Σιδεράτος Γιώργος

Ο Σιδεράτος Γεώργιος γεννήθηκε στη Χίο το έτος 1976. Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου μηχ. Κα μηχ. Η/Υ το έτος 2002 και το δίπλωμα του διδάκτορα το 2010 από ΕΜΠ. Δουλεύει ως ερευνητής στο εργαστήριο Ηλεκτρικής ισχύος του ΕΜΠ. Τα ερευνητικά πεδία ενδιαφέροντος του περιλαμβάνουν την πρόβλεψη της ηλιακής, της αιολικής παραγωγής, και της ζήτησης του φορτίου και τις τεχνικές τεχνίτης νοημοσύνης.

Δημοσιεύσεις

  • George Sideratos, Nikos Hatziargyriou, «Probabilistic wind power forecasting using radial basis function neural networks»,IEEE Trans. on Power Systems, Vol 27 , Issue 4, pp 1788 – 1796, Nov. 2012
  • George Sideratos, Nikos Hatziargyriou, «Wind Power Forecasting Focused on Extreme Power System Events», IEEE Trans. on Sustainable Energy, Vol. 3 , Issue 3, pp 445 – 454, July 2012
  • Alexia Togelou,George Sideratos, Nikos Hatziargyriou, «Wind Power Forecasting in the Absence of Historical Data», IEEE Trans. on Sustainable Energy, Vol. 3 , Issue 3, pp 416 – 421, July 2012

Επικοινωνια

email: joesider@power.ece.ntua.gr