Γιάννης Μάργαρης

Ο Γιάννης Μάργαρης, διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 2006 στο ΕΜΠ. Τον Ιούλιο του 2011 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στη μοντελοποίηση και ανάλυση ελέγχου αιολικών μονάδων παραγωγής με έμφαση στη μεγάλη διείσδυση αιολικής ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα συστήματα.Έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Νήσων της ΔΕΗ με θέμα τον προγραμματισμό παραγωγής και υποδομές έξυπνων δικτύων για τα νησιωτικά συστήματα. Τον Απρίλιο του 2011 άρχισε τη μετα-διδακτορική έρευνα στο τμήμα Αιολικής Ενέργειας του Πολυτεχνείου Δανίας (DTU), δίνοντας διαλέξεις σε μεταπτυχιακά μαθήματα για την Αειφόρο Ενέργεια. Μέχρι το καλοκαίρι του 2013 εργάστηκε ως ερευνητής σε πλήθος ευρωπαϊκών και δανέζικων ερευνητικών προγραμμάτων με θέμα τη λειτουργία των ΣΗΕ και την ευστάθεια. Από το καλοκαίρι του 2013 είναι μέλος της ομάδας SmartRUE του ΕΜΠ. Είναι μέλος της ΙΕΕΕ και του ΤΕΕ.

Δημοσιεύσεις:


Conferences
 • I.D. Margaris, A. Tsouchnikas and N. Hatziargyriou, “Simulation of Doubly Fed Induction Generators Wind Turbines”, EWEC 2007, Milan, Italy, May 2007
 • I.D. Margaris, “Simulation of Doubly Fed Induction Generator WTs-LVRT”, ReDiPS, NTUA, Athens, Greece, 2007
 • I.D. Margaris, A. Tsouchnikas and N. Hatziargyriou, “Model and Simulation Results of a DC/DC Boost converter in a W/T equipped with Synchronous Generator”, 5th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2008), Thessaloniki, Greece, November 2008
 • I.D. Margaris, “Power and frequency control in island grids”, Risø National Laboratory-DTU workshop on Frequency Control and Demand Side System Services in Systems with Large Scale Wind Power, Roskilde, Denmark, April 2009
 • I.D. Margaris, A. Tsouchnikas and N. Hatziargyriou, “Modeling and LVRT capabilities of variable speed WTs equipped with doubly fed induction and direct drive synchronous generator”, EWEC 2009, Marseille, France, March 2009
 • P. Sørensen, I.D. Margaris, L. Zeni, A. Rudolph, J. M.-Swendsen, “Frequency control in power systems with large scale wind power”, Risø National Laboratory-DTU workshop on Frequency Control and Demand Side System Services in Systems with Large Scale Wind Power, Roskilde, Denmark, April 2009
 • I.D. Margaris, J.C. Mantzaris, M.E. Karystianos, A.I. Tsouchnikas, C.D. Vournas, N.D. Hatziargyriou and I.C. Vitellas, “Methods for evaluating penetration levels of wind generation in autonomous systems”, IEEE PowerTech Conf., Bucharest, June 2009
 • I.D. Margaris, “Evolution of wind turbine technology related to electrical grid reforms”, Papyrous workshop, Cultural and historical digital libraries dynamically mined from news archives, NKUA, Athens, Greece, September 2009
 • I.D. Margaris, A.D. Hansen, P. Sørensen and N.D. Hatziargyriou, “Investigating power control in autonomous power systems with increasing wind power penetration”, 8th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Farms, Bremen, Germany, October 2009
 • E. Loukarakis, I. Margaris and P. Moutis, “Frequency Control Support and Participation Methods Provided by Wind Generation”, Electrical Power and Energy Conference, IEEE Canada, 22-23 October 2009
 • I.D. Margaris, A.D. Hansen, N.A. Cutululis, P. Sørensen and N.D. Hatziargyriou, “Dynamic security issues of autonomous power systems with increasing wind power penetration”, EWEC 2010, Warsaw, Poland, April 2010
 • I.D. Margaris and N. Hatziargyriou, “Power Systems and Modern Wind Power Technology – Modeling and Control Issues”, 4th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Athens, Greece, July 2010
 • I.D. Margaris and N.D. Hatziargyriou, “Direct Drive Synchronous Generator Wind Turbine Models for Power System Studies”, 7th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2010), Agia Napa, Cyprus, 7-10 November 2010
 • I.D. Margaris, N.D. Hatziargyriou, “Operation of power systems in high RES penetration”, RENES 2010, Athens, Greece, May 2010
 • I.D. Margaris, A.I. Tsouchnikas, N.D. Hatziargyriou, “Modeling and Control Capabilities of Variable Speed Wind Turbines with Direct Drive Synchronous Generator”, EWEC 2011, Brussels, Belgium, March 2011
 • A. Basit, A.D. Hansen, I.D. Margaris, “A Review of Grid Requirements for Wind Farms in Denmark and China”, accepted for oral presentation in China WINDPOWER Conf., Beijing 15-17 November 2012
 • L. Zeni, I.D. Margaris, A.D. Hansen, P.E. Sørensen, P.C. Kjær, “Generic Models of Wind Turbine Generators for Advanced Applications in a VSC-based Offshore HVDC Network”, accepted for oral presentation in 10th International Conference on AC and DC Power Transmision Conf., Birmingham City, UK, 4-6 December 2012
 • I.D. Margaris, A.D. Hansen, J. Bech, B. Andresen, P. Sørensen, “Implementation of IEC Standard Models for Power System Stability Studies”, accepted for oral presentation in 11th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power in Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants, Lisbon, Portugal, 13-15 November 2012
 • S.T. Cha, H. Zhao, Q. Wu, I. Margaris, P. Sørensen, “Implementation of IEC Generic Model of Type1A using RTDS”, accepted in 11th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power in Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants, Lisbon, Portugal, 13-15 November 2012

