Δέσποινα Κουκουλά

Η Δέσποινα Κουκουλά έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2008 και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  με τίτλο «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας»  στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2010. Από το 2011 εργάζεται στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος του ΕΜΠ στην περιοχή της Διεσπαρμένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα εξής: smart meters, κατανεμημένοι αλγόριθμοι για διαχείριση ζήτησης / εξισορρόπηση διεσπαρμένης παραγωγής, εξέλιξη των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε smart grids. ‘Έχει εργαστεί σε εκπόνηση μελετών και επίβλεψη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, και στη ΔΕΗ σε θέματα διαχείρισης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Είναι μέλος του ΤΕΕ.

Δημοσιεύσεις


  • D. Ι. Koukoula, A. L. Dimeas, N. D. Hatziargyriou , «Scheduling Algorithms for Agent Based Control and Scheduling of Microgrids», 16th International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems, ISAP 2011
  • D. Koukoula, N. D. Hatziargyriou, A. L. Dimeas, A. Krkoleva, “Gossip Algorithms for Smart Grids – Bibliographic Review” , 1st International Conference on Smart Grids and Green IT Systems (SMARTGREENS), Porto, Portugal, April, 2012
  • E. Karfopoulos, D. Koukoula, N. Hatziargyriou, “Dual Tariff Charging Control for Large EV Fleets”, 1st International Conference on Smart Grids and Green IT Systems (SMARTGREENS),  Porto, Portugal, April, 2012
  • D. Koukoula, N. Hatziargyriou, A. Dimeas, “Communication for Smart Meters”,  7th  Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES),  Ohrid, FYROM, July, 2012

Επικοινωνία

email: kdespina@power.ece.ntua.gr

telephone: +30 210 772 3696