφείου Ίου-Αιγαίου και ως επιμελητής στα μαθήματα Ανάλυσης ΣΗΕ (Μόνιμη και Μεταβατική Καταστάσεις) της σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ. Από το 2006 προσφέρει, από διάφορες θέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εντοπίζονται στον τομέα της διείσδυσης των ΑΠΕ, των εικονικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των μικροδικτύων και της εφαρμογής τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης στην ανάλυση ΣΗΕ. Είναι απόφοιτο μέλος των κοινοτήτων Power & Energy, Computational Intelligence and Computer του ΙΕΕΕ και εγγεγραμμένο μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Δημοσιεύσεις


  • F. Andrén, F. Lehfuss, P. Jonke, T. Strasser, E. Rikos, P. Kotsampopoulos, P. Moutis, F. Belloni, C. Sandroni, C. Tornelli, A. Villa, A. Krusteva, R. Stanev, “DERri Common Reference Model for Distributed Energy Resources—modeling scheme, reference implementations and validation of results”,  e & i Elektrotechnik und Informationstechnik, Volume 131, Issue 8, pp 378-385, December 2014, Springer Vienna
  • P. Moutis, N. D. Hatziargyriou, Decision trees aided scheduling for firm power capacity provision by virtual power plants, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 63, December 2014, Pages 730-739, ISSN 0142-0615, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijepes.2014.06.038
  • P. Moutis, S. Pastromas, N.D. Hatziargyriou, “Load-Frequency Control Supported By Variable Speed Variable Pitch Wind Generators –  From Theory To Testing,” EWEA 2013, Vienna, February 4-7 2013.
  • P. Moutis, S. Papathanassiou, N.D. Hatziargyriou, “Improved load-frequency control contribution of variable speed variable pitch wind generators,” Renewable Energy, Volume 48, December 2012, Pages 514-523, ISSN 0960-1481, 10.1016/j.renene.2012.05.021
  • P. Moutis, N.D. Hatziargyriou, “Using Wavelet Synopses on Electric Power System Measurements,” Innovative Smart Grid Technologies Europe, 2011 IEEE Manchester, December 5-7 2011.
  • P. Moutis, «An introduction to wavelet synopses of electric power system measurements,» Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2010), 7th Mediterranean Conference and Exhibition on , vol., no., pp.1-6, 7-10 Nov. 2010.
  • P. Moutis, E. Loukarakis, S. Papathanasiou, N.D. Hatziargyriou, «Primary load-frequency control from pitch-controlled wind turbines,» PowerTech, 2009 IEEE Bucharest , vol., no., pp.1-7, June 28 2009-July 2 2009.
  • P. Moutis, S. Papathanasiou, N.D. Hatziargyriou, “The Contribution of Variable Speed Variable Pitch  Wind Generators in Primary Load Frequency Control,” Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2008), 6th Mediterranean Conference and Exhibition on , 2-5 Nov. 2008.
  •  E. Loukarakis, I. Margaris, P. Moutis, «Frequency control support and participation methods provided by wind generation,» Electrical Power & Energy Conference (EPEC), 2009 IEEE , vol., no., pp.1-6, 22-23 Oct.

Επικοινωνία

email: pmoutis@power.ece.ntua.gr