Συνδυασμός CHIL και PHIL δοκιμών στην ανάπτυξη ελεγκτών για εφαρμογές «έξυπνων δικτύων»

Ο συνδυασμός των προσομοιώσεων CHIL και PHIL εφαρμόζεται για τη δοκιμή αλγορίθμων ελέγχου με εφαρμογή τα «έξυπνα δίκτυα» (π.χ. συντονισμένος έλεγχος τάσης). Η διάταξη επιτρέπει τη μελέτη ενός ελεγκτή σε διάταξη CHIL, ενώ κρίσιμης σημασίας συσκευές ισχύος ενσωματώνονται (PHIL) επιτρέποντας πιο ρεαλιστικές συνθήκες.

Αναφορές

M. Maniatopoulos, D. Lagos, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, “Combined Control and Power Hardware-in-the-Loop simulation for testing Smart grid control algorithms”, IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 11, Issue 12, August 2017