Εργαστήριo για τις ενεργειακές κοινότητες από την Greenpeace Greece – “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

ERIGrid Project: SPEARHEAD Transnational Access Success Story “Electrification for Rural Areas and Developing Countries”

Η ερευνητική ομάδα «Smart Rue» σε συνεργασία με την Electra Energy Cooperative διοργάνωσε την ημερίδα με τίτλο: “Ενεργειακές Κοινότητες, η ενέργεια στα χέρια των πολιτών”.

Ημερίδα – “Ενεργειακές Κοινότητες, η ενέργεια στα χέρια των πολιτών”

Future power network course at RWTH Aachen!