Συρμακέσης Ανδρέας-Δωρόθεος

Ο Συρμακέσης Ανδρέας-Δωρόθεος έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2017. Από το 2018 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης της ερευνητικής ομάδας Smart RUE του ΕΜΠ στον τομέα των προβλέψεων ηλιακής/αιολικής παραγωγής και ζήτησης φορτίου. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τη δημιουργία προγραμματιστικών εφαρμογών που αφορούν τις προβλέψεις ηλεκτρικής ενέργειας και συνεισφέρει στις ευρύτερες ανάγκες λογισμικού της ομάδας. Οι περιοχές ενδιαφέροντος του περιλαμβάνουν τη μηχανική μάθηση, την αναγνώριση προτύπων, την ανάπτυξη λογισμικού και τη σχεδίαση προγραμματιστικών εργαλείων.

Επικοινωνία

email: asirmakesis@power.ece.ntua.gr

telephone: +30 210 772 2875