Δημήτριος Λαγός

O Δημήτριος Λαγός έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2015. Ο τίτλος της διπλωματικής της εργασίας είναι «Μελέτη Αλγορίθμων Ελέγχου Αντιστροφέα και Control Hardware in the Loop προσομοίωση». Εργάζεται ως νέος ερευνητής στο εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα εξής: προσομοιώσεις σε πραγματικό χρόνο (Hardware in the Loop), έλεγχος ηλεκτρονικών ισχύος, διασπαρμένη παραγωγή και μικροδίκτυα. Είναι μέλος του ΤΕΕ.

Δημοσιεύσεις


    Pending …

Επικοινωνια

email: dimitrioslagos@mail.ntua.gr