Γεωργία Ασημακοπούλου

Η Τζωρτζίνα Ασημακοπούλου έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2007. Από το 2007 έως και σήμερα εργάζεται στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τομέα Ισχύος της ίδιας Σχολής με αντικείμενο την μελέτη της συμπεριφοράς και της τιμολόγησης των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ-Διεύθυνση Δικτύου ως εξωτερική συνεργάτις, καθώς επίσης και στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ως Επιστημονική Συνεργάτις στη Μονάδα Παρακολούθησης και Ανάλυσης του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι εφαρμογές τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και η προσομοίωση και πρόγνωση της συμπεριφοράς των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στις απελευθερωμένες αγορές ενέργειας με χρήση εργαλείων διεπίπεδου προγραμματισμού.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Δημοσιεύσεις


  • Asimakopoulou, G.E.; Dimeas, A.L.; Hatziargyriou, N.D., «Leader-Follower Strategies for Energy Management of Multi-Microgrids,» Smart Grid, IEEE Transactions on , vol.4, no.4, pp.1909,1916, Dec. 2013, doi: 10.1109/TSG.2013.2256941
  • E. Voumvoulakis, G. Asimakopoulou, S. Danchev, G. Maniatis, A. Tsakanikas, “Large scale integration of intermittent renewable energy sources in the Greek power sector,” Energy Policy, vol. 50, November 2012, pp. 161-173, ISSN 0301-4215, doi: 10.1016/j.enpol.2012.05.056.
  • G.E. Asimakopoulou, E.M. Voumvoulakis, A.L. Dimeas, N.D. Hatziargyriou, «Impact of large-scale integration of intelligent meters to the operation of the power system of Crete,» Intelligent System Application to Power Systems (ISAP), 2011 16th International Conference on, pp.1-6, 25-28 Sept. 2011, doi: 10.1109/ISAP.2011.6082173.
  • G.E. Asimakopoulou, V.T. Kontargyri, G.J. Tsekouras, Ch. N. Elias, F.E. Asimakopoulou, I.A. Stathopulos, “A fuzzy logic optimization methodology for the estimation of the critical flashover voltage on insulators,” Electric Power Systems Research, vol. 81, no. 2, February 2011, pp. 580-588, ISSN 0378-7796, doi: 10.1016/j.epsr.2010.10.024.
  • G.E. Asimakopoulou, Y. Papagrigorakis, A.L. Dimeas, P. Aristidou, N.D. Hatziargyriou, “A Review of Customer Management Tools: The Energy Industry,” First International Conference, E-Energy 2010, Athens, Greece, October 14-15, 2010, Revised Selected Papers, pp. 64-72, 2011, doi: 10.1007/978-3-642-19322-4_8
  • G.E. Asimakopoulou, V.T. Kontargyri, G.J. Tsekouras, F.E. Asimakopoulou, I.F. Gonos, I.A. Stathopulos, “Artificial neural network optimisation methodology for the estimation of the critical flashover voltage on insulators,” Science, Measurement & Technology, IET, vol. 3, no. 1, pp. 90-104, January 2009, doi: 10.1049/iet-smt:20080009.

Επικοινωνία

email: gasimako@power.ece.ntua.gr