Μανώλης Βουμβουλάκης

Δημοσιεύσεις


 1. Emmanouil Voumvoulakis, Georgia Asimakopoulou, Svetoslav Danchev, George Maniatis, Aggelos Tsakanikas, «Large scale integration of intermittent renewable energy sources in the Greek power sector», Energy Policy. 11/2012; 50:161-173.
 2. E. M. Voumvoulakis and N.D. Hatziargyriou, “A Particle Swarm Optimization Method for Power System Dynamic Security Control”,IEEE Transactions on Power Systems, to be published Feb 2010.
 3. E. M. Voumvoulakis and N.D. Hatziargyriou, “Decision Trees-Aided Self-Organized Maps for Corrective Dynamic Security”,IEEE Transactions on Power Systems, May 2008, Vol. 23, Issue 2, pp. 622-630.
 4. Dimitris Al. Katsaprakakis, Dimitris G. Christakis, Emmanouel Voumvoulakis, Arthouros Zervos, Dimitris Papantonis, Spiros Voutsinas, “Τhe introduction of wind powered pumped storage systems in isolated power systems with high wind potential”, International Journal of Distributed Energy Resources, Volume 3, Number 2 (2007), Pages 83 – 112.
 5. E. Voumvoulakis, I. Skotinos, A. Tsouchnikas, N. Hatziargyriou, “Transient Analysis Of Microgrids In Grid-Connected And Islanded Mode Of Operation”, MedPower, November 2004, Cyprous
 6. E. Voumvoulakis, N. Hatziargyriou,“Short Term Load Forecasting Using RBF Networks And Support Vector Regression”, MedPower, November 2004, Cyprus
 7. A.E. Gavoyiannis, E. M. Voumvoulakis and N. D. Hatziargyriou ,»On-Line Supervised Learning For Dynamic Security Classification Using Probabilistic Neural Networks»,PES General Meeting San Fransisco, June 2005
 8. A.E. Gavoyiannis, E. M. Voumvoulakis and N. D. Hatziargyriou , «Radial Basis Functions For Dynamic Security Assessment Of Power Systems With Increased Wind Power Penetration», PSCC , August 2005, Liege
 9. Ν. Χατζηαργυρίου, Ε. Βουμβουλάκης, Κ. Βουρνάς, Α. Ρήγος, Β. Νομικός, «Εξαγωγή Κανόνων Διαχείρισης Φορτίου Με Κριτήριο την Τάση σε Κρίσιμες Καταστάσεις Λειτουργίας του Συστήματος», Ελληνική Επιτροπή Cigre, Δεκέμβρης 2005, Αθήνα
 10. Δ. Αλ. Κατσαπρακάκης, Γ.Δ. Χρηστάκης, Μανόλης Βουμβουλάκης, «Μεγιστοποίηση διείσδυσης Α.Π.Ε. στην Κρήτη με χρήση αντλησιοταμιευτήρων», Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, «Ενέργεια & ανάπτυξη στην Κρήτη», 26, 27 Μαΐου 2006, Χανιά.
 11. E. M. Voumvoulakis and N.D. Hatziargyriou, “Radial Basis Functions for Dynamic Security Assessment of Power System with Increased Wind Power Penetration” EWEC February 2006, Athens
 12. E. M. Voumvoulakis, A. E. Gavoyiannis and N. D. Hatziargyriou, «Decision Trees for Dynamic Security Assessment and Load Shedding Scheme»,PES General Meeting Montreal, June  2006
 13. E.M. Voumvoulakis and N.D. Hatziargyriou,»Dynamic Security Assessment and Load Shedding Schemes Using Self Organized Maps and Decision Trees.»,SETN Proceedings, Heraklion, , Lecture Notes in Computer Science 3955, pages 411–420, 2006.
 14. E. M. Voumvoulakis, A. E. Gavoyiannis and N.D. Hatziargyriou, “Application of Machine Learning on Power System Dynamic Security Assessment”, International Conference on Intelligent System Applications to Power Systems, Kaohsiung Taiwan, November 2007
 15.  E. M. Voumvoulakis, G.S. Markou and N.D. Hatziargyriou, “Large scale integration of wind power in the greek interconnected power system”, Power and Energy Society General Meeting, Pittsburgh, July 2008
 16. E.M. Voumvoulakis, N.D. Hatziargyriou, «A Reinforcement Learning Approach for the Determination of Spinning Reserve in an Isolated Power System”, (Greece), Medpower 2008, Thessaloniki
 17. T. Bikas, E.M. Voumvoulakis, N.D. Hatziargyriou, “Neuro-Fuzzy Decision Trees for Dynamic Security Control of Power Systems”, International Conference on Intelligent System Applications to Power Systems, Curitiba, Brazil, November 2009
 18. Ε.Μ. Βουμβουλάκης, Γ.Ε. Ασημακοπούλου, S. Danchev, Γ. Μανιάτης, «Μίγμα ηλεκτροπαραγωγής με αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ: Η περίπτωση της Ελλάδας», 4ο Εθνικό Συνέδριο RENES, Αθήνα, Μάιος 2010.
 19. G.E. Asimakopoulou, E.M Voumvoulakis, A.L  Dimeas, N.D. Hatziargyriou “Impact of large-scale integration of intelligent meters to the operation of the power system of crete “,16th International Conference on Intelligent System Application to Power Systems (ISAP), Hersonissos Greece, September 2011.

Επικοινωνια

email: avoumv@power.ece.ntua.gr / evoumv@gmail.com