Αθανάσιος Βασιλάκης

Ο Βασιλάκης Αθανάσιος έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Ο τίτλος της διπλωματικής του εργασίας είναι «Μελέτη της συμπεριφοράς των Εικονικών Σύγχρονων Μηχανών στη Στήριξη της Συχνότητας». Εργάζεται ως ερευνητής στο εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας από το 2012, παράλληλα παρακολουθεί το  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Αυτοματισμού». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τα DC μικρο-δίκτυα τις εικονικές σύγχρονες μηχανές, των έλεγχο ηλεκτρονικών ισχύος και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Δημοσιεύσεις


  • K. Mentesidi, M. Santamaria, A. Vassilakis, A. Rigas, V. Kleftakis, P. Kotsampopoulos, «Power Hardware-In-The-Loop technique applied to a LV Network for integrating a Supercapacitor with an Average Model of STATCOM», accepted for presentation at the IEEE International Workshop on Intelligent Energy Systems (IWIES), November 2013, Vienna.
  • V. Kleftakis, A. Rigas, A. Vassilakis, P. Kotsampopoulos and N. Hatziargyriou, «Power-Hardware-in-the-loop simulation of a D-STATCOM equipped MV network interfaced to an actual PV inverter», IEEE PES ISGT Europe, October 2013, Denmark.
  • A. Vassilakis, P. Kotsampopoulos, N. Hatziargyriou, V. Karapanos, «A Battery Energy Storage Based Virtual Synchronous Generator», In proceeding of: 2013 IREP Symposium – Bulk Power System Dynamics and Control – IX Optimization, Security and Control of the Emerging Power Grid, August 2013, Rethymnon, Greece.
  • Nikos Hatziargyriou, Panos Kotsampopoulos, Vassilis Kleftakis, Athanasios Vassilakis, Alexandros Rigas, «DER supporting the grid simulations by means of Power-Hardware-in-the-Loop», In proceeding of: 2013 IEEE PES General Meeting, Volume: GM2471 presentation in Panel «Control of Converter Interfaced DER Connected at Distribution Networks», July 2013, Vancouver, Canada.

Επικοινωνία

email: avassil@mail.ntua.gr