Παναγιώτης Πεδιαδίτης

Ο Παναγιώτης Πεδιαδίτης έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2012. Εργάστηκε ως μηχανικός στο τμήμα έρευνα και ανάπτυξης της ΝΟΚΙΑ στην Αθήνα και ως ερευνητής στο εργαστήριο συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας του ΕΜΠ. Το 2017, ολοκλήρωσε της μεταπτυχιακές του σπουδές στο Εθνικό Πολυτεχνείο της Δανίας (DTU) πάνω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και τα έξυπνα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Από το 2018 είναι υποψήφιος διδάκτορας του ΕΜΠ και ερευνητής στο εργαστήριο συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ευφυή συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (Smart Grids), ενσωμάτωση ενέργειας από ΑΠΕ, δίκτυα διανομής, μαθηματική βελτιστοποίηση και μηχανική μάθηση.

Επικοινωνία

email: panped@mail.ntua.gr

telephone: +30 210 772 2187