Νέο θέμα διπλωματικής εργασίας, ΕΜΠ- ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – Ιούνιος 2018

Νέα θέματα διπλωματικών εργασιών – Νοέμβριος 2017 – Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

The 1st IEEE Conference on Energy Internet and Energy system Integration, November 26 to 28 in Beiji – Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

EI2 2017 embraces innovative technologies and practical implementations about 2 EIs (EI2 in abbreviation)–“Energy Internet“ and “Energy System Integration”, which can be interpreted as multiple energy-supplies (heating, cooling, electricity, gas, transportation, etc) coupling system or energy system deeply enrolled with information technology (especially the Internet) and the concept of sharing economy. The conference aims to […]

Call for Papers: Large Scale Integration and Regulatory Issues of Variable Power Generation – Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Call for Papers for the IEEE Transactions on Sustainable Energy Special Issue on Large Scale Grid Integration and Regulatory Issues of Variable Power Generation