Εριέττα Ζουντουρίδου

Η Εριέττα Ι. Ζουντουρίδου αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  στη Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων  από το ΕΜΠ, το 2006 και το 2011 αντίστοιχα. Από το 2006 έως το 2008 εργάστηκε ως ερευνήτρια στο εργαστήριο ΑΠΕ και Υδρογόνου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ενώ κατά τη διάρκεια 2007 έως 2008 ήταν σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σήμερα απασχολείται ως βοηθός ερευνητή στο ΕΠΙΣΕΥ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διασπαρμένη παραγωγή και αποθήκευση, τα δίκτυα διανομής, τις κυψέλες καυσίμου και τα ηλεκτρικά οχήματα. Είναι μέλος της ΙΕΕΕ και του ΤΕΕ.

Δημοσιεύσεις


 • George C. Kiokes, Erietta I. Zountouridou, George S. Kliros, Nikolaos D. Hatziargyriou,  ‘Energy Consumption Analysis of Wireless Access Technologies for V2G Communications’, Journal of Applied Electromagnetism, BSUAE 2013 (to be published in June 2013 or December 2013)
 • M. N. Moschakis, E. L. Karfopoulos, E. I. Zountouridou, S. A. Papathanassiou, ‘On Adaptation of Electric Vehicle and Microgrid Issues to EMC-Power Quality Standards’,  Electrical and Electronic Engineering Journal, Vol.2,No.5, pp. 249-257, SAP 2012.
 • George C. Kiokes, Erietta I. Zountouridou, George S. Kliros, Nikolaos D. Hatziargyriou, ‘Energy Consumption Analysis of Wireless Access Technologies for V2G Communications’, Proc. 7th International conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications, (CEMA’12), Athens 2012.
 • Erietta I. Zountouridou, George C. Kiokes, Nikolaos D. Hatziargyriou, Nikolaos K. Uzunoglu ‘Comparative Analysis of Wireless Telecommunication Technologies for V2G communications’, Proc. Intelligent System Applications to Power Systems 2011, ISAP ’11, 16th IEEE International Conference on, Crete 2011.
 • M. N. Moschakis, E. L. Karfopoulos, E. I. Zountouridou, S. A. Papathanassiou, ‘Adapting EV-Microgrid Concepts to European Grid Standards Related to Power Quality’, Proc. Intelligent System Applications to Power Systems 2011, ISAP ’11, 16th IEEE International Conference on, Crete 2011.
 • Erietta Zountouridou, Evangelos Karfopoulos, Stavros Papathanasiou, Nikos Hatziargyriou, ‘Review Of IEC/EN Standards For Data Exchange Between Smart Meters And Devices’,  Energy-Efficient Computing And Networking, Vol.54, pp.95-103, Springer 2011.
 • E.Karfopoulos, E.Zountouridou, S. Papathanassiou and Nikos Hatziargyriou, ‘High Level Requirements For Smart Meters That Will Enable The Efficient Deployment Of Electric Vehicles’, Energy-Efficient Computing And Networking, Vol. 54, pp.73-81, Springer 2011.
 • Erietta Zountouridou, Evangelos Karfopoulos, Stavros Papathanasiou, Nikos Hatziargyriou, ‘Review of IEC/EN Standards for data exchange between Smart Meters and devices’  1st International ICST Conference on e-Energy, Athens 2010.
 • Evangelos Karfopoulos, Erietta Zountouridou, S. Papathanassiou and Nikos Hatziargyriou, ‘High level requirements for smart meters that will enable the efficient deployment of electric vehicles’, 1st International ICST Conference on e-Energy, Athens 2010.
 • N. Hatziargyriou, T.Romanos, E.Zountouridou, A.Dimeas, K.Tarhini, M. Stifter, J. Merten, X. Pivert, D. Nestle, J. Ringelstein, St. Tselepis, ‘Chapter 3:Control And Communication For Operation Of Inverters In Future Power Systems’, International white book on the grid integration of static converters , DERlab, 2009.
 • Strauss P., Degner T., Heckmann W., Wasiak I., Gburczyk P., Hanzelka Z., Hatziargyriou N., Romanos T., Zountouridou E., Dimeas A, ‘International white book on the grid integration of static converters’, Proc. 10th ΙΕΕΕ International Conference on, EPQU 2009, Lods 2009.
 • Erietta Zountouridou, ‘Modeling fuel cells, real life applications-CRES laboratory and V2G’, DER_LAB phd and researchers seminar, Athens 2009.
 • E.I. Zountouridou, N. D. Hatziargyriou, E.I. Zoulias, ‘Performance Analysis, Testing and Evaluation of a 5 kW PEM Fuel Cell for Stand-Alone Applications’, Proc. 6th ΙΕΤ Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2008), , Thessaloniki 2008.
 • N. Chatziargiriou, Ε. Kakaras, S. Papathanasiou, A. Doukelis, E. Zountouridou, I Margaris, A. Tsouchnikas, ‘National Technical University’s of Athens demo electricity generation system comprising of a wind turbine and a CHP unit’,The NTUA in the forefront of Research and Technology Symposium, Athens 2007.
 • E.Zoulias, E.Varkaraki, E.Stamatakis, E.Zountouridou, G.Tzamalis, ‘RES & Hydrogen technologies laboratory: First results’, 3rd National Conference on Hydrogen technologies, Patra 2007.

Επικοινωνία

email: eriettaz@power.ece.ntua.gr

telephone: +30 210 772 3696