Journals – Book Chapters

 • I.D. Margaris, A.D. Hansen, N.A. Cutululis, P. Sørensen and N.D. Hatziargyriou, “Impact of Wind Power in Autonomous Power Systems – Power Fluctuations – Modeling and Control Issues”, Wind Energy J. 2010, published online: DOI: 10.1002/we.417, vol. 14, (1), pp. 133-153, 2011
 • I.D. Margaris, A.D. Hansen, P. Sørensen and N.D. Hatziargyriou, “Illustration of Modern Wind Turbine Ancillary Services”, Wind Energy issue of Energies Journal (MDPI), vol. 3, (6),DOI: 10.3390/en3061290, pp. 1290-1302, 2010
 • I.D. Margaris, A.D. Hansen, P. Sørensen and N.D. Hatziargyriou, “Dynamic Security Issues in Autonomous Power Systems with increasing Wind Power Penetration”, Electric Power Systems Research (EPSR) J., vol. 81, (4), April 2011, pp. 880-887
 • I.D. Margaris, A.D. Hansen, N.A. Cutululis, P. Sørensen and N.D. Hatziargyriou, “Operation and control of wind farms in non-interconnected power systems”, chapter in book Wind Farm / Book 2, InTech Publishers, April 2011
 • L. Zeni, A. Rudolph, J. M.Swendsen, I.D. Margaris, A.D. Hansen, P. Sørensen, “Virtual inertia for variable speed wind turbines”, accepted for publication in Wind Energy J., April 2012
 • I.D. Margaris, S.A. Papathanassiou, A.D. Hansen, P. Sørensen and N.D. Hatziargyriou “Frequency control in autonomous power systems with high wind power penetration”, IEEE Trans. on Sust. Energy, vol. 3, No. 2, April 2012
 • H. Zhao, S.T. Cha, Q. Wu, I. Margaris, P. Sørensen, “Implementation of IEC Generic Model of Type1 Wind Turbine Generator in DIgSILENT PowerFactory and RTDS”, under review in IEEE Trans. on Sustainable Energy, August 2012

Επικοινωνια

email: imarg@power.ece.ntua.gr

tel: +30 694 777 66 51