Νικόλαος Σαββόπουλος

Ο Νικόλαος Σαββόπουλος έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικών Υπολογιστών από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) το 2014 και το μεταπτυχιακό με θέμα Ηλεκτρικά Ενεργειακά Συστήματα από το Πολυτεχνείο του Άαχεν (RWTH Aachen) της Γερμανίας το 2018.

Εργάστηκε ως ερευνητικός συνεργάτης στο τμήμα Αυτοματισμού του ερευνητικού κέντρου της ΑΒΒ στην Ελβετία από το 2016 έως το 2018. Από τον Σεπτέμβριο του 2018, είναι ερευνητής στο εργαστήριο συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν σχεδιασμό και λειτουργία ηλεκτρικών δικτύων, βελτιστοποίηση υπό την ύπαρξη αβεβαιότητας και αγορές ενέργειας. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του ΙΕΕΕ.

Δημοσιεύσεις


Συνέδρια:

  • Y. C. Evrenosoglu, N. Savvopoulos, A. Marinakis, M. Zima-Bockarjova, A. Oudalov, “Voltage Support Solutions in Networks with High Levels of Variable Renewable Generation,” X IREP Symposium Bulk Power Systems Dynamics and Control – The Power System of the Future: Global Dynamics arising from Distributed Actions, Espinho, Portugal, 2017.
  • V. C. Nikolaidis, N. Savvopoulos, A. S. Safigianni and C. D. Vournas, “Adjusting third zone distance protection to avoid voltage collapse,” 2014 Power Systems Computation Conference, Wroclaw, Poland, 2014.Β. Κλεφτάκης, Π. Κοτσαμπόπουλος, “Μελέτη προσομοίωσης Power Hardware In The Loop και διερεύνηση ανύψωσης της τάσης εξαιτίας της διείσδυσης φωτοβολταϊκών στη Χαμηλή Τάση”, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Απρίλιος 2012, Ξάνθη, Ελλάδα

Επικοινωνία

email: nsavvopoulos@power.ece.ntua.gr

telephone: +30 210 772 2875