Αθανάσιος Μπότσης

Ο Αθανάσιος Μπότσης έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2016. Από το 2017 παρακολουθεί το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» του ΕΜΠ, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μέλος της ερευνητικής ομάδας SmartRUE του εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: τη συνεργασία των διαχειριστών δικτύου, τη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την παροχή επικουρικών υπηρεσιών από διεσπαρμένη παραγωγή και την αξιοπιστία ΣΗΕ. Είναι μέλος του ΤEE.

Επικοινωνία

email: athanbotsis@power.ece.ntua.gr

telephone: +30 210 772 2478