Ανδρέας Δαύρος

Ο Ανδρέας Δαύρος έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2017. Από το 2017 εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα της ερευνητικής ομάδας Smart RUE του ΕΜΠ. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (π.χ. ERIGrid, NobelGrid). Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Επικοινωνία

email: andreasdavros@gmail.com

telephone: +30 210 772 2875